Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • simyacı29.09.2011 - 23:53

  iyidir

 • anne kafamda bit var06.05.2011 - 23:03

  keşke insanın kafası hep bitli olsa, bu cümleyi kurmak için.

 • zaman06.05.2011 - 23:01

  çok hızlı ve az

 • zaza23.10.2009 - 18:05

  Zazaların dilinide incelemek gerekir.(Neye kime benzediklerini anlamak için)
  Evolution of the Words-1

  Ra:Root,origin (Kurmanci-Kurdish)

  Ne tu ra,natura; Without roots (Kurmanci)

  Ra-dical; Fundamentalist

  Bra:1-The same root 2- Brother (Kurmanci-Kurdish)


  Bror:Brother (Danski-Danish)

  Bruder:Brother (German)

  Bratr:Brother(Czechoslovaki)

  Brat:Brother (Croatia)

  Brat; Brother (Bulgaria)

  Brat; Brother (Macedonian)

  Broer:Brother(Netherlandish)

  Brother:Brother(English)

  Bror,broder:Brother(Swedish)

  Brat:Brother (Polish)

  Bralis:Brother (Latvian)

  Brolis:Brother (Lithuanian)

  Bror:Brother (Norwegian-Norsk)

  Brat:Brother (Slovak)

  Brat:Brother (Slovenian)

  Brader:Brother (Iranian)

  Brat:Brother (Russian)

  Brat; Brother(Bosnian)

  Bhratr; Brother (Sanskriti)

  Frére; Brother (French)

  Fra-te; Brother (Romenian)

  Fra-tello; Brother (Italian)
  Dot,Dotmam; Daughter (Kurmanci-Kurdish)

  Daughter(Doti) : Daughter (English)

  Dotter; Daughter (Swedish)

  Tochter; Daughter (German)

  Dochter; Daughter (Netherland)

  Dottir; Daughter (Icelandic)

  Datter; Daughter (Norwegian)

  Datter; Daughter (Danish-Danski)

  Duhter; Daughter (İranian)

  Duhitr; Daughter (Sanskriti)
  Kurt:Short (Kurmanci-Kurdish)

  Kurt:Short (Catalan)

  Kurts:Short (German)

  Kort:Short (Danski,Danish)

  Court:Short (French)

  Kort:Short (Netherland)

  Short:Short (English)

  Corto:Short (Espanol)

  Curto; Short (Galician)

  Kort:Short (Swedish)

  Kort:Short (Norwegian)

  Kurto:Short (Portugues)

  Scurt:Short (Rumenian)

  Krutki; Short (Polish)

  Korotkiy; Short (Russian)

  Korotkiy; Short (Ukrainian)

  Kartok; Short (Macedonian)

  Kratik; Short (Bulgarian)

  Kratak; Short (Bosanski-Bosnian)

  Kratak; Short (Croatian)

  Shkurter; Short (Albanian)

  .............

  Pi,Pé:Foot,leg (Kurmanci-Kurdish)

  Pa; Foot (Iranian)

  Pada; Foot (Sanskriti)

  Peu:Foot (Catalan)

  Pied:Foot (French)

  Pie:Foot (Espanol)

  Piede:Foot (Italian)

  Pé:Foot (Portugues)

  Picior:Foot (Rumenian)

  Podi; Foot (Greek)

  Stapa; Foot (Russian)

  Stopa; Foot (Bosanski- Bosnia)

  Lapa,Stapa; Foot (Polski-Polish)

  Pes; Foot (Latini)

  Pédos; Foot (Latvian)

  Pédas; Foot (Lithuanian)

  Pés; Foot (Galician)

  Poot; Foot (Netherland)

  Fu-s; Foot (German)

  Foot; Foot (English)

  ....

  Poz:Nose (Kurmanci-Kurdish)

  Nas:Nose (Catalan)

  Naes:Nose (Danish)

  Nez:Nose (French)

  Neus:Nose (Netherland)

  Nose:Nose (English)

  Nos; Nose (Macedonian)

  Nos; Nose (Bosanski- Bosnia)

  Nesa:Nose (Swedish)

  Naso:Nose (Italian)

  Nos:Nose (Polish)

  Nese:Nose (Norwegian)

  Nas:Nose (Rumanian)

  Nos; Nose (Russian)

  Nos; Nose (Bulgarian)

  Nasa; Nose (Sanskriti)

  Nariz; Nose (Espanol-Spanish)

  Nariz; Nose (Porteguese)

  Nasus; Nose (Latini)
  ....  Lév:Lip (Kurmanci-Kurdish)

  Leb:Lip (Iranian)

  Labium; Lip (Latini)

  Lavi:Lip (Catalan)

  Lévre; Lip (French)

  Lebe; Lip (Danish)

  Lippe: Lip (German)

  Lip; Lip (English)

  Lip:Lip (Netherland)

  Lepp:Lip (Swedish)

  Labbro:Lip (Italian)

  Lip; Lip (Icelandic)

  Leppe:Lip (Norwegian)

  Labio:Lip (Galiçyaca)

  Labio:Lip (Espanol)

  Labio:Lip(Portugues)

  .......  Bru:Brow (Kurmanci-Kurdish)

  Bhru; Brow (Sanskriti)

  Frudi; Brow (Greek)

  Frunte; Forehead (Romenian)

  Brve:Brow(Croatian)

  Braue:Brow(German)

  Brew:Brow (Polish)

  Brow (Brau) :Brow (English)

  Bryn; Brow (Danski-Danish)

