Kültür Sanat Edebiyat Şiir

abdal sizce ne demek, abdal size neyi çağrıştırıyor?

abdal terimi Cem Nizamoglu tarafından tarihinde eklendi

 • Ahmet Alp Kozan
  Ahmet Alp Kozan

  birde kaygusuz abdal var gerçekten aptal! !
  çok iğrenç şiirleri var.

 • Süleyma Yildiz
  Süleyma Yildiz

  ABDAL- Hakkı hak,insanı hak,hakkını hak bilendir.

 • İnci Dalkılıç
  İnci Dalkılıç

  Tasavvufta Allah'ın sevgili kulları arasından seçilmiş kırk din büyüklerinin adı.

 • Simla Özgül
  Simla Özgül

  Her zaman aptala malum olur derler ve peşine dalga geçerler..Oradaki asıl kelime abdal dır.

 • Fatih Keşkekçi
  Fatih Keşkekçi

  Eftal sözcüğünün söyleniş değişikliği sonucu abdal'a döndüğü de söylenebilir. Dilin evrilişi süreci bu tür fonem değişikliklerine sebep olmuştur.

 • Ali Katrancı
  Ali Katrancı

  boşta gezen avare bir kul demek ABDAL. ben sana agam demem post giyer abdal olur. ben sana begim derem daim begler beg olur.

 • Batuhan Batu
  Batuhan Batu

  Abdal; Türk tasavvufunun daha radikal formlarında karşılaşılan en üst mânevî mertebenin bir adıdır.

 • Zeynep Tipi
  Zeynep Tipi

  'abd' kelimesi arapça kökenlidir. zaten kök kelimedir :) anlamı 'kul' demektir.
  sûfiler abdal kelimesini kendini Allah'a adayan kul anlamında kullanırlar. her müslüman abdal olmalıdır. abdal Allah adamı olduğu çün ona Allah tarafından bazı şeyler ifşa edilir. bundan dolayı denmiştir ki 'abdala mağlum olur'
  saygılar..

 • Mim Yahya Çelebi
  Mim Yahya Çelebi

  HAK AŞKINDAN BAŞI DÖNEN KULDUR ABDAL

 • Ea
  Ea

  1. Asyadaki Abdallar kendilerini 'Hiyon-Nu' veya 'Khiyon-Nu' veya 'Ay-Nu' gibi kelimerle adlandirilar.

  Nu... kelimesinin kökeni Türkcedir, anlami Günes / Aydinlik / Aklik... hala Macarcada Nip kelimesi Günes demek, ve Japoncadada Ni kelimesi Günes demek, veya Koredede Nu kelimesi Günes demek.

  yani 'Nu' kelmesinin anlami 'AK'.


  Gelelim 'Hiyon', 'Khiyon', veya 'Ay' kelimesine.... hepsinin anlami 'HUN' veya 'KOYUN'... veya 'KHUN'... ama döndük dolastik gene ayni sonuca vardik.

  Abdallarin kökeni AK-HUN. Ve buna dair elimde cok cok daha belge var. Abdalan asiretide bu boydan olup Ak-Hundur, ve Urum Abdallarida öyledir, ve Afghanistandaki Abdal asiretinin kökenide budur.

  Saygilarimla.

 • Selahattin Aykurt
  Selahattin Aykurt

  KAZAK ABDAL

  Kazak Abdal’ın doğum tarihi ve doğum yeri hakkında çeşitli bilgiler var. Bunlar içinde en çok bilineni, Romanyalı olduğu ve 17. yüzyılda yaşadığıdır. Kazak Abdal, bir çok düşündürücü olayı hiciv yöntemiyle dile getirmiştir. Günümüzde dahi Kazak Abdal’ın şiirleri güncelliğini ve önemini korumaktadır.

  Ormanda büyüyen adam azgını
  Çarşıda pazarda insan beğenmez
  Medrese kaçkını softa bozgunu
  Selam vermek için keşan beğenmez.

  Alemi ta’n eder yanına varsan
  Seni yanıltır bir mesele sorsan
  Bir cim çıkmaz eğer karnını yarsan
  Camiye gelir de erkan beğenmez.

