Kültür Sanat Edebiyat Şiir

diyalog sizce ne demek, diyalog size neyi çağrıştırıyor?

diyalog terimi Selime Kutanis tarafından 02.02.2003 tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün01.10.2009 - 12:29

  -Sen benim kim olduğu mu biliyor musun?
  -Efendim
  -Kim olduğumu biliyor musun? Dedim.
  -Eee
  -Ne e si?
  -Türkçe'nin beşinci harfi
  - -
  Gazladı ve gitti.(Onun arabası var.Güzel mi,güzel.soförü de yok özel mi,özel) fena şarkı da değildi hani)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün25.09.2009 - 21:59

  İnsanlar arası diyaloğu sadece aynı inanç grubu içerisindeki ilişkiye indirgemek işin içeriğini boşaltmaktır. Zira diyalog,farklı olanla yüzleşme ve gelişmenin dinamiğidir.

 • Yılmaz Garip
  Yılmaz Garip15.07.2009 - 19:21

  DİNLER ARASI DİYALOG MASALI-2

  Sevgili okuyucularım;
  ‘Dinler arası diyalog masalına kim inanır’ başlıklı yazıma, gerek telefonla ve gerekse e-mail yolu ile yüzlerce teşekkür, tebrik ve takdir mesajları aldım. Bazı okuyucularım ise meseleyi tam kavrayamadıklarından olacak, aksi tepkilerini ortaya koydular. Önceki yazımda anlattıklarımdan dolayı herkesin aynı yaklaşımda bulunmasını beklemek zaten yanlış olur. Ancak, konuyu tam anlayamadığı için aksi tepkilerini dile getiren bazı iyi niyetli okuyucularımı da aydınlatmak isterim.
  Şöyle ki;
  Ehl-i sünnet alimlerimizin yazmış oldukları paha biçilemez kıymetteki binlerce kitaplarında buyuruluyor ki; ‘Allahü tealanın rızasını terk ederek insanların rızasını kazanmaya çalışanların (ananın evladından kaçacağı, herkesin allahü tealadan başka sığınak bulamayacağı kıyametin o dehşetli gününde) işini allahü teala insanlara bırakacaktır. Fakat insanların kızacağı yerde allahü tealanın rızasını gözetenlerin işini ise allahü teala bizzat kendisi görecektir.’ Hal böyle olunca, yeri, göğü ve bütün kainatı hürmetine yarattığı ve habibim dediği ve ismini ismi ile yazdığı, gelmiş, geçmiş ve gelecek insanların her bakımdan en üstünü, insanlığın yegane rehberi Muhammed aleyhisselamı (birileri istiyor diye, onlarla dost olacağım diye) attığımda, geriye dinimden bir şey kalmayacak, yani imanım gidecek ve bunlarla kardeş olacağım.
  Niye imanım gidecek?
  Çünkü Müslüman olabilmek için ‘La ilahe illallah, Muhammedün resulüllah’ söyleyip, manasına da inanmak mecburiyetindeyiz. Sadece ‘La ilahe illallah’ demekle müslüman olunmaz. Bunu, allahü tealanın bir aciz ve günahkar kulu olan Yılmaz Garip söylemiyor. Bütün muteber din kitaplarında bunun böyle olduğu yazmaktadır.
  Şimdi sormak lazım:
  Allahü tealanın sevgilisi Muhammed aleyhisselamı atarsam (ki bunun şakası bile olmaz) acaba kıyametin o dehşetli gününde beni kim kurtaracak?
  Karşı tarafın teklifi bu:
  ‘La ilahe illallah’ deyin, ‘Muhammedün resulüllah’ demeyin hepimiz kardeş olalım, birlik ve beraberlik içerisinde olalım, ortak bir noktada birleşmiş olalım. Hepimiz aynı olalım.
  Ben de diyorum ki;
  Kardeş olmayı sizden daha çok arzu etmekteyim. Şayet halis niyetle beni kendinize kardeş yapmak istiyorsanız ve bu duygularınızda samimi iseniz gelin hep birden ‘La ilahe illallah Muhammedün resulüllah’ diyerek hak olan İslam dininde birleşelim ve hepimiz kardeş olalım.
  İnsanlar tarafından yazılmış bir kitaba değil, ilahi kelama uyalım.
  Teslise değil, bir olan allahü tealaya inanalım. İsa aleyhisselamın allahü tealanın oğlu olduğuna değil, kulu ve peygamberi olduğuna inanalım.
  Hıristiyanlığın allahü teala tarafından gönderilmiş ve daha sonra gönderdiği hak din olan islamiyetle birlikte nesh edilmiş bir din olduğunu (yani yürürlükten kaldırılmış olduğunu) bilelim ve imanımızı buna göre düzeltelim.
  Ama, hayır! Maksatları başka.
  Hakiki İncile en yakın ve en uygun olarak, İsa aleyhisselamın 12 havarisinden birinin sonradan yazmış olduğu Barnabas İncilini, Hristiyan tebasından köşe bucak saklayanların diyalog kardeşliği teklifinin samimiyet ölçüleriyle bağdaşır bir yanı olabilir mi?
  Diyalog masalı ile niyetleri hinlik değil ise soruyorum;
  Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, hayatı boyunca insanları kardeşliğe ve bir olan allahü tealaya iman etmeğe çağırmadı mı?
  Eshab-ı kiram aleyhimürrıdvan efendilerimiz aynı çağrıda bulunmadı mı?
  Ecdadımız asırlarca aynı çağrıda bulunmadı mı?
  Bu teklifler, bu çağrılar diyaloga davet değil miydi?
  Hepsi de aynı kardeşliği teklif etti ve aynı imana davet etti. Ama karşı taraf hep red etti, bu da yetmezmiş gibi bütün Hıristiyan ülkeler haçlı adı altında birleşerek üzerimize geldi. Bunda da muvaffak olamayanlar şimdilerde taktik değiştirerek Müslümanları dininden uzaklaştırma gayretine girdiler. ‘Siz dininizden uzaklaşın ve bizim gibi olun’ tezini hileli yollardan aşılamaya ve bütün Müslümanları kendilerine benzetmeğe çalışıyorlar. Sonra da bunun adını dinler arası diyalog koyarak bütün Müslümanları aldatabileceklerini sanıyorlar.
  Araya da Müslümanların peşinden koşmasını sağladıkları din adamlarını koyuyorlar.
  Ama yemezler! ..


