Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Zeynep Mete
Zeynep Mete

GİDECEĞİ LİMANI BİLMEYENE HİÇBİR RÜZGARDAN HAYIR GELMEZ

 • ömer çelakıl28.02.2011 - 21:28

  şifrelerin adamı

 • hadise28.02.2011 - 21:27

  olay olay flashhh flashhh flashhh

 • men dakka dukka19.12.2010 - 23:29

  buldum buldum örendim :))) yuppy
  Men dakka, dukka' nın manası: Eden bulur. Yani başkasının kapısını kötü niyetle çalan adamın, aynı şekilde onun kapısı da çalınacaktır.

 • men dakka dukka19.12.2010 - 23:26

  ne demek şimdi buuu

 • sabetayist19.12.2010 - 23:23

  1.sabetay sevi'ye inananlara verilen isim. bunlar gizli gizli yahudiliği yaşamaktadırlar müslüman görünmelerine rağmen. türkiye'de oldukça fazla sayıda sabetayist vardır.

 • despot29.11.2010 - 09:32

  despot; 1. anlamı bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit. her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran. ortodoks rumların din başkanlarına verilen ad.
  2. anlamı despot. zorba. acımasız.
  3. anlamı despot. zorba.
  4. despot. zorba. zalim. gaddar. kıyıcı (kışı) .

 • atabetül hakayık29.11.2010 - 09:27

  Atabetü'l Hakayık (Gerçeklerin Eşiği) , Edip Ahmet Yükneki'nin, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş, İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuştur. 'Hibetü'l-Hakayık', veya 'Aybetü'l-Akayık' olarak da isimlendirilir.Eserde dünyayı, tanrıyı, insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı hakkında olan konuyu işlemiştir.
  Türk nazım birimi dörtlüklerle oluşan bu eserini şair, Yusuf Has Hacib'in 'Kutadgu Bilig'i gibi aruz vezniyle ve Kaşgar diliyle yazmıştır. Şairin bu eserini nerede ve ne zaman yazdığı kesin olarak bilinmemektedir. Atabetü'l Hakayık'ın Kaşgar diliyle, Uygur harfleriyle yazılmış ilk yazması İstanbul'da Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.
  ==Özellikleri==
  Gerçeklerin eşiği anlamına gelir.
  Konusu din ve ahlaktır.
  Didaktik (öğretici) bir eserdir.
  Mesnevi tarzında yazılmıştır.
  46 beyit ve 101 dörtlükten oluşmaktadır.
  Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
  Arapça ve Farsça kelimeler vardır.
  Telmih (hatırlatma) sanatı kullanılmıştır.
  Eserin Konusu:Eser 14 bölümden oluşur.Baştaki 5 bölüm giriş,şairin {nevi}adını verdiği8 bölüm asıl konu, sondaki 1 bölüm de bitiriş bölümüdür.
  Giriş bölümleri {kaside}biçimiyle(aa ba ca da...) ,asıl konu ile ilgili bölümler ve bitiriş bölümü (dörtlüklerle) [aaba]yazılmıştır.Giriş bölümünde 80 beyit, asıl konu ve bitiriş bölümlerinde 101 dörtlük vardır.Eserin tamamı 484 dizeden oluşur.

 • Kerevet29.11.2010 - 09:24

  kerevet: üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir

 • Kerevet29.11.2010 - 09:24

  kerevet: üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir

 • galatasaray01.09.2010 - 19:05

  koyu cimbomluydum maçlarını kaçırmıyodum...ondan sonra bi durup düşündüm futbolcular paraya para demiyorlar...ve artık bu senelerde fenere iyice yenilir oldular eee benim elime geçen bir şey yok stresten vesıkıntıdan başka parada vermiyorlar onları izlediğim için.hatta üstüne üstlük biz veriyoruz şimdi artık gıyabında galatasaraylıyım..