Kültür Sanat Edebiyat Şiir

estetik sizce ne demek, estetik size neyi çağrıştırıyor?

estetik terimi Ultimate tarafından 15.03.2004 tarihinde eklendi

 • Lââ Lemân
  Lââ Lemân18.08.2010 - 23:01

  Yaratılışta eksiklik görenlerin mükemmellikleri nereden geliyor acaba?

 • Su Gökbakar
  Su Gökbakar19.11.2008 - 23:03

  Bir kere denendiğinde tâbir- i câizse bünyede narkotik etki şeklinde psikolojik bir hasar yaratan ameliyat türü.Özellikle kadınlarda başlayan bu tatminsizlikten kaynaklanan psikolojik sorunların, durumun estetik kaygısından daha vahim olduğunu gösterir.Burda bahsedilen herhangi bir deformasyon ya da travma sonucunda yüzün genel bütünlüğünün tamiratı için yapılan estetik ameliyatlar değil elbet. Lâkin, masumca yapılan bir göğüs silikonu ameliyatıyla bu ilk kanını akıtan estetik doyumSUzu kişimiz, devamında dudak silikonu, kaş kaldırma, yüz gerdirme, burun düzeltme, yağ aldırma vs.. gibi atraksiyonlarda da bulunmaktan inanın kaçınmayacaktır. sentetik, selulozik android şeklinde bir insan türü geliyor hızla.Ateşle yaklaşmayın, patlayabilirler! !

 • Merkan Esen
  Merkan Esen15.10.2007 - 15:00

  Bir arkadaş tutturmuş ille burnumu yaptıracam diyor.Yav diyorsun elleme bak bu sana çok yakışıyor.Yooo tutturmuş değiştirecem.Yahu arabanın farı değilki bu eskisini söküp yenisini takasın.
  Allallaaaaaa estetik çıktı orjinalite bozuldu vesselam

 • Nihade Sıfır
  Nihade Sıfır11.05.2007 - 16:02

  Estetik, irfanla zevk-i selimin inzimamından doğar.

 • Oznur Goksu
  Oznur Goksu15.04.2007 - 23:52

  Estetik, insanın aklına sadece ameliyatlarıyla yer etmiş bir kelimedir. Aslı güzellik kavramını inceleyen bilim dalıdır. Kelime olarak duyum, duyulur algı anlamına gelir. Yunancada da hissetmek demektir.

 • Pelin Karatas
  Pelin Karatas15.04.2007 - 11:34

  AJDA pekkan ve DENIZ akkaya

 • Mustafa Nihat Malkoç
  Mustafa Nihat Malkoç01.03.2007 - 22:35

  İSLAMDA ESTETİK VE MEKÂN TASAVVURU

  M.NİHAT MALKOÇ


  Sanatın oluşumunda yaşama biçiminin ve inançların rolü büyüktür. Hak olsun, batıl olsun her inanç, kendisine tabi olan fertlerin maddi ve manevi hayatını şekillendirmiştir. Bunu uzak ve yakın çevremize göz atınca rahatça görebiliriz. Etrafımızdaki mimari eserlere bakınca orada yaşayan insanların inanç ve duygu coğrafyaları hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.

  İnanç sistemleri belli bir estetik kaygıyı da beraberinde getiriyor. Estetik; hayatın göze ve gönle akan, görünen yüzüdür. Zira estetik, bakış açısı ve algılama biçimidir. Onun içindir ki bütün medeniyetlere bir estetik kurgu hâkimdir. İslam kültüründe estetik ‘İlm-ül Cemal’ kavramıyla karşılanır. Osmanlıca’da buna “bediiyyat” denmektedir. Bizde ve diğer İslam ülkelerinde Müslüman toplumların ürettikleri güzellikler estetiğin kapsamını teşkil eder.

  Bazı kesimler İslam’ın sanata bakışını sorgulamışlar, meseleye dar çerçeveden baktıkları için de bu inancın sanata yaklaşımını yargılamışlardır. Onların en büyük kıstasları İslam’ın resim ve heykele karşı takındığı olumsuz tavırdır. Gerçekten de İslamiyet insan suretinin resmedilmesine ve heykelinin yapılmasına pek olumlu bakmamış, bunu uygun görmemiştir. Bunun en mühim sebebi ise şirke temayül riskidir. Onun içindir ki Müslümanlar arasında bu sahada yetişmiş fazla bir sanatkâr ve sanat eserleri yoktur. Sadece bunu ölçü alarak İslam’ın sanata bakışını yargılamak iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bu durum Müslümanların hiçbir zaman sanata kayıtsız kaldığını göstermez.

