Kültür Sanat Edebiyat Şiir

31 mart vakası sizce ne demek, 31 mart vakası size neyi çağrıştırıyor?

31 mart vakası terimi Hasan Ateş tarafından tarihinde eklendi

 • Cillop Kedi
  Cillop Kedi

  Her zaman merhamet duyduğum 2. Abdülhamit'in tahttanindirilmesine ve acılar içinde , Beylerbeyi Sarayı'nda, ölüme terk edildiği ayaklanma.Lütfen 2.Abdülhamit'in hayatını araştırın. Eminim sevilecek, takdir edilecek yönlerini bulacaksınız...

 • Mevlüthan Göktaş
  Mevlüthan Göktaş

  2nci abdülhamitin tahttan indirildiği ayaklanmadır.

 • Elif Ef
  Elif Ef

  II.Meşrutiyetten sonra padişah yanlılarının çıkardığı bir ayaklanmadır. Bu ayaklanma bastırıldıktan sonra Padişah II.Abdulhamit tahttan indirildi yerine V.Mehmet Reşat tahta çıktı.

 • Sükûn Ve İnşirah
  Sükûn Ve İnşirah

  olan bizim padişaha oldu..jöntürklere gündoğdu..hemen batırdılar..

 • Aşık Mahzun İ
  Aşık Mahzun İ

  ayaklan ma

 • Aşık Mahzun İ
  Aşık Mahzun İ

  31 mart vakası ismi üzerinde bir vaka yani isyan

 • Metin Alan
  Metin Alan

  13 nisan 1909 tarihli istanbul da meşrutiyete karşı çıkartılan isyan. rumi takvimden dolayı 31 mart vakası denmiştir.kanun-i esasinin padişahın yetkilerini hayli kısıtlamasından kaynaklanan monarşiyi geri getirme çabasıdır. ittihatçılar tarafından hazırlanan hareket ordusu(ki sayısı 1000 i geçmez) tarafından bastırılmış isyanda rolü oldugu gerekçesiyle abdülhamid tahttan indirilmiş ve osmanlı tarihinde bir ilk gerçekleşmiştir. padişah selanikteki alatini köşküne sürgün yollanmıştır. not: adı köşk. fakat şartları berbat bir yerdir...
  yıllar sonra abdülhamid enver'i yanına çağırır;
  -çocuk, biliyormusun muhafız alayımdaki askerlerin tüfenklerindeki mermileri siz gelmeden toplattım ola ki kardeş kanı dökülmesin diye,,,ve isteseydim değil saraya ulaşmak istanbul sınırından geçirtmezdim sizi,,, demiştir.
  rejim korundu ittihatçılar belirgin şekilde idare üzerinde hükümferma oldular... memleketi cihan harbine sürükleyerek büyük hata yaptılar.

 • Mimradal Mimradal
  Mimradal Mimradal

  Her türlü yalan haberin mubah sayıldığı, arkasının önünün araştırılamadığı ve belgelenemediği yani Taraf Gazetesinin olmadığı dönemlerde, irtica ayaklanması diye yuttururlan vaka.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  31 martı, tertip ve teşvik eden İttihat-Terakki'dir.Şeriat diye başlarılan isyan,mektepli subayların öldürülmesiyle tarihe büyük bir leke sürülmüştür.
  Hasan vasfi(Hasan Amca.Yıllarca balkanlarda Türk casusluğu yaptı.

 • Mehmet Sarıyer
  Mehmet Sarıyer

  bence türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.osmanlı tarihini belkide en büyük padişahı inglizler ve onların köpekleri ittihatçılar tarafından tathtan indirildi.abdülhamit inanın 10 sene daha başta kalsaydı şu anda dünyaya hükmeden yahudiler değil yine biz olurduk.abdülhamitten sonra başa geçicek atatürk ve sonrasını hayal bile edemiyorum.

 • Merve Bodun
  Merve Bodun

  Osmanlı Devleti'nde rejime karşı çıkan ilk ayaklanmadır... Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığını yaptığı Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır..