  Elin kapısında karavaş olan
  Burnu sümüklü hem gözü yaş olan
  Bayramdan bayrama bir traş olan
  Berbere gelir de dükkan beğenmez.

  Dağlarda bayırda gezen bir yörük
  Kim tımar sipahi kimi ser bölük
  Bir elife dili dönmeyen hödük
  Şehristana gelir ezan beğenmez.

  Bir çubuğu vardır gayet küçücek
  Zum-ı fasidince keyif sürecek
  Kırık çanağı yok ayran içecek
  Kahvede fağfuri fincan beğenmez.

  Aslında neslinde giymemiş hare
  İş gelmez elinden gitmez bir kare
  Sandığı gömleksiz duran mekkare
  Bedestene gelir kaftan beğenmez.

  Kazak Abdal söyler bu türlü sözü
  Yoğurt ayran ile hallolmuş özü
  Köyden şehre gelen bir köylü kızı
  İnci yakut ister mercan beğenmez.

  Kazak Abdal ile ilgili Bektaşi Aleviler arasında çok yaygın olan bir söylencesi var. Bu söylence şöyledir: “Rus çarının kızı bir çocuk doğurur. Fakat bu çocuk annesinden süt emmez. Bu duruma ne hekimler ne de papazlar çare bulamazlar. Sonunda Deliorman dergâhından, Rusya’dan tuz parası almak üzere gelen Demir Baba’ya; ‘sen keramet sahibi bir azizsin. Bu çocuğu tutulduğu hastalıktan kurtar’ diye yalvarırlar. Demir Baba da; ‘bu çocuğun süt emmesini sağlar isem, tekkeme nezreder (adamak) misiniz? ’ der. Kabûl ederler. Demir Baba çocuğa, ‘em’ der. Çocuk anasının memesini emer. Delikanlılık çağına gelince, Demir Baba dergâhına gönderirler. Böylece Demir Baba çocuğu evlat edinir. Adını Ahmet olarak koyar. Bu çocuk daha sonraları Balım Sultan’a giderek, el alır ve adı da Kazak Abdal olur.” Söylence böyle.

  Kazak Abdal’ın bürokratik yapıları, batıl inançları, insanın yaşamını anlamsızlaştıran gelenekleri eleştiren şiirleri günümüzde de meşhurdur.  Eşeği saldım çayıra

  Otlayıp karnın doyura

  Gördüğü düşü hayıra

  Yoranın da...  Alaycı tutumu, güldürücü diliyle gericilere, kendisini bilgin sanan cahillere şiirlerinde cevap verir. Onların saçmalıklarını sergiler.

  Kazak Abdal, yola, yolun ulularına, Hacı Bektaş Veli’ye candan bağlıdır.


  patikayolu@msn.com

 • Ekrem
  Ekrem

  aptal nedir

 • Ekrem
  Ekrem

  abdal nedir

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  bedenlerini kalıplarında bıraktıkları halde kimseciklerin onların gittiklerini anlmadığı yolculuk ehli kişilerdir...

  abdal tanımını bir kaç sıfat ile yaparlar:

  açlık

  uykusuzluk

  sessizlik

  yalnızlık

  ve zikir...

  Vardılar...hâlâ da vardırlar ve varlıklrı da biz vâr oldukça devam edecektir efendim....

 • Ciwan Azad
  Ciwan Azad

  pir sultan abdal

 • Ham Sofu
  Ham Sofu

  Abdal'lar sadece alevilerden çıkar. Bu dereceye ancak aleviler erebilir. Zira onlardır Peygamber'in gerçek izinden gidenler. Yine onlardır dine bidat eklemeyenler. Teslim Abdal,Muhittin Abdal,Abdal Musa,Pirsultan Abdal,Kazak Abdal,Kaygusuz Abdal ve diğer Abdallar hepsi alevidir ve sadece alevilerce benimsenirler. Öteki kesimler bu yüzyılda abdalları kabul etmeye başladılar.

 • Ham Sofu
  Ham Sofu

  Allah Ayhan Aytaç kardeşimizden razı olsun ne güzelde tanımlamış Abdal kelimesini.

