Kültür Sanat Edebiyat Şiir

farabi sizce ne demek, farabi size neyi çağrıştırıyor?

farabi terimi Cem Nizamoglu tarafından 12.01.2004 tarihinde eklendi

 • Osman Özütler
  Osman Özütler13.07.2017 - 14:26

  Önce doğruyu bilmek gerekir; doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.
  Farabi

 • Yasin Vasat
  Yasin Vasat27.05.2009 - 22:03

  'Bilgilerden meydana gelen deliller,nesnenin var olup olmadığının delilleri ve ne olduğunun delilleridir,yoksa niçin var olduğunun delilleri değildir.'

  Farabi

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut10.02.2007 - 17:31

  Büyük Türk Bilgini Farabi musikimizdeki makamların insan ruhuna etkilerini şöyle açıklamıştır..

  Rast makamı: İnsana sefa ^^neşe, huzur^^ verir.

  Rehavi makamı: İnsana bekâ ^^sonsuzluk fikri^^ verir.

  Küçek makamı: İnsana ^^hassasiyet, duyarlılık^^ verir.

  Büzürk makamı: İnsana havf ^^çekinme, sakınma duygusu^^ verir.

  İsfahan makamı: İnsana ^^hareket kabiliyeti ve güven hissi^^ verir.

  Neva makamı: İnsana ^^lezzet ve ferahlık^^ verir.

  Uşşak makamı: İnsana gülme ^^dilhek^^ verir.

  Zirgüle makamı: İnsana uyku ^^nevm^^ verir.

  Saba makamı: İnasana şecaat ^^cesaret, kuvvet^^ verir.

  Buselik makamı: İnsana 'kuvvet^^ verir.

  Hüseynî makamı: İnsana sulh ^^sükûnet, rahatlık^^ verir.

  Hicâz makamı: İnsana tevâzu ^^alçak gönüllülük^^ verir.

 • Bay Grey
  Bay Grey09.09.2006 - 22:40

  Ha bide kendisi için Türk İslam Alimi diyen arkadaşları biraz daha araştırma yapmaya davet ettiğimiz kıymetli bir Filozofumuzdur...

 • Yasın Muco
  Yasın Muco06.09.2006 - 23:41

  uzun konuşanları kısa dinlemeli.

 • Bay Grey
  Bay Grey05.09.2006 - 21:47

  'Hikmetin ana yurdu Keldani'dir buradan Mısır'a, oradan italya'ya ve sonra Yunanlılara'a geçti. Allah bana hikmeti ana yurduna geri getirme görevini vermiştir.' Farabi

 • Nihan Aydın
  Nihan Aydın21.06.2006 - 14:37

  feylesof ;)

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun21.06.2006 - 14:34

  Türk asıllı âlim...bir deha.. sadece pozitif ilimlere değil,sanata da alakası olan bir insandı...bestekârdı aynı zamanda..yunanca ve latinceyi de bilen ve buradaki devrinin filozoflarından da ders almış biriydi... rivayet odur ki; doğu dillerinin tamamına vâkıftı...konuşabiliyordu...ancak eserlerini arapça hazırlamıştı...

  ney üflemesi icadı olan kânundan daha nam salmıştı..o ney üflerdi insanlar tayy-i zaman,tayy-i mekân serüsefere çıkarlardı...

 • Bayram Kaya
  Bayram Kaya22.05.2006 - 12:17

  FARABi (870-950) Türk-islam düşünürü... İslam disiplini içinde yetişmiş Türk düşünürlerinin en büyüğüdür.
  Aristoteles mantığına dayanan usçu bir metafizik oluşturmuştur. Amacı, Aristoteles'i, biraz da Plotinos'un yardımıyla, İslam diniyle uzlaştırmaktı... Bununla da yetinmemiş, İslam dinini de bilimle uzlaştırmaya çalışmıştır.
  Önceleri Türkistan'da kadılık yaptı, sonra kendini büsbütün felsefeye verdi. Anadili olan Türkçe kadar Arapça, Farsça, Süryanice ve Yunanca biliyordu. Aynı zamanda hekim ve müzikçiydi. Yüzden çok kitap yazmış; Aristoteles, Platon, Zenon, Plotinos gibi Yunan düşünürlerini yorumlamış, bunların görüşlerine kendi görüşlerini katmıştır.
  İbni Sina ve İbni Rüşd, onun manevi öğrencileridir

 • Fırat İlim
  Fırat İlim02.04.2006 - 20:07

  ayrıca; müzisyen. kanun isimli sazın mucidi. müzikle ilgili büyük işlerin temelinde adı var.