Kültür Sanat Edebiyat Şiir

eyvallah sizce ne demek, eyvallah size neyi çağrıştırıyor?

eyvallah terimi Renan Re tarafından tarihinde eklendi

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas 21.03.2023 - 02:30

 • Halime Handan
  Halime Handan

  Ne şukûfe ne berkî, ne semer ne sâye derem / Heme hayretem ki dihkan be çi kârı kişti mârâ...!

  Ne çiçeğim ne yaprağım ne meyvem ne de gölgem var.Hayretler içindeyim bahçivan beni neden dikti

  Mahir İz

 • Ters Tepki
  Ters Tepki

  ‘Gelse celalinden cefa
  Yahut cemalinden vefa,
  İkiside cana safa:
  Kahrın da hoş, lutfun da hoş.’

 • Bora Aslan
  Bora Aslan

  eyvallah özünde bir tasavvuf cümlesidir. ilahi iradeyi kabullenme, anlama, razı olma, baş eğme, sindirme anlamına gelir. çok derindir manası, içsellikten gelir tasviri. bilerek diyene de, duyana da helaldir.

  günümüzde 'teşekkür ederim, ok, tamamdır, oeh...' gibi acayip anlamlara gelen bir kelime olsa üç cümlede bir nokta olsa da kelime i endamı, sohbet ül sanatı bilenler için fazlasıdır. şahadet i namahrem deyyusun ağzında haramdır.

 • Rüya Koray
  Rüya Koray

  EyvAllah’ın manasını gerçek anlamıyla düşündünüz mü?

  Tasavvufî kültürün en latif tabirlerinden biri olan ‘eyvAllah’, çoğu kimseler tarafından yerli yersiz,

  gelişigüzel kullanılmasına rağmen yine de işitildiğinde veya söylenildiğinde ruhlara serinlik ve rahatlama bahşeden tılsımlı bir söz. Mânevî terbiyeyi insanî hayatta nakış nakış işleyen ve inceleyen tasavvuf, bu hassasiyeti konuşma üslûbunda da göstermiştir.
  EyvAllah, üç ayrı kelimeden oluşan Arapça bir cümle. ‘Ey’ veya ‘-iy’, ‘evet, tabii’ gibi anlamlara gelir. Bilhassa vav’la beraber kullanıldığında dilimizdeki ifadesiyle ‘aynen öyle, tastamam’ gibi manaları içine almaktadır. ‘Tamam, peki’ manasına pratik Arapça’da halihazırda ‘eyva’ şeklinde söylenişine halkımız aşinadır. Bazen ayvaa olarak müstehzi bir edayla fevkalade kötü taklitlerini de duyduğumuz bu kelam esasında Allah lafzı düşünülerek bizdeki eyvAllah’ın Araplardaki söyleme tarzıdır. “Ve” harfine gelince. Sadece gramer açısından incelendiğinde en az on iki ayrı işlevi olan bu harfi, kültürel boyutuyla ciltlerle kitapla ifade etmek mümkün.


  Bu tabirde geçen “vav” için çeşitli fikirler öne sürülmüş. Bazıları cevabı kuvvetlendirmek için, bazıları da yemin manası için kullanıldığını öne sürmüşlerse de maiyyet yani beraberlik bildirmek için kullanıldığı fikri ağır basmıştır.

  İkinci kelime olan “Allah” ki daha çok lafzatullah şeklinde ifade edilir. Cenab-ı Hakk’ın yüzlerce ismi olmasına rağmen Allah ismi gibisi yoktur. Çünkü ‘Zât-ı Ehadiyyet’in kendisini tesmiye ettiği isimdir. Öyle bir zat ismi ki, semavî kitapta beyan edilen bu isim etimolojik olarak bile incelense, eşi benzeri olamayan bir kelime olarak kalmayıp, ayrıca ikiliği ve çoğulluğu kabul etmeyen bir yapıya sahiptir. Sadece içinde geçen lafzatullah bile eyvAllah’ın alelade kullanılmamasına yeter bir sebeptir. Belki de gündelik Arapçada eyvaa olarak ifade edilmesi bundan kaynaklanıyordur.

