Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
 • ibn-i sina07.02.2009 - 01:59

  İmrendiğim deha, Rabbimin ilimle donattığı mü'min.

 • aşka dair28.03.2006 - 22:06

  Ne Kerem Kerem'dir ne Aslı Aslı
  Aşık da maşuk da kirli ve paslı
  Muhabbet faslını unutun artık
  Kapladı her yanı muhannet faslı...

 • uğur ışılak12.12.2005 - 20:24

  fikirlerindeki derunilik ve kelamındaki ulvilikle dikkatimi çeken ve her dinleyişimde sesindeki güzel tını sayesinde kendimi başka bir aleme cezbi hal ettiren insan... sunduğun tüm güzellikler ve bana kazandırdığın eşsiz sanhiyeler için teşekkürler...
  'kadın bir testi gibidir; içtikçe erkeğini kendinden geçiren, geçirdikçe onu kendine getiren ancak son damlasını son ona kadar erkeğine sunmayıp erkeğini kendisine meraklı kılan ulvi varlıktır'...

 • allah (c.c)29.08.2005 - 16:40

  Rabbim... emirlerini layıkıyla yerine getiremeden huzuruna kendisine beslediğim sevgiyle gideceğim Rabbim... kendimi yalnız hissettiğim an varlığını düşünmek ve bilmek çok güzel...

 • ana18.08.2005 - 19:40

  ana, annem, özverili ve benim için fazlasıyla mükemmel varlığım, canım...
  Ana:
  sana karşı hile bilmez,
  sütüne bile su katmaz...

 • kıraç28.09.2004 - 16:52

  kelimeleri öyle mükemmel birleştiriyor ve öyle içten söylüyor ki duygu deryasına dalmamak imkansız...yürek,duygu ve düşüncenin ahengini kaliteli biçimde yansıtan; yaşamın akislerindeki bamteli...

 • türban29.08.2004 - 05:20

  “Muhammed Allah’ın Rasulüdür. Onunla beraber olanlar (küfre sapanlara) karşı çok şiddetli kendi aralarında çok merhametlidir.onları (namazda) rüku yapanlar ve secde edenler olarak görürsün…” Fetih suresi; 29. Şimdi bize düşen geceleri hep seher kuşları gibi inleyip durmak ve ahu eninlerde gök kapılarını zorlamaktır. Firkatlerle problemlerimizi nasıl çözebiliriz? Türbanla ilgili görüşlere baktığımda çoğumuzun birbirini sadece eleştirdiğini görüyorum ve insafsızca verilen hükümleri.nefsi müdafalarla ortak bir mutabakata bile varılamayışını da.
  Ateist; sebgerdin dini bayraktaroğlunun dini ecmelifin dini birdir, İslamdır ve sebgerd bayraktaroğlu ecmelif ve diğerleri de İslamın emir ve yasakları konusunda mutabıktırlar, tıpkı türbanın farz olduğunda mütabık oldukları gibi.bu sebeble sebgerdin dininde bayraktaroğlunun vb dininde türban nasılmış bakalım gibi lakayt bir tabiri kullanmazsın.böyle bir tavır sergilemen senin basiretten ne derece uzak olduğunu gösterir ki bu kişiler tek bir dine inanmakta ve sen bunu idrak edememektesin!
  İslamiyette başörütüsü farzdır yani Allah’ın uyulması gereken emridir. Fakat bir farzı ihlal ediyor diye bir mü’mini kafirlik derecesinde damgalamak ne derece doğru? Bu durumda kim mümin vasfını taşımaya liyakatlidir? Ağır ithamlarda bulunmadan önce iyi tefekkür edelim: Mümin iman etmiş kimsedir, iman kalp ruh düşüncenin neticesinde zuhur eden kabuldür, benimsemedir ve kalplerde olanı yalnızca Allah bilir. Ben başörtümü açarak okurken farzı ihlal ediyorum fakat inkar etmiyorum, inkar etmediğim takdirde nasıl kafir olabilirim? Allah hüküm verenlerin en üstünüdür! Evet ve O’nun hükmüne-emrine uymayan kişi günahkardır kafir değildir zira O’nun emrini inkar etmemiş ihlal etmiştir.
  Allah’ın kanunlarından başka kanun tanıyıp uygulayanlar ve iştirak edenler gayri müslimdir. Evet ama burada uygulama noktasında yönetici hükmünde olanlar mı yoksa yönetilenler mi gayri müslimdir? Örneğin bir insanın alacağı var ve senedi de. Fakat alacağını tahsil edemiyor. Alacağını tahsil etmek için mahkemeye başvuracak. Peki günümüzde mahkemeler şeri kurallarla mı yönetiliyor, şeri esaslara dayanarak mı kanunlar hazırlanmış? Hayır. Bu durumda bu kişinin mahkemeye başvurması onu kafir mi kılacak? Yök yasaları sebebiyle başörtüsünü açarak okuyan kızlar bu sebeble imandan mı çıkmış olacak? farzı ifa etmeyen fakat inkar da etmeyen kişilere gayri Müslim vasfı mı layık görülüyor?
  Zaruret meselesine gelince; can tehlikesi tehdit zorlama saldırı vb. bedensel korku olduğu takdirde zorunluluk hali vardır. Bir kısmımız Müslümanlığın karşı karşıya bulunduğu tehlikeden söz etmiş, fakat konunun mahiyetine bakacak olursak böyle bir tehlike her zaman vardır ve bize düşen İslamiyeti tebliğ etmektir, İslamiyeti tebliğ etmenin tek yolu da üniversite eğitiminden geçmez. Üniversite eğitimi bu tebliğin yapılmasında araç olabilir fakat amaç ya da tek araç değildir. Bu nedenle üniversitede okurken başörtüsünü açıyorum fakat günaha girmiyorum demek meşru değildir, çünkü farz ihlal edilmiştir. Farzı ihlal eden kişi de günahkardır kafir değildir.

 • hz.muhammed21.08.2004 - 17:23

  efendim, kurtarıcım,müjdecim, peygamberim
  sana uymayan ölçü hayat olsa teperim.