Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Harf inkılabı sizce ne demek, Harf inkılabı size neyi çağrıştırıyor?

Harf inkılabı terimi Limonî Erz tarafından tarihinde eklendi

 • Limonî Erz
  Limonî Erz

  Hiçbir dil diğerinden daha üstün kabul edilemez...

  Her dil üstündür. Bir dili dil yapan ve onu geliştiren varlık insandır, bu vesileyle onu kullanan insan denilen varlık üstündür...

  Arapça'nın üstünlüğünü savunan kişilere gelince; herkes kendi konuştuğu dili över iken; biz neden 'Türkçe' yi değil de 'Arapça' yı övmek yarışına girmişiz?

  Amaç yalan söylemek değil elbette ama; insanın kendi dilini yermeye çalışması da Arap sempatizanlığı yapıldığı yönünde fikirler getirtiyor insana...

  İlginç!


  ....

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Harf İnkılabı, tarihimizin en büyük doğrularından biridir...

  ...

 • Oktay Karaca
  Oktay Karaca

  Arapça gördüğü herşeyi sevap malzemesi sanıp tapınan bir millete kitapların ve yazıların sadece okunup anlaşılması için yazıldığını anlatma amaçlı güzel düşünülmüş bir devrim.

 • Cem Cemal
  Cem Cemal

  Harf İnkılabı tarihimizin en büyük yanlışlarından birisidir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Arap harflerini bilgisizliğin başlıca nedeni olarak görmek,Yunan.Rus.Çin,Bulgar Japon milletlerini de bilgisiz yapar ki, bu görüş tarzı bilimselliğe aykırı bir durumdur.Tabii, Arap harflarini kutsayanları da ayırarak...

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  ...

  Kelimeler, yazıda mânâların nakışları ve sözün resimleridir... Harfler ise, bu nakışların sesini veren notalar; yani, seste kelime terkibinin iptidaî maddeleri... Böyle olunca, ortada harf diye birşey kalmaz, sadece kelime görünür... Nitekim bir grub resmi seyrederken, onun kırmızı ve sarı rengini değil, belirttiği manzaraya bakarız; ama biliriz ki, renk olmadan resim olmaz... Onun da ayrı bir kıymeti var... İnsanlık, tarih boyunca hep hece ve harf usûlüyle gittiği ve kelime usûlünü geç idrak ettiği için bu incelik lisaniyyet ilmince Rönesans'tan çok sonra farkedilmiş ve nihayet modern ilme nakşolmuş bir düsturdur: 'Harf usûlü yok, kelime usûlü vardır... Kelime, ifâde ettiği mefhumun resmidir ve harfleriyle hecelemek değil, olduğu gibi bir görünüş hâlinde kafalara yerleşecektir' İşte bu yüzdendir ki, dünyada tümü ile fonetik imlâ mevcut değil, yalnız Lâtin harflerinin zoraki dürtüşüne tâbi bir kölelik hâlinde sadece Türkçe'de vardır... Bu nokta müthiş bir iptidaîlik ve geriliği ihtar eder! Ciğerimize kadar İslâm ve bal gibi Türk eski harfler devresindeyse, o beğenmedikleri imlâ zorluğu işte kelime usûlüne göre bir metod tutturabilmiş ve her kelimeyi tesbit edici ansiklopedi meydana getirilmiş olsaydı, hiçbir mahzur ifade etmeyecek ve işi onbaşı kültürü üstünde tutucu ve sefil kolaylıklara düşürmeyici bir seviye gösterecekti... Demek imlâ anarşisine yol açan bu nokta, harflerin değil, okutma ve öğretme usûlümüzün çürüklüğünden geliyor ve merkezî bir ilim otoritesi mihrakından mahrum olmamız dolayısiyle meydana çıkıyordu; bu da Tanzimat'tan sonra doğan bir felâket halinde umumî çöküşümüzün ve başıboş kalışımızın ayrı bir tezahür şubesi oluyordu!

  ...

  Arap harfleri dedikleri ezel kadar eski ve ebed çapında yeni harflerin zatî kıymet ölçüsüne geçelim: Fransız Akademisinin bu mevzuda eski bir tetkik ve raporu vardır... Bu raporda, Arap harflerinin Lâtin harflerine üstünlüğü açıkça itiraf edilmekte ve ana kültürlerine bağlılık mecburiyeti olmasaydı, tercihi gerektiği noktasına kadar gidilmektedir... Fransız, bir elverişsize mukabil kendi kültürünü koruma gayreti uğrunda asıl elverişli olanı kabul edemezken, biz, nasıl olur da üzerinde hiçbir murakabe teri dökmeden elverişliyi atar, elverişsizi seçer ve herhangi bir ana kültür kaygısına düşmeyiz? Böyle bir kaygıya düşmeyiz; zira Tanzimat devri, Batı maymunları harasını kurmuş ve bütün değerleri değersizlerle değiştirme yolunu açmıştır!

