Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

sosyoloji sizce ne demek, sosyoloji size neyi çağrıştırıyor?

sosyoloji terimi Erhan Hakalmaz tarafından tarihinde eklendi

 • Halil Depreli
  Halil Depreli

  SOSYOJİ BİREY DEĞİL TOPLUM, SADECE NİCEL DEĞİL NİTELİKSEL, MİKRO DEĞİL MAKRO, BÜYÜK EKONOMİ İLE BİRLİKTE ADİL PAYLAŞIM, TARİHTEN GÜNÜMÜZE; BİR ANTROPOLOG BİR PSKOLOG BİR TARİHÇİ BİR EKONOMİST, BİR GELECEK ÖNGÖRÜSÜ SUNAN BİR ÇALIŞMA ALANIDIR...

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Kısaca, insanların birbiriyle ilişkilerinin bilimsel açıdan incelenmesidir.

 • Necmettin Yıldız
  Necmettin Yıldız

  mesleğim idealim hayalim.bilerek ve bilinçli olarak seçtiğim için dünyaya bir kere daha gelsem tekrar seçeçeğim meslek...

 • Salim Şengül
  Salim Şengül

  Sosyoloji:
  Toplumda meydana gelen her türlü toplumsal olayları ve ya toplumsal gerçekleri inceleyen bilim dalına Sosyoloji denir. Toplum bilimi...................

 • Duru Mina
  Duru Mina

  Sosyoloji temelde insan etkileşimini, bundan doğan aile, ekonomi, siyaset gibi her türlü kurumu ve dolayısıyla toplumu anlamaya çalışan, analiz eden, yöntemi ile bilim olan bir bilim.

 • Cansu Gurbuz
  Cansu Gurbuz

  'sosyolojiyi bilim yapan örüntülerdir.' demiş fichter. ilginç ve inkar edilemez bi yaklaşım gibi gözüküyo.

 • Cansu Kılıç
  Cansu Kılıç

  anlam:sosyoloi insanlar arsındaki ilişkileri,insanlarım meydana getirdigi grupları,sosyal kurum ve kuruluşları inceleyen pozitif bir bilim dalıdır.ayrıca sosyoloji toplum hayatında yeni fikirler üretir,eski fikirleri eleştirir ve güncelligini sorgulayarak toplum yaşamına yeni persfektif kazandırır.

 • Gizem Kar
  Gizem Kar

  bireylerin toplum içindeki yaşam alanlarını düzenlemede enn gerekli olan ve çok geniş bir alanı kapsayan bilim dalı..sosyologlarımızda toplum mühendisleri..

 • Gizem Kar
  Gizem Kar

  öncelikle okunması gereken harika bir bölümdür...ve ne kadar çok şaslıyımkii bölee zevkli bir bölümde okuyorum..pau sos.slmmm

 • Tuguj
  Tuguj

  Davranış Bilimleri dersimizde psikopat bir Docent'e denk geldiğimiz ve Sosyal bilimler konularımızda Sosyoloji'yi çok tınlamadığımız için, alayımızın dersden kaldığı ve bütünleme sınavlarında karnımıza kırampların girdiği, sonucunda not ortalamamızın düşmesine sebeb olarak ucu bucağına geçtiğimiz irenç şey. O psikopat yüzündende olsa nefret ediyorum senden.

 • Murat Duygulu
  Murat Duygulu

  türkiye toplumunun kendisini en az bildiği (dört sene değil mi?) ve ihtiyaç duyduğu sosyal bilim dalı... ortaya çıktığından beri itilmiş, kakılmış, adam yerine konmamış, bilim olarak bile kabul edilmemiş.. bir yetim! üniversitelerde puanı en düşük e.a. programı. o, ne mühendislik, ne tıp, ne öğretmenlik, ne hukuk, ne ingiliz dili ve edebiyatı, ne işletme-iktisat, ne psikoloji, ne de felsefe... o biiir, sosyoloji be yaw!

