Kültür Sanat Edebiyat Şiir

adam smith sizce ne demek, adam smith size neyi çağrıştırıyor?

adam smith terimi Tarhan Tekelioglu tarafından tarihinde eklendi

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş

  "Adam " gibi " adam " ... :) iktisatın babası..

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Her bireyin kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik doğal çabalarının, dışarıdan yapılacak herhangi bir yardımdan çok daha yararlı olduğunu düşünen, bu tarz bir yaklaşımın toplumda servet ve refahın artması için yeterli olabileceğini öngören İskoç filozoftur.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Her bireyin kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik doğal çabalarının, dışarıdan yapılacak herhangi bir yardımdan çok daha yararlı olduğunu düşünen, bu tarz bir yaklaşımın toplumda servet ve refahın artması için yeterli gören İskoç filozoftur.

 • Handan Karahan
  Handan Karahan

  'Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.' sözünü hatırladıkça sinir olduğum bir Amerikalı...

 • Aşık Mahzun İ
  Aşık Mahzun İ

  kuram sahibi

 • Sefer Kutlu
  Sefer Kutlu

  Ricardo'nun, Mukayeseli Üstünlükler Teorisi’ni ortaya atarken; 'Serbest ticarette her ulus, kendisine en uygun malların üretiminde uzmanlaşacaktır.' sözünden etkilendiği kişi...

  'Rekabette bireysel hırs, toplum için yararlıdır.' diyen kişi....

  Milletlerin Zenginliği...

 • Berca Kaan
  Berca Kaan

  İki ciltlik Milletlerin Zenginliği kitabıyla ekonomi bilimini temellendirir.

  Görünmez El...

  Serbest Piyasa...

  Liberalizm...

  kavramları onun eseridir.

  Aynı zamanda klasik ekonomistlerin ilkidir.

  Şu cümlelerini hiç unutmam:

  ''İşverenler (zenginler) bir araya geldiklerinde mutlaka işçinin aleyhine karar alırlar'' (Biraz ön yargı var tabi)

 • Alperen Kılıçkap
  Alperen Kılıçkap

  Adam Smith, İskoçya'nın Fife eyaletinin Kirkcaldy şehrinde çalışan bir gümrük denetleyicisinin oğlu olarak dünyaya geldi. Kesin doğum tarihi kayıtlarda olmasa da 5 Haziran 1723'te, babasının ölümünden 6 ay sonra vaftiz edilmiştir. Yaklaşık 4 yaşlarında bir çingene çetesi tarafından kaçırılmış, ama kısa zamanda amcası tarafından kurtarılıp annesine geri teslim edilmiştir. Smith bu sıkıntıyı kısa sürede atlatıp annesi ile eski yakınlığını kısa zamanda yakalamıştır.

  Ondört yaşında Glasgow Üniversitesi'nde ahlak felsefesi konusunda, Francis Hutcheson'ın yanında eğitim görmeye başlamıştır. Özgürlük, hukuk ve ifade özgürlüğü konularındaki tutkusu burada alevlenmiştir. 1740 yılında Oxford'daki Balliol Koleji'nde okumaya başlamış fakat 1746 yılında okulu terkedip Oxford'un imtiyaz denetimi konusunda eleştirmenlik yapmaya başlamıştır. 1748 yılında Edinburgh'da Lord Kames'in koruması altında kamu konferansları vermiş, konuşma sanatı ve belles-lettres konularına değinmiştir. Sonraları 'servet yönetimi' konusunu ele almış ve bu dönemde, yani yirmili yaşlarının sonlarına doğru, daha sonra 'Inquiry into the Nautre and Causes of the Wealth of Nations' adlı kitabında dünyaya açıklayacağı 'doğal özgürlüğün açık ve basit sistemi' konusuna el atmıştır. 1750 yılı civarlarında ileride çok yakın arkadaş olacağı David Hume ile tanışmıştır. İskoçya Aydınlanması'nın ortaya çıkışında önemli rol oynayan diğer arkadaşkarı ile Edinburgh The Poker Klübü'nün müdavimi olmuştur.