 • Siddrta
  Siddrta

  Abdal'lar, Türklerin Batı'ya göçünde büyük rol oynadılar. Anadolu ve Roma Topraklarını (Rumi) fetihlerden önce, Abdallar bu bölgelere gider, yerleşik halkların sorun ve ihtiyaçlarını saptar, bölgenin nüfus, ekonomi, yönetim ve gelenek-inanç yapıları üzerine bilgiler edinirlerdi. Fetih sonrası bu bilgiler ışığında bölge halkının yönetime adaptasyonu hızla sağlanır ve devlete sadakatlerinden emin olunurdu. Fetihçi kadın kollarına Bacılar denilirdi. Savaşçı askerlerden oluşan öncü fetih kollarına ise Gaziler ismi verirlirdi.
  Abdallar vahdet-i vücut feslefesini benimsemiş tarikatlara üye olup, insana sevgi ve saygıyı, beşeri dünyada insana yakışır bir düzen kurulmasını asıl hedef olarak benimserlerdi.
  Türkçe konuşmuş, hem dilin yayılmasında ve zenginleşmesinde hem de Türk kültürünün yeni nesillere aktarılarak, fethedilen topraklara yerleşen Türkler arasında unutulmamasına çalışmışlardır.
  Toplumu çok iyi gözlemlerlerdi. Sürekli gezgün hayatı yaşadıklarından bölgesel sorunlar ve çatışmalardan haberdar olup, bunların nedenlerini de analiz ederlerdi. Bu yüzden öngörüleri sağlamdı. Abdala malum olur sözü, akılcı düşünceyle yaptıkları sağlam tespitlerin neticesinde halk ağzına yerleşmiştir.
  Bugün Anadoluda halen Abdal kültürünün esintilerini taşıyan küçük topluluklar vardır. Ancak bunlar, yerleşik düzenle beraber ihtiyaç fazlası ve eleştirileri nedeniyle tehlikeli bulunduklarından zamanında çok büyük baskılara uğramışlardır. Bu yüzden içe kapalı bir yaşamı seçmişlerdir. Bu nedenle de Anadolu Abdallarına hiç hak alakaları olmadığı halde çingene denilmektedir.
  Yaşayan Abdallık kültürüne yaşayan bir örnek vermek gerekirse; Neşat Ertaş, Kırşehir Abdallarındandır.

 • Hamdi Birgören
  Hamdi Birgören

  Denize düşenlerin, insanlar arasına girip sırıl sıklam, süklüm püklüm dolaşmaları âb-dâl (f.t.b.i.) sözcüğünü hatırlatıyor bana. Ya size neyi hatırlatıyor?

 • Ali Doğan Budak
  Ali Doğan Budak

  01 - Türk islam anlayışında bir deyimdir. Abdal tek tanrı inancında tanrıya ve insana kıymet veren gönül adamıdır.
  02 - Anadoluya yerleşen ve Anadoluyu irşad eden, Türkleştiren, tasavvufi Türk topluluğudur. Selçuklularla Anadoluya ve Osmanlıların fethettikleri topraklara yerleşen Türk toplulukları dört adla anılırdı. Abdalani Rum, Baciyani Rum, Gaziyani Rum ve Ahiyani Rum. Buradaki Rum kelimesi Roma diyarına gelenler anlamında kullanılmaktadır. Abdallar ve Bacılar Türk toplumunun asimile olmaması ve Türklüklerini yitirmemeleri için çalışmışlardır. Gaziler asker Türklerdir. Ahiler sanat ve ticaret topluluğunu oluşturan Türklerdir.
  03 - Abdallar ile aptallık karıştırılmamalıdır.
  04 - Gene Abdallar ile ABDALANLAR da karıştırılan iki terimdir. Abdalanlar
  kökleri Akhunlara (Eftalit) dayanan ve hala Erzincan, Tercan, Muş, Varto Hınıs, Bayburt, Pülümür ve tabii ki bugün artık İstanbul, Ankara'da yaşamlarını sürdüren bir Türk oymağıdır.

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  'bedel' kelimesinin çoğulu..
  sufî hiyerarşisinde bir rütbe aynı zamanda..
  evet 'aptal' ile aynı kökten hatta aynı mânâda..
  'aptal' türkçede amaçsız, aklın dumûra uğraması
  zihinsel geri kalmışlık manasında kullanılırken
  'abdal' hâlihazırda ödenen bir 'bedel' dir..
  kapı kapı dolaşan dilenci derviş anlamı dışarıdan görünen anlamıdır...
  tasavvufta..

