Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

malcolm x sizce ne demek, malcolm x size neyi çağrıştırıyor?

malcolm x terimi Ömer Yapıcp tarafından tarihinde eklendi

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Bütün uyuyanları uyandırmaya,
  Bir tek uyanık yeter...
  .
  (Malcolm X)

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Dikkatli olmazsanız,
  Gazeteler, mazlumlardan nefret etmenizi, Zalimleri ise çok sevmenizi sağlar....
  .
  (Malcolm)

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Birini ayıplamakta acele etme.
  Belki senin geçtiğin yoldan geçmemiş ve senin kadar hızlı düşünemiyor olabilir.
  Unutma ki sende bir zamanlar şimdi bildiklerini bilmiyordun.
  .
  (Malcolm X)

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas 13.03.2023 - 10:53

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil.
  Ben adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil...
  .
  (Malcolm x)

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş

  My hero. Allah rahmet etsin.

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  rüyası rüyam olan ve gerçek olan adam...
  rahmet ilen...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  İster mermi kullansın,
  İster oy pusulası,
  İnsan iyi nişan almalı,
  Kuklayı değil,
  kuklacıyı vurmalı.
  Malcolm x.

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören

  selam olsun sana ezilen halk önderi...
  rahat uyu bak bir zenci geldi beyazlara başkan oldu...

 • Selahattin Aykurt
  Selahattin Aykurt

  'Biz Tanrı'nın kullarıyız ama aynı zamanda da onun örneğiyiz! ..'

  Topluluk hep bir ağızdan bağırır:

  'Ne demek istediğinizi açıklayın Hoca Efendi! ..'

  'Demek istiyorum ki. Tanrı da bizim gibi siyahtır! ..'

  'Tanrı büyüktür! ..'

  'Tanrı Dünya’yı yaratırken kendisi de orada bulunuyordu.'

  'Doğru! .. Doğru! ..'

  'Öyleyse biz de Dünya yaratılalı beri yeryüzünde bulunuyoruz.'

  Topluluk sevinç ve coşkunluk içinde bağırarak ayağa kalkar:

  'Doğru... Haklısın! .. Elbette! ..'

  'Mavi gözlü beyaz adam, üstün olduğunu ileri sürüyor. Ona atalarının bizler olduğunu anlatmanın zamanı geldi de geçti bile! ..'

  'Daha açık konuşun Hoca Efendi, bize her şeyi açıklayın.'

  Konuşmacı, Harlem'in bir sokağında toplanmış üç binden fazla dinleyiciye şöyle sesleniyordu:

  'Eğer söylediklerimi can kulağıyla dinlerseniz; siyahların beyazlardan niçin daha üstün olduğunu anlayacaksınız.'

  'Dinliyoruz, anlatın.'

  'Siyah temel renktir. Başka herhangi bir rengi, öteki renkleri birbirine karıştırarak elde edebilirsiniz ama, siyahı bu yoldan elde edemezsiniz. Siyah ancak siyahtan meydana gelir. Siyah da temel ve en güçlü renk olduğuna göre, en iyi renk demektir, öyle değil mi? '

  'Evet, öyle...'

  'Bu durumda iyilik de, Tanrı da siyahtır! .. Bir insan ne kadar siyahsa, o kadar iyidir. Bir insan ne kadar beyazsa o kadar siyahlıktan uzaktır. Yani, iyi olmaktan o kadar uzaktır! .. Haklı mı yoksa haksız miyim? '

  'Haklısınız! ..'

  'Sözün kısası; beyaz adam ahlâk bakımından bütünüyle kokuşmuş bir yaratıktır. Bir yılan, bir şeytan; yeryüzünden yok olması, silinip süpürülmesi gereken bir insandır! ..'

  Dinleyiciler büyük bir coşkunluk içinde kendilerinden geçmiş, konuşmacıyı çılgınca alkışlıyorlardı.

