Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

aşka dair sizce ne demek, aşka dair size neyi çağrıştırıyor?

aşka dair terimi Bilhan Erden tarafından tarihinde eklendi

 • Mütena Kız
  Mütena Kız

  Cibran , aşka dair ;

  "Hem besler, büyütür
  hem de budar sizi.."

  der..

 • Chiron–
  Chiron–

  aşk nasib işidir evet.. amaa çokça da bilinçli bir seçimdir diye düşünüyorum..
  ya da aşkın gözü kördür türü yaklaşımlar pek anlamlı gelmiyor bana.
  balığın, kuşun gagasında gökyüzüne çıkması ve çöle düşmesi aşkla mı ilgilidir, yoksa kuşun fıtratı gereği balığı yakalaması mıdır, işte orası bir muamma.. :)
  lakin mecnunun, leyla için çöllere düşmesi kesinlikle o’nun tercihidir. :)

 • Yusuf Saygılı
  Yusuf Saygılı

  LANA DEY REY ---13 BEACHES ( AŞKA DAİR )

  Ben herşeyin gelip geçici , yalan dolan ve çıkarlarla dolu olan dünyanıza ait değilim.

  Böyle işteee ...

  Bir şey beni diğer insanlardan ayırıyor

  Her ne tarafa dönsem

  Kaçışımı engelleyen bir şey var ...
  Bir tane boş kumsal bulmak için bile 13 tanesini gezdim

  Ama yine de seni bulamadım o yüzden hala yalnızım...
  Aklımın balo salonunda

  Kalbimin en derin merkezinde

  Seni sevmek halaaa çooooook acı veriyor

  Ama yinede seviyoruuuuuuum seni ...
  Böyle hissediyorum işteeee

  Bunu saklarsam

  Yalan söylüyor olurum ...

  İlgilenemediğim gerçeği

  Ve uzun zamandır öldüğüm

  Gerçek bir şey için

  Ve uzun zamandır öldüğüm

  Gerçek bir şey için seni inkar etmiş olurum...
  Bir tane boş kumsal bulmak için 13 tanesini gezdim

  Ama yinede seni oralarda bulamadım ...
  Kibarca sorarsan eğer şimdi nerdesin diye ?

  Aklımın balo salonunda

  Kalbimin en derin merkezi ortasındayım

  Ama yinede seni sevmek çooooook acı veriyor...
  Ama yine de seviyorum seniiiiii

  Çünkü böyle hissediyorum

  Bunu saklarsam

  işte o zaman yalan söylüyor olurum ...
  İlgilenemediğim gerçeği yok sayamıyorum

  Ve uzun zamandır yokluğunda öldüğüm için

  Gerçek bir şey için

  Seni sevmek halaaaaa acı veriyor ...
  Ama yine de seviyorum seniiii

  Çünkü böyle hissediyorum

  Bunu saklarsam eğer

  Benim seni ne kadar çoooooooook sevdiğimi asla anlayamazdın !!! ....

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  “Aşk, sevgilinin bizim zayıflıklarımızı ve dengesizliklerimizi düzeltmeyi vaat eden özelliklerine duyulan hayranlık demektir. Bir tamamlanma arayışıdır.” Alain de Botton

 • Çalıntı Zamanlar
  Çalıntı Zamanlar

  boşversene biz aşık olmayalım birbirimize.
  konsere gidelim biz, maça gidip küfür edelim..
  uçurtma uçuralım ya da, kumsalda uzanıp deli gibi içelim.
  gecede yıldızlara bakalım mesela..

  bisikletle gezerken yağmur yağsın, sırılsıklam olalım..
  benimle kek yap, balık tutalım sonra tekrar denize atalım.
  boşver aşık olmayalım biz..
  aşk korkutucu!
  beraber eğlenelim en iyisi,
  ama hep benimle uyu...

