Kültür Sanat Edebiyat Şiir

müceddid sizce ne demek, müceddid size neyi çağrıştırıyor?

müceddid terimi Ahmet Dinler tarafından 06.02.2004 tarihinde eklendi

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay 17.11.2014 - 13:34

  Yenileyen,kuran.(Ar.) .
  'Türk Milleti'nin büyük müceddidi ve Balkan İttihadı'nın müzahiri Gazi Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiştir'.
  (Selanik Belediyesi'nin Selanik'teki Atatürk'ün doğduğu evin girişine astığı mermer plakadaki yazı'dan) .
  Müzahir:Yardım eden,koruyan
  İttihad:Birlik.

 • Janybek
  Janybek 30.04.2009 - 11:50

  Müceddidler dini zamana göre yorumlamayacaklar İslam dininde öyle birşey yok Muhammed (SAV) dini nasıl gettirdi Ahirete kadar öğle devam edecek müceddidler zamana göre dini yorumlayacak diyen bir şey yok.....Dediğim gibi mücedditler dini bid'atardan temizleyecekler...

 • Janybek
  Janybek 30.04.2009 - 11:44

  Müccedid her asırda Allah tarafından gönderilen İslam dinin her türlü bid'atlardan
  yenileyecek (şu nu demek isterim dine hic bir yenilik eklemiyecek) ...

 • Mustafa Yıldırım
  Mustafa Yıldırım 30.03.2009 - 00:56

  Dini tecdid eden, onu, zamanın anlayışına uygun şekilde yeniden yorumlayan zatlara denir.

 • İbrahim Sezer
  İbrahim Sezer 22.09.2008 - 17:27

  Mücedditlik hakkında yukarda yazan Risale_i_nur rumuzlu kardeşimiz en güzel şekilde ifade etmiş başka söze gerek yok.saygılarımla.

 • Muhammed Hakkani
  Muhammed Hakkani 21.09.2008 - 00:37

  cedid: yeni
  tecdit: yenileme
  müceddit: yenileyen

  Müceddit: Dini mübini islamın parlak çehresine konan tozları silip onu asli haline yeniden kavuşturan zat. Müslümanların itikat ve yaşantısına karışan bidatları ayıklayan ve unutulmuş, tatbikten kalkmış sünnetleri yeniden dirilten onlara hayatiyet kazandıran islam alimi.

  Müceddit, bilinenin aksine aynı anda birden fazla bulunabilir. Dinden ihmal edilen herhangi bir noktayı ikmal ve tashih eden her alim nisbi müceddittir. Zaman mücedditsiz kalmaz, birileri akabinde diğerleri gelir. tarihi rakamlarla meşkul olmak gereksizdir.

 • Ersin Güneş
  Ersin Güneş 28.08.2008 - 12:24

  müceddid her 100 yılda bir gelir geçen asrın müceddidi bediüzzaman said nursidir

 • Muhammed Hakkani
  Muhammed Hakkani 31.07.2008 - 11:52

  cedid: yeni
  tecdit: yenileme
  müceddit: yenileyen

  Müceddit: Dini mübini islamın parlak çehresine konan tozları silip onu asli haline yeniden kavuşturan zat. Müslümanların yaşantısına karışan bidatları ayıklayan ve unutulmuş, tatbikten kalkmış sünnetleri yeniden dirilten onlara hayatiyet kazandıran yüksek bir zat.

  müceddit bilinenin aksine aynı anda birden fazla bulunabilir. Dinden ihmal edilen herhangi bir noktayı ikmal ve tashih eden bir alim nisbi müceddittir.

 • Fatih Gizli
  Fatih Gizli 22.09.2007 - 14:55

  MÜCEDDİD 1000 YILIN MÜCEDDİDİ İMAMİ RABBANİ KS HZLERİDİR.

 • Melih Sezen
  Melih Sezen 26.04.2005 - 19:02

  Her bin yılda bir gelen dini yenileyicidir.100 yılda bir gelen ise müctehiddir.Şimdiye kadar gelen tek müceddid imamı rabbani'dir.Bedüizzaman hz. çok büyük alim olmasına rağmen müceddid değildir.

 • Ömer Özcan
  Ömer Özcan 17.02.2005 - 10:38

  Her asırda gelir.

  Son devrin müceddidi Bediüzzaman Said Nursi.

 • Ahmed Çetin
  Ahmed Çetin 29.04.2004 - 21:01

  Yenileyici... Kafaları yenileyen alimler. İmam-ı Rabbani, Said Nursi vs...