Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

Put sizce ne demek, Put size neyi çağrıştırıyor?

Put terimi Atilla Eren tarafından tarihinde eklendi

 • Sükûn Ve İnşirah
  Sükûn Ve İnşirah

  ibrâhîm
  içimdeki putları devir
  elindeki baltayla
  kırılan putların yerine
  yenilerini koyan kim

  güneş buzdan evimi yıktı
  koca buzlar düştü
  putların boyunları kırıldı
  ibrâhîm
  güneşi evime sokan kim

  asma bahçelerinde dolaşan güzelleri
  buhtunnasır put yaptı
  ben ki zamansız bahçeleri kucakladım
  güzeller bende kaldı

  ibrâhîm
  gönlümü put sanıp da kıran kim


  Asaf Halet Çelebi

 • Kaan Boğa
  Kaan Boğa

  putlar tahta vb. şeylerden yapılan ve onlara tapılan heykellerdir.

 • Arif Altunbas
  Arif Altunbas

  İnsanı Allahtan uzaklaştıran herşeyin adıdır Put.Bu mal,mülk,evlat,para,makam,mevki,şan şöhret,şehvet,kadın vebuna benzer şeyler,
  Ayrıca; cahilye toplumlarında allah ile kul arasında vasıta olarak kullanılan taşiheykel gibi cisimlere de put adı verilir.
  Puta tapmak,islam inancında Allaha eş ve ortak koşmak anlamına gelir ki dini litaratürdeki adı ŞİRK'tir.
  Allah her türlü günahı tevbe edilince ve Allah da dilerse kabul edilebileceğini,fakat,şirkin kabul edilmiyeceğini beyan eder.
  Yani; şirk büyük günahlardandır.

  Put yapmak,Put satmak ve Puta tapmak islam dinince şiddetli bir şekilde redddedilmiştir.
  Puta tapan kişi dinden çıkar.

 • Kemal Yılmaz
  Kemal Yılmaz

  put: taştan heykele tapmak

  ben 16 yaşındayım ve sonuna kadar müslümanım müslümanlık için canımı vermeye hazırım! ! !

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Bizi yaratanımızdan uzaklaştıran her şey PUT'umuzdur.

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n`

  arkaik akıllar
  putu sadece taştan olarak deerlendirior
  oysa günümüz putları
  manevidir de
  devlet gibi
  militarizm gibi

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n`

  bazen aşk
  bazen sex
  bazen aşk veya sex partnerin

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Hazreti İbrahim Kabe'deki putları kırdı birer birer.
  Ey nefsim;
  Haydi kolaysa sende kır içindeki putları birer birer.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Vazgeçemediğin her şey senin taptığı PUT'undur.
  Makamına, tapıyorsan makamın senin Putundur.
  Şanına, şöhretine, servetine, eşine, takımına tapıyorsan Putun onlardır.
  Put, her devirde vardır.
  Dün Hz. İbrahim'in Kabe'de kırdığı putlardan insanlık kurtulamadı.
  Kişinin kendi içindeki putu ancak kendisi kırar.....

 • Leyla Şenkal
  Leyla Şenkal

  gönlümü put sanıp da kıran kim..

 • Memet Sever
  Memet Sever

  lat. menat. uzza
  bunlar kureyşin en büyük putları
  lat: o ibrahimin dininden, kabeyi ziyarete gelen hacılara yemek ikram eden ve kabenin temizlik işlerine memur olmuş salih bir kadın
  sağlığında hiç kıymeti yokken öldükten sonra
  ona allahın dişi meleği dediler
  o ve allah adına kurban kestiler
  heykeltıraşlar onun heykelini yaptılar ki unutulmasın
  ve mezarını kabenin hemen yanına yaptılar
  onu alaha dua ederken aracı yaptılar
  ve bütün bu işleriyle onun şefaatine nail olacaklarını zannetiler
  ve sonra birtakım cahil insanlar allahın yanısıra onlarada dua (yardım isteme) ettiler

  ama ben onlara bunu çok görmüyorum
  çünkü ibrahim peygamberden sonra muhammed as ma kadar tam 2500 yıl bu kavme hiç peygamber gelmemiş
  kanun,devlet,okul hiç bir şey yok
  kimse okuma yazma bilmiyor
  ibrahim as dini ise çoktan tahrif olup kaybolmuş

  fakat biz biliyoruzda ne oluyor
  nebimiz muhammed as heykel yapmayı kati surette haram etmedimi?
  niçin memleketin her yanı heykellerle dolu
  hacı bektaşın mevlananın atatürkün v.s.
  allahtan başkasına dua etmeyin demedimi
  peki ülkenin her yanına yayılmış binlerce türbede insanlar ölülerden yardım istiyor

 • Memet Sever
  Memet Sever

  Geçmişle bugün arasında fark yok- sadece isimler değişiyor:  Arap müşrikleri Yaratıcı(ilah) olarak bir tek Allah’a inanıyorlardı. Ancak tıpkı bugünde aynısının yapıldığı gibi Allah’a daha çok yaklaşmak niyetiyle o Lat, Menat adlı evliyalara sığınıyorlar.
  İslam Tarihçileri Lat, Menat, Uzza gibi putların, zamanında yaşamış salih insanlar adına dikilmiş birer put olduğunu yazarlar.
  Günümüzde değişen bir tek şey var. Lat, Menat yerine Gavsı Azam, Hacı Bektaş, Mevlana Celaleddin, Kutb-i İrşad, Mürşid-i Kamil vb. isimlerinin gelmesi.