 • Faruk El Furkan
  Faruk El Furkan

  Kimden: faruk el furkan (Bay, 33)
  Kime: Grup: Faruk el Furkan
  Tarih: 9.9.2006 10:47 (GMT +2:00)


  Konu: Abdalların sırrı hakikat nişanını açıyoruzzz...


  Abdalların Sırrı hakikat nişanını açıyoruz...


  Yine (Hilye) kitabından,Ebu Nu'aymın merfu olarak bildirdiği hadis-i şerifde,(Ümmetim arasında her zaman kırk kişi bulunur...Bunların kalbleri İbrahim aleyhisselamın kalbi gibidir...Allahu teala onların sebebi ile kullarından belaları giderir...Bunlara Abdal denir? ..Bunlar bu dereceye namaz ile,oruç ile ve zekat ile yetişmediler) buyuruldu...İbni Mesud 'radıyallahu teala anh'sordu ki,ya Resulallah! ne ile bu dereceye vardılar? (cömertlikle ve müslümanlara nasihat etmekle yetişdiler) buyurdu...Bir hadis-i şerifde,(Ümmetim içinde Abdal olanlar hiçbir şeye la'net etmezler) buyuruldu...Ebu Nu'aymden olan bir başka hadis-i şerifde'de (Ümmetim içinde,her yüz senede iyiler bulunur...Bunlar beşyüz kişidir...Kırkı Abdaldır...Bunlar her memlekette bulunurlar) buyuruldu...Bizim memleketimizden bunlardan örnek verecek olursak hemen aklımıza Abdal Musa,Kaygusuz Abdal,Budala Abdal,Teslim Abdal ve son olarak Pir Sultan Abdal gelir...Allah'ın ilmi ve rahmeti onların üzerinde olsun...Baki gerçekler demine hu dost Allah eyvallah...Gerçeğe hu mü'mine ya Ali ya Mehdi imam-ı sahib-i zaman...

  Eskiden Anadoluda Abdallar dolanırdı şimdilerde aptallar dolanır oldu...Abdalların bastığı topraklar berekete kavuşur filiz verirdi...Aptalların bastığı topraklar bereketini kaybetti filiz vermez oldu...Hakkın Abdallarıyla,halkın aptallarını bir birine karıştırmayın...Abdalların aptallarla hiç işleri dahi olmaz...Sadece onlara selam der geçer giderler vesselam...


  faruk el furkan...

 • Aydın Aydın
  Aydın Aydın

  Abdal Musa Sultan (k.s.)


  Horasan'dan Rum'a zuhur eyleyen
  Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi
  Binip cansız duvarları yürüten
  Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi?

  Doksan altı bin Horasan Pirleri
  Elli yedi bin de Rum erenleri
  Cümlesinin servirazı serveri
  Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi?

  Balım Sultan arkadaşı, yoldaşı
  Kızıldeli Sultan dürür hem eşi
  Abdal Musa Sultan dersen ne kişi
  Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi?

 • Med Cezir
  Med Cezir

  Allah'ın sevgili kulu

 • Mustafa Turan
  Mustafa Turan

  'yağmur ince bir sızı
  bir gelir bir gider
  bir ABDALım bir yabanım kıyında'

  Kıyısında 'yaban'olduğum bi sevgiliye adanmışlıktır Abdal'lık...

 • Kutsal Bulmak
  Kutsal Bulmak

  abdalin aptalla iliskisi olmadigina lutfen turkulerde dikkat edelim
  abdal gonul, garip gonul,,,

 • Duygu Duygu
  Duygu Duygu

  çoğu insanca aptal sanılan kişi...

 • Nihan Şahin
  Nihan Şahin

  bu kişiye malum olur.

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  abdala malum olur lafını

 • Fatma Sena Gündüz
  Fatma Sena Gündüz

  Hakaret etmek için bilmeden kullanılan sözcük...
  genelde aptal kelimesi ile karıştırılır.
  anadoluda yaşayan oymaklara verilen isim...
  ha bir de kaygusuz abdal var...