Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

arnavut sizce ne demek, arnavut size neyi çağrıştırıyor?

arnavut terimi Sinem Göçer tarafından tarihinde eklendi

 • Atlas Soyda
  Atlas Soyda

  @HASANÖMERÖZDÖNMEZ Çerkezler Türk değil . Sallama

 • HASAN ÖMER ÖZDÖNMEZ
  HASAN ÖMER ÖZDÖNMEZ

  ARNAVUTLARIN KÖKENİ
  Türk değil sandığımız bir çok toplum aslında Türk...
  Ne yazık ki bizler Türk ırkçılığını ayrıştırmak olarak algılıyoruz...
  Mesela 'ARNAVUT'
  Arnavutları dünya 'ALBAN' anlamında 'ALBANİ', ALBAN ÜLKESİ' anlamında 'ALBANİA' olarak ifade ediyor.
  Biz adamlara 'Arnavut' diyoruz.
  Tarihe bakıyoruz ALBAN adı nerede..? diye...
  M.Ö. 3. yüzyılda Azerbaycan'da Sakalardan sonra kurulan Türk Devletidir 'ALBANİLER'
  Bizler yer adlarını hep gittiğimiz yere de kendimizle beraber götürürüz.
  Bunun örnekleri, o kadar çok ki...
  Erzurum'daki Horasan ilçesi buna bir örnektir.
  Azerbaycan-Karabağ'dan Afganistan'a Nadir Şah döneminde yerleştirilen Avşar Türkleri, Afganistan'da yerleştikleri bölgeye de 'KARABAĞ' dediler...
  Biz hep böyleyiz.
  Albanlar, Balkanlara göçmüşler ve adları aynı kalmış ama biz illa adamları gavur yapacağız ya.
  Zorla siz Arnavutsunuz dedik.
  Alban dediğin Sakaların torunları Türkler. Günümüzde bile Albanlar İslam'ı, Türk geleneklerine göre yaşadıkları için 'BEKTAŞİ' ekolünü benimsemişlerdir.
  En sağlam yurtsever İttihatçı kadrolar, Osmanlı Devletinde en iyi istihbaratçılar Albanlardan (Arnavut) seçilirdi.
  Çerkezler de aynı Albanlar gibi esasen Türk kökenlidir.
  Hele Karaçay ve Balkar Çerkezleri tamamen Türktür.
  Teşkilat-ı Mahsusa'nın en sağlam tetikçileri Çerkezdir...
  'İSTİKLAL MARŞIMIZI' yazan Mehmet Akif marşta 'KAHRAMAN IRKIM' derken Türk ırkından bahsediyor.
  Ona da Arnavut diyorlar.
  Adamın babası Alban (Arnavut) annesi Buharalı bir Özbek (Kıpçak) yani bu adam iki taraftan da Türk oğlu Türktür...
  Sonuç olarak Albanlar (Arnavut dediğiniz) Türktür...

 • ruhide efe
  ruhide efe

  sacma sapan algilama var arnavutlar hakkında.bana bile türk değil müslüman değilsin dendi hep bilgisizlikten.biz arnavutuz atatürkuyle m.akifiyle ve bir sürü bu ülkeyi savunan ve cephede ölen kahramanlarıyla müslüman ve asıl türkuz.bu böyle bilinsin istiyorum.inattır ciğerdir onları gecelim insanlığına güenirliliğe bakalım.biz arnavutlar komşumuzun oğlu ve kızyla evlenmeyiz bile çunku kardestir denir.tutarlıdır sözunun eridir sağlamdır karakteri

 • Aşkın Tanriverdi
  Aşkın Tanriverdi

  Arnavutlar italya ve yunanistandan gelmektedir bir azıda alp dağlarından Gega & Toska