  “EyvAllah”ın yukarıda geçen manasıyla beraber tasavvuftaki ıstılâhî sahasını mülahaza edersek bu gerçek daha bariz bir hal alacaktır. ‘Hakla kabul ettik, haktandır’ manasını ihtiva ettiğinden eyvAllah, sufîyyede hemen hemen her halde zikredilir, bir virddir adeta. “Her tecelli eden, mademki Cenab-ı Hakk’ın takdiri ve muradıyladır, o halde hakla kabul ettik, eyvAllah. Şu anda anlayabildiğime, yahut sonra idrak edeceğim irfana şimdiden eyvAllah. Güzel-çirkin diye tavsif ettiğimiz velakin hepsinde gizli ve aşikar olan hikmete gördüğüm görmediğim esrar-ı ilahiyeye eyvAllah.”

  “EyvAllah”ın ruhuna nüfuz edebilirsek içinde samimi bir tasdik havası barındığını fark edebiliriz. Samimi, içten kabulleniş ancak muhabbetle olur. Zaten din de bu muhabbetin tesiri içindir. Öteki türlü, inanç sistemini sadece bir dizi ameller olarak algılamak ki menzile yani o rızaya asla ulaştıramaz. İkilik de burada başlar, bu muhabbet olmazsa her muhatap kalınan emrinde o bir sen olmuş olur ki, kişi bu durumda ibadet ederken ikilikten kurtulamaz. Halbuki muhabbetle teslimiyet gerçek birliği sağlar. EyvAllah böyle bir halin nişanesidir. Bu mefhum ile alakalı Kitap’tan ve sünnetten pek çok örnek vardır.

  Mesela Bakara Sûresi’nde anlatılan Hz. Mûsâ (as) ’nın kıssasında; Hz. Mûsâ (as) kavmine Hz. ‘Allah’ın bir inek kes’ emri verdiğini söylediğinde onlar, “Sen bizimle alay mı ediyorsun” diye karşılık verirler. Mûsâ (as) ’nın işin ciddi olduğunu belirtmesi de ikna olmalarına yetmez. “Bu ineği bize anlat, rengi nedir, neye benziyor, şöyle mi böyle mi? ” gibi sorularla işi yapmamak için kırk dereden su getirirler. Maide Sûresi’ndeki kıssaya göre ise önce Allah’tan doymak için rızk isterler, kendileri kudret helvası ve bıldırcın eti ile nimetlendirilmeleri ve bu mucize karşısında sayısız hamd ü sena edip Hak Teala’ya şükredecekleri yerde, ‘bu sofrada soğan, sarmısak yok’ diyerek onda bile kusur bulurlar. Anlaşılan ne emirlere karşı ne de nimetlere karşı eyvAllah diyerek bir teslimiyet göstermezler. Zaten bu gibi hususlarda çok fazla itiraz etmelerinden dolayı Cenab-ı Hakk’ın Yahudi şeriatını çok ağır kıldığını söylemişlerdir. Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde geçen bu ve benzeri misaller tecellileri eyvAllah ile kabullenemeyişin Mevlâ’sı ile kulu arasındaki muhabbet bağını nasıl kopma noktasına getirdiğini ibretle göstermektedir.


  Dinî kaynaklarda ve kültürümüzde ahlâkî güzellikte numune teşkil edebilecek âbidevî şahsiyetlerin hep eyvAllah’ın o tasdiki ruhuna ermeleriyle bu derecelere nail olduklarına işaret vardır.