  Smith'in hristiyan olan babası dinine çok bağlıydı ve İskoç Kilisesi'nin ılımlı kanadına üyeydi. Smith'in İngiltere'ye gidişinin arkasındaki sebebin İngiltere Kilisesi'nde kariyer yapmak istemesi olduğu soylense de bu konu hakkinda kesin bir kanit yoktur ve aksine Smith'in İskoçya'ya deizm yanlısı olarak döndüğü bilinmektedir. Ayrıca çocukken babası tarafından gönderildiği kiliseden kaçarak geri dönmüştür. Smith, felsefi olarak dinin ekonominin önünde bir engel olarak görmüş ve ateizm üzerinden düşünmüştür. Birçok yönden Darwin ile aynı görüştedir.

  1751 yılında Smith Glasgow Üniversitesi'nin mantık profesörü, ertesi sene de ahlak felsefesi profesörü olarak atanmıştır. Derslerinde etik, konuşma sanatı, hukuk, politik ekonomi ve 'polis ve gelir' konularını işlemiştir. 1759'da Glasgow'daki bazı konferanslarını bir araya getirdiği The Theory of Moral Sentiments adlı kitabını yayınlamıştır. Bu kitap çıktığı dönemde Smith'in itibarının yayılmasını sağlamıştır. Kitabın ana teması insan ilişkilerinin verici ve alıcılar (yani birey ve toplumun diğer üyeleri) arasındaki sempatiye ve anlayışa ne kadar bağlı olduğu üzerineydi. Lord Monboddo'nun 14 yıl sonra yayımlanan Of the Origin and Progress of Language kitabındaki detaylı incelemesinde gösterildiği üzere, Smith'in bu ilk kitabındaki dil evrimi analizi yüzeyseldi. Yine de Smith'in akıcı ve ikna edici savunmaları belagatlı olsa da tartışılmazdır. Smith açıklamalarını Lord Shaftesbury ve Hutcheson gibi 'ahlak duygusu' ya da Hume gibi faydaya (en:utility) değil, anlayışa dayatmaktadır.

  Smith bu dönemden sonra konferanslarında ahlak teorilerinden hukuk ve ekonomi konularına ağırlık vermeye başladı. Bir öğrencisinin 1763 civarından konferans notlarından Edwin Cannan tarafından derlenip yayınlanan 'Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms' adlı kitapta Adam Smith'in politik ekonomi hakkındaki fikirlerinin gelişimi hakkında bir izlenim edinilebilir. Bu kitabın daha kapsamlı bir uyarlaması 1976 yılında Lectures on Jurisprudence adlı Glasgow baskısı tarafından yayımlanmıştır.

  Smith ile David Hume sayesinde tanışan Charles Townshend, 1763 yılı sonunda Smith'ten üvey oğlu genç Buccleuch Dükü'ne özel ders vermesini rica etti. Smith, gelecek iki sene boyunca talebesi ile, çoğunlukla Fransa'da yaptığı yolculuklar sırasında Turgot, Jean D'Alembert, André Morellet, Helvétius, ve özellikle çalışmalarına itibar ettiği fizyokratik düşüncenin başkanı François Quesnay gibi öncü aydınlarla tanıştı. Kirkcaldy'ye döndükten sonrataki 10 seneyi An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations adlı, 1776'da yayımlanan başyapıtı üzerinde çalışarak geçirdi. Kitap büyük çoğunluk tarafından hüsnükabul gördü ve revaçta kalarak Smith'in meşhur olmasını sağladı. 1778'de Smith İskoçya'da vergiden sorumlu bir devlet bakanı olarak atandı, Edinburgh'ya annesinin yanına yerleşti. 17 Haziran 1790 yılında ağır bir hastalık sonrası yaşamını yitirdi. Bilindiği kadarıyla gelirinin büyük bir kısmını gizli yardım fonlarına bırakmıştır.