 • Atilla Uzun
  Atilla Uzun

  ARNAVUT...Bölge ismiyle anılan geçmişi TRAK LAR dayanan Büyük İskender gibi bir büyük savaşçısı çıkaran millet.Diğer deyimle Grek yani Atina ve Spartalıların sevmediği can düşmanları kavim.MAKEDON da denilen toplum.Gelelim asıl nokta ya..Grek ve Roma bu kavim TRAK derler ...Ancak bu onların dil yapısına uygun TRUK YA veya TRUK LAR a U harfini A olarak okumalarından kaynaklanır.ASLI TRUK tur..Yani bu bölgeye adını veren TRAKYA..TRUK YA. .GERMEN VEYA DİĞER TOPLUMLAR DA TRUK ÜLKESİ DERLER..TRUK kelimesi TRÜK ,TÜRK kelimelerin yazılı biçimidir ki Orhun yazılarında da geçer...YANİ TÜRK SOYLUDURLAR...Bugünkü MAKEDON denilen halkın aslı sa Ağırlıklı PEÇENEK ,Kuman ,Karaoğuz veya Gegavuz denilen Guz da denilen Oğuzlardır..Ancak bu topluluklar burada Bizans ın hep yaptığı asimile için hıristiyanlaştırma siyaseti gütmüştür..Tabi buranın bölge adı MAKEDONYA olduğu için de bu adla anıimışlqrdır. .Hıristiyan olan Türkler dilini de inanç diliyle değiştiriyırlar..Örnek mi Anadolu Türklüğü gibi..Osmanlı Dönemi nde olduğu gibi. .Arapça ve Farsça hakim olmaya başlamıştı ...Atatürk ün sayesinde Türkçe yeniden değer kazanmıştır.Halbuki Gerek Arnavut gerekse Bugünkü Makedon lar hatta Bulgarlar Türk dilini bırakmış lardır. .Yinede Türkçe kalmıştır dillerinde, .Boşnak ve Sırplar Türkçe kelimeler çıkarılsa merakını anlatacak lisansları tarzanca olacak. Gelelim Arnavutlara..İki kesim vardır GEGA TOSKA. .Gegaların tamamı Müslüman hatta Bektaşi anlayışı hakimdir. .TOSKA ise 3 din vardır..Müslüman...., Katolik vede Ortodosk...Bu yüzden ayrılık vardır..Aralarında. ..Bunu bilen Arnavut Tarihçileri vardır ...Ancak nedense vurgu yapmıyorlar. .Bir tanesinde tanıştım..Bu konuyu bu şekilde anlatınca boynuna sarıldı..Nereden biliyorsun bunları ...Cevap olarak da şunu söyledim. ATATÜRK bu konuları bilen biri. .O bölgeyi de insanlarını da bilen...biri..Birisi Balkanlar için 500 yıldan beri Türk deyince kızmış kim demiş bunu ...Ezelden beri Türktür burası..TRUVA yı kuran TRUK lardır...Yani Arnavutların ataları..Yakan yıkan Grek yani Yunan...İzmirden Yunanı çıkardığı zaman şu meşhur sözü söylemiştir Atatürk. ..TRUVA nın intikamını aldık.TARİH ŞUURU VE BİLGİSİ İLE BİZE ÖNDER'İN. HATIRKLATMASIDIR BU...Yengeç Arnavut tu, ,,Kankam Arnavut tu. ..ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN ..DİYEN MEHMET AKİF DE ARNAVUT TU. Bu bizlerin birliğinin teminatıdır...BOŞNAK larda Türk tür. Onların da bilgisi vardır bende..

 • Erdinç Dur
  Erdinç Dur

  Asil ve onurlu, çevresine ve komşularına değer veren, hatta öyleki komşu kızını kardeş görüp sayan namuslu şerefli insanlardır. UÇK yıda unutmayalım.

 • Gülsemin Aktay
  Gülsemin Aktay

  kuralcı ve inatçı

 • Blue Sky
  Blue Sky

  Arnavutlar'ın kökeni meselesi, etnologlar arasında hala bir ihtilaf konusudur. Arnavutluk'un (Albania) asıl sakinlerinin bugünkü yurtlarına nereden geldiklerine ilişkin meseleye çözüm olarak birçok varsayım ortaya atılmıştır. Kafkaslar'da 'Albania' adlı başka bir yerin varlığı, 'Albania' adının nereden kaynaklandığının gizemini sürdürmesi ve öte yandan bu ismin, Arnavut halkının kendisince bilinmemesi ve de Arnavutlar'ın Balkan Yarımadası'na gelişine dair tarihin ve efsanelerin ortaya koyduğu somut bir kaydın olmaması Arnavutlar'ın kökeni meselesini çözümü zor bir hale getirmiştir.