  Brow,eyebrow:Brow (Iris-Ireland)

  Brov; Brow (Russian)

  Brva; Brow (Bosnia-Bosanski)

  Ebru; Brow (Iranian)

  Ögonbryn; Brow (Swedish)

  Öyenbryn; Brow (Norwegian)

  Sobrancelha; Brow (Portuguese)

  Wenkbrauw; Brow (Netherland)
  Dndan and Dran; Tooth (Dirandin,çirandin) (Kurmanci)

  Dendan; Tooth (İranian)

  Tand: Tooth(Netherland)

  Tand: Tooth(Danish)

  Dent: Tooth (French)

  Diente: Tooth (Spanish)

  Dente: Tooth (Porteguese)

  Dente: Tooth (Italian)

  Dinte:Tooth (Romanian)

  Tooth,dental: Tooth (English)

  Tand: Tooth (Swedish)

  Tann:Tooth(Norwegian)

  Der,Deri:Door(Kurmanci-Kurdish)

  Der:Door(Iranian)

  Dera:Door(Albania)

  Duri:Door(Lithuanian)

  Durvi:Door(Latvian)

  Door:Door (English)

  Doras:Door(Irish)

  Dörr:Door (Swedish)

  Dor:Door(Norwegian)

  Dör:Door (Danski-danish)

  Tur:Door (German)

  Dvere:Door (Czechoslovakia)

  Dvere:Door (Slovak)

  Dver; Door (Russian)

  Deur:Door(Netherlands)

  Drws:Door (Welsh)

  Drzwi:Door (Polish)

  Thir-a; Door (Greek)


  Dlop:Drop (Kurmanci-Kurdish)

  Drop:Drop(English)

  Drope:Drop(Norwegian)

  Drobe:Drop (Danish)

  Dropp:Drop (Swedish)

  Dropar:Drop(Icelandic)

  Druppel,drop:Drop (Netherlandish)

  Tropfen:Drop (German)

  Strop; Drop (Romania)

  Kropla:Drop (Polish)


  Sherm:Shame (Kurmanci-Kurdish) 'srm,shrm'

  Scham:Shame(German)

  Schaamte; Shame (Netherland)

  Shame:Shame (English)

  Sram; Shame (Bulgarian)

  Sram; Shame (Russian)

  Sram; Shame (Bosnian)

  Sram; Shame (Macedonian)

  Sram; Shame (Croatian)

  Sram; Shame(Serbian)

  Sromata; Shame (Polish)

  Sromota; Shame (Slovenian)

  Skam; Shame (Danski-Danish)

  Skam; Shame (Swedish)

  Skömm; Shame (Icelandic)

  Skam; Shame (Norwegian)

  Kurm,korm:Worm (Kurmanci-Kurdish)

  Wurm:Worm(German)

  Worm:Worm (French)

  Worm:Worm (Galician)

  Worm:Worm(Netherlands)

  Worm:Worm(English)

  Worm:Worm (Irish-Ireland)

  Verme:Worm (Italian)

  Worm:Worm (Portuguese)

  Orm:Worm (Danish)

  Orm:Worm (Norwegian)

  Ormur:Worm (Icelandic)

  Orm; Snake (Swedish)


  Shand,Shandin:Send(Kurmanci-Kurdish)

  Send:Send (English)

  Senden:Send(German)

  Zenden; Send (Netherlands)

  Sende:Send (Danish)

  Senda:Send (Icelandic)

  Sende:Send (Norwegian)

  Senda; Send (Swedish)
  Da; Give (Kurmanci)

  Da; Give (Sanskriti)

  Da; Give (Romanian)

  Dat; Give (Czechoslovakia)

  Dat; Give (Slovak)

  Dati; Give (Croatian)

  Dati; Give (Serbian)

  Dati; Give (Bosnian)

  Duoti; Give (Lithuanian)

  Davat; Give (Russian)

  Dar; Give (Galician)

  Dar; Give (Portuguese)

  Dar; Give (Spanis-Espanol)

  Dare; Give (Italian)

  Donne; Give (French)

  Data; Data (English,Danish,Swedish......)


  Mr:Death (Kurmanci-Kurdish)

  Mr; Death (Sanskriti)

  Merg:Death (Iranian)

  Mriyeti(Mrijeti) : Death (Bosanski-Bosnian)

  Mor,Morte:Death(Galician)

  Mortal; Mortal (English)

  Mort:Death(French)

  Morte:Death (Italian)

  Muerte:Death (Spanish-Espanol)

  Mor,Mort:Death(Catalan)

  Mir,Mirtis:Death (Lithuanian)

  Mir:Death(Latvian)

  Morte:Death(Portuguese)

  Moarte:Death (Romanian)

  Mörda; Kill,murder (Svensk-Swedish)

  Mord; Murder (German)

  Moord; Murder (Netherlands)

  Mord; Murder (Danish)

  Mer,Smrt:Death (Serbian)

  Smrt:Death(Slovak)

  Smrt:Death (Slovenian)

  Smrt:Death(Croatian)

  Smrt; Death (Macedonian)

  Smrit; Death (Bulgarian)

  Smert:Death (Russian)

  Smert:Death(Ukrainian)

  Smierch; Death (Polish-Polski)

  Mewt:Death (Arabian)

  Hasti:Bone(Kurmanci-Kurdish)

  Hueso(Hos) :Bone (Spanish-Espanol)

  Kosti:Bone (Slovenian)

  Kost:Bone (Slovak)