 • Halil Çelebioğlu
  Halil Çelebioğlu

  Bence bu ayaklanmada yapılan en büyük hata KIZIL SULTAN`ın tahtan indirilmesidir.bu osmanlı tarihinde yapılan en büyük hatalardan biridir.Zaten nasıl bir büyük hata olduğu sonradan anlaşılmıştır

 • Kara Dut
  Kara Dut

  tarihte bir cok degişime sebep oolmuş bir ayaklanma......ama bana hatırlattıgı şey TARİH dersi ve KPSS sınavı.................

 • Oğuz Han
  Oğuz Han

  vakayi vakvakiye

 • Volkan Er
  Volkan Er

  31 mart ayaklanması demek o zaman ki rejime karşı çıkılan bir ayaklanma olup hem anyasa değişikliği olmuş hemde rejim değişikliği olmuştur.

 • Yiğit Yılmaz
  Yiğit Yılmaz

  Bu vaka karşısında 2.Abdülhamit sessiz kaldığı için tahttan indirilmiştir.

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören

  ittihatçıların başta mason olanlarının abdülhamid hanı devirmek için oynadıkları strateji...
  ama bu abdülhamid ne kadar yüce bir insanki şu olaya bakalım...
  hicri takvim 31 mart...
  istanbulda ortaya çıkan ayaklanma üzerine selanik ve çevresinde sultanı ve payitahtı korumak bahanesiyle çoğunluğu arnavut ve makedonlardan oluşan hareket ordusu istanbula doğru yola çıkmıştı...İstanbuldaki bütün taburlar isyana katılmıştı...Ve hareket ordusu istanbula girer...sayıları yaklaış olarak 15.000 civarındadır...ve o sırada alelacele istanbul muhafızı(adını hatırlayamıyorum) kendisine bağlı sultanı korumakla görevli özel birlikleri toplar ve saraya gelir...birliğin sayısı 4.000 kadardır...
  muhafız bey sultana hareket ordusuna karşı koymaya hazır olduklarını belirtir...sultan hayır der kardeş kanı akmasın...adam bunların asıl niyetinin darbe yapmak olduğunu belirtir sultana abdülhamid han bunu bilmesine rağmen genede teklifi kabul etmez...oysaki hareket ordusu tamamen yağmacı çapulcu ve acemi askerlerden oluşmaktadır oysaki özel istanbul birliği tam donanımlı olup özel olarak eğitilmiş ve ordunun en seçkin birliğidir yani hareket ordusu gibi iki orddu daha gelse onları bile yenerler...ve ordu isyanı bastırıyor...sokak sokak ev ev isyancılar yakalınıyor ve acil bir mahkeme kurularak alelacele çoğu idam ediliyor...
  ardından sultanın sarayına giriliyor sultanın altından özel arabası dahil herşeyi yağmalanıyor...ve gelin görünki devleti 33 yıl ayakta tutan devlet-i aliyeye yeni bir ruh kazandıran devletin prestijini artıran koca türk imparatorluğun sultanını indirme görevi verilen heyette bir türk yoktur...
  heyette bir yahudi bir arnavut bir ermeni ve bir devşirme hain vardır...
  sultan acele olarak göz altında bulunabileceği selanike götürülür...
  ve balkan savaşı sonucu selanik düşünce binbaşı fethi okyar gelir sultana acı haberi verir ulu hakan kendisine bir silah verilmesini sonuna kadar selanik için savaşacağını söyler ama zor ikna ederler sultan binbir sıkıntı içinde istanbula gelir...yazık 33 yıl devleti ayakta tutan birini indirenler ise devleti 10 yıl bile yaşatamamışlardır...sultan ise az da olsa şanslıydıki mondros u görmeden 1918 yılı başlarında vefat etti...
  rahat uyu ulu hakan biz kimin yahudi uşağı kimin hain kimin ulu hakan olduğunu biliyoruz kim ne derse desin...
  ama ne olursa olsun Enver Paşa seni çok seviyorum be...sen her zaman kahramanlar listemde üst sıralarda olacaksın...

 • Suf Aya
  Suf Aya

  Tüm verilen tarihi bilgilerin yanısıra
  mart ayının 31 çektiğini hatırlamaya yardımcı olan olay/terim..