  Fakat, her ne olursa olsun, bugün genel olarak kabul edilmiştir ki Arnavutlar Güneydoğu Avrupa'daki en eski ırktır. Bütün bulgular şuna işaret etmektedir ki Arnavutlar, birbiriyle akraba İlliryalılar, Makedonyalılar* ve Epirotlar tarafından tarihin çeşitli dönemlerinde temsil edilmiş ilk Ari göçmenlerin soyundan gelmektedirler. Çoğu etnolog ve dilbilimcinin kanısına göre, İliryalılar, yarımadanın güney kısmında yerleşik olan ve sınırları İtalya ve Trakya'ya kadar uzanan Helen öncesi Tyrrhenopelasgia halkının çekirdeğini oluşturmuşlardır. İliryalılar daha geniş bir anlamda aynı zamanda Pelasgialıdırlar. Dahası, Yunan yazarlarca 'barbar' ve 'Helen olmayan' olarak adlandırılan bu akraba ırklardan İliryalılar'ın, Gegler'in yani kuzeyli Arnavutlar'ın ataları, Epirotlar'ın ise Tosklar'ın yani güneyli Arnavutlar'ın ataları olduklarına inanılmaktadır. Bu genel kanı, Strabo'nun İliryalılar ve Epirotlar arasında sınır oluşturduğunu belirttiği Via Egnatia ya da Egitana'ya ilişkin ifadesinin pratikte bugün Gegler'i ve Tosklar'ı ayıran Shkumbini ırmağının akışına karşılık gelmesinden doğmuştur. Aynı coğrafyacı, Epirotlar'ın aynı zamanda Pelasgialı olarak adlandırıldıklarını ifade etmiştir. Bugün bile anısı çağdaş Arnavutlarca Tanrı'ya verilen isim 'Zot' olarak kalan Pelasgialı Zeus'a antik çağların en ünlü kahininin olduğu yer Dodona'da tapılmıştır. Herodot'a göre bu kutsal yerin civarına Pelasgia denilmekteydi.

  Dahası, etnologların bu bulguları kendilerini gururla Balkan Yarımadası'nın asıl sakinlerinin torunları olarak gören yerlilerin bozulmamış olan gelenekleriyle desteklenmektedir. Onlar, bu sebeple, bu topraklar üzerindeki asıl hakkın kendilerinde olduğunu düşünmektedirler. Aynı zamanda bu geleneklerin gücüyledir ki Arnavutlar, diğer Balkan uluslarını fazlasıyla kendilerinin olanı sahiplenmiş yabancılar olarak görmektedir. Bu sebepledir ki Arnavutlar ve komşuları arasında yüzyıllar boyunca süregelen sınır savaşları olmuştur.

  Kısacası, Arnavutlar bugünkü Slav kökenli Makedonyalılar değildir...

  Ben Arnavutum mesela....

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Arnavut inadını bana karşı yapılmazsa severim.
  Arnavut ciğerini her zaman severim.
  Arnavut kaldırımını faytonla gidiyorsam severim.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  * Arnavut inadı
  * Arnavut çiğeri
  * Arnavut kaldırımı

  hepside meşhurdur, hepside hikayelere romanlara şiirlere konu olmuşlardır.

 • Limonî Erz
  Limonî Erz

  arnavut ciğeri... hımmm enfes olur.

 • Maylinda Can
  Maylinda Can

  arnavut demek shqiptar! !
  bende arnavutum ve gurur duyorum,inat konusunda sadece biz değiliz inatçı ben de çok inatçı tanıdım bizden daha beter! !
  bizim en büyük özeliğimiz:dürüstlük
  ayrıca sadıklık,dobra dobra,yani yüreğimiz temiz
  gene de kabul ediyorum inatçıyiz :)))))))

 • Özge Saylam
  Özge Saylam

  inat..fazlasıyla...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Bu kelime milletten çok öncelikle, Arnavut ciğerini çağrıştırır bende.
  Millet olarak Arnavutlar, Türklerle iyi geçinmiş,
  Osmanlıda hizmetleri olmuş bir milletttir.

 • Fuat Ahmetoğlu
  Fuat Ahmetoğlu

  NE ZAMANIM YETER
  NE SAYFA
  SADECE İKİ ÜÇ ÖRNEK VEREYİM
  SANIRIM
  YETERLİ OLACAKTIR
  BAŞKALARI DA,ARNAVUT CİĞERİNİ TARİF ETSİNLER HER ŞEY BEN ANLATIRSAM AYIP OLUR..
  NEYSE ŞAKA BİR YANA..