  Kost:Bone(Czechoslovakia)

  Kost:Bone (Croatian)

  Kost; Bone (Bosnian-Bosanski)

  Kost; Bone(Russian)

  Kosci:Bone (Polish)

  Koct:Bone (Bulgarian)

  Kosk; Bone (Macedonian)

  Os; Bone (Romanian)

  Kosti; Rib (Romanian)

  Os; Bone (Latini)

  Osso; Bone (Poteguese)

  Kosta; Rib (Latini)

  Costilla; Rib (Espanol-Spanis)

  Parsu; Rib (Kurmanci-Kurdish)  Lap; 1-Palm 2- Claws,Paw (Lapik; Glove) (Kurmanci-Kurdish)

  Lapa; Claws (Russian)

  Lapa; Claws (Polish-Polski)

  Lapa; Claws (Bulgarian)

  Lab; Claws (Danish)

  Lab; Claws (Romanian)

  Shapa; Claws (Bosanski-Bosnia)

  Shepa; Claws (Macedonian)
  Mishk: Mouse (Kurmanci)

  Mish:Mouse (Russian)

  Mush:Mouse(Iranian)

  Mish:Mouse (Croatian)

  Mish:Mouse (Slovenian)

  Mish; Mouse (Bosanski-Bosnia)

  Mus:Mouse (Danish)

  Mus:Mouse (Swedish)

  Mus:Mouse (Norwegian)

  Mish:Mouse (Polish)

  Muis:Mouse (Netherland)

  Maus; Mouse (German)

  Mouse:Mouse (English)
  Req; Crab (Kurmanci)

  Rac; Crab (Russian)

  Rac; Crab (Polish)

  Rac; Crab (Bulgarian)

  Rac; Crab (Romanian)

  Rac; Crab (Bosnian)

  Rac; Crab (Macedonian)

  Push:Bush(Kurmanci)

  Bush: Bush (English)

  Busch: Bush(German)

  Busk:Bush (Danish)

  Buske:Bush (Swedish)

  Buskas; Bush (Norwegian)

  Arbusto; Bush (Portuguese)

  Arbusto; Bush (Spanish)
  S-trin; Thorn (Kurmanci)

  Spin; Thorn (Romanian)

  Spina; Thorn (Italian)

  épine; Thorn (French)

  Trna; Thorn (Sanskriti)

  Trn; Thorn (Bosanski-Bosnia)

  Trn; Thorn(Macedonian)

  Trin; Thorn (Bulgarian)

  Torn; Thorn (Norwegian)

  Dorn; Thorn (German)

  Doorn; Thorn (Netherlands)

  Thorn,sting; Thorn (English)

  Ciern(Tsierni) : Thorn (Polish-Polski)
  Teng; Tight (Kurmanci-Kurdish)

  Teng; Tight (Iranian)

  Eng; Tight (German)

  Eng; Tight (Netherlans)

  Treng; Tight (Swedish)

  Trang; Tight (Norwegian)

  Trang; Tight (Danish)

  Daingean; Tight (Irish)

  Tight; Tight (English)

  Stretto; Tight (Italian)

  Estrecto; Tight (Spanish)
  Grin:Cry (Kurmanci)

  Greinen:Cry (German)

  Schreinen; Cry (Netherlands)

  Cry: Cry(English)

  Grote:Cry (Norwegian)

  Greta; Cry (Swedish-Svensk)

  Grade:Cry (Danish)

  Lagrida; Tear (Spanish)

  Lagrima; Tear (Portuguese)

  Lacrima; Tear (Italian)

  Lacrimi; Tear (Romanian)

  Dakri; Tear (Greek)

  Larme; Tear (French)

  Vrek,vreg; Liar (Kurmanci)

  Vrat; Lie (Russian)

  Vrag; Satan,Devil (Bosanski-Bosnian)

  Vrag; Satan (Slovenian)

  Vrag; Satan (Croatian)

  Vrag; Satan (Serbian)

  Vrak; Enemy (Russian)

  Vrak; Enemy (Bulgarian)

  Vorok; Enemy (Ukrainian)

  Vrug; Enemy (Polski-Polish)
  Fliti:Hand miss (J'destémin fliti) (Kurmanci)

  Flüchten: Flee(German)

  Felah; Escape (Arabian)

  Vluchten: Flee (Netherlands)

  Flee: Flee (English)

  Flygte:Flee (Danski-Danish)

  Flykt; Flee (Svensk- Swedish)

  Fly,flukt:Flee (Norwegian)

  Fuir:Flee (French)

  Huir:Flee (Spanish)

  Tr,Tri:Grape (Kurmanci)

  Trigo; Grape gathering (Greek)

  Trauben: Grape (German)

  Raisin; Grape (French)

  Traba,atadura; Grape (Spanish)

  Drue:Grape (Norwegian)

  Druif; Grape (Netherlands)

  Drue:Grape (Danish)

  Druva:Grape (Swedish)

  Uva; Grape (Italian)

  Uva; Grape (Porteguese)

  Strugure; Grape (Romanian)

  Grape:Grape (English)

  Engur; Grape (Iranian)


  Tri- Tra-Dra-Dru-Gra-Gru....

  Druva-Uva...