  ...

  Biliyor muyuz ki, modern resim dedikleri mücerret resmin ilk akla gelen ismi ünlü ressam Picasso, Cezayirli Ebülgaffar Medanî isimli bir zattan hat dersleri almış ve bizim yazı stillerimizi resimlerinde döküman olarak kullanmıştır!

  ...

  Arap harflerinin lâtin harflerine üstünlüğünü, fikirden başka estetik ve sanat gözüyle de göstermek lâzım:

  - A, H, E, L, N harflerine dikkatle baksanız yeter; ne kaba ve basit geometrik şekiller! Birbirine mıhlı kalaslardan badanacı merdivenleri gibi bir şey! Ve hiçbir kıvrım tadına malik değil... Buna mukabil bir 'vav', bir 'he', bir 'ayın', bir 'lâmelif' şeklindeki estetik ve güzelliğe dikkat!

  ...

  İslâm harflerinin başında, ortasında ve sonunda ayrı şekiller olması da, kelime usûlü ölçüsüne göre bir zorluk değil, bir kıymet; ve bilhassa zekâ ve hafızayı geliştirmesi ve girift düşünceyi beslemesi noktasından bir fazilet! Eğer zorluk sözkonusu ise, ya onlarınkindeki ayrı ayrı yazı, kitap, majiskül harf ayırımları? Fonetik imlâ isteği ise, hayvanlara bile talimi mümkün ve zekâya engel bir basitlik; ve zaten hiçbir dilde de mevcut değil... 1928'den bu yana, fikir ve edebiyat sahamızdaki kısırlığımızın baş sebebini Lâtin harflerinde aramak gerektiği, şimdiye kadar dile getirilememiş bir hakikat!

  ...

  Hassasiyet cevheri Şair Fuzulî'nin şiir sanatında değer verdiği bir güzellik de harflerin estetiğidir!

  ...

  Hattatlar türlü sanat tabloları vücuda getirirlerken, şairler de aynı yazının şekillerini, aynı harf ve yazı sevgisi ile birtakım söz sanatları ile şiire işlemişlerdir... Böyle şiirler, daha çok, harflerin şekillerinden ve çizgilerinden alınan ilhamlarla söylenmiştir!

  ...

 • Limonî Erz
  Limonî Erz

  Olayları saptırma konusunda kesinlikle aziz halkımın çok başarılı olduğunda her zaman ön savunuculardan biriyim...

  Pek çoklarının dediği gibi; dil her daim değişen bir varlıktır. Yaşamadığını sizler veya herhangi bir başkası inkar yoluna gitse de haksızdır...

  Neden mi?

  Çünkü dil insanoğlu onu kullandıkça gelişir değişir...

  Kullandığım her kelimenin dışarıdaki insanlarca kullanıldığını sizler de benim kadar biliyorsunuz kalkıp bana 'ahkam' kesmenin mantığını merak etmekteyim...

  Kendi dilimizin Türkçe olduğunu unutmayalım lütfen... Arapça değil... Kur'an ı Kerim'in Arapça indirilmesi ile Arapçayı ana dilimiz ilan etmenin mantığı yoktur öncelikle...

  Harf İnkılabı kaynaklarda geçen ana kelimedir. Tarihe böyle geçmiştir. Kalkıp da onu döndürme gibi değişik laflarla telaffuz ettirmenin anlamı yok...

  Biz anlayış gösterirsiniz ki, kişileri değil olayları irdeliyoruz...

  ....

 • Esra Kaya
  Esra Kaya

  Kur an arapça indi diye arapça okuyup yazmak zorunda değiliz.bunu nasıl düşünebilirsiniz hayret ediyorum.türkçe konuşmak okumak yazmak nasıl mani olabilir kuran okuyup öğrenmeye..bunu tembellik olarak algılıyorum ben.asıl önemli olan bana göre arap değilken ve arapça konuşmuyor iken Kur anı anlamaya çalışmaktır..

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  İnsanların çoğu,Eski Türkçe ile Arapçayı karıştırıyorlar.Eski Türkçe,Arap harfleriyle Konuştuğumuz Türkçe'nin yazımasıdır.Eski Türkçe'yi,Yazan okuyan bir insan Kuran'ı okuyamaz. çünkü Kuran Arapça'dır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Zor olduğu varsayılan eski Türkçe yerine(Arapça değil) , daha çabuk ve çok okuryazar insanlar yetiştirmek maksadıyla(ki; öyle olmadı) ,yapılan sonraki nesilleri geçmişin tm bilgilerine cahil bırakan,gecikmiş Ulus Devlet yapılanmasında alelacele tepeden inme(diğerleri gibi) moderniteyle hiç mi hiç alakası bulunmayan alelacele yapılmış bir uygulamadır.