  Bu konuşmacı, Amerika'daki zenci Müslümanların büyük önderlerinden Malcolm X'di...

  Bir zenci papazın oğlu olarak Nebraska eyaletinin Omaba şehrinde dünyaya gelen Malcolm X, Müslümanlığı kabul ettikten sonra Malik Şahbaz adını almıştır. Çocukluğu açlık ve üzüntü içinde geçmişti. O doğduktan kısa bir süre sonra ailesi Michigan'ın Lansing şehrine göç etmişti. Altı yaşındayken ırkçı Amerikalıların kurduğu Ku Klux Klan'cılar tarafından evleri yakılmıştı. Malcolm X, yıllar sonra yangın olayını şöyle anlatmıştır:

  'İtfaiye geldi, fakat yanan evimizi kurtarmak için hiç bir yardımda bulunmadı. Yangına bir damla su sıkmadı. Baba evimizi yakan ateş, hâlâ aynı şiddetle yüreğimi yakmaktadır.'

  Malcolm'un babası, çoluk çocuğunu geçindirmek için ufak bir dükkân açmıştı. Çok geçmeden cesedi, kafatası tanınmayacak ölçüde ezilmiş durumda, bir tramvayın altında bulundu. Bu iki olay, küçük Malcolm'un hayatında derin izler bırakmış, büyüdüğünde Müslümanlığı kabul etmesinde ve beyazlara karşı savaş açmasında önemli rol oynamıştır.

  Babalarının ölümünden sonra aile, açlık ve sefalet yüzünden dağıldı. Malcolm ve erkek kardeşleri geceleri sokağa çıkarak bulabildikleri öteberiyi çalmakla karınlarını doyurmaya başladılar. Bazen yakalanıyor ve beyazlardan dayak yiyorlardı. Sonunda Malcolm bir ıslahevine verildi. Hayatında ilk olarak burada sevgi ve anlayış gördü, ıslahevinin beyaz bir Amerikalı olan müdiresi onu öbür çocuklara karşı koruyordu. Burada bulunan beyaz çocuklar da, zenciler konusunda tıpkı büyükleri gibi düşünüyorlardı. Bu yüzden de küçük Malcolm, her gün saldırıya uğruyor ve ancak müdirenin yardımıyla onlardan kurtulabiliyordu.

  Daha sonra Malcolm X, müdire tarafından, ıslahevinin yanındaki ortaokula yazdırıldı. Kısa süre içinde zekâ ve çalışkanlığıyla dikkati çeken Malcolm, sınıfının birincisi oldu.

  Fakat, bu durum öbür çocukların, hatta öğretmeninin düşmanlığını kazanmasından başka bir işe yaramadı. Son sınıftayken kendisine ne olmak istediğini sorduklarında, 'hukukçu olacağım,' diyordu. Ama, konuştuğu herkes ona, avukatlığın bir zenci için uygun olmadığını, kendisine demircilik, marangozluk gibi bir meslek seçmesini öğütlüyorlardı.

  Malcolm, istediği mesleği elde edemeyeceğini anlayınca, öğrenimini yarıda bırakarak New York'a gitti. Burada karanlık işler çeviren adamlarla tanışarak, onlar arasında da işe yarar, becerikli ve güvenilir bir kimse olduğunu gösterdi. Çok dürüst ve sadık olduğundan, yaptığı her işte hile yoluna sapmaz, elde ettiği bütün parayı son kuruşuna kadar teslim ederdi.

  On sekiz yaşına girdiğinde, 'Koca Kızıl' lakabıyla kendine hatırı sayılır bir ün sağlamıştı. Artık o, emrinde beş-altı adam çalıştıran bir çete reisiydi. Afyon ve eroin gibi malları alıp satıyor, ahlâk düşkünü beyazları zencilerin barlarına, gizli fuhuş yuvalarına götürüyordu. Malcolm X, hayatının bu kirli döneminin özelliklerinden söz ederken şöyle diyordu:

  'En iyi müşterilerim papazlar, güvenlik mensupları, toplumsal yardım işlerinde çalışanlar ve başkalarının hayatlarını yönetmekte büyük rolleri olan önemli kişilerdi.'

