Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

nihilizm sizce ne demek, nihilizm size neyi çağrıştırıyor?

nihilizm terimi Oğuzhan Demirci tarafından tarihinde eklendi

 • Talip Can O?uz
  Talip Can O?uz

  bazen haklı bulduğum bir akım.
  hiççilik.
  hayat hiçti insanlar hiç.
  herşey hiç. amaçsız varlıklarız.

 • Naz Bilen
  Naz Bilen

  .metafizik ve törebilimsel güç ve kuralları yok sayan, hiçbir yetkeye boyun eğmemek ilkesini güden öğreti. özellikle 19.yy rusya'sında tutunmuş bir akımdır. sonunda başsızcılığa dönüşmüştür. kökleri antik çağ yunan düşüncesine, özellikle gorgias'ın yadsıcılığına dayanır. turgenief'in babalar ve çocuklar adlı ünlü romanında bütün ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi o çağın aydın gençlerince yeğlenmiştir.

 • Murat Uz
  Murat Uz

  bütün kuralları yıkmak, her türlü düzene ve otoriteye karşı gelmek. insanın gerçekten özgür olduğu tek felsefi akım. amaçsız ve kaybedeceğin bir şey olmadan yaşamak, bir hiç olmak.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Dünyada kişisel varlığımız anlamsız ve hedefsizdir,ama o hiçlikle son bulmaksızın kaçınılmaz olarak tekerrür eder. Bu ebedi bir tekerrürdür.Bu,nihilizmin en aşırı biçimidir.Hiçliğin anlamsız olanın ebedi oluşu' (Nietzsche)

 • Ayşe Yılmaz
  Ayşe Yılmaz

  hiçlik
  koca bir boşluk

 • Beste Negâr
  Beste Negâr

  Kelime anlamı olarak “nihil” latince ‘hiç’ demektir.Nihilizm-hiççilik

  Yabancılaşmanın 20. yüzyıl sanat ve edebiyatında belirli bir etkisi olmuştur.Çağdağ bilimin buluşlarıyla, toplumsal anlaşmadaki geriliğin çelişmesi de yabancılaşma duygusunu ayrıca beslemiştir.Bu yabancılaşma duygusu giderek tam bir umutsuzluğa, yani nihilizme dönüşmüştür.Yozlaşmanın anlamını en iyi bilenlerden biri olan Nietzsche, nihilizmin yozlaşmanın önemli bir niteliği olduğunu görmüş [[Nihilizmin doğuşunu]] dünyaya bildirmiş: [[Avrupa kültürümüz bütünüyle, yıldan yıla artan çapraşık bir gerilime nice zamandır yıkıma doğru tedirginlik içinde hızla ilerliyor]] demiş ve içine atıldığımız zamanı da şöyle betimlemiş; “kişinin yaşadığı zamana atılması düşüncesi, daha sonra varoluşculuğun ele alacağı sorunlardan biri olacaktır’’ demiştir..

  Buradan da anlaşılacağı gibi, büyük iç yozlaşma ve çözülmelerle dolu bir zaman..Kesin Nihilizm demek, varoluşun kesin olarak hiçbir anlamı olmadığına inanmak demektir..Bana göre Nihilizm bir geçiş dönemi hastalığıdır..Hiçbir anlamı yoktur, sapkınlık-sapıklık demektir..Yozlaşmanın mantıksal sonucudur..

 • Bora Aslan
  Bora Aslan

  bir felsefi görüşten ziyade depresif bir rahatsızlıktır...

 • Bora Aslan
  Bora Aslan

  yaşamın anlamı sorusuna yanıt bulamama durumudur. içine fazla gark olunduğunda insanı depresyona sürükleyen ya da depresif durumda daha çok içinde olunan bir bakıştır yaşama.

 • Duffy Duck
  Duffy Duck

  no matter what you do

 • Aydın Gürz
  Aydın Gürz

  hiç
  tanımı olurmu hiçin?

 • Melek Kara
  Melek Kara

  hiççilik.
  nietzsche ile gelişen ve bir çok şeyi saran bir akım.

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  turgenyev olmasaydı zordu işiniz :))

 • Gözde Deniz
  Gözde Deniz

  ....................................................................................dÜnYaDaKi tEk gErÇeK........................................................................

 • Muhammed Özbay
  Muhammed Özbay

  hepimizin bildiği gibi nihiliz akımı herşeyi yadsıyan hiçbirşeyi kabul etmeyen ve edemeyen bir akımdır.bu kelime bana neyi çağrıştırıyor deseniz eğer,bende bilmiyorum tam olarak neyi çağrıştırıyor.Çünkü düşünmedim.ama buna inanıyorum ki hepimiz birer dengenin parçalarıyız.çünkü öyle olmak zorundayız ve birgün bu denge içindeki görevimiz sona erecek ve bizim yerimize başka varlıklar geçecek.unutmayalım ki her son yeni bi başlangıçtır,yeni bir düzendir

 • Sibel Keten
  Sibel Keten

  Varolan bütün varlıkları, değerleri ve gerçekleri yadsıyan, bunların gerçek bir temeli bulunmadığını öne süren aşırı bireyci bir görüş.. Hiççilik..

 • Koray Yıldırım
  Koray Yıldırım

  'İnanırsam İnananların İnancına İnanmam,İnanırsam İnancımın İnançszlığına İnanmam! ..'