  Yılmaz Garip
  Gazeteci-Yazar

 • Yılmaz Garip
  Yılmaz Garip15.07.2009 - 19:19

  DİNLER ARASI DİYALOG MASALINA KİM İNANIR?


  Allahü teala kullarına çok acıdığı için onları doğru yola davet eden Peygamberler göndermiş. Bu peygamberler insanlara hep doğruyu, iyiyi, güzeli ve onlara hep faydalı olan şeyleri yani allahü tealanın emirlerini bildirmişlerdir. Zararlarından korunmak için kötü şeyleri yani yasakladıklarını da bildirmişlerdir.
  Yine allahü teala tarafından insanlığa gönderilen İsa aleyhisselamın bildirdiği Hristiyanlık insanlar tarafından kabül görmediği gibi çeşitli sıkıntı ve eziyetler verilen İsa aleyhisselamı allahü teala göğe kaldırdı. Kıyamete yakın gökten indirilecek ve Mehdi aleyhisselam ile birlikte islamiyeti yeniden yayacak. Allahü teala kur’an-ı kerimde bunu haber veriyor. Muteber din kitaplarında da böyle yazmaktadır. Çünki, allahü teala son peygamber olarak Muhammed aleyhisselamı gönderdi ve O’nunla birlikte islamiyeti göndererek evvelki gönderdiği dinleri nesh etti. Yani yürürlükten kaldırdı. Kaldı ki, diğer dinler zaten bozuldu. İnsanlar tarafından uydurulmuş bazı şeyler din diye insanlara yutturulmaya çalışıldı ve halen de bu yutturmaca devam etmektedir.
  Şimdilerde ise dinler arası diyalog masalıyla müslümanları kandırmaya, islamiyeti bozmağa, müslümanları dininden uzaklaştırmağa çalışılmaktadır. Güya müslümanlarla diğer bozuk dinlerdeki insanlar kardeştir. Halbuki islamiyette ancak müslümanlar birbiriyle kardeştir.
  Yani, “La ilahe illallah, Muhammedün resulüllah” diyen ve böyle inananlar kardeştir. Kelime-i tevhidin birinci kısmına inanıp, ikinci kısmına inanmayanlarla müslümanların bir işi olamaz. Olmamalıdır da.
  Allahü tealanın emir ve yasaklarına karşı gelenlerin, emir ve yasaklara uyanlarla kardeş olması düşünülemez. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Bütün muteber din kitaplarında bunun böyle olduğu yazılıdır.
  Hıristiyan batı dünyası her ne kadar dinler arası diyalog masalını yutturmaya çalışsada çirkin içyüzünü zaman zaman yaptığı uygulamalarla ve misyonerlik faaliyetleriyle ortaya koymaktadır. İşin üzücü tarafı ise, bu çirkin diyalog masallarına özel eğitilmiş ve müslümanların sempatisini kazanmış din adamı kisvesindeki kişileri kullanarak bazı cahil müslümanları inandırmaya çalışmaktır. Halbuki islamiyette ilim öğrenmek farzdır. Cehalet de yasaklanmıştır. Onun için dinini iyi öğrenememiş cahil birkaç müslümanın bu diyalog masalına inanmaları ve başkalarını da inandırmak için ikna edici gayretleri boşa çıkacağı ve herkesin kendi yüz karasını ortaya koyacağı gibi, ahirette de hesabı çok ağır olacaktır.
  Bu gün gaflet pamuğunu kulaklardan atmalıdır. Her güzelliğin islamiyette, her çirkinliğin de islamiyet dışında olduğu hiç, ama hiç hatırdan çıkarılmamalıdır.
  Yıllardır süren iç savaş yüzünden 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği, 2 milyon civarındaki Sudanlının da mülteci konumuna düştüğünü belirten Sudan hükümeti, 370 bin kişinin ise mülteci kamplarında aç bi ilaç hayatta kalma mücadelesi verdiğini kaydediyor. İç savaşın buralara taşıdığı yüzbinlerce insan arasındaki Hristiyanlar korunma altına alındıkları kamplarda uluslar arası yardım kuruluşlarının sayısız ikramlarını kabul ederken, Müslüman Afrikalılar ve Araplar aynı yardımlardan sırf müslüman oldukları için mahrum bırakılıyorlar.
  Öte yandan 1992-95 yılları arasında Bosnada Sırplar tarafından müslümanlara yapılan soykırımda 8 bin müslümanın katledilmesine seyirci kalan ve zaman zaman dünyaya insanlık! mesajları vermekten utanmayan Hristiyan batı dünyası gerçek yüzünü Lahey Adalet Divanında bir kere daha gösterdi. Sırbistan’ın Bosna-Hersek’deki müslümanlara sistematik bir şekilde uyguladığı soykırım katliamından Sırbistan’ı sorumlu tutmayan Hollanda’daki uluslar arası adalet divanının bu kararı BM Savaş Suçları Mahkemesinde yargılanan Sırp kasabı Miloseviç’i de haklı çıkarmış oldu. Şimdi sormak lazım, acaba Bosna’da katledilenler Hristiyan olsalardı ve hiç yapmadığı halde sanık sandalyesinde bulunan müslüman ülke olsaydı, adaleti katleden Lahey Adalet Divanının kararı ne olurdu?
  Bunlar verebileceğimiz binlerce örnekten sadece ikisi.