  Şimdi geliri ayda birkaç bin doları geçmekteydi. Polise bol bol rüşvet vermesine rağmen, sonunda yakalanıp hapse atılmaktan kurtulamadı. Ancak bu hapis hayatı onun yaşantısında köklü bir değişiklik yaratacaktı. 1947 yılında, cezasını çekerken tanıştığı bir Müslüman tutuklunun etkisiyle İslâmiyet’i kabul etti. O günden sonra da yaşadığı kötü hayatı bırakarak, kendisini Müslüman zencilerin davasına adadı.

  Malcolm X ya da Müslüman olduktan sonraki adıyla Malik Şahbaz, 1946-52 yılları arasında hayatını hapishanelerde geçirdi. 1962 yılına kadar da, Amerika'da zenci Müslümanların önderi olan Elijah Muhammet'in en yakın adamı ve eylemin en etkili konuşmacısıydı. Fakat 1962'den sonra İslâmiyeti iyice öğrenmiş, Elijah Muhammet'in peygamberlik iddiasına ve ırkçılığına karşı çıkmıştı.

  1964 yılında hacca gitti. Orada dünyanın her yanından gelen Müslümanlarla görüşüp tanışarak, bütün beyazların Amerika'dakiler gibi olmadığını öğrendi. Tunus, Cezayir gibi birçok Müslüman ülkelerini dolaştı. Amerika'ya döndüğünde şunları söylüyordu: 'Ben ırkçıydım ve İslâmiyeti ancak o şekilde benimsemiştim. Fakat Hz. Muhammet ve Hz. İbrahim'in yaşadıkları kutsal ülkeleri ziyaret ettikten sonra şimdi gerçek bir Müslüman oldum. Artık eski ırkçı değilim.'

  Bu davranışı, beyaz ve zenci Hıristiyanların yanında Elijah Muhammet'in de düşmanlığını kazanmasına yol açtı. Hac dönüşünden kısa bir süre sonra 1965 yılında New York'ta bir salonda dini konuşmalarından birini yaparken, kendisine sekiz adım uzaklıktan ateş edilerek öldürüldü.

  Malcolm X'i, Elijah Muhammet'in öldürttüğü ileri sürülüyordu, ikisi arasında 1964 Martından beri süregelen çatışmaları bilenler, bu suikastın Elijah Muhammet taraftarlarınca düzenlendiği kanısındaydılar. Amerika zenci Müslüman hareketinin 'Peygamberi' bu söylentileri yalanlamak için yaptığı basın toplantısında:

  'O çok konuşuyordu, cezasını buldu! .' demiştir. Bu söz bile, Elijah Muhammet'in suikast olayındaki payını göstermeye yeter bir kanıttır.ABD Lİ KOMÜNİST DEVRİMCİ MALCOMLX KATLEDİLİŞİNİN 2007,DE KATLEDİLİŞNİN 40,NCI YILINDA! ! ! ! ! ! (KARAPANTERLER)


  patikayolu@msn.com
  haramiler@msn.com
  kuzeyyolu@passport.com

 • Cengiz Atsak
  Cengiz Atsak

  1960 yıllara kadar amerikadaki zencilere sınıf ayrımı yapan amerika milletinin başına bela olmuş ve yıllarca ezilen zenci halkın yanında olmuş ve bir konferansda yine amerikanın ajanları tarafından oldurulmus değerli şahsiyet

 • Kevser Ekinci
  Kevser Ekinci

  BEN SAMİMİYİM
  SAMİMİYETİM İTİBARIMDIR.
  MALCOLM X

 • Kevser Ekinci
  Kevser Ekinci

  ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ ÖLÜMDÜR
  MALCOLMX

 • Ali Ninja
  Ali Ninja

  'a man stands for nothing will fall for anything'