  Stér,Stérk:Star (Kurmanci)

  Ster:Star (Netherlands)

  Star: Star (English)

  Star:Star(İranian)

  Stern:Star(German)

  Estrella:Star(Spanish)

  Estrela; Star (Portuguese)

  Stella,astro:Star (Italian)

  Stjarna:Star(Swedish)

  Stjerne:Star (Norwegian)

  Stjerne:Star(Danish)

  Stea,astru:Star(Romanian)
  Pr; Bridge (Kurmanci)

  Bru; Bridge(Norwegian)

  Bro; Bridge (Danish)

  Bro; Bridge (Swedish)

  Brug; Bridge (Netherlands)

  Brucke: Bridge(German)

  Bridge; Bridge (French)

  Bridge; Bridge(English)

  Pol; Bridge (İranian)

  Chuprija; Bridge (Bosanski-Bosnian)

  Kopri; Bridge (Turkish)

  Br; Bring (Kurmanci-Kurdish)

  Bhr; Carry (Sanskriti)

  B'ara; Bring (Swedish)

  Bringen; Bring (German)

  Bring: Bring (English)

  Bringe; Bring (Danish)

  Brengen; Bring (Netherland)

  Bringe; Bring (Norwegian)

  Keys:Case,Position (Kurmanci)

  Case; Case(English)

  Cas:Case (French)

  Caz:Case (Romanian)

  Caso:Case(Spanish)

  Caso; Case (Porteguese)  Hék; Egg (Kurmanci)

  Egg:Egg (English)

  Agg:Egg (Swedish)

  Egg:Egg (Norwegian)

  Aeg:Egg (Danish)

  Nu:New (Kurmanci)

  Nou:New (Romanian)

  Nou:New (Catalan)

  Ny(Nü) :New (Norwegian)

  Ny(Nü) :New (Swedish)

  Ny: New (Danish)

  Yeni; New (Turkish)

  Neos; New (Greek)

  Nieuw:New (Netherlands)

  Neu:New (German)

  New:New (English)

  Nev; New (İranian)

  Nava; New (Sanskriti)

  Nov; New (Bosanski-Bosnian)

  Novo:New(Porteguese)

  Nuovo:New (Italian)

  Nuevo; New (Spanish)

  Nou; New (Romanian)

  Novy:New (Slovakian)

  Nowy:New (Polish-Polski)

  Nov; New (Macedonian)

  Novy; New (Russian)

  Nov; New (Bulgarian)

  Neuf:New (French)


  Dem,Deman,Zeman:Time (Kurmanci)

  Zeman; Time (İranian)

  Temps; Time (French)

  Time:Time (English)

  Tempo:Time (Porteguese)

  Tempo:Time(Italian)

  Tiempo: Time (Spanish)

  Timp:Time (Romanian)


  Dem-Tem-Tim-Tum-
  Dar; Tree(Kurmanci)

  Taru; Tree (Sanskriti)

  Derevo; Tree (Russian)

  Drewno; Tree (Polish)

  Drvo; Tree (Bosnian)

  Drvo; Tree (Bulgarian)

  Drvo; Tree (Macedonian)

  Tra; Tree (Danish)

  Trad; Tree (Swedish)

  Tre; Tree (Norwegian)

  Tree; Tree(English)

  Dendro; Tree (Greek)

  Diraht; Tree (İranian)  Çerm; Skin (Kurmanci-Kurdish)

  Çerm; Skin (İranian)

  Çarman; Skin (Sanskriti)

  Derma; Skin (Latinia)

  Derm-a; Skin (Greek)  Germ:Warm (Kurmanci)

  Germ; Warm (İranian)

  Therm-Term:Warm (Latinia)

  Warm:Warm (German)

  Warm: Warm (English)

  Warm:Warm (Netherlands)

  Varm: Warm (Swedish)

  Varm Warm (Norwegian)

  Varm: Warm (Danish)

  Du:Mist, Fume (Kurmanci)

  Dud; Fume (İranian)

  Dunst; Mist (German)

  Duhan; Fume (Arabian)

  Duman; Fume (Turkish)

  Dom,Tuman; Fume (Russian)

  Dhumah; Fume(Sanskriti)

  Dumu:Fume (Latvian)

  Dumai:Fume (Lithuanian)

  Dim:Fume (Ukrainian)

  Dim:Fume (Slovenian)

  Dim:Fume (Slovakian)

  Dim; Fume(Bosnian)

  Dim; Fume (Serbian)

  Dim; Fume (Bulgarian)

  Dim, Tuman: Fume(Polish)

  Dim:Fume (Croatian-Hirvatska)

  Dimma; Fog (Swedish)

  Dis; Fume (Danish)

  Humo:Fume(Spanish)

  Fum:Fume (Catalan)

  Fumo:Fume(Italian)

  Fumée:Fume (French)

  Fume:Mist,Fume(English)

  Fum:Fume (Romanian)

  Fumo:Fume (Porteguese)

  (Du-Dum-Hum-Fum-...)


  Mj; Mist,fog (Kurmanci)

  Mgla; Fog (Polish)

  Migla; Fog (Bulgarian)

  Magla; Fog (Macedonian)

  Magla; Fog (Bosnian)

  Mih; Fog (İranian)

  Omihli; Fog (Greek)

  Mist; Fog,mist (English)

  Mist; Fog (Netherlands)
  ...........