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak

  ...
  t3kb1'e canı gönülden katılarak ekliyorum...
  bir gecede okuma oranı %98,7den(ıı.meşrutiyet sonrası veriler) 0'a inmiştir ki inkılabı yapanlar da dahil! mütakip yıllarda 'ali ata bak,emel eve gel,ışık ılık süt iç'sertifikaları halka dağıtılmış olup henüz yazar ve aydın yetişmediğinden,piyasada da okuycak kitap gazete vs sıkıntısı çekildiğinden halk bir müddet ne yazıp ne okuduğunu anlamakta zorlanmıştır.

  türkçeyi fonetik olarak tam manasıyla karşılayan dil köktürkçedir ki onu da ne yazık ortaasyadan beridir kullanan kavim olmamıştır.

  arap harflerine gelince...latin harflerinden daha kıymetlidir zira köklü bir edebiyat ve medeniyet birikimi vardır.elbette latin medeniyeti de vardır ancak edebiyatı zirve yapacak olgunluğa ulaşamamıştır.zannediyorum yağmalamalar sonrası artık bir medeniyetleri tarih edebiyat ve kültürleri vardır.latin milleti haçlı seferlerine, kutsal değerleri için yola çıkmış –türkçede bu terimi karşılayacak kelime olmadığından Arapça söyleyelim; cihad bir nevi(!) -önlerine çıkan her şehri yakıp yıkıp yağmalamıştır.latin milleti yağmacıdır.arap düşmanlığınıza binaen söylüyorum.

  arapça okuyup yazmak bahsine gelince,zaten ilgili insanlar arapça yazar okur çizer bu derece lakayıt bir teklife tavsiyeye -akıl vermenize-gerek yoktur.
  bir milletin tarihi'damarlarımızdaki asil kanda(zaten) mevcuttur'.altı asırlık koskoca bir medeniyet bir gecede karanlıklara gömülmüştür.1.meclise seçilen mollalar alimler; ikinci meclise tayin edilenlerle.(seçilen değil, tayin edilen) yer değişmiş, karanlıklara ışık olarak gönderilmişlerdir. evet olan olmuştur yas tutmanın anlamı yoktur.ancak ne yazık ki kimseyi alkışlama niyetinde olmadığımı belirtirim.

  elektrik çarpmış gibi bir ampülün peşine düşenler, ilk önce kendi zihinlerindeki ya da kendilerini yamadıkları tarihlerindeki karanlığı gidermeliler.o karanlığı da ampül mü ;) yangın mı aydınlatır kendilerine bırakıyorum…

 • Mehmet Avcı
  Mehmet Avcı

  tamamiyle fiyasko ile sonuçlanan devrimimsi birşeydir..amacına ulaşmaktan ziyade durumu dahada vahime ulaştırmıştır.
  o zaman ve bu zamanda anlaşabileceğimiz,iletişim kurabileceğimiz bir çok milletle ırtıbatımızı koparmıstır..etrafında yalnızca dusmanları kalmış,dostlarından kopmuş bır mıllet halıne gelmışız malesef...
  yalan dıyen varsa buyursun konusmaya hazırız

 • T£k Bir
  T£k Bir

  Harf İnkılabından önce Arapça bilen aydınlar veya Hocalarla, halk arasında derin bir uçurum vardı... Ve okuma yazma oranı, 5.5 civarındaydı. İnkılaptan sonra bu oran iki, üç katına çıkmıştır.

  Diyen kardeşim
  Bunu hangi kaynaktan öğrenipte bize satıyorsunuz?
  Cumhuriyet tarihinde yazılan tüm tarih kitaplarının yalanlarla dolu olduğu bilinmesine rağmen hala at gözlüklerinizi takarak mı okuyorsunuz bu kitapları?
  Bu söyledikleriniz şimdi olmuştur. Kendi dininin dilinden mahrum olan insanlar onun için islamiyeti anlayamaktadırlar ve bu yüzden üfürkçü hocalara gidip para yatırmaktadırlar. Ve bunun için bir sürü din satan şarlatan ortaya çıkmıştır.
  Okuma yazma oranı 5.5 civarındaymış :)) Bunu bu şekilde söyleyenler halka aynen sizin gibi at gözlüğü takarak bakanlardı..
  Size tavsiyem at gözlükleriniz artık bir işe yaramıyor.. Gerçekleri görmek için bundan böyle at lensi alıp kullanın..
  Arap ülkelerini bırakalım İsraile bakalım..Onlar bizim gibi dinlerinin dilini dışlamadıkları için bu kadar ilerdeler..
  Üstelik ehemmiyetli olan konularda imla hatalarına takılıp lafı dön/dürüp yeşillik yapmayalım..
  Not: inkilabın dönme manasına gelip gelmeyeciğini en az sizin kadar bilebilen biriyim. Binaen aleyh müsterih olun..