  Smith'in edebi vasiyetini yerine getirenler İskoç akademik dünyasından iki eski arkadaşıdır: fizikçi/kimyacı Joseph Black ve öncü yerbilimci James Hutton. Yazar arkasında pek çok not ve yayımlanmamış yazılar bırakmıştır ama yayımlanmaya uygun olmayan her şeyin imha edilmesi için talimat vermiştir. History of Astronomy adlı yayımlanmamış bir makalesini basıma uygun görmüştür ve bununla beraber diğer eserleri Essays on Philosophical Subjects adlı kitapta 1795 yılında okuyucuyla buluşturulmuştur.Ölümünden kısa bir süre önce Smith, neredeyse bütün yayımlanmamış yazılarını yoketmişti. Sanıldığı kadarıyla, son yıllarında iki büyük tez üzerinde çalışıyordu; bir tanesi hukuk teorisi ve tarihi, diğeri de bilim ve sanat hakkında. Ölümünden sonra, 1975'te yayımlanan Essays on Philosophical Subjects muhtemelen ikinci tezinin bir kısmını kapsamaktadır.

  Ulusların Zenginliği, ekonomi disiplinin ortaya çıkmasını ve aynı zamanda özerk ve sistematik hala gelmesini sağladığı için döneminde etkili bir eserdi. Batı dünyasında, konusundaki yayımlanan en nüfuzlu kitap olduğu söylenebilir. 1776'da piyasa çıktığında, İngiltere ve Amerika'da serbest ticaret anlayışı yaygınlaşmaktaydı; ve kitap ekonomik başarı için büyük külçe rezervlerinin önemli olduğunu savunduğu teori ile merkantilizme karşı klasik bir bildirge haline geldi. Bu dönemde Amerika'nın içinde bulunduğu, kurtuluş savaşı sonrasında ortaya çıkan fakirlik ve sıkıntılı koşullar, bu anlayışı doğurmuştur. Yine de kitap piyasa çıktığı dönemde, serbest ticaretin yararları konusunda herkes ikna olmamıştı: İngiltere halkı ve parlementosu merkantilizme uzun süre bağlı kalmıştır.

  Ulusların Zenginliği, aynı zamanda, fizyokratik anlayışın toprağın önemini vurgulayışına karşı çıkıyordu. Smith bunun yerine işgücünün üstünlüğüne inanmaktaydı, ve işçi sınıfının (en:division of labor) üretimin artmasında etkili olacağını savunuyordu. Uluslar o kadar başarılı oldular ki, bu başarı eski ekonomik ekollerin terk edilmesine yol açtı. Thomas Malthus ve David Ricardo gibi ekonomistler Smith'in bugün klasik ekonomi olarak bilinen teorisini rafine etmeye yöneldiler ve bu zamanla modern ekonominin gelişmesini sağladı. Malthus, Smith'in nüfus fazlalığı konusundaki düşüncelerini geliştirdi. Ricardo 'ücretlerin demir kanunu'na (en:iron law of wages) , yani nüfus fazlalığının asgari geçim düzeyinin önününe geçeceğine inanıyordu. Smith, bugün daha doğru olduğuna inanılan, artan üretimle artan ücretler varsayımını önermişti.