  İslam her bakımdan güzellik dinidir. Allah’ın sıfatlarından birisi de ‘Cemil’dir. Aslında en büyük sanatkâr Allah’tır. Onun yarattıklarındaki sanatı hiçbir kul vücuda getirememiştir, bundan sonra da getirmeye muktedir olamayacaktır. Rabbimiz bir ayetinde mahlûkatındaki eşsiz güzelliğe dair şöyle buyurmaktadır: “Allah yarattığı her şeyi güzel yaratandır.”(Secde 32/7) Yüce Allah yarattıklarında güzelliği ve zerafeti hikmetle buluşturmuş, bu iki unsur arasında eşsiz bir bütünlük sağlamıştır. Kâinata, gökyüzüne, yeryüzüne, dağlara, denizlere, ovalara, vadilere baktığımızda, bu zerafetin, uyumun, hatta kusursuzluğun bütün boyutlarını açıkça görebiliriz.

  “Allah güzeldir, güzeli sever” hadisi İslam’ın güzellik anlayışını özetlemektedir. Fakat bu inanç sistemi, güzelliği sadelikle buluşturmayı esas almıştır. İnsanoğlu yaratılışa dair sanat ve hüner arıyorsa öncelikle aynaya bakması gerekli ve yeterlidir. Çünkü gerçek sanat, insanın dışa açılan penceresi olan suretinde bütün çıplaklığıyla teşhir edilmiştir.

  Her inanç sistemi kendi içinde bir bütünlük arz eder. Bünyesine zararlı gördüğü değerleri dışlar, onların yerine başka değerler koyar. İşte İslamiyet de resim ve heykeli hoş karşılamadığı için onların yerini başka sanatlarla doldurmuştur. Bunun içindir ki İslam’da ağaç ve taş oymacılığı, çini ve yazı sanatı çok gelişmiştir. Bu sahalarda eşsiz sanat eserleri ortaya konulmuştur. Neticede sanat hayatın daima merkezinde yer almıştır.

  İslam dininin sanata getirdiği en büyük yenilik cami mimarisidir. İslamlığın ilk yıllarından, o zamanki haliyle günümüze gelmiş yapı mevcut değildir. Fakat İslam’ın ilk yıllarında gaye, sanat değeri olan yapılar meydana getirmek değildi. Mühim olan ibadetlerin yapılacağı asgari donanımlı mekânlar oluşturmaktı. Fakat bu anlayış ilerleyen yüzyıllarda değişmiştir. Artık sanat göstermek ihtiyaçtan öncelikli hale gelmiştir. Lakin hiçbir zaman israf bataklığına saplanılmamıştır. Çünkü israf inancımızda kesinlikle haramdır.

  İslam sanatı, İslamlığın yayıldığı bütün bölgelerde yöresel üsluplarla kaynaşarak zengin örnekler ortaya koymuştur. İslam ülkelerini dolaşanlar bu coğrafyalardaki camilerin mimari özelliklerindeki üstün nitelikleri görüp onlara hayran kalırlar. Özellikle Türkiye’de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait dini eserler orijinal figürler taşır. İslam inanç dairesinde olsalar da bazı ülkelerin sanat motifleri yerel özellikler taşır. Bu çeşitlilik ve özgünlük dağınıklık olarak görülmemiş, aksine İslam sanatının ufkunu olabildiğince genişletmiştir. İslam’ın estetik anlayışı ve mekân tasavvuru her zaman çağın ilerisinde olmuştur.

 • Murat Kalaoğlu
  Murat Kalaoğlu13.05.2006 - 13:32

  Estetik sözcüğü Grekçe 'aisthesis' sözünden gelir. duyum ve algı duyum ve algı anlamına gelir. Güzellik bilimi olarakta bilinen estetiği ilk kez Alexander G. baumgarten 1714-1762 yıllarında 'Aesthetica' adlı yapıtla, temellendirir, konusunu belirler ve bu bilimin sınırlarını çizer.

 • Aydın Aydın
  Aydın Aydın24.03.2006 - 13:56

  Nisa (kadınlar) suresi:

  119. 'Yemin olsun, onları saptıracağım, onları kuruntulara/hurafelere/anlamını bilmeden okumaya mutlaka iteceğim. Onlara mutlaka emir vereceğim de davarların kulaklarını yaracaklar; onlara muhakkak emredeceğim de Allah'ın yaratışını/yarattıklarını değiştirecekler.' Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı yandaş edinirse açık bir hüsrana kesinlikle yuvarlanmış olacaktır.

 • Selin Pamuk
  Selin Pamuk11.02.2006 - 19:41

  argoda estetik cerrahi: nip/tuck