Kültür Sanat Edebiyat Şiir

barok sizce ne demek, barok size neyi çağrıştırıyor?

barok terimi Cem Nizamoglu tarafından 29.03.2004 tarihinde eklendi

 • Bir Fincan Kayhve
  Bir Fincan Kayhve07.10.2009 - 13:59

  şaşaaa..

 • Sumru Altın
  Sumru Altın06.04.2009 - 06:26

  barok mimaride süslemede es ve ce kıvrımları görülür bolbol varak kullanılmış göz yorucu süslemelrin yapıldığı resimde perspektif çalışıldığı, çok abartılı iç ve dış mimari özellikler taşıyan pencerelerin üstlerinde ovalleşmelerin görüktüğü bahçe havuzlarında çoklu fıskiyeler ve heykellerin olduğu yapıların içinde 2.ci katlara çıkarken 2 taraftan merdivenle çıkılıp ortada birleştirilmiş bir tarz var, ayrıca kiliselerin tavanlarında resinmler camların üzerine yapılmış ve çok güzeldir ve mimarde dikdörtgen yerine oval yapılar yapılmış yada oval salonlar konmuş aklıma gelenler bu kadar

 • Nisanur Sümer
  Nisanur Sümer17.11.2008 - 14:53

  bence barok kelimesi müzik veya ingilizce bir kelime anlamına geliyor.

 • Ömür Aydın
  Ömür Aydın21.07.2007 - 10:29

  Müzikal gelişim ve teknikleri bakımından barok döneme bu ismin verilmesi gayet uygun düşmüştür. Barok kelimesi Fransa’dan, daha da eskilere gidildiğinde Portekiz’den gelir. Sözlük anlamıyla barocco “çelimsiz inci” demektir. Anlaşılan bu isim, dönemin başlangıcında resim ve heykel çalışmalarındaki değişikliklere gösterilen şaşırmış reaksiyon sonucu çıkmıştır. O döneme kadar garip karşılanan (bu nedenle barok dönem ortaya çıktığında da yadırganan) beceriksiz görünen, ilginç ve uçuk eserlere böyle bir ismin uygun görülmesi de yadırganmamalı. Özellikle zamanın eleştirmenleri, barok dönemin sonunda bile dönem sanatçılarını becerisizlikle suçlamışlardı. Müzisyenler ve besteciler bu garipliği benimsediler ve, hala günümüz için bile, oldukça şaşırtıcı ve karmaşık sayılabilecek bir müzik tarzı geliştirdiler. Barok dönemi izleyen nesil, müziğin dilini barok dönemin karmaşık, hatta anlaşılmaz yapısından uzaklaştırıp daha basitleştirme yoluna gittiler.

 • Mehmet Utku
  Mehmet Utku29.06.2007 - 00:57

  düzgün işyapan titiz adam

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz04.01.2007 - 09:40

  sürekli bas...

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk31.08.2006 - 08:34

  ....... mobilya

 • Gizem Bayır
  Gizem Bayır08.05.2006 - 17:11

  barok nedir ne işe yara

 • Erkan Orhan
  Erkan Orhan05.05.2006 - 11:15

  bir mimari tarzı...bilmem kaç yüzyıl önce :))

 • Yasemin Doga
  Yasemin Doga07.04.2006 - 14:59

  Barocco, Portekizce'de işlenmemiş inci anlamına gelir. Bu ad, ait olduğu dönemin gösterişi seven, abartılı anlayışını alaya almak için verilmiştir.

  Barok dönemde plastik sanatların önceden incelendiğini gördüğüm için ben, sadece barok müzik hakkındaki bilgilerimi meraklılarıyla paylaşacağım.

  Barok müziğin sanatsal özellikleri; karmaşıklık, aşırı süslü,abartılı bir anlatım, tabiat üstü şeylere yönelme, coşkunluk olarak özetlenebilir. Buna karşın sade de olabilir ki bu, devrin zıt kutuplarda gezinen müzik anlayışına son derece uygundur.

  Devrin müzik yapısı toplum yapısıyla paralellik gösterir. Lüks içinde yaşayan bir soylu sınıfa karşılık halk oldukça fakirdir. Ayrıca din adamlarının ve soylu sınıfın halk üzerinde baskısı söz konusudur.

  Sanatçılar genellikle -soylu birinin yanına kapağı atabilenler tabii- bir soylunun yanında maaşlı olarak çalışırlar. Ayrıca barok dönemde günümüzdeki büyük senfoni orkestraları yerine birkaç çalgıdan meydana gelen küçük oda orkestraları mevcuttur.

  Dönemin müzik yazısı kontrpuandır. Yani yatay çokseslilik -polifoni- söz konusu. Başka bir deyişle ezgiye karşı ezgi.

  1600'lerden 1750'ye kadar olan dönemi kapsayan Barok Müzik'in en önemli temsilcileri; J.S. Bach, A. Vivaldi, G.F.Haendel olarak sayılabilir.