Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • müceddid30.04.2009 - 11:50

    Müceddidler dini zamana göre yorumlamayacaklar İslam dininde öyle birşey yok Muhammed (SAV) dini nasıl gettirdi Ahirete kadar öğle devam edecek müceddidler zamana göre dini yorumlayacak diyen bir şey yok.....Dediğim gibi mücedditler dini bid'atardan temizleyecekler...

  • müceddid30.04.2009 - 11:44

    Müccedid her asırda Allah tarafından gönderilen İslam dinin her türlü bid'atlardan
    yenileyecek (şu nu demek isterim dine hic bir yenilik eklemiyecek) ...