 • Drag Bonfire
  Drag Bonfire

  Nihilizm, dinin, ahlâki değerlerin hükümetin, kanunların ve öğretilen herşeyin top yekün reddedilişidir. Nihilizm kelimesini ilk defa İvan Turgenev kullandı. 1862'de yazdığı Babalar ve Çocuklar adlı eserindeki Bazarov, kibirli bir nihilisti temsil eder. Fakat nihilizm kelimesini Avrupa'ya ve dünyaya yayan Nietzshe olmuştur. Türkiye yansıması ise Oğuz Atay'dır..

  Bu görüş, varlığı her şekliyle şüpheyle karşılar; hatta yok sayar; buna bağlı olarak da her çeşit bilgi imkânını inkâr ederek hiçbir doğru, genel-geçer bilginin olamayacağını ileri sürer. Bu görüşün kökleri Antikçağ Yunan Felsefesine, özellikle Gorgias'ın inkârcılığına kadar geri gider. Gorgias, varlık ve bilgi ile ilgili nihilizmini şu üç önermede ortaya koyar: 'Hiçbir şey yoktur'. 'Birşey olsaydı da bilemezdik'. 'Bilseydik de başkalarına bildiremezdik'.

  Elinizde tuttuğunuz kahve fincanına var diyebilirsiniz. Ayrıştırın, toprak, boya vs.. sonra daha ileri gidin.. atom haline ve yapıtaşlarına.. elektron, nötron, proton.. enerji haline dönüştüğünde bir maddeye var diyebilir misiniz? yoksa kocaman bir HİÇ'mi? ..

 • Hale Aydım
  Hale Aydım

  Toplumsal bir grubun ortak düşünsel ve ahlaki değerlerini yadsımaya,bu grubun kolektif ülküsünü kabul etmemeye dayanan tutumdur.....

 • Onur Umut
  Onur Umut

  çarlık rusyasıyla gelen ve nietzsche ile evrenselleşen,aslında yok gibi görülen ama hakikatin kendisi olan.en yüce değerlerin kendini degerden düşürmesi.

 • Cay Keyfi
  Cay Keyfi

  Batı, serüveninde önce tanrıların varlığını kabul ettiği Tanrı'ya itaat etti..
  Sonra trajedilerinde ve mitolojilerinde onları yarı insan haline getirdi... Erupides, Aishklos, Sophokles derken, insan tanrı'nın koyduğu kadere karşı gelmeye başladı Oidipus ile...
  Zamanla bu başkaldırı Hristiyanlığın gelişine kadar devam etti. Hiristiyanlık geldi, tekrar eski düzene geri dönüldü. Bireyin ilahi kuralları kabullenmesi devam etti...
  Fransız ihtilalinden önceki dönemlerde Dante ile başlayan akımla insan aklı ön plana almaya başladı. bu süreç devam etti ve aklı ön plana alan insan kendi hayat kurallarını koyup 'Sezar'ın hakkı Sezar'a ' deyip ilahi kuralları bir yana attı.. Sonra insanların önüne izm'le sürülmeye başladı...
  Kapitalizme karşı başlayan ve adı günümüzde özgürlük olarak bilinen kavram kapitalizmi yıkamayınca değişim geçirip kapitalizm içinde bireylerin özgürlüğü adı altında serüvenini sürdürdü... Pragmatizm, kominizm derken insan nihilizm 'e de adım atar oldu. Biri bitince bir izm üretmek gerekli idi. Bundan sonra nereye gider bu süreç onu zaman gösterecek...
  Yeni Dünya Düzeni dedikleri kavram en son sunulan yol mu?

 • Dogukan Erset
  Dogukan Erset

  Nihilizm’e göre hiçbir varlık gerçekten var değildir ve varlığı var olan olarak kabul eden görüşlere karşı çıkar.Nihilizm hiçbir değer ve kural tanımayan bir görüştür ve toplumda düzeni sağlayan tüm otoriteleri reddeder.Nihilizm bu biçimiyle siyasal anlamda anarşizme temel oluşturur.

 • Sima
  Sima

  Hızla bulaşan, çağın düşünce hastalığı

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz

  yokluk...

 • Serkan Günday
  Serkan Günday

  sonu statukoculuktur.
  topluma uzaklaşma yabancılaşma melankolikliği getiren felsefe (burjuva bireyciliği, felsefi götü kalkıklık) ilk olarak turgenyevin babalar ve oğullar isimli kitabında savunulmuş anlayış..
  degersizligi savunan bir dünya görüsü..
  hicbir sey önemli degildir..
  asırısı hastalık oluyor..
  hiççilik, dünyada hiçbirşeyin anlami ve önemi olmadığını savunan bir izm
  rusyada bir takim nihilistler sonradan 'hiç bir şeyin anlami yok devrimden baska' diyerekten devrimci moduna girmislerdir. daa bu konuda cok sey anlatabilinir ama bu kadari ichin yeter.
  daha ne diyeyim...

 • Zeynel Celik
  Zeynel Celik

  Hiççilik

 • Ulaş Altunok
  Ulaş Altunok

  Tanrı olmanın en kısa yoludur, ancak tanrıya giden en zorlu yol olduğuda rivayet edilir.