 • Murat Duygulu
  Murat Duygulu

  toplumun ruh sağlığı bozulduğunda baş vurulacak bilim dalı...

 • Zeynel Celik
  Zeynel Celik

  Sos yoloji, yoloji ile yapılan bir çeşit sostur. Fettuchini adlı makarna çeşidiyle (yani İtalya'da çok yaygın yenilen bir çeşit erişte ile) yenilmesini tavsiye ederim.

 • Aysun Sen
  Aysun Sen

  sosyoloji toplumu inceleyen,araştıran bir bilimdir.

 • İsmail Hakki Yalçıklı
  İsmail Hakki Yalçıklı

  Toplumsal yapılanmanın kısaca açıklaması.Bireysel yeteneklerin toplum yararına kullanımını yardımlaşma ve dayanışmaya taşıyan bilimsel bilgiler toplamı da denilebilir.

 • Mm
  Mm

  mükemmel....
  sürüyoloji..

 • ?
  ?

  sürüyoloji :)

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Sosyolojinin kurucusu olarak Auguste Comte gösterirler bazıları ise Saint Simon’u... Esas İbn-i Haldun, sosyolojinin kurucusu sayılır. Zamanına gelinceye kadar hikâye gözüyle bakılan tarihi bir ilim haline getirmiştir...

 • Arthas
  Arthas

  Sosyolojiye Yakın Olan Diğer Sosyal Bilimler
  Sosyoloji ile çok yakından bağlantılı olan en önemli bilim dalı Sosyal Antropolojidir.

  Sosyal hayatı, kültürleri, yazının icadından önceki devirlerden başlayarak, bugüne kadarki gelişmeleri inceleyen sosyal antropoloji, dinî, siyasî, iktisadî ve sosyal kurumların yapılarını ve folklorik hususiyetlerini inceler.

  Sosyal antropoloji ayrıca etnoloji (kültürel antropoloji) ile psikoloji (psikolojik-kültürel antropoloji) arasındaki münasebetleri, mukayeseli olarak araştırır.

  Sosyal Antropoloji, altı kola ayrılmaktadır:

  Kültürel Antropoloji (Kültür Antropolojisi veya Etnoloji) .

  Etnografya.

  Arkeoloji.

  Folklor (Halk Bilimi) .

  Dil (Filoloji) .

  Psikoloji Antropolojisi (Psikolojik-Kültürel Antropoloji) .

 • Arthas
  Arthas

  Sosyoloji Dalları
  Sosyolojinin gelişmesiyle, toplumlara ve topluluklara yönelik yapılan ilmî çalışmalar sonucunda bir çok sosyolojik disiplin ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri aşağıda sıralanmıştır:

  Ahlâk Sosyolojisi.

  Askeri Sosyoloji.

  Beden Sosyolojisi.

  Bilgi Sosyolojisi.

  Bilim Sosyolojisi.

  Çalışma (Endüstriyel) Sosyolojisi.

  Din Sosyolojisi.

  Eğitim Sosyolojisi.

  Folk Sosyolojisi.

  Gender Sosyolojisi.

  Hukuk Sosyolojisi.

  İktisat Sosyolojisi.

  İnsan Ekolojisi ve Demografi.

  Kent (Şehir) Sosyolojisi.

  Köy (Kırsal) Sosyolojisi.

  Kurumlar Sosyolojisi.

  Küçük Gruplar Sosyolojisi.

  Kültür Sosyolojisi.

  Medikal Sosyoloji.

  Natüralist Sosyoloji.

  Sağlık Sosyolojisi.

  Sanat Sosyolojisi.

  Sanayi Sosyolojisi.

  Siyaset Sosyolojisi.

  Sosyal Psikoloji.

  Sosyolojik Teori.

  Tarih Sosyolojisi.

  Tatbikî Sosyoloji

  Vergi Sosyolojisi

 • Arthas
  Arthas

  Sosyolojinin Tarihçesi
  Sosyal olaylar, her ne kadar insanlık tarihi ile başlatılmakta ise de, hadiselere sosyolojik yaklaşım tarzı, daha çok 18. ve 19. yüzyıllarda ortaya çıkmıştır.

