Kültür Sanat Edebiyat Şiir

nihilizm sizce ne demek, nihilizm size neyi çağrıştırıyor?

nihilizm terimi Oğuzhan Demirci tarafından 13.08.2003 tarihinde eklendi

 • Talip Can O?uz
  Talip Can O?uz13.02.2013 - 14:35

  bazen haklı bulduğum bir akım.
  hiççilik.
  hayat hiçti insanlar hiç.
  herşey hiç. amaçsız varlıklarız.

 • Naz Bilen
  Naz Bilen31.08.2010 - 14:12

  .metafizik ve törebilimsel güç ve kuralları yok sayan, hiçbir yetkeye boyun eğmemek ilkesini güden öğreti. özellikle 19.yy rusya'sında tutunmuş bir akımdır. sonunda başsızcılığa dönüşmüştür. kökleri antik çağ yunan düşüncesine, özellikle gorgias'ın yadsıcılığına dayanır. turgenief'in babalar ve çocuklar adlı ünlü romanında bütün ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi o çağın aydın gençlerince yeğlenmiştir.

 • Murat Uz
  Murat Uz16.04.2010 - 19:54

  bütün kuralları yıkmak, her türlü düzene ve otoriteye karşı gelmek. insanın gerçekten özgür olduğu tek felsefi akım. amaçsız ve kaybedeceğin bir şey olmadan yaşamak, bir hiç olmak.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün31.01.2010 - 12:41

  'Dünyada kişisel varlığımız anlamsız ve hedefsizdir,ama o hiçlikle son bulmaksızın kaçınılmaz olarak tekerrür eder. Bu ebedi bir tekerrürdür.Bu,nihilizmin en aşırı biçimidir.Hiçliğin anlamsız olanın ebedi oluşu' (Nietzsche)

 • Ayşe Yılmaz
  Ayşe Yılmaz12.10.2008 - 18:52

  hiçlik
  koca bir boşluk

 • Beste Negâr
  Beste Negâr20.06.2008 - 23:59

  Kelime anlamı olarak “nihil” latince ‘hiç’ demektir.Nihilizm-hiççilik

  Yabancılaşmanın 20. yüzyıl sanat ve edebiyatında belirli bir etkisi olmuştur.Çağdağ bilimin buluşlarıyla, toplumsal anlaşmadaki geriliğin çelişmesi de yabancılaşma duygusunu ayrıca beslemiştir.Bu yabancılaşma duygusu giderek tam bir umutsuzluğa, yani nihilizme dönüşmüştür.Yozlaşmanın anlamını en iyi bilenlerden biri olan Nietzsche, nihilizmin yozlaşmanın önemli bir niteliği olduğunu görmüş [[Nihilizmin doğuşunu]] dünyaya bildirmiş: [[Avrupa kültürümüz bütünüyle, yıldan yıla artan çapraşık bir gerilime nice zamandır yıkıma doğru tedirginlik içinde hızla ilerliyor]] demiş ve içine atıldığımız zamanı da şöyle betimlemiş; “kişinin yaşadığı zamana atılması düşüncesi, daha sonra varoluşculuğun ele alacağı sorunlardan biri olacaktır’’ demiştir..

  Buradan da anlaşılacağı gibi, büyük iç yozlaşma ve çözülmelerle dolu bir zaman..Kesin Nihilizm demek, varoluşun kesin olarak hiçbir anlamı olmadığına inanmak demektir..Bana göre Nihilizm bir geçiş dönemi hastalığıdır..Hiçbir anlamı yoktur, sapkınlık-sapıklık demektir..Yozlaşmanın mantıksal sonucudur..

 • Bora Aslan
  Bora Aslan04.08.2007 - 19:07

  bir felsefi görüşten ziyade depresif bir rahatsızlıktır...

 • Bora Aslan
  Bora Aslan11.07.2007 - 17:37

  yaşamın anlamı sorusuna yanıt bulamama durumudur. içine fazla gark olunduğunda insanı depresyona sürükleyen ya da depresif durumda daha çok içinde olunan bir bakıştır yaşama.

 • Duffy Duck
  Duffy Duck15.04.2007 - 14:11

  no matter what you do

 • Aydın Gürz
  Aydın Gürz27.12.2006 - 15:01

  hiç
  tanımı olurmu hiçin?