  Vasat(Medios) Druni al-Jazari

 • zaza23.10.2009 - 18:04

  Zazaların dilinide incelemek gerekir.(Neye kime benzediklerini anlamak için)
  Evolution of the Words-1

  Ra:Root,origin (Kurmanci-Kurdish)

  Ne tu ra,natura; Without roots (Kurmanci)

  Ra-dical; Fundamentalist

  Bra:1-The same root 2- Brother (Kurmanci-Kurdish)


  Bror:Brother (Danski-Danish)

  Bruder:Brother (German)

  Bratr:Brother(Czechoslovaki)

  Brat:Brother (Croatia)

  Brat; Brother (Bulgaria)

  Brat; Brother (Macedonian)

  Broer:Brother(Netherlandish)

  Brother:Brother(English)

  Bror,broder:Brother(Swedish)

  Brat:Brother (Polish)

  Bralis:Brother (Latvian)

  Brolis:Brother (Lithuanian)

  Bror:Brother (Norwegian-Norsk)

  Brat:Brother (Slovak)

  Brat:Brother (Slovenian)

  Brader:Brother (Iranian)

  Brat:Brother (Russian)

  Brat; Brother(Bosnian)

  Bhratr; Brother (Sanskriti)

  Frére; Brother (French)

  Fra-te; Brother (Romenian)

  Fra-tello; Brother (Italian)
  Dot,Dotmam; Daughter (Kurmanci-Kurdish)

  Daughter(Doti) : Daughter (English)

  Dotter; Daughter (Swedish)

  Tochter; Daughter (German)

  Dochter; Daughter (Netherland)

  Dottir; Daughter (Icelandic)

  Datter; Daughter (Norwegian)

  Datter; Daughter (Danish-Danski)

  Duhter; Daughter (İranian)

  Duhitr; Daughter (Sanskriti)
  Kurt:Short (Kurmanci-Kurdish)

  Kurt:Short (Catalan)

  Kurts:Short (German)

  Kort:Short (Danski,Danish)

  Court:Short (French)

  Kort:Short (Netherland)

  Short:Short (English)

  Corto:Short (Espanol)

  Curto; Short (Galician)

  Kort:Short (Swedish)

  Kort:Short (Norwegian)

  Kurto:Short (Portugues)

  Scurt:Short (Rumenian)

  Krutki; Short (Polish)

  Korotkiy; Short (Russian)

  Korotkiy; Short (Ukrainian)

  Kartok; Short (Macedonian)

  Kratik; Short (Bulgarian)

  Kratak; Short (Bosanski-Bosnian)

  Kratak; Short (Croatian)

  Shkurter; Short (Albanian)

  .............

  Pi,Pé:Foot,leg (Kurmanci-Kurdish)

  Pa; Foot (Iranian)

  Pada; Foot (Sanskriti)

  Peu:Foot (Catalan)

  Pied:Foot (French)

  Pie:Foot (Espanol)

  Piede:Foot (Italian)

  Pé:Foot (Portugues)

  Picior:Foot (Rumenian)

  Podi; Foot (Greek)

  Stapa; Foot (Russian)

  Stopa; Foot (Bosanski- Bosnia)

  Lapa,Stapa; Foot (Polski-Polish)

  Pes; Foot (Latini)

  Pédos; Foot (Latvian)

  Pédas; Foot (Lithuanian)

  Pés; Foot (Galician)

  Poot; Foot (Netherland)

  Fu-s; Foot (German)

  Foot; Foot (English)

  ....

  Poz:Nose (Kurmanci-Kurdish)

  Nas:Nose (Catalan)

  Naes:Nose (Danish)

  Nez:Nose (French)

  Neus:Nose (Netherland)

  Nose:Nose (English)

  Nos; Nose (Macedonian)

  Nos; Nose (Bosanski- Bosnia)

  Nesa:Nose (Swedish)

  Naso:Nose (Italian)

  Nos:Nose (Polish)

  Nese:Nose (Norwegian)

  Nas:Nose (Rumanian)

  Nos; Nose (Russian)

  Nos; Nose (Bulgarian)

  Nasa; Nose (Sanskriti)

  Nariz; Nose (Espanol-Spanish)

  Nariz; Nose (Porteguese)

  Nasus; Nose (Latini)
  ....  Lév:Lip (Kurmanci-Kurdish)

  Leb:Lip (Iranian)

  Labium; Lip (Latini)

  Lavi:Lip (Catalan)

  Lévre; Lip (French)

  Lebe; Lip (Danish)

  Lippe: Lip (German)

  Lip; Lip (English)

  Lip:Lip (Netherland)

  Lepp:Lip (Swedish)

  Labbro:Lip (Italian)

  Lip; Lip (Icelandic)

  Leppe:Lip (Norwegian)

  Labio:Lip (Galiçyaca)

  Labio:Lip (Espanol)

  Labio:Lip(Portugues)

  .......  Bru:Brow (Kurmanci-Kurdish)

  Bhru; Brow (Sanskriti)

  Frudi; Brow (Greek)

  Frunte; Forehead (Romenian)

  Brve:Brow(Croatian)

  Braue:Brow(German)

  Brew:Brow (Polish)

  Brow (Brau) :Brow (English)

  Bryn; Brow (Danski-Danish)

  Brow,eyebrow:Brow (Iris-Ireland)

  Brov; Brow (Russian)

  Brva; Brow (Bosnia-Bosanski)

  Ebru; Brow (Iranian)

  Ögonbryn; Brow (Swedish)

  Öyenbryn; Brow (Norwegian)

  Sobrancelha; Brow (Portuguese)

  Wenkbrauw; Brow (Netherland)
  Dndan and Dran; Tooth (Dirandin,çirandin) (Kurmanci)

  Dendan; Tooth (İranian)

  Tand: Tooth(Netherland)

  Tand: Tooth(Danish)

  Dent: Tooth (French)