  Ulusların Zenginliği 'nin ana konularından bir tanesi, serbest piyasanın her ne kadar karmaşık ve denetsiz gözükse de aslında sözde bir 'görünmez el' tarafından doğru miktarda ve çeşitlilikte üretim yapmak için yönlendirildiğidir. Smith bu simgeyi The Theory of Moral Sentiments adlı kitabında daha önce kullanmış olsa da fikri ilk olarak Astronomi Tarihi adlı denemesinde kaleme almıştır. Örneğin, bir üründe üretim eksikliği olduğunda fiyatı artar ve bu durum ortaya bir kâr marjının çıkmasını sağlayarak başkalarını bu ürünü üretmeye teşvik eder ve nihayet kıtlığa son verir. Eğer pazara çok fazla üretici girerse, üreticiler arasındaki artan rekabet ve artan stok, yani arz, fiyatların üretim maliyetine düşmesini sağlayarak, ürünün 'doğal fiyat'ına (ortalama piyasa fiyatı) ulaşmasına yol açar. Kâr oranı bu ortalama piyasa fiyatında sıfırlansa da mal ve hizmet üretimi için teşvikler ortadan kalkmaz çünkü bütün üretim masrafları, mal sahibinin işgücü de dahil, üretilenin fiyatına yansımaktadır. Eğer fiyatlar sıfır kâr oranının altına düşerse, üreticiler piyasadan çekilmeye başlarlar. Kâr oranları sıfırın üzerinde olduğu sürece üreticiler piyasaya girmeye devam edecektir. Smith, insanların harekete geçmelerini sağlayan nedenlerin, bencil ve açgözlü olmalarından kaynaklandığına inanıyordu. Bunun olumlu sonucu olarak da serbest piyasadaki rekabetin, fiyatların aşağıda kalmasını sağlayarak halkin tamamına faydalı olmasını gösteriyordu. Ona göre bu rekabet aynı zamanda çok çeşitli mal ve hizmet üretilmesini teşvik etmekteydi. Yine de, işadamlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini ve tekelleşmenin yanlış olduğunu savunuyordu.

  Smith, tüm gücüyle sanayi gelişimini engelleyen modası geçmiş devlet kısıtlamalarına saldırıyordu. Nitekim, ekonomik sürece olan çoğu hükümet müdahalesinin, gümrük vergileri (en:Tariff) de dahil, verimsizliğe ve uzun dönemde yüksek fiyatlara yol açtığını savunuyordu. Her şeyin oluruna bırakılmasını savunan bu 'laissez-faire' teorisi, ileriki yıllarda, özellikle 19. yüzyılda, hükümetin koyduğu kanunları etkilemiştir. (Buna rağmen Smith hükümetin varlığına muhalefet değildi; ekonomi sektörünün dışındaki konularda faaliyet göstermesini savunuyordu. Örneğin, fakir yetişkinler için kamu eğitimi verilmesinin, özel fabrikalar için kârlı olmayan kurumsal sistemlerin, adli sistemin ve daimi bir ordunun taraftarıydı.)

 • Asel Akmatova
  Asel Akmatova

  Görünmez el kuramı.

 • Gözde Ümmetoglu
  Gözde Ümmetoglu

  iktisat dersinde hocanın ismini edım diye değil de adam diye sayıkladığı herif

 • Ömer Afacan
  Ömer Afacan

  Klasik iktisadın temelini oluşturan görüşlere sahip olan A.Smith'e göre;
  - Bireycilik ilkesi kapsamında «kişisel çıkar» önde gelir.
  - İşbölümü gereklidir.
  - Ekonomik faaliyetler, «doğal düzen» çerçevesinde «görünmez bir el» aracılığıyla kendiliğinden gerçekleşir. Devletin müdahalesi gereksizdir.
  - «Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler» görüşü ekonomiye hakimdir.
  - Serbest dış ticaret gereklidir. A.Smith,dış ticarette «mutlak üstünlük teorisi»ni ileri sürmüştür.
  - Sadece tarım değil sanayi de verimlidir.
  - Servetin kaynağı emektir.
  - İki tür değer vardır: Kullanım değeri (malın faydasına göre belirlenir) ,
  Mübadele değeri (malın diğer mallarla değiştirilebilmesine göre belirlenir) .
  - İki tür sermaye vardır:
  1) Sabit sermaye (mübadele edilemeyen sermaye)
  2) Değişir sermaye (mübadele edilebilen sermaye)
  - İki tür fiyat vardır: reel fiyat, piyasa fiyatı.
  - Ücret, emeğin fiyatı olup asgari geçim düzeyine göre belirlenir.
  - Para, sadece mübadele aracıdır.
  - İki türlü rant vardır:
  1) Fizyokratların «net hasıla» dedikleri fazlalık.
  2) Toprağın işletilmesi için toprak sahibine verilen bedel.

