Kültür Sanat Edebiyat Şiir

atabetül hakayık sizce ne demek, atabetül hakayık size neyi çağrıştırıyor?

atabetül hakayık terimi Göktürk Kutluhan tarafından 23.11.2004 tarihinde eklendi

 • Gün Dönümü
  Gün Dönümü13.12.2013 - 11:31

  hakikatler eşi(tli) ği...

 • İlhan Coşkun
  İlhan Coşkun06.12.2013 - 00:44

  bu ne la

 • Nehir Savaş
  Nehir Savaş15.11.2013 - 01:27

  Edebiyat dersinden hatırlar gibiyim:(

 • Mehmet Karagöz
  Mehmet Karagöz14.10.2013 - 23:11

  Dini konuları içeren iman, itikat, amel ve ahlak bilgilerini aruz vezniyle okuyucuyu sıkmadan öğretme amacı taşıyan bir eser. Böyle eserler sayesinde milletimiz her konuda duyarlı, bilgili ve eğitimli bir birey olmuş bu bireylerden teşekkül eden mümtaz bir millet olmuşuz. İleri ki yıllarda bu tarz şiirler yazmayı ben de düşünüyorum.

 • Mahmut Demir
  Mahmut Demir10.09.2013 - 15:07

  yorum lara bakmadan yazıyorum; kpssye çalışırken 50 kere ezberlemişimdir ya kitabın adını unutuyorum ya da yazarını edib ahmet yükneki'ydi galiba :)

 • Sultan Şeker
  Sultan Şeker17.12.2012 - 15:52

  hakikatlerin eşiği

 • Semra Siyah Kapak
  Semra Siyah Kapak08.11.2012 - 23:41

  Kpss ye girerken zor ezberlemiştim. İnsan daha kolay bir isim koyar kitabına ya:s

 • Zeynep Mete
  Zeynep Mete29.11.2010 - 09:27

  Atabetü'l Hakayık (Gerçeklerin Eşiği) , Edip Ahmet Yükneki'nin, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş, İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuştur. 'Hibetü'l-Hakayık', veya 'Aybetü'l-Akayık' olarak da isimlendirilir.Eserde dünyayı, tanrıyı, insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı hakkında olan konuyu işlemiştir.
  Türk nazım birimi dörtlüklerle oluşan bu eserini şair, Yusuf Has Hacib'in 'Kutadgu Bilig'i gibi aruz vezniyle ve Kaşgar diliyle yazmıştır. Şairin bu eserini nerede ve ne zaman yazdığı kesin olarak bilinmemektedir. Atabetü'l Hakayık'ın Kaşgar diliyle, Uygur harfleriyle yazılmış ilk yazması İstanbul'da Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.
  ==Özellikleri==
  Gerçeklerin eşiği anlamına gelir.
  Konusu din ve ahlaktır.
  Didaktik (öğretici) bir eserdir.
  Mesnevi tarzında yazılmıştır.
  46 beyit ve 101 dörtlükten oluşmaktadır.
  Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
  Arapça ve Farsça kelimeler vardır.
  Telmih (hatırlatma) sanatı kullanılmıştır.
  Eserin Konusu:Eser 14 bölümden oluşur.Baştaki 5 bölüm giriş,şairin {nevi}adını verdiği8 bölüm asıl konu, sondaki 1 bölüm de bitiriş bölümüdür.
  Giriş bölümleri {kaside}biçimiyle(aa ba ca da...) ,asıl konu ile ilgili bölümler ve bitiriş bölümü (dörtlüklerle) [aaba]yazılmıştır.Giriş bölümünde 80 beyit, asıl konu ve bitiriş bölümlerinde 101 dörtlük vardır.Eserin tamamı 484 dizeden oluşur.

 • Kubilay Tek
  Kubilay Tek07.12.2009 - 00:35

  hakikatların eşigi 12. yy de yazılmış olan eser edip ahmet yükneki tarafından kaleme alınmıştır

 • Zeytin Zeytin
  Zeytin Zeytin07.11.2009 - 21:37

  edip ahmet yükneki.