  Sosyoloji terimi, ilk kez bir sosyolog olmaktan ziyâde bir bilim felsefecisi olan Fransız, August Comte (1798-1857) tarafından kullanılmış ve İngiliz, Herbert Spencer (1820-1903) tarafından da geniş kitlelere tanıtılmıştır.

  Ancak, sosyolojinin ilk temel esaslarını, ilmî yöntemlerle ortaya seren ilk bilim adamı belki de İbni Haldun ‘dur (1332-1406) . Prof. Dr. W. Barthold’a göre İbni Haldun, tarih felsefesinin en mümtaz simalarından birisi olduğu kadar, sosyolojinin ilk büyük kurucusudur. Sosyal kanunları, tarihî hadiselerden çıkaran İbni Haldun, cihan tarihinde, büyük devlet ve medeniyetlerin kuruluşunda, göçebe unsura yer verdiği, bunların medeni halk içerisinde yaşayıp milliyetlerini kaybettikleri hakkındaki fikirleri bugün bile geçerlidir. Ayrıca, sosyal psikoloji, sosyal ekonomi, tarih felsefesi, etnografya, sosyal coğrafya, sosyal felsefe, kentleşme, sosyal antropoloji gibi sosyal bilim dallarına ait sosyal teorileri, ciddî mânâda ancak 19. asırda kavranabilmiş ve bir çok Avrupalı bilim adamının çalışmalarına temel dayanak vazifesi görmüştür.

 • Arthas
  Arthas

  Toplum Bilimi” veya “sosyal olayların bilimi” ya da “sosyal örgütlenme ve sosyal değişimler bilimi” olarak da bilinmektedir.

  Aslında sosyoloji, sosyal hayatımızda var olan sosyal gerçekleri (sosyal hadiseler ve olgular) , insanların meydana getirdiği grupları, grupların davranışlarını ve sosyal kurumları olduğu gibi inceleyen pozitif bir sosyal bilim dalıdır. Bir başka ifadeyle, sosyoloji, bir takım varsayımlardan çok; var olan gerçekleri ortaya koymaya çalışan, sosyal gerçeğe eğilen bir ilimdir.

  Geniş anlamıyla sosyoloji, insanların birbirleriyle kurdukları sosyal münasebetleri, sosyal gruplar, kurumlar ve örgütler arasındaki münasebetleri, toplu eylem, toplu direniş gibi topluluk ve fert davranışlarını, değişik düzeylerde bütün sosyal etkileşim biçimlerini, sosyal yapı özelliklerini ve bu yapıda ortaya çıkabilecek değişme temayüllerini belirli bir yöntem dahilinde inceleyen, sosyal gerçekleri ve süreçleri sistematik ve bilimsel olarak mercek altına alan bir bilim dalıdır.

  Sosyoloji, hem insan davranışının yüz yüze etkileşim bağlamlarını (Mikro-Sosyoloji) , hem de çok sayıdaki ve büyük ölçekli grupların, örgütlerin veya sosyal sistemlerin (Makro-Sosyoloji) özelliklerini inceler.

  Sosyoloji, fertten ziyâde toplumun aynasıdır. İnsanın, sosyal diye vasıflandırabileceğimiz bütün davranışları, sosyolojinin ilgi alanına girmektedir. Her ne kadar insan ruhuna pek yakın olan ilgi alanlarını, değerleri ve duyguları ihtiva eden sorunları ele alıyorsa da, sosyoloji, bir şeyin iyiliği veya kötülüğü, uygunluğu veya uygunsuzluğu gibi hususlarda yargıda bulunmaktan uzak durmaya, yani tarafsız kalmaya gayret etmektedir.

 • Murat Dalgın
  Murat Dalgın

  Ihtiyacimiz olan bir bilim dali.

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Toplum bilimi yani Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı... içtimaiyat.