  Diente: Tooth (Spanish)

  Dente: Tooth (Porteguese)

  Dente: Tooth (Italian)

  Dinte:Tooth (Romanian)

  Tooth,dental: Tooth (English)

  Tand: Tooth (Swedish)

  Tann:Tooth(Norwegian)

  Der,Deri:Door(Kurmanci-Kurdish)

  Der:Door(Iranian)

  Dera:Door(Albania)

  Duri:Door(Lithuanian)

  Durvi:Door(Latvian)

  Door:Door (English)

  Doras:Door(Irish)

  Dörr:Door (Swedish)

  Dor:Door(Norwegian)

  Dör:Door (Danski-danish)

  Tur:Door (German)

  Dvere:Door (Czechoslovakia)

  Dvere:Door (Slovak)

  Dver; Door (Russian)

  Deur:Door(Netherlands)

  Drws:Door (Welsh)

  Drzwi:Door (Polish)

  Thir-a; Door (Greek)


  Dlop:Drop (Kurmanci-Kurdish)

  Drop:Drop(English)

  Drope:Drop(Norwegian)

  Drobe:Drop (Danish)

  Dropp:Drop (Swedish)

  Dropar:Drop(Icelandic)

  Druppel,drop:Drop (Netherlandish)

  Tropfen:Drop (German)

  Strop; Drop (Romania)

  Kropla:Drop (Polish)


  Sherm:Shame (Kurmanci-Kurdish) 'srm,shrm'

  Scham:Shame(German)

  Schaamte; Shame (Netherland)

  Shame:Shame (English)

  Sram; Shame (Bulgarian)

  Sram; Shame (Russian)

  Sram; Shame (Bosnian)

  Sram; Shame (Macedonian)

  Sram; Shame (Croatian)

  Sram; Shame(Serbian)

  Sromata; Shame (Polish)

  Sromota; Shame (Slovenian)

  Skam; Shame (Danski-Danish)

  Skam; Shame (Swedish)

  Skömm; Shame (Icelandic)

  Skam; Shame (Norwegian)

  Kurm,korm:Worm (Kurmanci-Kurdish)

  Wurm:Worm(German)

  Worm:Worm (French)

  Worm:Worm (Galician)

  Worm:Worm(Netherlands)

  Worm:Worm(English)

  Worm:Worm (Irish-Ireland)

  Verme:Worm (Italian)

  Worm:Worm (Portuguese)

  Orm:Worm (Danish)

  Orm:Worm (Norwegian)

  Ormur:Worm (Icelandic)

  Orm; Snake (Swedish)


  Shand,Shandin:Send(Kurmanci-Kurdish)

  Send:Send (English)

  Senden:Send(German)

  Zenden; Send (Netherlands)

  Sende:Send (Danish)

  Senda:Send (Icelandic)

  Sende:Send (Norwegian)

  Senda; Send (Swedish)
  Da; Give (Kurmanci)

  Da; Give (Sanskriti)

  Da; Give (Romanian)

  Dat; Give (Czechoslovakia)

  Dat; Give (Slovak)

  Dati; Give (Croatian)

  Dati; Give (Serbian)

  Dati; Give (Bosnian)

  Duoti; Give (Lithuanian)

  Davat; Give (Russian)

  Dar; Give (Galician)

  Dar; Give (Portuguese)

  Dar; Give (Spanis-Espanol)

  Dare; Give (Italian)

  Donne; Give (French)

  Data; Data (English,Danish,Swedish......)


  Mr:Death (Kurmanci-Kurdish)

  Mr; Death (Sanskriti)

  Merg:Death (Iranian)

  Mriyeti(Mrijeti) : Death (Bosanski-Bosnian)

  Mor,Morte:Death(Galician)

  Mortal; Mortal (English)

  Mort:Death(French)

  Morte:Death (Italian)

  Muerte:Death (Spanish-Espanol)

  Mor,Mort:Death(Catalan)

  Mir,Mirtis:Death (Lithuanian)

  Mir:Death(Latvian)

  Morte:Death(Portuguese)

  Moarte:Death (Romanian)

  Mörda; Kill,murder (Svensk-Swedish)

  Mord; Murder (German)

  Moord; Murder (Netherlands)

  Mord; Murder (Danish)

  Mer,Smrt:Death (Serbian)

  Smrt:Death(Slovak)

  Smrt:Death (Slovenian)

  Smrt:Death(Croatian)

  Smrt; Death (Macedonian)

  Smrit; Death (Bulgarian)

  Smert:Death (Russian)

  Smert:Death(Ukrainian)

  Smierch; Death (Polish-Polski)

  Mewt:Death (Arabian)

  Hasti:Bone(Kurmanci-Kurdish)

  Hueso(Hos) :Bone (Spanish-Espanol)

  Kosti:Bone (Slovenian)

  Kost:Bone (Slovak)

  Kost:Bone(Czechoslovakia)

  Kost:Bone (Croatian)

  Kost; Bone (Bosnian-Bosanski)

  Kost; Bone(Russian)

  Kosci:Bone (Polish)

  Koct:Bone (Bulgarian)

  Kosk; Bone (Macedonian)

  Os; Bone (Romanian)

  Kosti; Rib (Romanian)

  Os; Bone (Latini)

  Osso; Bone (Poteguese)

  Kosta; Rib (Latini)

  Costilla; Rib (Espanol-Spanis)

  Parsu; Rib (Kurmanci-Kurdish)  Lap; 1-Palm 2- Claws,Paw (Lapik; Glove) (Kurmanci-Kurdish)