 • Sultan Şeker
  Sultan Şeker

  kokusu burnunuzdan
  sureti gözünüzden sesi kulağınızdan
  teni aklınızdan silinmiyorsa bir türlü...
  özlemi
  sol memenizin altında tek nüsha bir yasak yayın gibi taşıyorsanız gün boyu...
  hem kimseler duymasın hem cümlealem bilsin istiyorsanız...
  can dündar

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr

  İnsanı Allah'a ulaştıracak yollar sayılmayacak kadar çoktur.. tasavvuf ve hakikat ilimleri, o yollarda yolcuların zâdı, zahîresi, ışığı, rehberi; tasavvuf kışlaları da, bekleme salonları, sonsuza açılma limanları ve bu uzun yolculukla alâkalı tâlim ve terbiyeyi derpiş eden mekteplerdir.

  Mahlûkâtın solukları sayısınca Hakk'a uzanan bu vuslat yollarını iki ana tarîka ircâ edebiliriz:

  1) Hak yolcusuna riyâzet; az yeme, az içme, az uyuma, çok tefekkürde bulunma ve gereksiz ihtilâttan sakınma gibi disiplinlerin telkin edildiği yol ki; bazılarının 'berzahiyye', bazılarının da 'sofî tarîkatları' dedikleri tasavvuf sistemlerinin çoğu, bu esaslar üzerinde arşiyelerini ikmâl edegelmişlerdir. Bu yolun sâliklerinin en önemli virdleri, 'esmâ-i seb'a' denilen 'Lâ ilâhe illallah, Allah, Hû, Hak, Hayy, Kayyûm, Kahhâr' gibi mübarek isimlerdir. Bu isimlerle, nefsin yedi mertebesi addedilen, 'emmâre, levvâme, mülheme, mutmainne, râdıye, mardıyye, sâfiye veya zekiyye' derecelerinin kat'edilmesi hedeflenir. Bazıları bu isimlere, 'Kâdir, Kaviyy, Cebbâr, Mâlik, Vedûd' gibi celâlî isimleri, bazıları da 'Ferd, Vâhid, Ehad, Samed' gibi cemâlî isimleri ilâve ederler.

  2) Kitap ve Sünnet'e ittibâ üzerinde hassasiyetle durulup evrâd ü ezkârın teşvik edildiği yol ki; bu yolda sülûk edenler, her meselede sünneti tâkib eder ve her işlerini sünnetle irtibatlandırmaya çalışırlar. Hususî birkaç ism-i şerifi vird edinme yerine, Allah Rasûlü'nün ibadet, duâ, zikir, fikir usûlünü araştırır ve Allah'ı bütün esmâsıyla anarlar. Bu yolda yürüyenler kılı kırk yararcasına, şeriat ahkâmına riâyet etmenin yanında, mürşid ve rehberlerine de sımsıkı bağlanır, sonra da kendilerini aşk u cezbenin gel-gitlerine salıverirler. Zaten aşk u cezbe zuhûr ettikten sonra, onların gözlerinde varlık kendine bakan yönleriyle bütün bütün silinir-gider; derken nefis ve enaniyet cihetiyle yokluğa ulaşır; zevken ve şuhûden vahdeti duymaya başlarlar ki, işte bu noktada, bir kere daha temkinle yüz yüze gelir ve sülûklerini tamamlamış olurlar.

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr

  Aşk, varlığın en esaslı ve aynı zamanda da en sırlı sebebidir; Allah, Zâtının bilinmesini sevip istediğinden ve gelecekte gerçeğe uyanık ruhların O'nun esmâ, sıfât ve Zâtına karşı duyup izhâr edecekleri derin alâkadan ötürü mükevvenâtı yaratmıştır. İnsanlarda söz ve ferman dinlememe şeklinde zuhûr eden aşk, Hâlık'ın, acz ve mahlûkata has temâyüllerden münezzehiyetine ve O'nun istiğnâ-i zâtîsine muvafık düşecek şekilde öyle bir muhabbettir ki; hilkat onun bağrında gerçekleşmiş, insanlık onunla gün yüzüne çıkmış, gönüller onunla donanarak Hak'la münasebetin en önemli merkezi hâline gelmiştir.