 • Nermin Yolcu
  Nermin Yolcu

  MALCOLM X.... Yıllarca kendisine yanlış öğretilen ve adına sözde İSLAM denilen ırkçılığa dayalı kara öğretiyi anlatırken engellenmeyen, ancak; ne zaman ki hacca gidip gördüğü ırkların kardeşliğine, hoşgörüye, şefkat ve sabra dayalı GERÇEK İSLAM ı anlatmaya başladığında gizli, kara ve derin güçler tarafından katledilen büyük lider....
  İslamın beşeri prensiplerinin anlatılmasına tahammülü olmayan Şeytan uşaklarının bütün engellemelerine inat adı hala popüler, hala efsane!

 • Saika
  Saika

  “İster mermi olsun,
  İster oy pusulası.
  İnsan iyi nişan almalı,
  Kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı! ”

  MALCOLM X

 • Saika
  Saika

  MALCOM X

  Bir taş at.
  Bir taş daha at.
  Bir şiir ateşle.
  Bir yumruk yükselt.
  Sesini yükselt.
  BİR ÇOCUK YETİŞTİR.
  Bir maske tak.
  Duvara bir slogan yaz.
  Şehitleri an.
  Bir hayal kur.
  BİR BARİKAT KUR.
  Tarihine sahip çık.
  Sokaklara sahip çık.
  Bir slogan at.
  Bir kurşun at.
  Bir tohum ek.
  Bir ateş yak.
  Bir cam kır.
  TERLE.
  Sahte belge düzenle.
  Bir bildiri bastır.
  Bir kanun kaçağını barındır.
  Bir yara sar.
  Bir dosta sevgi göster.
  SİLAHINI TEMİZLE.
  Hakikati söyle.
  Bir miting düzenle.
  Arkanı kolla.
  Gökyüzüne bak.
  İZ BIRAKMA.
  İşçilerden öğren.
  Bir yoldaşa öğret.
  Bir hücreyi ziyaret et.
  BİR SAVAŞ ESİRİNİ KURTAR.
  FBI’ın gizli dosyalarını çal.
  Kendi kalbini çal.
  Parolayı aklında tut.
  Bir aynasızı silahlandır.
  Bir füzeyi çalışmaz hale getir.
  Bir fıkra anlat.
  Bir plan yap.
  Bir ümit ışığı gör.
  İsmini değiştir.
  Bir teoriyi test et.
  Bir dogmaya meydan oku.
  Korkunu kullan.
  Bir damla gözyaşı akıt.
  HARİTAYI İNCELE.
  Hainlerle hesaplaş.
  Ağırlığını hakkıyla taşı.
  Biraz daha ağırlık kazan.
  Sevmek için mücadele et.
  SEVDİĞİNİ BİR DAHA SÖYLE.
  Sınırı aş.

  Malcolm X (19 Mayıs 1925 – 21 Şubat 1965)

 • Alp Erdoğdu
  Alp Erdoğdu

  hayatın mucalesi ve yasam tarzı ahyrı bir dusunce yapısı

 • Blue Send Me
  Blue Send Me

  bir yumruk yükselt
  bir kanun kaçağını barındır
  bir ateş yak
  (bir şarkı söyle)

 • Mahmut Yıldırım
  Mahmut Yıldırım

  binlerce yıllık bir köleliğin yüküyle 20 yüzyılda yaşayan, derisi yüreğinden esmer insanların, parlayan ışığı...

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  iman edip sonra idrak eden... sonra dosdogru olan...

  ideolojiler, sol, sag gibi etrafa dagilmis bir butunun (hakikatin) parcalarini icinde birlestirebilen ve kavgasina yansitabilen bir dava adami.

  sehit...