  Lapa; Claws (Russian)

  Lapa; Claws (Polish-Polski)

  Lapa; Claws (Bulgarian)

  Lab; Claws (Danish)

  Lab; Claws (Romanian)

  Shapa; Claws (Bosanski-Bosnia)

  Shepa; Claws (Macedonian)
  Mishk: Mouse (Kurmanci)

  Mish:Mouse (Russian)

  Mush:Mouse(Iranian)

  Mish:Mouse (Croatian)

  Mish:Mouse (Slovenian)

  Mish; Mouse (Bosanski-Bosnia)

  Mus:Mouse (Danish)

  Mus:Mouse (Swedish)

  Mus:Mouse (Norwegian)

  Mish:Mouse (Polish)

  Muis:Mouse (Netherland)

  Maus; Mouse (German)

  Mouse:Mouse (English)
  Req; Crab (Kurmanci)

  Rac; Crab (Russian)

  Rac; Crab (Polish)

  Rac; Crab (Bulgarian)

  Rac; Crab (Romanian)

  Rac; Crab (Bosnian)

  Rac; Crab (Macedonian)

  Push:Bush(Kurmanci)

  Bush: Bush (English)

  Busch: Bush(German)

  Busk:Bush (Danish)

  Buske:Bush (Swedish)

  Buskas; Bush (Norwegian)

  Arbusto; Bush (Portuguese)

  Arbusto; Bush (Spanish)
  S-trin; Thorn (Kurmanci)

  Spin; Thorn (Romanian)

  Spina; Thorn (Italian)

  épine; Thorn (French)

  Trna; Thorn (Sanskriti)

  Trn; Thorn (Bosanski-Bosnia)

  Trn; Thorn(Macedonian)

  Trin; Thorn (Bulgarian)

  Torn; Thorn (Norwegian)

  Dorn; Thorn (German)

  Doorn; Thorn (Netherlands)

  Thorn,sting; Thorn (English)

  Ciern(Tsierni) : Thorn (Polish-Polski)
  Teng; Tight (Kurmanci-Kurdish)

  Teng; Tight (Iranian)

  Eng; Tight (German)

  Eng; Tight (Netherlans)

  Treng; Tight (Swedish)

  Trang; Tight (Norwegian)

  Trang; Tight (Danish)

  Daingean; Tight (Irish)

  Tight; Tight (English)

  Stretto; Tight (Italian)

  Estrecto; Tight (Spanish)
  Grin:Cry (Kurmanci)

  Greinen:Cry (German)

  Schreinen; Cry (Netherlands)

  Cry: Cry(English)

  Grote:Cry (Norwegian)

  Greta; Cry (Swedish-Svensk)

  Grade:Cry (Danish)

  Lagrida; Tear (Spanish)

  Lagrima; Tear (Portuguese)

  Lacrima; Tear (Italian)

  Lacrimi; Tear (Romanian)

  Dakri; Tear (Greek)

  Larme; Tear (French)

  Vrek,vreg; Liar (Kurmanci)

  Vrat; Lie (Russian)

  Vrag; Satan,Devil (Bosanski-Bosnian)

  Vrag; Satan (Slovenian)

  Vrag; Satan (Croatian)

  Vrag; Satan (Serbian)

  Vrak; Enemy (Russian)

  Vrak; Enemy (Bulgarian)

  Vorok; Enemy (Ukrainian)

  Vrug; Enemy (Polski-Polish)
  Fliti:Hand miss (J'destémin fliti) (Kurmanci)

  Flüchten: Flee(German)

  Felah; Escape (Arabian)

  Vluchten: Flee (Netherlands)

  Flee: Flee (English)

  Flygte:Flee (Danski-Danish)

  Flykt; Flee (Svensk- Swedish)

  Fly,flukt:Flee (Norwegian)

  Fuir:Flee (French)

  Huir:Flee (Spanish)

  Tr,Tri:Grape (Kurmanci)

  Trigo; Grape gathering (Greek)

  Trauben: Grape (German)

  Raisin; Grape (French)

  Traba,atadura; Grape (Spanish)

  Drue:Grape (Norwegian)

  Druif; Grape (Netherlands)

  Drue:Grape (Danish)

  Druva:Grape (Swedish)

  Uva; Grape (Italian)

  Uva; Grape (Porteguese)

  Strugure; Grape (Romanian)

  Grape:Grape (English)

  Engur; Grape (Iranian)


  Tri- Tra-Dra-Dru-Gra-Gru....

  Druva-Uva...


  Stér,Stérk:Star (Kurmanci)

  Ster:Star (Netherlands)

  Star: Star (English)

  Star:Star(İranian)

  Stern:Star(German)

  Estrella:Star(Spanish)

  Estrela; Star (Portuguese)

  Stella,astro:Star (Italian)

  Stjarna:Star(Swedish)

  Stjerne:Star (Norwegian)

  Stjerne:Star(Danish)

  Stea,astru:Star(Romanian)
  Pr; Bridge (Kurmanci)

  Bru; Bridge(Norwegian)

  Bro; Bridge (Danish)

  Bro; Bridge (Swedish)

  Brug; Bridge (Netherlands)

  Brucke: Bridge(German)

  Bridge; Bridge (French)

  Bridge; Bridge(English)

  Pol; Bridge (İranian)

  Chuprija; Bridge (Bosanski-Bosnian)

  Kopri; Bridge (Turkish)