 • Pırıl Özdıraz
  Pırıl Özdıraz

  4 senedir teorileriyle boğuştuğum ve her hocanın mutlaka finalde soru sorduğu klasiklerden ekonomist..

 • Fatma Başkapan
  Fatma Başkapan

  bırakınız yapsınlar.........
  bırakınız etsinler........

 • Ömer Afacan
  Ömer Afacan

  iktisatın babalarından..üniversite öğrencilerinin baş belası olur kendileri..

 • Bay Grey
  Bay Grey

  “Bırakınız yapsınlar. Bırakınız geçsinler”

 • Bay Grey
  Bay Grey

  Ya bu adama bişeyin babası diyorlardı! ! ! !
  neydi ya..... hah buldum Şam Babası... yok yok o değil, para babası... mafya babası allah allah anımsıyamadım bir türlü ya :))

 • Kürşat Demir
  Kürşat Demir

  ingiliz simit türü bizde gevrek simit diye bilinir

 • Deniz Ay
  Deniz Ay

  Tıkandığı yerde gebermesi gereken kapitalizmi Marks'tan çaldıklarıyla canlandıran yoksul ulusların yaratıcısı.. adam olmayan..

 • Kübra Ceviz
  Kübra Ceviz

  ULUSLARIN FAKİRLİĞİ! ! !

 • Erkan Savaş
  Erkan Savaş

  ekonominin BABASI adam Smıth'e teşekür ediyorum çünkü John Nash'in parlamasında çok büyük bir rolü var.Gerçi John Nash sadece bir eksiği tamamladı fakat bu eksik hem dünya ekonomisine hem de kendisine büyük bir katkı sağladı. Teşekkürler

 • Erkan Savaş
  Erkan Savaş

  ekonominin BABASI adam Smıth'e teşekür ediyorum çünkü John Nash'in parlamasında çok büyük bir rolü var.Gerçi John Nash sadece bir eksiği tamamladı fakat bu eksik hem dünya ekonomisine hem de kendisine büyük bir katkı sağladı. Teşekkürler

 • Ezel Ünal
  Ezel Ünal

  hahahah ya aklıma şey geldi... iktisat hocam birgün isyan etmişti yaa marx okuyup geliyorsunuz niye adam smith okumuyonuuzzz diye.. :))) bir kapitalist için son derece yerinde bir tepki diye düşünüyorum.

 • Bahadır Satogil
  Bahadır Satogil

  Tek kelimeyle ona İKTİSATIN BABASI deniliyor. Bu lakabı sonuna kadar hak ediyor çünkü yazmıs olduğu Ulusların Zenginliği kitabı ile tüm dünya ekonomisinin yeniden şekkilenmesini sağlamıştır! ! !

 • Pınar Zorlu
  Pınar Zorlu

  öncelikle tabiiiiki iktisadn babası.ama benm için bu ara sadece sıkıntı.vede neleri görüp de fark ettiğne şaşıp kaldığım bir kişi.arkadaşlardan biri iktisatçıları 2ye ayırmş ulslarn zengnliği ni okuyanlar ve okumayanlar diye 3.kategoriyide ben ekleyeyim dedim:OKUYAMAYANLAR...ki bende bunlara dahilim maalesef.gerçekten çabaladım ama olmadı 160.sayfaya nası geldm bi ben bide allah bilir....

 • Seu Kuyt
  Seu Kuyt

  adam (gibi) simit yapıyorlar (adamlar) :)

 • Evrim Aydın
  Evrim Aydın

  Kuşkusuz iyi bir adamdıda ikt derslerinde adını duymaktan usandığım kişiliklerin başlında gelirdi..

