Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • atabetül hakayık18.12.2006 - 20:44

    12. yy da yazılmış Hakikatlein Eşiği anlamına gelir.yazarı Edip Ahmet Yüknekidir Emir Muhammed Dadİspehsalar için yazılmıştır,İslamiyete geçiş sonrası yazılan bir eserdir.bir ahlak kitabıdır.Aruz vezninin Feulun/Feulun/Feul kalıbıyla yazılmıştır.Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
    Ayet ve hadislere dayanarak İslam ahlakını öğretmeye çalışan didaktik bir eserdir.Cömertlik,ilim,doğruluk gibi konular işlenir.
    Eserin başında yer alan Allah a peygambere dört halifeye yapılan övgüler beyitlerle,asıl konu dörtlüklerle yazılmıştır.Eserde Arapça Farsça kelimeler vardır.

  • Acemi Cadı18.12.2006 - 20:36

    hiç sevmediğim bir diizi sabrinanın türkçe hali herkesin dediği gibi üstelik salak bi kız kı ayşegül hiç bişiyi beceremiyo mantığı yok sanki canlandıran karakterde çok ağzı açık bişiyy...bence gençlik lise çağları böyle olmamalı en azından bizim zamanımızda böyle değildi? ? ! ! !