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  İnkılap, 'dönme' demek değildir, 'değişiklik' veya 'devrim' anlamına gelir...

  Harf İnkılabı'nın amacı Arapçayı veya Farsçayı tamamen Türkçe’nin içinden sıyırmak değildi. Zaten bu hiç mümkün değildir ki?

  Her dilin içinde başka bir dilden gelmiş, yerleşmiş bir kelime vardır.

  Harf İnkılabından önce Arapça bilen aydınlar veya Hocalarla, halk arasında derin bir uçurum vardı... Ve okuma yazma oranı, 5.5 civarındaydı. İnkılaptan sonra bu oran iki, üç katına çıkmıştır.

  Bu arada, Arapça bilen bazı ülkeleri bizim ülkemiz ile kıyaslamak doğru değil. Sözü edilen ülkeler kuşdilini kullansalar bile zaten petrol sayesinde zenginlerdi…

  Biz Türk'üz. Dil de, millet bütünlüğünü sağlayan bir tutkaldır. Elbette dilimizi koruyacağız, ahengini bozacak hatalardan kaçınacağız…

  Örneğin, bu işe, noktalama işaretlerine dikkat ederek, yanlıştan sakınarak başlayabiliriz. :)

 • T£k Bir
  T£k Bir

  Efendim biz meramımızı arapçada yazarız, farsçada yazarız mesele değil.. Lakin sizde bu kadar muhalif olduğunuz bir dili kullanmayacaksınız öyleyse..
  Mesela tasvip yerine 'onama', misilleme yerine 'karşılık', daim yerine 'süreklilik',inkilab yerinede 'dönme' ve hatta rumuzunuzda ki ferfecir yerine 'şafak vaktindeki kızıllık^' kelimelerini istimal ederseniz daha iyi olur kanaatindeyim..
  Ama şuda var arapçayı türkçeden ihraç edeceğiz diyen birisi bile ne komikki arapça olan ihraç kelimesini kullanmıştır..
  Velhasıl siz türkçeden arapçayı tamamen ihraç edin, bizde sadece arap dilini kullanalım...
  Şunuda bilmenizi özellikle istirham ederim ki bu ülkenin gerilemesini arapça diline bağlarsak öyleyse kuveyt, arabistan,birleşik arap emirlikleri, bahreyn,umman gibi ülkelerinde gelişmemesi lazımdı..yada madem inkilab ülkenin önünü açacaktı tekamülüne vesile olacaktı öyleyse türkiyenin şu an bu ülkelerin önünde olması lazım değilmiydi?
  Bence türkçeden arapçayı ihraç edeceğimize türkçemizi ingilizcenin istila ve işgal etmemesine dikkat edelim..

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  ' 'Herhangi bir şeyi beğendiğinizde derhal üretimden kaldırılır.' '
  itina ilen ;)

 • Limonî Erz
  Limonî Erz

  Bu inkılap misillemesini bir de şu yönden alalım:

  Madem Latin Alfabesinin kullanılmasını tasvip etmiyorsunuz; Arap alfabesinde okuyup yazın her daim...

 • T£k Bir
  T£k Bir

  Battı Elif,
  bir mertek gibi
  o munkaliblerin bir yerlerine...

  Harf inkilabını destekleyenler 'inkilab' kelimesini kullanmamalılar.Zira oda eski/mez bir kelime..
  Tavsiyem İnkilab yerine 'Harf dönme'si tam yerinde bir kelime.. :)
  Döne döne.......nereye dönülür oda ayrı bir mesele...

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Arap abecesi bağlantılı dil özelliği taşıyan Türkçe'nin doğasındaki sesleri yansıtmaktan uzaktı...

  Örneğin; 'h,k,s' gibi ünsüzler için bir kaç ayrı harf kullanılmaktaydı...

  Ayrıca, Kur'an Arapça indirildiği için, doğru dürüst okuma yazma bilmeyen halk, Arapça ile yazılmış tüm kitaplara, bir gazete parçasına, iki satırlık bir kâğıda bile inanç penceresinden bakıyor, onlara 'dini anlamlar' yüklüyordu...

  Kısacası;

  Harf İnkılabı, çok yerinde, doğru ve zamanlı bir devrimdir...

  ...

 • Zeytin Zeytin
  Zeytin Zeytin

  getirdiği kolaylıkları bir kenara bırakırsak bir günde ülkenin en büyük bilim,din adamları cahil durumuna düşmüştür..

 • Limonî Erz
  Limonî Erz

  Harf inkılabı için dejenere olmanın başlangıcı demişlerdi...

  Oysaki; 1 Kasım 1928'de gerçekleşen Harf İnkılabı ile o yıldan itibaren okur yazar oranı 6 senede 3 katına çıkmıştır...