Kültür Sanat Edebiyat Şiir

estetik sizce ne demek, estetik size neyi çağrıştırıyor?

estetik terimi Ultimate tarafından tarihinde eklendi

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Ondan zamansızdır, ve ona ihtiyaç duymaz, yani kendini varlığınıza katmadan bir dolaşımı havayla beraber nefes almanızı sağlayan bir alanda kendinize getirir, yaklaşım değil, daima, bir uzaklaşmadır, ama, hep yarınızda hissedersiniz. İşte çağları oyalayan bugüne kalan miras yansız bir görünün, taşlar ya da tuvaller üzerinde, veya müziğe yedirilmiş, açıklığı hep karanlıkta hareket ediyormuşcasına kan dolaşımını arttıran bir katkıyla önünüze gelir, ona akılla değil, anlamadığınız bir sezişin dokunuşlarıyla ulaşırsınız, dahası istemeden o size ulaşır, estetik bir kendini anlatmayan, ama, her şeyi anladığınız bir yakınsama, ve teslim etmeyen, teslim oluştur.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Yani estetik, güdülerle, gerçekleşen arasında bir ara bir kararsız form olarak durur, ve ruhsal bir mücevherle, ışıltıyı görmeye başlarsın, artık o Sühreverdinin gerçekten tarifsiz bir makam dediği yerdesin, hem de daha öteye gitmedin, ama, vakit de kısa, o zaman, onu genişleyen halkalar haline getirmek, bir karşılıklılık içinde, parıltıyı solduran, akıldışı ideallerle değil, yaklaşanın ne kattığına bakıldığında ideale gerek kalmaz, zaten olmuştur, artık ideal de idea değildir, bir yanılsama, ondan gerçeği görmek, aslında şiiri görmektir, ondan Weil, Şair, gerçeği görerek yaşamın şiirini ortaya çıkarır diyor.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Peki estetik varolanın nesidir, varlık sebebi elbette, biz görüntüde yakaladığımızı, ruhta içselleştirebildiğimiz de cisimleşiriz, yani gerçekte o zaman ilk defa görünür hale geliriz, zahiri olandan gerçeklik alanına taşınma estetikle mümkün olur, ama, bu bir ayağı sakata olmasın derimize de işlesin istiyorsak, ruhun da kapsama alanına bu görüntüyü sokmak zorundayız, yoksa estetik uçup gidecek, geriye sadece görüntü kalacaktır.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Estetik temaşa gibi ahlaki yükselme de aynı nedenlerden ötürü bizi akla götürür. En yüksek anlamda erdemler, pratik eylemlerden değil de - arınmalardan - ibaret olanlar, ruhtadır. Aklın doğasında var olan özelliklerin taklitleridir. Akılda kendiliğinden bir adalet vardır ki ruhta ki ve şehirdeki adalet bizi ona doğru yükseltir. - Adalet, her varlığın kendi işlevini yerine getirmesinden ibarettir - Hakikatinde adalet, kendiliğinde adalet, aynı kısımları olmayan bu varlığın kendisiyle olan ilişkisindedir.

  Emile BREHIER, Fransız Filozof, 1952

  Yani estetik, adalet ve onların tamamlayıcısı ahlak, yüce aklın yansıması varlık aklında içkindir, ve beraberce butünlüğü kurarlar, birinin eksikliği yaşamı sakatlar, önce kendinde gerçekleştirmen gerekenin temel ayakları olarak, bu kavramlar ruhunun diyalog haznesinde kendi aralarında mutabık kaldığı kadar sensin, o da senin olman, ve önünü açmanla ortak bir yapıdır. Ve bunlar kesintisizlikteki yerini sağlamlaştırmak için merdivenin basamaklarıdır, işte KURAN da bunun ana hatlarının belirleyen metindir, içeriğiyle aklın arasındaki ortaklaşan ögeler, yaşam rehberi olmadan, olaylar örgüsünde, kaynayıp gitmende kuvvetle muhtemel, ondan sağlam yere demirlemek, fırtınalarda bir liman ve güvence oluşturur. Estetik tek başına tam anlaşılmaz bütünlük içindeki yerini doğru belirleyince katkı sağlar, en önemli ve çarpıcı olanı da varlığı doyuran beğeniyi, kendinde üretir ve tekrar talep varlığına ihtiyacını armağan eder, eğer dikkatli olunmazsa kayıp önce farkında olmadan, ruhta, ve sonra fiziki yapıda nüksetmeye başlar, sağlıkta tasarrufta cebi korur, hele şu kısıtlı ekonomide. Kolay gelsin.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Damıtılmış görü, bağlantının nesnede bağlantısızlaşarak can kuruşu, geçişgenliğin kurucu unsuru, ruhsallık ve nesnellik içiçeliğinin kendilik sıçrayışı, nereye istersen götür, dükkan senini.

