Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • atabetül hakayık31.12.2008 - 15:15

    TARİHÇİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAKTIR.TÜRKLERİN İSLAMİYETE GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İLK ESERDİR. BU YÜZDEN DÖNEMİNİN YANİ GEÇİŞ SÜRECİNİN SİYASİ SOSYAL VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER EDİNMEKTEYİZ..

  • 68 kuşağı31.12.2008 - 15:10

    Hiçbir çıkar gözetmeksizin Türkiye Cumhuriyetinin tam bağımsızlığını korumak ve kollamak için baş kaldırmış gençliklerini hiç yaşayamamış gençlik hareketinin önderleridirler.....

  • ortanın solu31.12.2008 - 15:02

    'Ortanın Solu: CHP içindeki Finans-Kapitalist azınlığa karşı, küçükburjuva ve hür burjuva hoşnutsuzluğundan kaynak almış devletçi kapıkulu zümrelerinin isyan bayrağıdır. Bu bir ciddî durumdur.'