  Aşk, vuslat kademelerinin final noktasıdır; o noktaya ulaşan muhibbin, atacağı bir adım ya kalmıştır veya kalmamıştır... Hakk'ın ilk tecellisi, Zât'ının iktizâsından ibaret olan işte bu muhabbet üstü muhabbettir. Bilâ kayd ü şart, O'na aşk isnadından kaçındığım için bu tâbiri bilhassa kullanıyorum. Bu ilâhî muhabbete ilim diyenler de olmuştur; çünkü o, mutlak ve münezzeh olan Zât âleminin tecelli itibarıyla ilk tenezzülüdür. Bu tenezzüle; Allah ilminden ibaret olması itibarıyla 'ilim', görmek ve görünmek muhabbetinden ötürü 'aşk-ı münezzeh', bütün varlığı ihtivâ etmesi zâviyesinden 'levh', her şeyin tafsilatıyla ele alınması noktasından da 'kalem' denir ki, 'ceberût' ve 'Hakikat-i Ahmediyye' de bu âlemin bir başka unvanıdır. Aşk-ı münezzeh, Hakk'ın Zât'ıyla alâkalı bir sırdır; O'nun diğer sıfatları ise, aşka muzaf'tır. Bundan dolayıdır ki, aşk kanatlarıyla uçanlar, doğrudan doğruya Zât'a ulaşır ve hayrete ererler. Diğerlerinde, eşyâ ve esmâ berzahlarından geçme zarureti vardır.

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr

  Aşk; şiddetli sevgi, iptilâ, düşkünlük, kemâl, cemâl ve müşâkeleden dolayı duyulan aşırı muhabbettir ki, böylesine, daha ziyade mecâzî aşk denegelmiştir. Bir de, cemâli kemâl noktasında, kemâli cemâl kutbunda o Ezel ve Ebed Sultanı'na karşı duyulan kalbî alâka ve muhabbet vardır ki, işte ona da hakikî aşk demişlerdir.

  Allah'a karşı duyulan bu derin muhabbet veya 'aşk-ı hakîkî' bizi O'na ulaştırmak için, yine O'nun tarafından bize armağan edilmiş ışıktan bir kanattır. O'na, varlığın esası olan Nûr'a ulaşmak için muvakkaten rûhun kelebekleşmesi de denebilir.

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind

  Üç nokta aşktır… Her nokta gizli bir Ahtır! ... Seviyorum deyip haykıramamaktır... Boğazda düğümlenen iki çift sözdür... Dilin lal, gönlün melal olduğu andır… Gözlerden süzülmeyen iki damla gözyaşıdır... Hissedilen fakat bir türlü yazılamayandır… Kelimelerin kifayetsiz kaldığı andır… Üç nokta; bitmeyendir bitemeyendir...

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind

  Her şeyin içinde olabilmek değil; kendini ELİF kadar gizleyebilmektir, marifet...
  Aşk da tıpkı elif gibidir; isminde gizlidir ama okunmaz. o olmadan da besmele sese gelmez.o her şeyin içindedir. ama hiç bir şeyde görünmez...
  Mevlana

 • Nurcan Uğurlu
  Nurcan Uğurlu

  bir bilmecem var çocuklar

  uzaktan gördüm bi tane
  açtım baktım bin tane
  :))))

  nar'ı
  tek tek tek saymışlar
  içine yalanı dolanı koymuşlar
  bir de dernek kurmuşlar
  aşk aşk aşk
  yüzde doksan dokuz
  demiyorum
  yüzde yüz
  inandım
  ve
  yanıldımm :)

 • Emre Badry
  Emre Badry

  aslında buyuk bısey degil uzerıne siirler sarkılar yapılcak kadar baslarken ıyı bıterken kotu yenısını bulunca eskısı unutulan yatıp kalkıp uyanmak gıbı

 • Kahraman Canlı
  Kahraman Canlı

  Beynimizdeki 'big beng'..
  Uzun süre uzak kalırsak kalbimizdeki 'big beng'
  Uzun süre yakınımızda olursa sinirlerimizdeki 'big beng'.

 • Mimradal Mimradal
  Mimradal Mimradal

  Leyla meyla derken Mevlayı bulmak.

 • Limonî Erz
  Limonî Erz

  kimi yaşadığını sanır, kimi var ki yaşadığının farkında olup onu özünde taşır.

 • Senin İçin Çok Güzel Rüyalar Gördüm
  Senin İçin Çok Güzel Rüyalar Gördüm

  Seni sevenlerin ola mı aklı
  Bir dem uslıyısa her dem delidir

  _ Yunus Emre

 • İlk Nur
  İlk Nur

  erken kapattı pencereyi ask, zamanın bir ucuna bile sıgamadık.. gerci vedalastık ama ayrılamadık..