  ARNAVUT=Mustafa Kemal Atatürk
  ARNAVUT=Mehmet Akif Ersoy
  ARNAVUT=Yahya Kemal Beyatlı
  38.000.000 RUMELİ İNSANI TÜRKİYEDE YAŞADIĞINA GÖRE
  ARNAVUT & TÜRKİYE =DEMEK

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir

  Arnavutlar hakkında bir şey diyemem...
  Ama arnavur ciğeri iyi yapılırsa muhteşem...Ahhh birde rakı ve peynir...Hey dostlar ben özledim sizlerle sohbetleri...Ben gitmeden gelelim bu hafta bir araya...

 • Helinda
  Helinda

  bu üklede ondan türk milleti zekidir. türk milleti akıllıdır. türk millti çeviktir. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE diyor. K. Atatürk.
  ama hiç duyuyulmamıştır ne mutlu arnavutum diyen bir lideri.
  bu arada arnavut ciğeri harika olur. çok severler insanlar yemeyi.

 • Tuba Kara
  Tuba Kara

  kesinlikle çok katı kuralları olan bir millet ama çok dürüst ve çalışkanlar.. güvenilir insanlar bence... 'arnavut inadı' meselesi de doğruymuş gerçekten.. iş inada bindi mi nuh diolar peygamber demiolar yaw.....(((

 • Yusuf Davut
  Yusuf Davut

  Sevdiğim bir millet....
  Sert, ama genellikle dürüst ve mert insanlardır...
  Kuru gürültüye papuç bırakmazlar... Neyle tehdit ederseniz edin doğru bildiği yoldan saptıramazsınız...
  Yalnız imansız olanları çok zalim ve zarar verici olur... Öfke kontrolleri zayıf olabiliyor... Genetik bir özellik.... Binlerce yıl savaşçılıktan başka bir işle iştigâl etmedikleri için, sadece bu niteliktekilerin soyu devam etmiş...

  Ben de Arnavut'um ve devraldığım genetik mirastan çok memnunum Allah'a şükrediyorum.... Allah İman'dan İslâm'dan ayırmasın... Savaşçılığı yanlış yönde kullandırmasın...

  .

 • Ejyp Malshar
  Ejyp Malshar

  ‘’ilirie’’ balkan şibih ceziresinin garb cihetinden bir hıtta-i kadimenin ismi olup hududu muayyen ve malum değilse de yunan’ın hudud-ı şimaliyesinden ta Adriyatik denizinin müntehesına değin olan dağlık yerlerden ibaret ve elyevm Arnavutluk,Karadağ,Hersek, Bosna ve dalmaçya denilen yerleri cami bulunmuş olduğu eski coğrafiyyum ifadatından anlaşılır…İlirya’nın hudud-ı cenubiyesi Vivese nehriyle mahdud addolunurdu.Manastır ciheti de Makedonya’ya dahil ve Kosova,üsküp cihetleri de Misiya ve Dardanya ism-i mahsuslarıyla yad olunarak ilirya’nın haricinde idi.Yani İlirya’nın hudud-ı şarkiyesi Şar dağıyla mahdud idi…İlirya’nın ahalisi bir cinsiyete mensup ve bir lisanla mütekellim oldukları halde bir devlet teşkil etmeyip her biri kendi kendine idare olunur kabail ve akvamdan ibaret idiyse de yine akvam ve kabail arasında bir nevi ittifak vardı.İlirya ahal-i kadimesi akvam-ı Aryaniye’nin en eskilerinden olan pelag(plaşiç) cinsiyetine mensup ve ipro Makedonya ahalisiyle hemcins ve hem lisan idiler. Eski iliryalılar şimdiki Arnavutların ecdatı olduklarında asla şüphe yoktur.Hatta ilir ismi dahi Arnavutça olup ‘’hür ve müstkil’’ ve İlirya ‘’beledi’l-ahrar’’ demektir.Mürur-ı zamanla İlirya ismi unutulup heryer bir isimle tesmiye olduğu gibi asıl cinsiyet ve lisanını muhafaza eden kısm-ı cenubisi dahi muahharan albanya ve Arnavut'luk(shqipria) şöhret bulmuştur..
  KAMUSA’L-ALAM

 • Drag Bonfire
  Drag Bonfire

  ciğerine bayılırım.. kaldırımları da ayrı şiir konusu.. bir de biberi var, acısı öyle böyle değil.. ırk olarak da alınları geniş, akça pakça poğaça gibi tipler :)