 • Onur Boz
  Onur Boz

  31 MART AYAKLANMASI

  31 Mart Ayaklanması, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı girişilen büyük bir ayaklanma. Rumi takvimle 31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) çıktığı için bu adla anılmıştır.
  Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı tam olarak geçiremeyerek dolaylı bir denetim kurması, siyasal istikrarsızlığa yol açmış, halk arasında da yaygın çalkantılar doğurmuştu. Bu koşullar bütün muhalefet gruplarının kısa sürede İttihat ve Terakki'ye karşı birleşmelerine zemin hazırladı. Siyasal istikrarsızlık ve çatışmalar, İttihat ve Terakki'ye muhalefet eden tanınmış gazetecilerin öldürülmesiyle daha da şiddetlendi.
  Derviş Vahdeti'nin yayımladığı ve yer yer Prens Sabaheddin'in ademi merkeziyetçi görüşlerine de yer veren Volkan gazetesi, İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin yayın organı durumuna geldikten sonra özellikle din adamları ve İttihat ve Terakki'nin uygulamalarından zarar gören alaylı subaylar üzerinde etkili oldu.
  12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece, Taksim Kışlası'ndaki Avcı Taburu'na bağlı askerler subaylarına karşı ayaklanarak kendilerine önderlik eden din adamlarının peşinde Heyet-i Mebusan'ın önünde toplandılar ve ülkenin şeriata göre yönetilmesini istediler. Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti ayaklanmacılarla uzlaşma yolunu seçti ve hükümet üyeleri tek tek istifa etti.
  Ayaklanma Heyet-i Mebusan üzerinde de etkili oldu. O gün İttihat ve Terakki üyesi mebuslar, can güvenlikleri olmadığı için meclise gitmediler. Bazıları İstanbul'dan uzaklaşırken, bazıları da kent içinde gizlendi. Bu arada ayaklanmacılar İttihatçı subaylarla mebusları buldukları yerde öldürüyorlardı. Hükümetin ve meclisin etkisiz kalmasıyla, II. Abdülhamid yeniden duruma egemen oldu. Ayaklanmayı başlatan muhalefet ise, herhangi bir programdan yoksun olduğundan önderliği elde edemedi.
  İstanbul'da denetimi elinden kaçıran İttihat ve Terakki asıl güç merkezi olan Selanik'teki 3. Ordu'yu harekete geçirdi.Böylece ayaklanmayı bastırmak üzere Hareket Ordusu kuruldu.Ayaklanmacılar 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece İstanbul'a girmeye başlayan Hareket Ordusu'na başarısız bir direniş çabasından sonra teslim oldular. Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan da bir gece önce Yeşilköy'de toplanarak Hareket Ordusu'nun girişiminin meşruluğunu onaylamışlardı.
  Ayaklanmanın bastırılmasından sonra sıkıyönetim ilan edildi ve ayaklanmacıların önderleri divanı harpte yargılanarak ölüm cezasına çarptırıldılar.Muhalefet hareketi önemli kayıplara uğradı. Ama en önemli gelişme, Meclis-i Umumi Milli adı altında birlikte toplanan Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan'ın 27 Nisan'da II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesini, yerine V. Mehmed'in geçirilmesini kararlaştırmasıydı.Ayrıca II. Abdülhamid'in İstanbul'da kalması da sakıncalı bulunarak Selanik'te oturması uygun görüldü. Divanıharp II. Abdülhamid'i yargılamak istediyse de, yeni kurulan Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti bunu kabul etmedi.

 • Yasemin Yıldırım
  Yasemin Yıldırım

  31 mart vakası 622 yıllık osm.tarihinde rejime karşı yapılmış ilk isyandır.tabi şeyh bedrettin isyanını saymazsak.Bu isyan sonucunda Abdülhamit devrilmiş,30 yıllık istibdat da bitmiştir.zafer hürriyet aşıklarının olmuştur.tabi bu da osmanlı için pek bir olumlu sonuç ta getirmemiştir..