 • Lââ Lemân
  Lââ Lemân

  Yaratılışta eksiklik görenlerin mükemmellikleri nereden geliyor acaba?

 • Su Gökbakar
  Su Gökbakar

  Bir kere denendiğinde tâbir- i câizse bünyede narkotik etki şeklinde psikolojik bir hasar yaratan ameliyat türü.Özellikle kadınlarda başlayan bu tatminsizlikten kaynaklanan psikolojik sorunların, durumun estetik kaygısından daha vahim olduğunu gösterir.Burda bahsedilen herhangi bir deformasyon ya da travma sonucunda yüzün genel bütünlüğünün tamiratı için yapılan estetik ameliyatlar değil elbet. Lâkin, masumca yapılan bir göğüs silikonu ameliyatıyla bu ilk kanını akıtan estetik doyumSUzu kişimiz, devamında dudak silikonu, kaş kaldırma, yüz gerdirme, burun düzeltme, yağ aldırma vs.. gibi atraksiyonlarda da bulunmaktan inanın kaçınmayacaktır. sentetik, selulozik android şeklinde bir insan türü geliyor hızla.Ateşle yaklaşmayın, patlayabilirler! !

 • Merkan Esen
  Merkan Esen

  Bir arkadaş tutturmuş ille burnumu yaptıracam diyor.Yav diyorsun elleme bak bu sana çok yakışıyor.Yooo tutturmuş değiştirecem.Yahu arabanın farı değilki bu eskisini söküp yenisini takasın.
  Allallaaaaaa estetik çıktı orjinalite bozuldu vesselam

 • Nihade Sıfır
  Nihade Sıfır

  Estetik, irfanla zevk-i selimin inzimamından doğar.

 • Oznur Goksu
  Oznur Goksu

  Estetik, insanın aklına sadece ameliyatlarıyla yer etmiş bir kelimedir. Aslı güzellik kavramını inceleyen bilim dalıdır. Kelime olarak duyum, duyulur algı anlamına gelir. Yunancada da hissetmek demektir.

 • Pelin Karatas
  Pelin Karatas

  AJDA pekkan ve DENIZ akkaya

 • Mustafa Nihat Malkoç
  Mustafa Nihat Malkoç

  İSLAMDA ESTETİK VE MEKÂN TASAVVURU

  M.NİHAT MALKOÇ


  Sanatın oluşumunda yaşama biçiminin ve inançların rolü büyüktür. Hak olsun, batıl olsun her inanç, kendisine tabi olan fertlerin maddi ve manevi hayatını şekillendirmiştir. Bunu uzak ve yakın çevremize göz atınca rahatça görebiliriz. Etrafımızdaki mimari eserlere bakınca orada yaşayan insanların inanç ve duygu coğrafyaları hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.

  İnanç sistemleri belli bir estetik kaygıyı da beraberinde getiriyor. Estetik; hayatın göze ve gönle akan, görünen yüzüdür. Zira estetik, bakış açısı ve algılama biçimidir. Onun içindir ki bütün medeniyetlere bir estetik kurgu hâkimdir. İslam kültüründe estetik ‘İlm-ül Cemal’ kavramıyla karşılanır. Osmanlıca’da buna “bediiyyat” denmektedir. Bizde ve diğer İslam ülkelerinde Müslüman toplumların ürettikleri güzellikler estetiğin kapsamını teşkil eder.