  Br; Bring (Kurmanci-Kurdish)

  Bhr; Carry (Sanskriti)

  B'ara; Bring (Swedish)

  Bringen; Bring (German)

  Bring: Bring (English)

  Bringe; Bring (Danish)

  Brengen; Bring (Netherland)

  Bringe; Bring (Norwegian)

  Keys:Case,Position (Kurmanci)

  Case; Case(English)

  Cas:Case (French)

  Caz:Case (Romanian)

  Caso:Case(Spanish)

  Caso; Case (Porteguese)  Hék; Egg (Kurmanci)

  Egg:Egg (English)

  Agg:Egg (Swedish)

  Egg:Egg (Norwegian)

  Aeg:Egg (Danish)

  Nu:New (Kurmanci)

  Nou:New (Romanian)

  Nou:New (Catalan)

  Ny(Nü) :New (Norwegian)

  Ny(Nü) :New (Swedish)

  Ny: New (Danish)

  Yeni; New (Turkish)

  Neos; New (Greek)

  Nieuw:New (Netherlands)

  Neu:New (German)

  New:New (English)

  Nev; New (İranian)

  Nava; New (Sanskriti)

  Nov; New (Bosanski-Bosnian)

  Novo:New(Porteguese)

  Nuovo:New (Italian)

  Nuevo; New (Spanish)

  Nou; New (Romanian)

  Novy:New (Slovakian)

  Nowy:New (Polish-Polski)

  Nov; New (Macedonian)

  Novy; New (Russian)

  Nov; New (Bulgarian)

  Neuf:New (French)


  Dem,Deman,Zeman:Time (Kurmanci)

  Zeman; Time (İranian)

  Temps; Time (French)

  Time:Time (English)

  Tempo:Time (Porteguese)

  Tempo:Time(Italian)

  Tiempo: Time (Spanish)

  Timp:Time (Romanian)


  Dem-Tem-Tim-Tum-
  Dar; Tree(Kurmanci)

  Taru; Tree (Sanskriti)

  Derevo; Tree (Russian)

  Drewno; Tree (Polish)

  Drvo; Tree (Bosnian)

  Drvo; Tree (Bulgarian)

  Drvo; Tree (Macedonian)

  Tra; Tree (Danish)

  Trad; Tree (Swedish)

  Tre; Tree (Norwegian)

  Tree; Tree(English)

  Dendro; Tree (Greek)

  Diraht; Tree (İranian)  Çerm; Skin (Kurmanci-Kurdish)

  Çerm; Skin (İranian)

  Çarman; Skin (Sanskriti)

  Derma; Skin (Latinia)

  Derm-a; Skin (Greek)  Germ:Warm (Kurmanci)

  Germ; Warm (İranian)

  Therm-Term:Warm (Latinia)

  Warm:Warm (German)

  Warm: Warm (English)

  Warm:Warm (Netherlands)

  Varm: Warm (Swedish)

  Varm Warm (Norwegian)

  Varm: Warm (Danish)

  Du:Mist, Fume (Kurmanci)

  Dud; Fume (İranian)

  Dunst; Mist (German)

  Duhan; Fume (Arabian)

  Duman; Fume (Turkish)

  Dom,Tuman; Fume (Russian)

  Dhumah; Fume(Sanskriti)

  Dumu:Fume (Latvian)

  Dumai:Fume (Lithuanian)

  Dim:Fume (Ukrainian)

  Dim:Fume (Slovenian)

  Dim:Fume (Slovakian)

  Dim; Fume(Bosnian)

  Dim; Fume (Serbian)

  Dim; Fume (Bulgarian)

  Dim, Tuman: Fume(Polish)

  Dim:Fume (Croatian-Hirvatska)

  Dimma; Fog (Swedish)

  Dis; Fume (Danish)

  Humo:Fume(Spanish)

  Fum:Fume (Catalan)

  Fumo:Fume(Italian)

  Fumée:Fume (French)

  Fume:Mist,Fume(English)

  Fum:Fume (Romanian)

  Fumo:Fume (Porteguese)

  (Du-Dum-Hum-Fum-...)


  Mj; Mist,fog (Kurmanci)

  Mgla; Fog (Polish)

  Migla; Fog (Bulgarian)

  Magla; Fog (Macedonian)

  Magla; Fog (Bosnian)

  Mih; Fog (İranian)

  Omihli; Fog (Greek)

  Mist; Fog,mist (English)

  Mist; Fog (Netherlands)
  ...........

  Vasat(Medios) Druni al-Jazari

 • zamana yenik düşmek27.05.2009 - 22:07

  Zaman bütün düşmanlarını sabırla devirmiştir.

 • farabi27.05.2009 - 22:03

  'Bilgilerden meydana gelen deliller,nesnenin var olup olmadığının delilleri ve ne olduğunun delilleridir,yoksa niçin var olduğunun delilleri değildir.'

  Farabi

 • maaş27.05.2009 - 21:54

  zamlanması en çok istenen şey.

 • yecüc-mecüc21.01.2009 - 00:08

  salak malak

  ekmek mekmek

  ıvır zıvır

  gibi birşey...

 • nuh13.01.2009 - 20:17

  Nu kelimesi Kürtçe de yeni demektir.'h' isimleştirme harfiyle geliştirilmiş olan bu isim 'yeni olan' anlamına gelir.Hz.Nuh aşağıda da yazıldığı gibi insanlığın yeniden yapılanması,yeni bir insanlığın,yeni bir tarihin ifadesidir.