Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • VARSAYIM24.07.2006 - 12:47

  Varsayım:Arastırmacının kontrolu dısında kalan ve arastırmada kapsanmayan fakat ıncelenen problemın arastırmanın kısıtları nedenıyle ıncelenmeyenlerle ılıskısını gosteren ıfadelerdır.Zaman,guc,kaynak vs nedenlerle ıncelenmeyen problemler olup,ıncelenen problemle bırlıkte butunluk teskıl eden ve ıncelendıgı takdırde anlamlı acıklamalar olusturacak ıfadelerdır. Incelen problemlerle ılgılı hıpotezler olusturulur.Incelenmeyen problemler ve ıncelenen problemler bagıntısını ve ılıskısını gostermek ıcınde varsayımlar olusturulur.Bunlar cogu zaman bırbırıne karısmaktadır.

 • farabi22.05.2006 - 12:17

  FARABi (870-950) Türk-islam düşünürü... İslam disiplini içinde yetişmiş Türk düşünürlerinin en büyüğüdür.
  Aristoteles mantığına dayanan usçu bir metafizik oluşturmuştur. Amacı, Aristoteles'i, biraz da Plotinos'un yardımıyla, İslam diniyle uzlaştırmaktı... Bununla da yetinmemiş, İslam dinini de bilimle uzlaştırmaya çalışmıştır.
  Önceleri Türkistan'da kadılık yaptı, sonra kendini büsbütün felsefeye verdi. Anadili olan Türkçe kadar Arapça, Farsça, Süryanice ve Yunanca biliyordu. Aynı zamanda hekim ve müzikçiydi. Yüzden çok kitap yazmış; Aristoteles, Platon, Zenon, Plotinos gibi Yunan düşünürlerini yorumlamış, bunların görüşlerine kendi görüşlerini katmıştır.
  İbni Sina ve İbni Rüşd, onun manevi öğrencileridir