  Bazı kesimler İslam’ın sanata bakışını sorgulamışlar, meseleye dar çerçeveden baktıkları için de bu inancın sanata yaklaşımını yargılamışlardır. Onların en büyük kıstasları İslam’ın resim ve heykele karşı takındığı olumsuz tavırdır. Gerçekten de İslamiyet insan suretinin resmedilmesine ve heykelinin yapılmasına pek olumlu bakmamış, bunu uygun görmemiştir. Bunun en mühim sebebi ise şirke temayül riskidir. Onun içindir ki Müslümanlar arasında bu sahada yetişmiş fazla bir sanatkâr ve sanat eserleri yoktur. Sadece bunu ölçü alarak İslam’ın sanata bakışını yargılamak iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bu durum Müslümanların hiçbir zaman sanata kayıtsız kaldığını göstermez.

  İslam her bakımdan güzellik dinidir. Allah’ın sıfatlarından birisi de ‘Cemil’dir. Aslında en büyük sanatkâr Allah’tır. Onun yarattıklarındaki sanatı hiçbir kul vücuda getirememiştir, bundan sonra da getirmeye muktedir olamayacaktır. Rabbimiz bir ayetinde mahlûkatındaki eşsiz güzelliğe dair şöyle buyurmaktadır: “Allah yarattığı her şeyi güzel yaratandır.”(Secde 32/7) Yüce Allah yarattıklarında güzelliği ve zerafeti hikmetle buluşturmuş, bu iki unsur arasında eşsiz bir bütünlük sağlamıştır. Kâinata, gökyüzüne, yeryüzüne, dağlara, denizlere, ovalara, vadilere baktığımızda, bu zerafetin, uyumun, hatta kusursuzluğun bütün boyutlarını açıkça görebiliriz.

  “Allah güzeldir, güzeli sever” hadisi İslam’ın güzellik anlayışını özetlemektedir. Fakat bu inanç sistemi, güzelliği sadelikle buluşturmayı esas almıştır. İnsanoğlu yaratılışa dair sanat ve hüner arıyorsa öncelikle aynaya bakması gerekli ve yeterlidir. Çünkü gerçek sanat, insanın dışa açılan penceresi olan suretinde bütün çıplaklığıyla teşhir edilmiştir.

  Her inanç sistemi kendi içinde bir bütünlük arz eder. Bünyesine zararlı gördüğü değerleri dışlar, onların yerine başka değerler koyar. İşte İslamiyet de resim ve heykeli hoş karşılamadığı için onların yerini başka sanatlarla doldurmuştur. Bunun içindir ki İslam’da ağaç ve taş oymacılığı, çini ve yazı sanatı çok gelişmiştir. Bu sahalarda eşsiz sanat eserleri ortaya konulmuştur. Neticede sanat hayatın daima merkezinde yer almıştır.

  İslam dininin sanata getirdiği en büyük yenilik cami mimarisidir. İslamlığın ilk yıllarından, o zamanki haliyle günümüze gelmiş yapı mevcut değildir. Fakat İslam’ın ilk yıllarında gaye, sanat değeri olan yapılar meydana getirmek değildi. Mühim olan ibadetlerin yapılacağı asgari donanımlı mekânlar oluşturmaktı. Fakat bu anlayış ilerleyen yüzyıllarda değişmiştir. Artık sanat göstermek ihtiyaçtan öncelikli hale gelmiştir. Lakin hiçbir zaman israf bataklığına saplanılmamıştır. Çünkü israf inancımızda kesinlikle haramdır.

  İslam sanatı, İslamlığın yayıldığı bütün bölgelerde yöresel üsluplarla kaynaşarak zengin örnekler ortaya koymuştur. İslam ülkelerini dolaşanlar bu coğrafyalardaki camilerin mimari özelliklerindeki üstün nitelikleri görüp onlara hayran kalırlar. Özellikle Türkiye’de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait dini eserler orijinal figürler taşır. İslam inanç dairesinde olsalar da bazı ülkelerin sanat motifleri yerel özellikler taşır. Bu çeşitlilik ve özgünlük dağınıklık olarak görülmemiş, aksine İslam sanatının ufkunu olabildiğince genişletmiştir. İslam’ın estetik anlayışı ve mekân tasavvuru her zaman çağın ilerisinde olmuştur.

 • Murat Kalaoğlu
  Murat Kalaoğlu

  Estetik sözcüğü Grekçe 'aisthesis' sözünden gelir. duyum ve algı duyum ve algı anlamına gelir. Güzellik bilimi olarakta bilinen estetiği ilk kez Alexander G. baumgarten 1714-1762 yıllarında 'Aesthetica' adlı yapıtla, temellendirir, konusunu belirler ve bu bilimin sınırlarını çizer.

