Kültür Sanat Edebiyat Şiir

bir sizce ne demek, bir size neyi çağrıştırıyor?

bir terimi Sonralar Gider tarafından 24.01.2005 tarihinde eklendi

 • Asude Hanım
  Asude Hanım 27.03.2017 - 19:44

  bir:) :) :)

 • Şşşş Tttt
  Şşşş Tttt 06.05.2016 - 10:30

  1Kelime
  1Hareket
  1Mesaj
  1Şarkı
  1Film
  1Şiir
  1Yanlış
  1Gerçek


  Yada
  1İnsan

  Seni senden almaya
  Tüm modunuzu değiştirmeye yeter...

 • Okyanus Siyahı
  Okyanus Siyahı 13.08.2010 - 01:13

  Ebû Türab-ı Nahşebîye bir mescidde rastlayan biri, kaç gündür aç beklediğini sorunca, yedi gün, cevabını almıştı.
  Böyle zatların yanında bir kuru ekmek parçası, Allah'ın en büyük nimeti olarak görülüyor, buna sahip olduklarında kendilerini en mesud ve bahtiyar insan olarak biliyorlardı.
  Şimdi bizlerin sofrasında Allah'ın lütfettiği nimetlerin bütün çeşitleri var, ama bizler mesud ve bahtiyar değiliz. Kendimizi büyük nimetlere sahip insan duygusu içinde bulamıyor, hâlâ, mahrumiyet hissiyle boğuluyoruz. Yani onları açlık diriltiyor, bizleri de tokluk öldürüyor, anlaşılan...

 • Okyanus Siyahı
  Okyanus Siyahı 13.08.2010 - 01:12

  İnsanın bir uzvu çalışırsa, diğer uzuvları tadil-i eşgal eder. Mide çalışırken, maddî bünye çalıştığı için, manevî kabiliyetler tatile girer, daha az çalışır.

 • Kar Tanesi
  Kar Tanesi 14.07.2010 - 22:51

  'bir'likten kuvvet doğar. bir olmayı bilmeden birlik olunmaz.

 • Anlam Yolcusu
  Anlam Yolcusu 06.07.2010 - 22:09

  Ey sevgilim, kaç kez seni çağırdım, ama sen beni işitmedin
  Kaç kez kendimi gösterdim, ama sen bana bakmadın
  Kaç kez kendimi rayiha kıldım, ama sen beni koklamadın
  Kaç kez kendimi gıda kıldım, ama sen beni tatmadın
  Nasıl oluyor da dokunduğun şeylerde beni hissetmiyorsun (…)
  Beni nasıl görmüyor, nasıl işitmiyorsun (…)
  Ben tatlı olan her şeyden daha tatlıyım
  Arzulanır olan her şeyden daha arzulanırım
  Güzel olan her şeyden daha güzelim
  Ben Cemil ve Melih’im
  Sev beni ve başka hiçbir şeyi sevme,iste beni
  Bütün endişelerden geç, ta ki yegane endişen kalayım


  (İbn Arabi, Kitabu’t Tecelliyat)

 • Volkan Demirel
  Volkan Demirel 04.07.2010 - 02:59

  Yaşamak BİR ağaç gibi tek ve hür ve BİR orman gibi kardeşçesine
  Nazım Hikmet

 • Elvanı Seba
  Elvanı Seba 03.07.2010 - 17:42

  VEFA ÂBİDESİ

  Mithat Cemal Kuntay'ın şu hâtırası, 'insan' Mehmet Akif'i, onun vefa ve merhamet hislerinin nasıl zirveleştiğini en iyi şekilde ortaya koyması ve bugünün İnsanına rehber olması bakımından oldukça ibretâmizdir.
  Balkan Harbi başlarken Mehmet Akif Bey yegane geçim1 yolu olan resmî memuriyetinden istifa etti. Kirada oturduğu evine bir cuma günü gittim. Beş çocuğundan başka dört çocuğu daha vardı.
  - Bunlar kim, dedim.
  - Çocuklarım, dedi.
  - Bir hafta içinde fazladan dört çocuk sahibi olmakta tuhaflık var, dedim. Bunun üzerine işin aslını anlattı.
  Baytar mektebindeyken bir arkadaşıyla anlaşmışlar. Kim Önce ölürse, ölenin çocuklarına arkada kalan bakacak. Arka¬daşı vefat etmiş. Akif Bey de anlaşmanın gereğini yerine getirmişti.
  Evet, Mehmet Akif'in 'arkadaşım' dediği, baytar mekte¬binde birlikte okudukları İslimyeli Hasan Tahsin Beydir. Hasan Bey, Edirne baytar müfettişi olarak bulunduğu sırada, 1912 yılında vefat edince Akif -her zaman olduğu gibi- sözünde durarak, merhumun çocuklarının bakımını üzerine almıştır.

