Kültür Sanat Edebiyat Şiir

namık kemal sizce ne demek, namık kemal size neyi çağrıştırıyor?

namık kemal terimi Erhan Aydemir tarafından 30.09.2003 tarihinde eklendi

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş14.07.2017 - 19:22

  Batı hayranlığı aklını başından almış lüzumsuz devlet düşmanlığı yapan mason. İsterse dünyanın en iyi şairi olsun nafile..

 • Cillop Kedi
  Cillop Kedi25.07.2012 - 20:46

  Tekirdağ-Bolayır doğumlu, edebiyatımıza kazandırdığı ölümsüz eserleriyle damgasını vuran, ünlü yazarımız.

 • Pelin Erol
  Pelin Erol01.02.2010 - 23:15

  Edebiyatımızda bir çok gelişmenin öncüsü olan tanzimat dönemi şair,yazarlarındandır.özgürlük,hürriyet,eşitlik kavramlarının edebiyatımıza girmesini sağlamıştır.hürriyet kasidesi oldukça bilinen ve önemli eserlerindendir.
  avrupai anlamda ilk edebi topluluk olan encümeni şuaranın en genç üyesidir ve hafta boyu üyelerin yazdığı şiirleri okuma görevi ona verilmiştir.
  şinasinin avrupaya gitmesiyle tasvir-i efkar gazetesinin sorumluluğunu almıştır.ve şinasiyi örnek almıştır.
  ziya paşanın harabatına eleştiri olarak yazdığı tahrib-i harabat adlı eseri oldukça ünlüdür.
  ilk tiyatro eleştirmenimiz olark görülen namık kemalin tiyatroya oldukça büyük katkıları olmuştur.
  önemli eserleri...
  ilk edebi roman- intibah
  ilk tarihi roman- cezmi
  tiyatro...
  vatan yahut silistre,celaleddin harzemşah,gülnihal,zavallı çocuk,kara bela...

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak02.09.2009 - 16:02

  ...
  'Encümen-i Şuarâ toplantıları, yüzelli yıl evvelki edebiyatımızın en zarif ve bilge seviyede görüşülüp konuşulduğu muhitlerden biri imiş. Orada sohbetin çıtası çok yüksektir ve söz üst perdeden ve ariflere söylenir, cahil cühela takımı da buraya asla gelemezmiş. Anlatırlar ki böyle bir toplantıda söz dönüp dolaşıp insan anatomisinin edebiyata yansımasına gelmiş. Herkes meselenin ayrı bir veçhesini anlatıp fikirlerini açıklamış. Bir ara Namık Kemal, ahlat-ı erbaanın edebiyat yönünü anlatan ateşli bir konuşmaya başlamış ki herkes lâl kesilip can kulağıyla dinlemekte. O sırada dinleyenlerden biri heyecanla elini kaldırıp Kemal Bey'in sözünü kesmez mi?

  - Kemal Bey, Kemal Bey! ..

  Bütün başlar o adama çevrilmiş, herkes meselenin yeni bir açılımını dinlemeyi ummakta:

  - Kuzum Kemal Bey, ahlât-ı erbaa ne demek?

  Sözünün böyle münasebetsizce kesilmesine kızan Namık Kemal, büyük bir ciddiyetle cevaplamış:

  - Dört kere halt etmek demektir, azizim.'

 • Başak Aksoy
  Başak Aksoy10.10.2008 - 23:14

  geçme namık kemal köprüsünden... diye cümleye başlayasım geliyo bu ismi duyduğumda.hayır küfür de sevmem yani ben.alla alla....

 • Perihan Pehlivan
  Perihan Pehlivan16.09.2008 - 21:42

  adam gibi adam,şair gibi şair. vatan için cengaver, her sürgünden devleşerek döndü her sefer. şimdi bile her sözü paha biçilmez bir değer. senin gibileri kaldımı ki ruhun şad olsun vatan perver! ? ? ? ? ? ? ? ? ? saygılarımla.

 • Ali Soydoğan
  Ali Soydoğan25.08.2008 - 15:19

  següzeşt_i ali bey :))
  İntibah'ın yazarı

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``30.07.2008 - 11:43

  Bulunaydı seni bizler gibi üç tane seven,
  Yüzüne de bakmaya kastedemezdi düşman;
  Etini, beslediğin halkın yedi âh vatan!
  Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini
  Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini.

 • Barış Savaş
  Barış Savaş12.01.2008 - 19:29

  Namık Kemal, Ulu Hakan 2.Abdulhamit Han'a düşmandı. 2.Abdulhamid'in yanında onu öven kelimeler söyler, ama gizlice düşmanlığını yapan bir şahsiyetti. Utanması lazım aslında, çünkü devlet adamları Namık Kemal'in idam edilmesini istemelerine rağmen, Namık Kemal'in düşman olduğu, baskıcı dediği o ulu hakan kendisini idam ettirtmemiştir. Sürgüne yollamıştır. Anlayanlara.

 • Cem Sagol
  Cem Sagol08.03.2007 - 23:13

  Vatan kelimesinin unutturulmaya çalıştırıldığı dönemlerde.......Vatan şairliği yapmak.........