  İnsan birçok musibete ‘ben’ belasından, çekişmekten dolayı uğramaz mı? Başka bir ifadeyle inayet-i Hak’la, halkla yaşamayı kendisine şiar edinerek eyvAllah’ı vird edinen kolay kolay gaflete, hırsa, kavgaya düşer mi? Adım adım benlikten kurtulmaya basamak olan eyvAllah, hak suretinde bâtılın ayrılmasına vesile olduğu gibi, haktan ve hak ilminden ayrı düşmeye de lâzım bir virddir. “Kişi böylesi bir hakikat rehberine erişirse, eyvAllah’a iyi tutunmalı der” sofiler. Hz. Mûsâ (as) ’nın Cenâb-ı Hızır ile olan arkadaşlığı bu mevzuya pek güzel misal teşkil eder. Bir zata sormuşlar: “Her şeye eyvAllah, peki gafilin gafletine de mi eyvAllah? ” Cevaben, “Gaflete eyvAllahımız yoktur; fakat gafil bir kimse gördüğünde, ‘Bu, benim halim de olabilirdi; ama Cenâb-ı Hak şu an beni muhafaza etti.’ diye tefekkür edersin. Ve ibretle eyvAllah dersin.” demiş. “Peki, yanlış olan şeyi nasıl düzelteceğiz? ” diye sormuşlar. O zat devamla, “Kendi acizliğini hatırına getirerek karşısındakini ikna etmen daha kolay olur, sen kendi egonu aradan çıkarırsın, böylece sözünün tesiri olur.” diye cevaplamış. Cenâb-ı Pir Mevlânâ Celaleddin-i Rumi (kds) ’nin oğlu Sultan Veled, şahane bir beytinde bu güzellikleri özetlemiş:

  “Bize ne irs-ı peder, ne servet ü ne cah kalmıştır,
  Şuûr-ı hikmete karşı bir eyvAllah kalmıştır”

  (Bizlere babamızdan maddi bir miras, büyük bir servet ve makam kalmadı.

  Bizlere kalan (bunlardan çok daha kıymetli, bizleri evvelkilerin mevkiine erdiren) Hakk’ın hikmet tecellilerini eyvAllahla karşılama hali kalmıştır.)

  kaynak:
  Sayı: ailem eki 166
  Bölüm: Kavramlar
  Muhabir: FATİH ÇITLAK

 • Hüzünbaz Yüzler
  Hüzünbaz Yüzler

  olsun be, olsun...bu da böyle olsun....

 • Gökhan Vardal
  Gökhan Vardal

  Sagol
  Cok güzel bir kelime...

 • Gizemli Mavi
  Gizemli Mavi

  Onca Çektirdikleri için feleğe de Eyvallah...!

 • Gökçe Sevim
  Gökçe Sevim

  melihten dilime dolanan kelimelerden biri, eyvallah demek cool bi kabulleniş, ti ya alma durumu

 • Seda Nur Sezgince
  Seda Nur Sezgince

  herşeyini kabul edip,ona ettiğim eyvallahlara... onunsa giderken ki bana eyvallahına... yazıkk

 • Engin Alca
  Engin Alca

  Eyvallah Gözüm ;)

 • Nur Ul Envâr
  Nur Ul Envâr

  Mevlam! Sen'den gelene, gelmeyene; ne şekilde belirlemişsen kaderime, bu oyundaki biçtiğin rolüme, yürekten kocaman bir

  EYVALLAH....

 • Şifa Demirli
  Şifa Demirli

  Enaniyetinden vazgecip herşeyiyle yalnızca Allah' a sığınarak herşeyin yalnızca Hakk'tan geldigine inanarak yaşamak...

 • Gurbet Vatan
  Gurbet Vatan

  EYVALLAH TERİMI HERSEYIN YARADANDAN BIZE GELDIGINI ACIK YUREKLILIKLE INANARAK KABUL ETMEKTIR BEN BUNUN DAHA ACIK DAHA ANLAMLI AMA KISA BIR IFADESI OLARAK KABUL EDIYORUM AMA BUNU BU KONULARDA DAHA BILGILI DAHA ZENGIN KELIMELERLE ACIKLIYACAK BIR USTAD VARSA BENI AYDINLATMASINI RICA EDIYORUM BU ARADA ARANIZA YENI KATILDIM HERKESE MERHABALAR

 • Serpil Öztürk
  Serpil Öztürk

  anlamı açısından en sevdiğim kelime

 • Nisa Nur
  Nisa Nur

  eyvallah deyip susmak düşer çoğu zaman neyi ne yapacağını bilmeyen aklımızla kendimize..kendi kendimizle her haliyle doğrudur,kabulumüzdür deyip boynumuzu sol yanımıza eğip bir ritmi dinlemeye koyuluruz..eyvallah...bu ise bize düşen halin altında yatan gerçek; susarızda bir nokta bile olamama acizliğiyle kelimelerden yoksun bırakırız cümleleri..ve her haline her şeye eyvallah, doğru olan budur biz bilemedik deyip susarız..değilmiki O neyi layık görmüşse odur hakikat..
  eyvallah