 • Edaa
  Edaa

  insanın kendisini sorgulamamasıdır puta tapmak. Muhasebeden kaçma isteğidir puta tapmak. “Sorgulanacağı gerçeği”nden kaçmasıdır puta tapmak.. Ne yaparsa yapsın hayatta; muhakkak “ödülü “ hak ettiğine inanmaktır puta tapmak. İnsanın kendisine böyle bir değer biçmesidir mihenk taşı olmadan hem de; puta tapmak.
  Böyle karakterdeki bir hayat duruşuna insan ancak bir “putu ortak” edebilir; kendisini sorgulayamayacak...

 • Bay Grey
  Bay Grey

  Dönemin Cahil Arap toplumunda Lat, Menat ve Uzza'nın aslında Allahın Melekleri (kızları) olduğuna inanılıyordu, Ancak şuda bir gerçektir ki bu ilahların bir çoğunun tarihi cahili arap toplumundan çok önceye dayanıyordu... dolayısıyla bu ilahlar için ithal ilahlar demek pek yanlış olmaz. Netice itibariyle başka toplumdan ilahlar ithal etmek tarihte pek görülmemiş bir şey değildir... İnsanoğlu bilmediği ve kendisine ilginç gelen şeyleri ilahlaştırmak hususunda oldukça gelişmiştir...

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  ölmüş insanlara verilmiş put isimleri var elbette..
  360 tane putları varmış o zamanlar..
  fakat
  lât,menât ve uzza
  bunların haricinde..
  3 büyük put...
  şöyle ki bunların haricinde türeyen putlar
  günlük ihtiyaçlara göre üretilmiş putlardır..
  örneğin gece karanlıkta korksa bir arap
  hemen kendine
  'insanı gece karanlıktan koruyacak bir put'
  icât edebiliyordu..
  böyle tuhaflıklar işte..

 • Bay Grey
  Bay Grey

  Aslında bu tapma hadisesinde o dönemin putperestlerine göre oldukça masumane bir neden vardır. Nitekim normalde adı geçen bu putlar zamanlarında yaşamış kutsal insanlar iken ölümlerinden sonra ilahlaştırılmışlardır.Tıpkı Zeus gibi, İsa gibi. O insanlara putlara tapmayı bırakmaları emredildiğinde onlar, 'Biz bunlara Allah katında bize şefaatçi olmaları için tapıyoruz' diye oldukça tanıdık bir cümle ile karşılık veriyorlardı.....

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  put kelimesinin farsça olduğunu
  ve hindûların 'buda'sından farsçaya geçtiğini
  biliyor muydunuz?
  bilindiği gibi farslılar tarihleri boyunca türkler gibi putlara tapınmamış bir millettir.
  ve bu görünürdeki taştan heykeller onlara oldukça yabancıdır.
  ilk defa hindistanlıların 'BUDA' heykellerinde bu durumla karşılaşmış
  ve diğer tapınılan taştan heykellerin hepsine bu ismi vermişlerdir.
  ayrıca ilginçtir ki;
  eski arapların
  taptıkları üç büyük 'put' olan 'lat,menat ve uzza'
  isim olarak müennes yani dişi isimleridir.
  buda arapların o üç büyük puta direkt tanrı değil de 'tanrının kızları' olarak
  nitelendirmelerinden kaynaklanıyor.
  burada ki 'tanrının kızları' evlat manasında değilde
  tanrının haremindeki kadınlar manasındadır.
  arapların bu putlara
  tapınmalarının sebebide tanrıya yamanmaktan öte değildir.
  şöyle bir zihniyet var o zamanlar
  tanrının haremleriyle aranı iyi tutarsan
  tanrıylada aranı iyi tutmuş olursun..
  buyrun size güler misin ağlar mısın lı bir tanrı tasavvuru...

 • Melike Alkaya
  Melike Alkaya

  kırılmaya en layık olan aciz varlıklar...
  görünen düşmanda değil asıl görünmeyeninden korkmak lazım. günümüzdeki putların şeffaflığı kırılma tarzını da değiştirmeli

 • Hamza
  Hamza

  Yetişemez en hakir çobanın idrakine;
  Yirminci asır putu,taptıkları makine...
  1974

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Tapılan cisim.