 • Elvanı Seba
  Elvanı Seba 26.06.2010 - 20:41

  Toplumu sözlerle inşa etmek mümkün olsaydı onu feylesoflar yaparlardı..
  HAL AZİZİM HAL....M.F.G.

 • Elvanı Seba
  Elvanı Seba 25.06.2010 - 07:40

  LOKMA
  BİR KELİME
  BİR DANE
  BİR ÖPMEK
  BİR BAKMAK la batma..
  Baş bir batman taşı kaldırdığı halde,göz bir saçı kaldıramaz..
  HEM SENİN MAHİYETİNE ÖYLE CİHAZATLAR VE LATİFELER VERİLMİŞ Kİ O LATİFE SAÇ KADAR AĞIRLIĞA YANİ GAFLET VE DELALETTEN GELEN KÜÇÜK BİR HALETE DAYANAMIYOR..
  Madem öyle DİKKAT ET batmaktan kork.

 • Bora Aslan
  Bora Aslan 27.05.2010 - 15:12

  zeka için ölçü birdir,ama sonsuz ve mutlak olan bir,akıl ve mantık ise mutlak bire uzanamadıkları için izafi birlerin peşindedirler,yani akıl biri tayinde güçlükler çeker; bu bazen pek küçük bazen de pek büyük bir sınırlı kıymettir.çokluk duygusu,akla ve duyulara özel değerler olduğu halde,sıfır,sonsuz ve bir,zekanın akla sızdırdığı değerlerdir...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 27.08.2009 - 12:05

  Bir zamanlar bu ülkede Kültürümüzün bir parçası olan canım Türk Müziği şarkılarının altı ay boyunca radyolardan yasaklandığını bilmek bile bu ülkenin ne denli kaos içindae olduğunu anlamaya yeter.

 • Zeynep Usman
  Zeynep Usman 19.06.2009 - 02:20

  bir =sen
  bir=ben
  bir = de bebek
  :))

 • Çöl Şulesi
  Çöl Şulesi 20.01.2009 - 23:06

  bir sadece sensin Ey Rab

 • Çöl Şulesi
  Çöl Şulesi 20.01.2009 - 23:05

  bir derken
  tek derken
  bana benden yakın olan sen
  zerrelerime hayat veren..

 • Birgül Yeğin
  Birgül Yeğin 20.01.2009 - 22:52

  bir düş kurarsın içinde yalnızlık olmayan
  bir yol çizersin hep mutluluğa varan
  ama bir yürek varki beklemekten yılgın
  bir ben varım umut eken düşlerime.....@miray

 • Nur Ul Envâr
  Nur Ul Envâr 16.12.2008 - 22:40

  Bir kalpte bir sevgi olur..Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik..Elfü elfi amin..

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 17.11.2008 - 13:18

  BİR; tek olan, eşi ve benzeri olmayan, herşeyin başlangıcı anlamlarını taşır.

 • Esma Öztürk
  Esma Öztürk 20.10.2008 - 21:52

  eşi benzeri olmayan tektir birdir

 • T£k Bir
  T£k Bir 17.07.2008 - 01:44

  Varlık yalnız 1'dedir, toplam bölüm hep birde...
  Devam eden yalnız bir, sayıda dört tekbirde...
  jan-ar

 • T£k Bir
  T£k Bir 09.07.2008 - 18:22

  TEK ve BİR olan sadece ALLAH'dır..
  tevhid birlik demektir....
  Kuran Allah’ın varlığından ziyade, birliğini anlatmaktadır. Çünkü O’nun varlığı hakkında insanlık hiçbir zaman kuşku duymamıştır. Tarih boyunca ihtilaflar ve çekişmeler, Allah’ın varlığıyla ilgili olmayıp, O’nun nitelikleriyle, özellikle de birliğiyle ilgilidir...
  Yüce Allah zatında birdir. Bu birlik sayı itibariyle değil, şeriki olmaması yönü ile birdir...