  Ey Hristiyan batı dünyası!
  Dinler arası diyalog masalına kim inanır?


  Yılmaz Garip
  Gazeteci-Yazar

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün29.05.2009 - 00:06

  - Ne o n'oluyorsunuz?
  -Donuyok
  -Donuyoruz desene ulan hır
  -Donuyok
  -Donuyorum desene be!
  -Donuyok
  -Mahsus mu yapıyorsun? Do-nu-ro-ruz
  -Cahilsin,cahilsin
  -Diyemem katip efendi.Dilim bir sefer dönmüyor.
  Katip.Eeee de ve gider.
  -Donuyoruz,donuyoruz (Bizi cahil zannedip kendini bir şey sanan fıkara)
  Bereketli Topraklar Üzerinde filminden,katip ırgat diyoloğu...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün28.05.2009 - 14:14

  Hayvanlar,koklaşa,koklaşa,insanlar diyalog yaparak sorunlarını çözerler.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün26.05.2009 - 01:37

  Umutsuzlardan bir diyalog
  Fırat-Sen gideli çok oldu,sen gideli 465 gün oldu...Her kurşun deliği bir gün içindir.
  Çiğdem-Niye kurşun
  Fırat-Söküp atmak kurtulmak için belki(Çiğdem'ın duvardaki büyük boy resmine ateş ediyor) Lakin gördüm ki; Seni öldürme çabası boşmuş,sen ölmeamişsin.465 gün seni her gün kurşunladım.en son kurşunu dün sabah anlımda denedim...Öldüremedim.Ve anladım ki sensiz olmazmış...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün26.05.2009 - 01:00

  İstanbul'un tam ortasında bir yer!
  - İyi nöbetler delikanlı.Sigara içer misin?
  -Yasak!
  -Bir adres soracaktım da
  -Yasak!
  -Ne yasak?
  -Konuşmak
  - Neden?
  -Yasak işte
  -Nerelisin sen?
  -Giresun
  -Konuşmak yasak demek?
  -Evet
  -Hadi hoşçakal.

 • Oğuzhan Yılmaz
  Oğuzhan Yılmaz29.12.2008 - 19:28

  hüsammettim:mrb ben.... sokağa giidcektim
  maymun: abiicm sen çook ters yola girmişin burdqan gitcen sağa dönden sola gitcen 100000 m gittiten sonra ilk çarpraza dön ordan dönemec var ordan don 200 mtre git ilk sol deil 2. solun sağasında....

 • Muhammed
  Muhammed27.11.2008 - 17:57

  kırk yıldır TEKELLÜM ediyorum da insanlar benim kendileriyle konuştuğumu zannediyorlar.
  b.b.