 • Taha Halit Yasar
  Taha Halit Yasar

  eyvallah arapça kökenlidir açılımı ey-v-Allah. ey; evet doğru anlamındadır. v; yemin için kullanılan edatlardandır.
  dolayısıyla eyvallah Allaha yemin olsun ki doğru anlamına geliyor. bizim kültürümüzde tasavvuf içerisinde yoğrulup daha derin ve mistik bir anlam kazanmıştır. Allah'tan gelen herşey yine O'na yemin olsun ki doğrudur, güzeldir, en iyidir gibi. herşey Allah'tan geldiğine göre herşeye eyvallah, gelene de-gidene de, alana da-verene de, iyiye de-kötüye de eyvallah şeklinde bir hayat felsefesi halini almıştır.

 • Suf Aya
  Suf Aya

  ' ey' + 'vallahi'
  yeminle evet..
  eyy = evet.
  Bir kısım müslümanlar arasında tasdik işareti veya yemin ifade eden bir tâbirdir. Bazan Allaha ısmarladık yerine söyliyenler de vardır.

 • Kevser Ekinci
  Kevser Ekinci

  kıraçın her konserinden sonra söylediği söz.

 • Elif Koçak
  Elif Koçak

  güle güle ;) ;)

 • Saliha Yadigar
  Saliha Yadigar

  Öyle olsun, kabul, anlamında.

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir

  ***Eyvallah***
  Kapılar kapandı bak işte
  Yüreğim sıkıştı hüzünle
  Sevincim içimde buz oldu
  Kalakaldım öyle sessizce

  Tanıdıktı yalnızlık oysa
  Haklısın belki yolunda
  Hazırdım bu kez mutluluğa
  Nereden çıktı şimdi bu ayrılık

  Öyle boş öyle boş ki bu dünya
  Güneşim sandım seni oysa
  Girdabın içinde yaşarken
  Yakamoz yakamoz çakar aklıma

  Susadım sana tek bir nefeste
  Yaşadım aşkımı bir heveste
  Gözümün önünde durma ne olur
  Yaşamak öyle zor ki bu bedende

  Hadi yoluna eyvallah
  Mutlu ol gülüm inşallah
  Sen biten günün ardında
  Bir başına kalma inşallah...

  (SÖY; DENİZ ARCAK

 • Fatih
  Fatih

  allahın selamı üzerine olsun.

 • Saliha Yadigar
  Saliha Yadigar

  Kapadokya'daki grubun kullandığı ortak sözcük.

 • Nihan Koçyiğit
  Nihan Koçyiğit

  hürmetle...selametle...

 • Gün Sazak Göktürk
  Gün Sazak Göktürk

  “Bize ne irs-ı peder, ne servet ü ne cah kalmıştır,
  Şuûr-ı hikmete karşı bir eyvallah kalmıştır”

  (Bizlere babamızdan maddi bir miras, büyük bir servet ve makam kalmadı.

  Bizlere kalan (bunlardan çok daha kıymetli, bizleri evvelkilerin mevkiine erdiren) Hakk’ın hikmet tecellilerini eyvallahla karşılama hali kalmıştır.) 'hakla tasdik ettik haktandır...

 • Kemal Kan
  Kemal Kan

  iman erleri her sabah,her akşam pırıl pırıl duygularla yepyeni bir âleme yürür,her zaman ötelere açık durur,karşılaşacakları sürprizlere 'eyvallah' der.(yağmur dergisi arka kapak)

 • Nilgün
  Nilgün

  kabul, teşekkür ederim, gidiyorum, senin dediğin olsun, bana dokunma

 • Ayca Şen
  Ayca Şen

  'hoşçakal'ın suyu mu çıktı?

 • Emre Üzgör
  Emre Üzgör

  sağol