 • Ali Metin
  Ali Metin 09.07.2008 - 17:08

  allahın yarattığı en muhteşem eser sadece bir sayının ötesinde pek çok şeyi ifade eden bir simge varlığın sebebi

 • Bora Aslan
  Bora Aslan 23.06.2008 - 19:43

  bir” sayı olarak iki tarzda tezahür eder. ilk olarak, zatıyla ya da özüyle; ikinci olarak, isim itibariyle. özü itibariyle, bütün sayılarda ve bütün sayısal derecelerde daima “bir” vardır. isim itibariyle de, sadece ilk birlik derecesinde gözükmektedir ki burada “bir”in “özü”yle “ismi” arasından aynı anda bir rastlaşma vardır. öteki bütün sayısal derecelerde ise “bir” ismiyle var değildir, çünkü öteki sayıların, karşılıklı olarak sayısal dereceleriyle sürekli değişen, farklı isimleri vardır.
  [bir sayının “ismi”, bütün sayıların mutlak ve biricik “özü”ne göre değerlendirildiğinde, bir varlıkta belirlenen,özgüleşen ve nisbileşen her şeyi sembolik olarak temsil eder]
  öyleyse diyor muhyiddin arabi, çift yönlü bir dil kullanarak, “bir” ismi vasıtasıyla bütün sayısal isimlerin fenasını, özü vasıtasıyla da öteki bütün sayıların bekasını sağlar. sen “bir” dediğin zaman, birin dışındaki her şey o anda söner, yok olur. işte, bu yok oluş bu “bir ismi” gereğincedir. ve sen “iki” dediğin zaman, ikiliğin sayısal derecesinde bir’in isminin hazır bulunmasıyla değil de bir'in özünün hazır bulunmasıyla, “iki” sayısı açığa çıkar, çünkü bir’in ismi söz konusu dereceyle çelişki halindedir. oysaki, bir’in evrensel olarak her sayıda zaten mevcut ve gerekli olan özü o dereceyle çelişki halinde değildir...

 • Mehmet Dokumacı
  Mehmet Dokumacı 18.06.2008 - 10:21

  'bir': En güzel şeydir.Çünkü bir 'bencillik'tir ve insan bencilcir.

 • Aylin
  Aylin 03.09.2007 - 21:35

  ALLAH BİRDİR

 • Münevver Erilmez
  Münevver Erilmez 03.09.2007 - 21:26

  Dünya birdir,

 • Nurcan Çiçek
  Nurcan Çiçek 30.07.2007 - 11:27

  yüce yaradanım bir
  bedenimde canım bir
  amavelakin birde bir varki neanlatabilirim netarifederim obiri biryaradanım birdeben bilirim

 • Fatma Müjgan
  Fatma Müjgan 20.07.2007 - 08:56

  NEYE BAKSAM,GÖRDÜKLERİM HEP,BİRDİR...
  BİR İLE BİR OLMAK,TEK YOLDUR...
  ÇEKMEK, DÜNYA ISTIRABINI,
  BİRDE BİR OLUP,BİR OLMAK İÇİNDİR...

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun 26.03.2007 - 19:26

  Düşünce iptilâm,
  Kelime heyûlâm.
  Lisansız vaveylâm;
  Ne bir harf, ne kelâm,
  Esselâm, Esselâm! ...

  ....

  nfk

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 02.03.2007 - 11:38

  Hersey Birdir, Bir herseydir!

 • Hakan Akbulak
  Hakan Akbulak 01.01.2007 - 20:48

  Bir insan kendini tanımlarken,ancak bu kadar objektif olabilir.
  Alkış! ;)

 • Ra
  Ra 01.10.2006 - 18:12

  “Bir çocuk öldürülürse,

  yüreginde yer aç huzursuzluklara.

  Yasanabilir bir köse aç,

  bir park ve salincak olsun.

  Gülüslere hazirlansin için

  buruk gülüslere

  Dudaginin ucunda kan, sana bakan

  kimsesiz çocuklara

  hiç bir sey olmamis gibi

  gülümse  Dünya’da yer kalmamis demektir

  Insan gibi insanlara

  Ha bir çocuk ölmüs, ha dünya

  Artik bakmasan da olur yarinlara...