 • Fikret Türkbay
  Fikret Türkbay

  Aşk Tarifi
  Sen
  Dostumsun
  Dertlerimi en iyi sen anlarsın
  Dermansın ilaçsın
  Her zaman sabırla dinlersin
  Açık sözlüsün
  Çok özelmişim gibi içten davranıyorsun
  İçimden geçenleri okuyorsun
  Öl desem öleceksin
  Çok safsın
  İki yüzlü değilsin
  Gerçeklerden korkmazsın
  Çok cesursun
  Bir tanesin
  Beni mutlu görmek seni
  Seni mutlu görmek beni mutlu ediyor
  Sırdaşımsın
  Arkadaşımsın
  Yaşam kaynağımsın
  Uğruna yaşanacak, ölünecek insansın
  Çok tatlısın
  Dünya tatlısı
  Dünya kötülükleri, sen iyilikleri temsil ediyorsun
  En zor günlerde yanımdasın
  Sıkıntılarımı sayende atıyorum
  Hayata yeniden dönüyorum
  Yokluğun acı
  Varlığın huzur veriyor
  Her şeyimi biliyorsun
  Her şeyi paylaşıyorsun
  Fedakârsın
  Ben sana…
  Bedenine veya dış görünümüne değil
  O temiz kalbine
  Ruhuna ve yüreğine aşığım
  Sıralamaya kalksam çok…
  Dünyanın tüm iyiliklerini
  Güzelliklerin sen de buldum
  En büyük desteğimsin
  Teselli kaynağımsın
  Sevinçli günümde sevincimi paylaşırsın
  Kendimi sen de görüyorum
  Hiçbir insanı sen kadar sevmedim
  Sevmek te istemem
  Hayat boş ve anlamsız
  yalnız seninle anlam kazanıyor
  hiç yalan söylemedin
  aldatmadın
  benim seni sevdiğim gibi
  beni sevdiğini biliyorum
  şefkatini kimseden görmedim
  beni sahiplenmenle çok özel biri oldum
  öylesine saygı duyuyorum ki sana
  kırılmaman için her şeyi yaparım
  içten ve duygusalsın
  senin sevgini bedenimde değil
  ruhumun derinliklerinde hissediyorum
  sen gelip geçici bir şey değilsin
  her zaman kalıcısın
  kalacaksın….

 • Seda Nur Sezgince
  Seda Nur Sezgince

  ne varsa attım içimden.. aşka dair hiç bişi bırakmadım.. ne varsa attım içimden...

 • Metin
  Metin

  Yeşerip yeşermeyeceğini bilmeden tohum ekmektir.Sonrası kaderin gösterdiği yoldur.

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut

  Ateş bir gün suyu görmüş yüce dağların ardında
  sevdalanmış onun deli dalgalarına.
  Hırçın hırçın kayalara vuruşuna,
  yüreğindeki duruluğa
  Demiş ki suya:

  ^^ Gel sevdalım ol,
  Hayatıma anlam veren mucizem ol... ^^

  Su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa,

  ^^ al demiş;
  Yüreğim sana armağan... ^^

  Sarılmış ateşle su birbirlerine
  sıkıca, kopmamacasına...

  Zamanla su, buhar olmaya,
  ateş, kül olmaya başlamış.
  Ya kendisi yok olacakmış, ya aşkı...
  Baştan alınlarına yazılmış olan kaderi de
  yüreğindeki kederi de
  alıp gitmiş uzak diyarlara su...

  Ateş kızmış, ateş yakmış ormanları...
  Aramış suyu diyarlar boyu,
  günler boyu, geceler boyu
  Bir gün gelmiş, suya varmış yolu
  Bakmış o duru gözlerine suyun,
  biraz kırgın, biraz hırçın.

  Ve o an anlamış;

  ^^ Aşkın bazen gitmek olduğunu.
  Ama gitmenin yitirmek olmadığını.... ^^^

  Ateş durmuş, susmuş, sönmüş aşkıyla.
  İşte o zamandan beridir ki:

  Ateş sudan,
  su ateşden kaçar olmuş..