 • Naile Duman
  Naile Duman

  görünmeyen el...

 • Oguzcan Demir
  Oguzcan Demir

  Adam Smith (1723 - 1790)
  İskoçyalı (ingiliz olarakda bilinir) ekonomist ve filozof olan Adam Smith, Glasgow ve Oxford Üniversitelerinde öğrenim görmüş ve daha sonra Glasgow Üniversitesi’nde ahlak felsefesi profesörü olmuştur. Çok geniş sahaya yayılan çeşitli yazıları vardır. Ekonomi, bunlar arasında en önemlisidir.
  Ekonomi örgütü hakkındaki görüşlerini etkileyen, doğal hukuka ilişkin inancıdır. Doğal olaylarda bir düzen mevcuttur; bunu gözlem ve ahlâk hissi ile tespit etmek mümkündür. Sosyal örgüt ve pozitif hukuk, bu düzene karşı çıkacağına, ona uymalıdır.
  Smith’in 1776 yılında yayınladığı 'Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations' adlı kitabı, üretim ve gelir dağılımı teorisini içermekte ve bu prensiplerin ışığında geçmişi değerlendirmektedir. Politika uygulamalarına da yer verdiği bu kitapta üzerinde önemle durduğu konu ekonomik büyümedir.
  Büyümenin itici gücünü, işbölümü oluşturmaktadır. İşbölümü, üretim artışına, teknik ilerlemeye ve sermaye birikimine yol açmaktadır. İşbölümü, mübadele gerektirmekte ve piyasanın büyüklüğü tarafından sınırlanmaktadır. Her insan başkalarının elindeki malları arzu ettiği, çıkarlarına göre hareket ettiği için mübadele meydana gelmektedir. Büyümeyi sağlayan diğer bir unsur sermaye birikimidir. Büyümenin başarılı olması için toplumsal, kurumsal ve hukuksal çerçevenin doğru yapıda olması gerekmektedir.
  Simith’e göre doğal hürriyet sisteminde her insan kendi çıkarlarını izlerken, istemeden toplumun çıkarını da sağlamaktadır. Aslında Smith, tam rekabet sistemine güvenmekte ve bu sistemin, kaynakların optimum dağılımına yol açacağına inanmaktadır. Laissez-faire sistemini savunmasına rağmen, devlet müdahalesinin gereğine de yer vermekte, yeni kurulan sanayilerin gümrük tarifesiyle himayesine ve devletin üç ana fonksiyonu olan emniyet, adalet ve altyapı yatırımlarına ağırlık vermektedir.
  Büyümenin dışında Smith, mikroekonomik sorunlar üzerinde de durmuştur. Ona göne fiyatları tayin eden üretim maliyetidir. Rant, fiyatı tayin etmemekte, rant fiyat tarafından tayin edilmektedir.
  Smith, ücretleri açıklamak için çeşitli teoriler öne sürmüştür. Ücretlerin asgari geçim düzeyinde oluşması bunlardan biridir. Smith’e göre kâr, zamanla rekabet ve kârlı işler bulma güçlüğü sonucunda düşecektir.
  Merkantilist ve fizyokrat düşünce sistemlerine karşı çıkan ve dış ticareti savunan Smith’in en önemli teorik katkısı, tam rekabet altında kaynakların optimal etkin dağılımı hakkında ilk analizi geliştirmiş olmasıdır

 • Melike Uğur
  Melike Uğur

  fizyokratlara,tarımın yanında endüstri ve ticaretin de eko. faal. olduğunu gösteren,ekonomik liberakizmin fikir babası.

 • Levend Kara
  Levend Kara

  Üniversitede bir hocamızın en yakın arkadaşı...vala o söylüyordu...çok yakın arkadaşıymış...bir de ibni haldun var o da o hocamızın en yakın arkaşıdır...onlarsız yapamıyordu...

  vallahi öyle..onlarsız yapamıyor garibim...

  bağışla beni hocam...

  :))))))))))