 • Ney
  Ney 11.09.2006 - 14:20

  senin gözler beni anlar

 • Gül Solmaz
  Gül Solmaz 06.09.2006 - 22:02

  ...kan
  meleğiiiiim :))

 • Merlin Xn
  Merlin Xn 15.08.2006 - 16:58

  Richard Bach'ın; olağanüstü bir kurguya sahip; eşi Leslie'yle birlikte yazdığı 'bir'icik kitap. Hayata dair çok ayrıntı; çok teori bulacak; ve bu üstün nitelikli yazarın kaleme aldığı hikayeden edineceğiniz çok fazla bilgi olduğunu anlayacaksınız.

 • Yasemen T
  Yasemen T 05.06.2006 - 17:58

  mor ve ötesinin eski şarkılarından çok derinlerden gelen bir şarkı
  sen baktın tüm gözlerim kıskandı resmini
  sarıldık takvimlerce anlattık ki hayata
  şarkıdaki keman soloları beni her zaman etkilemişdir

 • Bahadır Kurşun
  Bahadır Kurşun 07.08.2005 - 15:14

  devamı olan yanlızlık,başlangıçtan sonraki ilk adım ve özel.

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş 18.06.2005 - 10:33

  Bir ara internette çalkantılar yaratan yeni bir din. Yani aslında tüm dinleri besliyorum görüntüsü ile hepsini kapsamaya çalışıp hepsi bir denmek istenmiştir bolca. Hiç bir şey bilmeyenler hemen bir demiştir zaten.

 • Didem Gökay
  Didem Gökay 18.06.2005 - 10:05

  ikiden önce gelen rakam desem iğrenç bi espri olacak ama yine de sölüorum....

 • Fatma Sena Gündüz
  Fatma Sena Gündüz 18.06.2005 - 00:57

  bu dünyada gördüklerinin
  hepsi bir,hepsi hak'tan
  pentagram

 • İrem
  İrem 29.03.2005 - 23:08

  1 seni unutmadım yıllardır 1 de ben ağlarken gittiğini..

 • Beyza
  Beyza 28.01.2005 - 00:16

  ***
  ''biz''
  ikiden olma
  insandan dogma
  görülmeyen
  ''bir'' hece adinda evlat

 • Orkun Işık
  Orkun Işık 26.01.2005 - 11:06

  Onsuz hiçbirşey başlamaz. 'O' bir dir.Tüm rakkamlar ondan, Tüm nefesler onunla, Tüm sonlar onunla başlar. 'O' ki.....SONU..... bile başlatabilendir.

 • Elif Ak
  Elif Ak 26.01.2005 - 00:48

  ben bir'im,
  karekökü ve karesi aynı olan,
  sıfır gibi hiçlik değilim,
  iki gibi çokluk
  ve üç gibi mükemmel olmadım asla,

  ben 1'im
  tek başına,
  dağ başında bir kulübe

  seni çok yapmak elimde
  yanına koy beni
  sen kaçsan, benimle bir fazlasın

  öpüp başına koy beni
  sen kaçsan benimle on fazlasın

  sonuna koy beni hayatının
  sen kaçsan seni onlarca büyüteyim.

  eğer kaçarsan
  ben yine oradayım
  ben 1'im

  basit bir 1
  2 kadar çok değil,
  sıfır gibi yokluk değil
  ve 3 gibi mükemmel olamadım asla.

 • Beyza
  Beyza 25.01.2005 - 15:01

  Birileri Bir gün Bir yerlerden gelirken Birde bakmislarki Birisi Birileriyle Bir seyler konusmakda iclerinden Biri size Bir sey sora bilirmiyim demis adam birden söyle diyivermis ama sadece bir sey :))

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu 25.01.2005 - 00:18

  korkma ondan bundan
  ne ölümden ne hayattan..
  bu dünyada gördüklerinin
  hepsi bir,hepsi Hak'tan..

 • Hatice Yavuzdurmaz
  Hatice Yavuzdurmaz 24.01.2005 - 23:50

  pentagram şarkısı...

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu 24.01.2005 - 17:37

  Rab..