  Ateşin yüreğini sadece su,
  Suyun yüreğini
  Sadece ateş alır olmuş..

 • Nihan Koçyiğit
  Nihan Koçyiğit

  heaven is a place on earth ;)

 • Meral Dağkıran
  Meral Dağkıran

  ...
  Sen yüreğinin sesini dinleyenlerdensin ve biliyorsun aslolan yürektir.Yürek sesi ne bilmeyenler, ya da bilip de duymayanlar acıtsa da içini unutma; yaşadığın sürece o yürek var olacak seninle birlikte. Sen yeter ki koru yüreğini ve yüreğinde taşıdığın sevda duygusunu. Elbet bitecek güneşe hasret günler. Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini...

  NAZIM HİKMET

 • Hifa Can
  Hifa Can

  Ne Kerem Kerem'dir ne Aslı Aslı
  Aşık da maşuk da kirli ve paslı
  Muhabbet faslını unutun artık
  Kapladı her yanı muhannet faslı...

 • Aydın Aydın
  Aydın Aydın

  Bakara suresi:

  165. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah dışında bazılarını Allah'a eş tutarlar da onları Allah'ı sevmiş gibi severler. İman sahipleri ise Allah'a sevgide çok kararlı ve taşkındır. Zulme saplananlar, azabı gördüklerinde tüm kuvvetin Allah'ta bulunduğunu, Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu fark edeceklerini anlayabilseler!

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz

  hangi iki aşk örttü birbirini? hep bir kalp daha fazla sevmedi mi? neden o aşk efsane değildi? ne eksikti? kötümserdi aşık...kıyaslar, kuşkulanır, delirir, dinler, etkilenir, olmayan birşeye kızardı...tutmaz mıydı insan kendini, biteceği günü düşünerek...en büyük hata buydu belki de. tepeden aşağı bakmaya başladığında aşk, onu itmeli yada uçurumun sonuna kadar arkasından gitmeliydi...gurur set kurdu yola, izin vermedi. bitti, ne yapabilirim ki? ! dedi bir ses, sustu diğeri...kaç hücrem öldü şu an biliyor musun diyemedi, demedi...acıdı, sustu, kıpırdamadı o arzulanan dudağı...
  olacaklarla üzülen kalp hastaydı...iyileşmek istedi, birilerini suçladı, titizlik bekledi, açıklama istedi, kendinden utandı...sakinlik? kalmadı elimizde, üzgünüz, yarın tekrar uğrayın, olmaz mı?

 • Kerem Ak
  Kerem Ak

  aşk tatlı bir acıdır...

  aşk iki eli dolu bir ilahe gibi
  bir elinde mutluluk var
  diğer elinde acı
  acıyı almadan diğerini almak mümkün değil... :)))

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz

  evimizin en kıymetli porselen takımı gibidir. görülebilecekleri şekilde vitrinin en alt rafına dizilirler, saklar saklar saklar saklarız ya hani...tozunu alır, yetmez yaldızları dökülmesin diye bulaşık makinesinin en hassas ayarında yıkar, tekrar yerine dizeriz...renkler soldukça gözden düşerler...yeni modeller, desenler, renkler daha cazip gelmeye başlar...onlar dolapta unutulur...şanslılarsa emektarlıklarına karşılık yerlerini korurlar...
  en kötüsüyse atılmamalarına karşın, yenilerin, diğerlerinin iştah kabartıyor olmasıdır...
  eskiyi kim sever ki...
  ben, ne yazık ki :)

 • Melike Alkaya
  Melike Alkaya

  bir tutkudur insandaki
  sebebini bilmeden tutulmaktır ki
  'aşk' deyince bile kişinin aklındaki düşüncelerin rengi değişir
  bir o kadar da gerçeğin ta kendisidir
  hayatın içindeki utangaç gerçeklerden
  ama aşkı tarif etmek bu kadar kolay değildir
  kolay olan aşkın ellerine kendini bırakıvermektir
  her yiğidin harcı değildir gerçek aşkı yaşamak
  ağza dolanan aşklara yer yoktur yaşayana
  oyuncak değildir günümüzdeki gibi....
  bilen asıl aşık olunacak varlığı(!) bulandır
  bulmak ve aşkın tadını damağımızda her daim bir parça bulundurmak dileğiyle