Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • adam smith05.12.2006 - 22:12

  Klasik iktisadın temelini oluşturan görüşlere sahip olan A.Smith'e göre;
  - Bireycilik ilkesi kapsamında «kişisel çıkar» önde gelir.
  - İşbölümü gereklidir.
  - Ekonomik faaliyetler, «doğal düzen» çerçevesinde «görünmez bir el» aracılığıyla kendiliğinden gerçekleşir. Devletin müdahalesi gereksizdir.
  - «Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler» görüşü ekonomiye hakimdir.
  - Serbest dış ticaret gereklidir. A.Smith,dış ticarette «mutlak üstünlük teorisi»ni ileri sürmüştür.
  - Sadece tarım değil sanayi de verimlidir.
  - Servetin kaynağı emektir.
  - İki tür değer vardır: Kullanım değeri (malın faydasına göre belirlenir) ,
  Mübadele değeri (malın diğer mallarla değiştirilebilmesine göre belirlenir) .
  - İki tür sermaye vardır:
  1) Sabit sermaye (mübadele edilemeyen sermaye)
  2) Değişir sermaye (mübadele edilebilen sermaye)
  - İki tür fiyat vardır: reel fiyat, piyasa fiyatı.
  - Ücret, emeğin fiyatı olup asgari geçim düzeyine göre belirlenir.
  - Para, sadece mübadele aracıdır.
  - İki türlü rant vardır:
  1) Fizyokratların «net hasıla» dedikleri fazlalık.
  2) Toprağın işletilmesi için toprak sahibine verilen bedel.

 • kanıksamak14.10.2006 - 22:04

  alışmak, bıkmak, çok gelmek.fazla gelmek, sıkılmak, usanmak

 • adam smith14.10.2006 - 22:01

  iktisatın babalarından..üniversite öğrencilerinin baş belası olur kendileri..

 • alt-kültür02.10.2006 - 23:45

  almanyada yaşayan türkler altkültüre verilecek en güzel örnektir...
  bir ülkedeki egemen kültürün dışında kalan kültürlerdir...

 • adab-ı muaşeret02.10.2006 - 23:39

  uyulması şart olan ancak türk toplumuna pekte uymayan bi kavram

  masada soğan kırmak
  yemek yerken çatal yerine parmaklarını kullanmak :) :) gibi alışkanlığı olan bir toplumdan beklenmeyecek uygun davranış biçimi

 • paradoks02.10.2006 - 23:32

  kalıplaşmış düşüncelerin yerine yeni düşüncelerin ortaya atılması...

 • günlük29.09.2006 - 00:36

  benim ısrarla tutmaya çalıştığım ancak her gün aynı şeylerin olmasından sebep başaramadığım güzel bişey

 • metafizik29.09.2006 - 00:32

  Metafizik felsefe'nin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, 'fizik bilimlerinin ötesinde kalan' anlamına gelen 'metafizik' sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır.

  İncelemeleri varlık, varoluş, evrensel, özellik, ilişki, sebep, uzay, zaman, tanrı, olay gibi kavramlar üzerinedir

 • garfield29.09.2006 - 00:26

  muhteşem bir çizgi kahraman..obur bir kedi aynı zamanda çokta zeki

 • şeriat29.09.2006 - 00:24

  laiklik ile çelişen yönetimin tekel altınada olduğu bir yönetim biçimi.. dini kanunlar ile yapılan yönetim..