Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Organ Bağışı sizce ne demek, Organ Bağışı size neyi çağrıştırıyor?

Organ Bağışı terimi Cennet Solak tarafından 12.11.2004 tarihinde eklendi

 • Sözüm Ola
  Sözüm Ola16.08.2012 - 15:13

  ..
  Güneş de ne imiş Memedim?
  Ben yasayayım diye bağışlanan organların gölgesinde tüm sevinçlerim.

  05-2012

 • Bilge Sem
  Bilge Sem22.01.2007 - 00:52

  Bedenlerimizi,topragın altında çürümeye bırakmak yerine,bence bir veya birkaç insan hayatı kurtarmak,cok cok daha büyük bir sevap olmalı...

 • Hakan Akbulak
  Hakan Akbulak19.01.2007 - 23:11

  “Organ bağışı” sıralamasında illerde İzmir birinciymiş.
  Eh,biz İzmir halkına da bu yakışırdı zaten. ;)

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir19.01.2007 - 23:07

  Organ bağışı konusunda, toplum olarak bilinçlenmeliyiz...Yıllar evvel ehliyetimi alırken, hepsini bağışlamıştım... :)
  Hayat bu...Kim, neyle karşılaşır hiç belli olmaz... :)

 • Tamer Öztürk
  Tamer Öztürk18.01.2007 - 10:46

  :))) yani aslında bende organlarımın kullanılması taraftarıyım. hatta ben hayattayken bazı organlarımı güzel kızlar kullanabilir

 • Nihan Koçyiğit
  Nihan Koçyiğit15.01.2007 - 22:40

  diyanet işleri başkanlığı' nın açıklamasına göre sakınca yok. yalnızca, söylemde dikkat edilmesi gereken bir nokta var. o da 'organlarımı bağışlıyorum' yerine, kullanımına izin veriyorum' denmesi konusunda.

  bundan 11 yıl önceydi. ehliyetimi alırken 'fırsat bu fırsat! ' dedim ve organlarımın 'kullanımına izin vermek' istedim. görevli memur ve sırada arkamda duran delikanlı şahitliğinde ehliyetimde belirttim. her ne kadar aldığım o ehliyetimi kaybetmiş ve yeni çıkarttığım ehliyette görevli memurun alaycı tavırlarıyla engellenmişsem de kararım aynen geçerli ve bunu ilk fırsatta organ bağış merkezi kanalıyla tekrar resmileştirmek niyetindeyim.

  yanarak ya da parçalanarak ölmezsem eğer, bir şekilde yaşamaya devam edeceğim demektir..

 • 22.09.2006 - 22:03

  Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde, organ ve doku nakli konusunda sarih bir hüküm bulunmamaktadır. İlk müçtehit ve fakihler de, kendi devirlerinde böyle bir mesele söz konusu olmadığı için, bu ameliyyenin hükmünü geniş şekilde açıklamamışlardır. Ancak dinimizde, Kitap ve Sünnet’in delaletlerinden çıkarılmış umumî hükümler ve kaideler de vardır. Kitap ve Sünnet'te açık hükmü bulunmayan ve her devirde karşılaşılan yeni yeni meselelerin hükümleri, İslâm fakihleri tarafından bu umumî kaideler ile hükmü bilinen benzer meselelere kıyas edilerek çıkarılmış, hiçbir mesele cevapsız bırakılmamıştır. Organ ve doku nakli konusunda hükmünü tayinde de aynı yola baş vurulması uygun olacaktır.


  Bilindiği üzere, insan mükerrem bir varlıktır. Mahlukatı içinde Allah onu mümtaz kılmıştır. Bu itibarla normal durumlarda ölü ve diri kimselerden alınan parça ve organlardan faydalanılması, insanın hürmet ve kerametine aykırı görüldüğünden, İslam fakihlerince caiz görülmemiştir. Ancak, zaruret durumunda, zaruretin mahiyet ve miktarına göre bu hüküm değişmektedir.


  Nitekim dinimiz, bir kısım fiil ve davranışları yasak kılmış, Kitap ve Sünnet bunları tespit etmiştir. Sözgelimi murdar hayvan (meyte) , kan, domuz eti, şarap... vb. şeylerin yenilip içilmesi, alınıp satılması, ilaç olarak kullanılması haram kılınmıştır. Ancak zaruret halinde bunlardan zaruret miktarında (ölmeyecek kadar) yenilip içilmesinin (el-Bakara, 173; el-Maide, 3; el-En’am, 119) meşru olduğu beyan buyrulmuştur.


  Söz konusu ayet-i celilelerden, İslâm fakihleri, zaruretlerin bir ölçüde dinen yasaklanmış şeyleri mübah kıldığı ve zaruret halinde sadece ayet-i kerimelerde beyan edilen yasakların değil, zaruret halinin giderilmesi için yapılması zorunlu ve başka bir çare olmayan bütün yasakların zaruret miktarınca işlenmesinin caiz ve mübah olduğu sonucuna varmışlardır.


  O halde, ölmüş kimselerden tedavi maksadıyla organ ve doku alma ve bunları hasta veya yaralı kimselere nakletme konusunda bir hükme ulaşabilmek için;


  Zarurete binaen, cesedin kesilmesi, organ ve dokularından bir kısmının alınmasının caiz olup olmadığı,


  Hastalığın tedavisinin zaruret sayılıp sayılmayacağı (Haram ile tedavinin hükmü)


  Organ ve doku nakli caiz ise hangi şartlarla caiz olduğunun bilinmesi gerekmektedir.


  İslam fakihleri, karnında canlı halde bulunan çocuğun kurtarılması için ölü annenin karnının yarılmasına,


  Başka yoldan tedavileri mümkün olmayan kimselerin kırılmış kemiklerinin yerine, başka kemiklerin nakline,


  Bilinmeyen hastalıkların öğrenilmesi ve hayatta bulunmaları sebebiyle ölülere nisbetle daha çok şayan-ı ihtiram olan hastaların tedavilerinin sağlanabilmesi için, yakınlarının rızası alınmak suretiyle, ölüler üzerinde otopsi yapılmasının caiz olacağına,


  Fetva vermişler, canlı bir kimseyi kurtarmak için, ölünün bir parçasını itlaf etmeyi caiz görmüşlerdir
  devamı için
  http://www.diyanet.gov.tr/turkish/karar.asp? id=3&sorgu=1

 • Harun Çat
  Harun Çat28.07.2006 - 14:32

  einsteinın beyni ve bizim için yapacağı iyilikti......
  olmadı....

 • Meral Dağkıran
  Meral Dağkıran06.10.2005 - 09:22

  Bağışlıycam tabiki! ...Başka bir cana hayat vermek çok anlamlı...

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz17.06.2005 - 12:35

  beyin ölümü gerçekleştiğinde
  ailenin izniyle yapılır...