 • Aydın Aydın
  Aydın Aydın

  Nisa (kadınlar) suresi:

  119. 'Yemin olsun, onları saptıracağım, onları kuruntulara/hurafelere/anlamını bilmeden okumaya mutlaka iteceğim. Onlara mutlaka emir vereceğim de davarların kulaklarını yaracaklar; onlara muhakkak emredeceğim de Allah'ın yaratışını/yarattıklarını değiştirecekler.' Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı yandaş edinirse açık bir hüsrana kesinlikle yuvarlanmış olacaktır.

 • Selin Pamuk
  Selin Pamuk

  argoda estetik cerrahi: nip/tuck

 • Düşünmüyorum Yine De Varım
  Düşünmüyorum Yine De Varım

  kötü,çirkin,güsel

 • Ekim Adalı
  Ekim Adalı

  estetik sanattan felsefeye toplum doğa ve evrenle kurduğumuz bütün ilşkilerin ölçütü

 • Nurfer Yıldız
  Nurfer Yıldız

  Doğadaki ve sanattaki 'güzelin' temelini oluşturan özelliklerin aranması sistemidir. Estetik kaygısı olmayanların yaratıcı kaynakları görmesi de mümkün değildir..e zaten böyle adamlar estetik de değildir..

 • Hamza Ressam
  Hamza Ressam

  güzelin bilimi

 • Mustafa Sarıoğlu
  Mustafa Sarıoğlu

  insani bir duygu..

 • Zeynep Yılmaz
  Zeynep Yılmaz

  bazilarina yakisan,bazilarini ise oldugundan daha cirkin gosteren bi teknoloji harikasi

  ama insani psikolojik olarak rahatlaticaksa olunmasi gerekiyo diye dusunuyorum...

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz

  -insanlara bakıp şurasını düzeltirdim bunun diyor musun?
  estetik ceraah olmak isteyen kişi-yoooo....
  -peki ikinci tercihin ne?
  estetik ceraah olmak isteyen kişi-üroloji.
  -böbrek taşı olanlara da size çok yakışıyo almıyam mı diycen?
  estetik ceraah olmak isteyen kişi- :))))
  -yada kalp hastalarına vadeniz yetmiş efendim, takdiri ilahi?
  estetik ceraah olmak isteyen kişi-hayır ya! .. :)))
  -eeee?
  estetik ceraah olmak isteyen kişi-sen çeneni yaptırcaktın di mi bana?
  -biras büyütür, konturumu da düzeltirsin artık...
  estetik ceraah olmak isteyen kişi-ayıldığında ne halde olacağına ben karar verecem ama, elimdesin ;)
  -g.t çene mi yapcan oolum? allah korusun...
  estetik ceraah olmak isteyen kişi-yok, ağır metal takacam :))
  -o zaman iyice düşer ;)

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz

  plastik cerrahların kendilerini tanrı gibi görmelerini sağlayan meret...

 • Yakup Şimşek
  Yakup Şimşek

  Uyum, uygunluk, zerafet, yakışılılık...

  Ayrıca sanatı oluşturan temel yapı taşlarının en önemlilerinden biri. Benim olmazsa olmazım ve sadece sanatta değil yaşamımın her alanındaki önceliğim.

 • Düşünmüyorum Yine De Varım
  Düşünmüyorum Yine De Varım

  Rektefe

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  * Değer verdiğimiz ortamlarda kimseyi kırmamak için ettiğimiz dikkat..

  * Narin uyum.

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Bir gün dişleri çarpık, iri burunlu, koca kulaklı çocuğumuz olduğunda' hanım hanım evlenmedem önce sen hangi ameliyatları yaptırdın bir anlat hele' dememize sebep olacak bir illet..

 • Onur Umut
  Onur Umut

  insanlardan çok hayvanlara yapılması kanaatindeyim....daha şık ve alımlı bir timsah örneğin,o dişleri yontsalar ,naif bir hava verseler..
  insanlar bahçelerine köpek yerine onu koyarlardı sanırım bekçi diye.

 • Bilhan Erden
  Bilhan Erden

  silikon

 • Alp Tanhu
  Alp Tanhu

  bende olmayan şey...