Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • zaza26.12.2008 - 19:04

  Zazalar'ın KÜRD olup olmadıkları meselesini TÜRKÇE mantıkla tartışırsak yanlış yaparız. Bir Zaza 'ben KÜRD değilim' derken demek istediği aslında ben 'KURMANC değilim'dir. Halbuki Kürd sadece Kurmanc değildir ki.. Bugün Irak Federe Kürdistanı'nda Soraniler ve Kurmanclar beraber yaşamakta ve kendilerine Kürd demektedirler. Üstelik Soranice daha yaygın resmi eğitim dili olarak kullanlmaktadır. Lütfen Zazakî veya Kurmancî düşünelim.

  Zazalar kendilerine çeşitli yörelerde zaza kelimesinden farklı olarak; Dımılî, Kırmanc, Kırd diye de isimlendirmektedirler. Mela Ahmedê Xasî tarafından yazılan ilk zazaca mewlidin adı, Mewlidê Kirdî'dir.

  Bir çok Kürd önderi Zazadır. Şeyh Said, Seyid Riza, Kürdizade Ahmed Ramiz, Mutkili Halil Hayali, Yado Beg vs...

  Kısacası KÜRD bir üst isimdir. Sadece Kurmanc=Kürd denkleminden hareket ettiğimiz için yanlış düşünüyoruz. Zaza+Kurmanc=Kürd olarak formülize edersek doğru sonuca ulaşırız.

 • Kürtçe18.10.2008 - 22:21

  Kürtler de diğer Müslüman milletler gibi eskiden Arap Alfabesi'nin Kürtçe'ye uyarlanmış halini kullanıyordu. Bugün de İran'daki Kürtlerin tümü, Irak Federe Kürdistan'daki Kürtlerin büyük kısmı Arap alfebesini kullanmaya devam etmektedir. Türkiye Kürtleri ise çoğunlukla Latin alfabesini kullanmaktadır. İlk Kürdçe Mevlidin 1400'lerin sonunda yazıldığını düşünürsek Kürtlerin o zamanlarda bir alfabe kullandıklarını rahatlıkla anlayabiliriz.

  Q,X,W meselesine gelince...

  Q: Arapçadaki kalın QAF (kaf) harfine denk gelir. Mesela 'kalem' sözcüğü 'qelem' olarak yazılır.
  X: Arapçadaki kalın gırtlaktan gelen XÊ (hı) harfine denk gelir. Türkçede bu ses yoktur. Avrupa dillerinin bazılarında vardır. xezal, xelat gibi.
  W: Bu Arapçadaki WAW (vav) harfidir. Dudaklar dişe değmeden söylenir. Welat kelimesi gibi... Kürtçedeki V harfi ise Türkçeden farklı olarak dudakları dişe değidrerek çıkarılır.

  Arap Alfabesini kullananlar da, burada V,J,P harfleri için waw, ra, be harflerinin üzerine işaretler koyarak Kürtçeye uyarlamışlardır. Çünkü bu sesler Arapça'da yoktur.

 • kürt tarihi30.12.2007 - 02:17

  Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler...

  (Hucurat, 11)

  Her milletin bir tarihi vardır. Birbirini alaya alanların vay haline! ..

 • Kürtçe Kurs30.12.2007 - 02:15

  Kendi öz vatanında, kendi dilini parayla öğrenmeye çalışmanın doğurduğu bir garabet. Okullarda Türkçe dersini kaldırsınlar, bakalım kaç kişi Türkçe öğrenmek için kursa gidecek?

 • Kürtçe30.12.2007 - 02:10

  “Göklerin ve yerin yaratılması ile DİLLERİNİZİN ve renklerinizin ayrı (farklı ve değişik) olması da, O’nun âyetlerindendir. Hiç şüphe yok ki bunda, bilenler için gerçekten âyetler vardır.” (30/Rûm, 22)

  Kürdçe: Bir kısım insanlar tarafından inkar edilen Allah'ın bir ayeti.

 • Kürtçenin ikinci resmi dil olması29.12.2007 - 23:10

  Bazı ülkede birden fazla resmi dil var. Ama zamanında Kürtçeyi kanunla ve anayasayla yasaklamış bir devletin Kürtçeye böyle bir itibar bahşedeceğini zannetmiyorum. Hala Kürtçenin de bir dil olduğunu kabul etmeyen kişiler var.

  Kürtler için en iyisi ve en gerçekçi olanı anadilleriyle eğitim görebilme haklarıdır. Bunun için mücadele etmeleri onların en doğal insani hakkıdır.

 • Kürt Edebiyatı29.12.2007 - 23:01

  Sözlü Gelenek Kürdlerde çok güçlüdür. Yazılı gelenek için ise size birkaç örnek vermek isterim. Bu örnekler Kürtçe yazanlar içindir. Ayrıca Kürt olup da Farsça ve Arapça eserler yazanlar vardır. Tıpkı Mevlana'nın Farça yazması gibi.

  Melayê Batê (1417-1491) İlk Kürdçe MEWLİD'in yazarıdır. Ayrıca birçok şiiri de vardır.

  Melayê Cizîrî (1570-1640) şiirlerini topladığı Divan'ı Molla Cami'nin divanına eşdeğerdir.

  Feqiyê Teyran (1590-1660) Ünlü Kürd şairlerindendir. Ey Avê Av, Şêxê Sen'an, Bersîsê 'A'bid, Hespê Reş, Sîseban, Xan Dimdim adlı eserleri meşhurdur.

  Ehmedê Xanî (1651-1707) En önemli Eseri MEM Û ZÎN'dir. Ayrıca Nubihara Biçukan, Akida İman adlı kitapları vardır. Divan'ı da vardır.

  Mela Xelilê Sêrtî: 'Nehcul Enam' adlı kürdçe şiir kitabı vardır.

  Not: Tarih boyunca ne Kürdler kendilerini Türk olarak gördü; ne de Türkler Kürdleri Türk olarak gördü; ama birbirlerini kardeş olarak gördüler. Kürdler de Türkdür ifadesi Kemalist ideolojinin bir dayatmasıdır ve bir modern çağ hurafesidir.

 • şeyh said isyanı29.12.2007 - 22:27

  Kemalistler, İngiliz ve Fransızların kendilerine verdiği desteği gizlemek için onun hareketini İngiliz destekli olark sumnmuşlardır. Ama bu konu da en ufak bir belge dahi yoktur.

  Kemalistler, kıyama karşı destek almak için dışarıya bu bir İRTİCA hareketidir derken; İçeriye bu bir KÜRTÇÜ harekettir demişlerdir.

  Gerçekte ise Kürt halkının, İslami bir kıyamıdır.

 • bediüzzaman said nursi25.12.2007 - 19:33

  Antoloji Bediüzzaman Grubu:

  http://gruplar.antoloji.com/bediuzzaman

  http://www.antoloji.com/grup/bediuzzaman

 • kürt25.12.2007 - 19:28

  Son asırda Türklerle beraber kurdukları devlette, azınlıklar kadar bile hak sahibi olamayan, zamanında dilleri yasaklanmış, halen de asimile edilmeye çalışılan, defalarca katliama uğramış, mensupları zindanlarda en ağır işkencelerden geçirilmiş, bereketli topraklarında fakirliğin ve yoksulluğun pençesine atılmış bir HALK.

  'Değerli; ama sahipsiz bir kavim'