Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Muhammed Hakkani
Muhammed Hakkani

HTTP://İSAHOCA.COM

 • serbest kürsü07.10.2016 - 22:14

  Dünyaya Allahı tanımaya geldik
  Habibine ittiba etmeye geldik

 • molla22.06.2012 - 01:26

  Molla (şu farklı manalarda kullanılır)

  _Büyük İslam Alimi (Fatihin hocaları Molla Hüsrev, Molla Gürani gibi)
  _Medrese (islami ilimler tahsil edilen okul) da ders veren hoca (mollakasım gibi)
  _Medresede ders gören talebe
  _Medrese mektep tahsili olmadığı halde halk arasında hoca gibi kabul edilen kişi

  Molla kelime aslı itibariyle Arapça mevla (efendi) kelimesinden türemedir. Doğuda mele (ulu kişi) şeklinde telaffuz edilir.

 • kurtuluş savaşı18.05.2012 - 07:48

  Adı var kendi olmayan hayali savaş. Kurtuluş savaşı diye bir savaş olmadı. Bu savaştan bahis, laik cumhuriyetin çocuklara okullarda dayattığı kurgusal bir öğretidir. Amaç: adına kemalizim denilen laik seküler ideolojiyi kabul ettirmek, bu ideolojiyle adı özdeş olmuş şahsiyeti kahraman yapıp kutsallaştırmaktır. Artık uyanma zamanı

 • mustafa kemal atatürk18.05.2012 - 07:35

  Yunanistan topraklarında doğmuş ve her zaman bir yunan bir ingiliz gibi düşünmüş, avrupayı kendine model almış avrupalıyı idol bilmiş ve halkını avrupalı yapmak için çalışmış bir tarihi kişilik.

 • HAKİKAT DERGİSİ18.05.2012 - 07:21

  Liderlerinin ismi 'ergenekon terör örgütü' baskınlarında deşifre edilen 'müslümanları yok etme' planları içinden çıkan, 'dışarıda henüz devreye sokmadığımız Ö Öngüt ve İ evrenesoğlu gibi adamlarımız var' çümlesi içinde adı geçen dergi.

 • tarikat02.01.2010 - 17:36

  Yol demektir, ve Allaha giden yolların adıdır. İmanını gözlem düzeyine erdirmek isteyen ve her anında Allahı hissediyor gibi olmak dileyen Hakk aşıklarının üzerinde yürüdüğü ve Mürşidler desteğile mesafe aldıkları nurlu feyizli yollar.

  'Tarikat ve hakikat Şeriatın hadimi ve hizmetliçileridir' İmam Rabbani

 • hakkani05.02.2009 - 22:08

  Hakkı tutan, daima haktan taraf olan, verdiği hükümlerde hak ve adaletten ayrılmayan: İnşallah ben :)

 • imtihan26.12.2008 - 22:02

  Allah ezelde yalnız idi ve bilinmeyi tanınmayı arzuladı.. bunun için mahlukatı yarattı. Hlabuki Allahın Lutfu var ve Kahrı var. (Esma-i Lutfiyesi ve Esma-i Kahriyesi var) Bazı kullarını cennetine alıp lutuflarına nail kılacak, diğerlerine cehennemine koyarak kahrına mazhar edecek..

  Ancak Rabbimizin yüksek adaleti gerektiriyorki bunu cebren yapmasın yani kullarını zorla cennete cehenneme koymasın. Bunun için insana akıl ve irade ile mühlet vererek tercihi kendilerine bıraktı. Onları bazı emir ve vazifelerle sınayarak seçme hakkı verdi, itaat edenlerle isyan edecekleri böylece kendi fiilleriyle ayırt etti..

  Hemde Rabbimiz engin Rahmeti aşkın Merhameti ile biz kullarını bu imtihanda da yalnız bırakmadı ve binlerce Peygamber yollayarak bu elim akıbetten onları haberdar etti, ve engin lutuf ve ikramlarını müjdeledi..

  ve Allah yine rahmet ederek bu peygamberin tanınması ve bilinmesi için mucizeler, kimsenin yapamıyacağı harikalar yarattı taki insanlar o mucizelerin Allah tarafından yapıldığını ve onlarla peygamberini doğruladığı anlasınlar..

  Artık bu kadar akıllar haberler mucizeler şahitler delillerden sonra hala inkar ve dalalet yolunu seçenlere kimsenin yapabileceği bir şey yok..

  şimdi tercih bizimdir:
  _İman ve tasdik ederek ameli salih işler Allaha ibadet edersiniz ve neticesinde = Allahın rızası ve cennet kazanırsınız

  _yada inkar ile küfür eder ve ameli fasit işler sonundada = Allahın gazabı ve cehennem hakedersiniz.

 • tarikat19.12.2008 - 13:25

  Tarikat, İslamı dikkat ve rikkatli yaşamaktır. İslamda olmayan bir şey tarikatta da olamaz. İslamın ta kendisidir.

  Bir tarikat ehlinin müslüman olmaktan fazlası; dince zorunlu olmadığı bazı amel ve ibadetleri kendine zorunlu kılamsıdır. Mesela teheccüt, kuşluk, evvabin gibi nafile olan namazları ve bazı zikirleri kendine nezrederek vacip kılar ve muntazam bu amellerine devam eder. Tabiki kendisinden ilim amel ve ihlasça üstün olduğuna inandığı uzman bir eğiticiden yani Şeyhten destek alarak..

 • müceddid21.09.2008 - 00:37

  cedid: yeni
  tecdit: yenileme
  müceddit: yenileyen

  Müceddit: Dini mübini islamın parlak çehresine konan tozları silip onu asli haline yeniden kavuşturan zat. Müslümanların itikat ve yaşantısına karışan bidatları ayıklayan ve unutulmuş, tatbikten kalkmış sünnetleri yeniden dirilten onlara hayatiyet kazandıran islam alimi.

  Müceddit, bilinenin aksine aynı anda birden fazla bulunabilir. Dinden ihmal edilen herhangi bir noktayı ikmal ve tashih eden her alim nisbi müceddittir. Zaman mücedditsiz kalmaz, birileri akabinde diğerleri gelir. tarihi rakamlarla meşkul olmak gereksizdir.