 • Ali Aydın
  Ali Aydın

  Sultan Abdulhamidi Tahtan İndirmek İçin Tezgahlanan Bir Olay..Onlar (İttihatçılar) Abhulhamid HANI Tahttan İndirdi Ve 10 Yıl Geçmeden Devlet Yıkıldı Balkanlar Gitti Doğu Gitti Sadece Anadolu Kaldı..YALAN MI? ?

 • İmran Tekin
  İmran Tekin

  ittihat ve terrakicilerin bir oyunu abdülhamit hanı tahttan indirmek için ve kendilerininde çook sonradan itiraf ettikleri büyük yalan olan kubilaya oldu ne şehittir ne gazii

 • Merve Aslan
  Merve Aslan

  rejim değiştirmeye karşı olan ilk ayaklanma

 • Bilal Konal
  Bilal Konal

  bildiğim bir şey varsa şudur
  bu olayı bilmeyen birisi sakın ben tarih biliyorum demesin
  tarihimizin dönüm noktalarından biridir

 • Emrullah Doğuş
  Emrullah Doğuş

  Yıldız’a Sultan Abdülhamîd Hana hal’ini tebliğ için gönderilen hey’etin teşekkül tarzı ise Türk târihinin en yüz kızartıcı hâdiselerinden birisi oldu. Bütün Osmanlı tebeasını temsil etmesi gerektiği iddiası ile teşekkül olunan heyette tek bir Türk yoktu. Bunlar Emanuel Karasso, Esat Toptanî, Aram Efendi ve pâdişâhın uzun seneler yâverliğini yapmış olan katışık soydan Ârif Hikmet Paşa idiler. Padişah hal’ kararını tebliğe gelenlerin kimler olduğunu mâbeyn başkâtibi Cevad Beye sorup öğrenince; “Bir Türk pâdişâhına, İslâm halîfesine hal’ kararını bildirmek için bir Yahûdî, bir Ermeni, bir Arnavut ve bir nankörden başkasını bulamadılar mı! ” demekten kendini alamamıştır. Kararın tebliğinden sonra artık Çırağan Sarayında oturmak istediğini söylemiş ancak kabul edilmeyerek kırk sekiz saat içinde mâiyyetiyle berâber Selanik’e gönderilmiş, burada Alatini Köşküne hapsedilmiştir.
  Padişahın 31 Mart Vakası ile hiç ilgisinin olmadığını ve bunu sırf onu düşürmek adına iç ve dış tertipçilerin düzenlediğini yukarıdaki ona görevinin sona erdiğini bildiren ekibe baktığımızda bile anlayabiliyoruz.

 • Atilla Güzel
  Atilla Güzel

  Bir elması anımsatan pırıl pırıl bir Cumhuriyetin (tazecik) ilk sazanları! ! ! !
  Oltayı atanlar kimler mi?
  Önderliğini emin karasu (ki bu insan ittiat ve terakki cemiyetinin kurucularından) ve İngiliz ajanlarından oluşan topluluk.
  Avlanan Türk halkı, Ulu Hakanımız va calınan yıllarımız

 • Banu Cihangir
  Banu Cihangir

  gericilerin örümcek kafalıların çıkattığı ayaklamadır rejime karşı ordu padişahtan yana olması gerekiken meşrutiyetten yana olmuştur

 • İzzet Özcan
  İzzet Özcan

  bir yanlışlıktı ki bugün Osmanlı yok
  elin yahudisine kaldı aklımız
  ve bir yanlışlıktı
  yanlışlıktı ki
  Allah'a şükür düzelten çok.
  (başta ulu önderimiz M. KEMAL olmak üzere bu yanlışlığı düzeltenlere Allah rahmet etsin.)

 • Tuğrul Gerçel
  Tuğrul Gerçel

  Bir çok devlet ve cemiyetin faydalandığı, iç ve dış destekli ayaklanma.

 • Esra Tahtalıoğlu
  Esra Tahtalıoğlu

  Osmanlı tarihinde Meşru rejimi değiştirmeye yönelik ilk ayaklanma/ II. Abdulhamit'in sonu V.Mehmet Reşat'ın başlangıcı/ Gericilik.