 • Eda Yıldırımtürk
  Eda Yıldırımtürk

  'Beyaz adam savaştı,biz öldük'

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  ***
  Malcolm X..
  Kalin kenarli gözlükleriyle dizilerde
  Yalnizca 7 kez dönmek gerekiyor
  Dönülecek yerde
  Uyanip, gözünü ogusturmak icin
  Aydinliga birden bire..

 • Eda Yıldırımtürk
  Eda Yıldırımtürk

  'Malcolm x seni taze bir dal olarak yatırıyorum bu şiire
  Ben çocukken resimlerin dış politika sayfalarında gazetelerin
  Uçaklardan da uzundu bacakların
  Ve kocaman gözlüklerin
  Bembeyaz bir papa ve bembeyaz gökdelenler büyütülmüş alabildiğine
  Küçültülmüş ekmek
  Bir elinde sayfaları çürütülmüş incil var idi
  Altüst edilmiş bir Afrika öbür elinde...'

 • Aselam Büyükbingöl
  Aselam Büyükbingöl

  ameriikada 20.yy.ın 2. yarısında ezilen siyahi toplumun aksiyon simalarından olup hayatının son yıllarında islamla müşşeref olan bir dava adamıdır

 • Bilge Kralın Kardeşi
  Bilge Kralın Kardeşi

  Alex Haley in malcolm x isimli bir kitabı. var geniş bilgi edinmek isteyenler bu kitaptan bilgi alabilirler. zaten malcolm u malcolm x yapan biraz da bu kitaptır. keskin tespitler insanı dumura uğratan cinstendir. filme de sanırım bu kitaptan çevrildi.
  beni kitapta ve filmde en çok etkileyen bölümler malcolm x in bir konuşmasını bitirirken
  'adonare dostlarım adonare' diye bitirişi ve anlamını açıklayışıydı. hayır onu açıklamayacağım. araştıralım lütfen biraz :)
  ve diğeri de siyah arkadaşlarını los angeles polis merkezinden almaya gittiklerinde topluluğun karşısına geçen malcolm x in bir hareketi vardı. bir parmağın toplulukları nasıl yönlerdiğini çok çarpıcı bir biçimde anlatıyordu bu hareket. ilki ile. o vaveyla anında sus pus oluyor, çıt çıkmıyor; ikinci hareketle ise o koca kalabalık tek vücut sessizce terk ediyordu liderlerinin emrini yerine getirmek için.
  'malcolm; sen, bilge kral Hz. ömer ve daha tüm diğerleri! ...
  siz onurlu direnişçi ve heybetli insanlar. sizi selamlıyorum...

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu

  Asıl adı, Malcolm Litle'dir. 1925'te Omaha'da doğdu. Bir soygun olayından sonra hapse mahkum edildi. Hapiste bulunduğu sırada, İslâm Ümmeti (sonradan Amerika İslâm Misyonu) adlı hareket vesilesiyle Müslüman oldu. Yedi yıl hapisten sonra serbest bırakıldı. Malcolm X, siyahların beyazlar tarafından sömürülmesine karşı çıktığı son derece tesirli konuşmalarıyla kısa sürede geniş bir taraftar kitlesi kazandı. Hacdan sonra siyah ayrılıkçılığını savunmaktan vazgeçerek, artık, beyazları düşman olarak görmediğini açıkladı. 1965'te New York'ta bir toplantı sırasında vurularak öldürüldü.

  olay beyazperdeye de aktarıldı..filmde Malcolm'u Danzel Washington canlandırdı ve daha sonra ikizlerinden birinin adını Malcolm koydu..en iyi oyunculuk ödülü de kapak oldu..

 • Yavuz Selim
  Yavuz Selim

  Malcolm X, unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden ayağa kaldıran İslâm mücahidi.

 • Mehmet Hadalı
  Mehmet Hadalı

  20.Yuzyilin gercek liderlerinden.Amerika muslumanlarina katkisi cok buyuk.Rabbim
  rahmet eylesin...

 • Yusuf Altındağ
  Yusuf Altındağ

  diriliş lideri