Kültür Sanat Edebiyat Şiir

imam-ı gazali sizce ne demek, imam-ı gazali size neyi çağrıştırıyor?

imam-ı gazali terimi Cay Keyfi tarafından 28.12.2003 tarihinde eklendi

 • Mustafa Yıldırım
  Mustafa Yıldırım26.03.2009 - 18:15

  Müçtehid, müceddit, allame-i cihan...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan23.01.2009 - 10:20

  İMAM-I GAZALİ
  Ömrü boyunca ilim tahsili ile uğraşan ve ardında 500 den fazla eser bırakan, evinin yanına yaptırdığı binalarda öğrenci yetiştiren büyük bir İslam alimidir. Hüccet-ül İslam adını alışıda bunu kanıtlar. Hayatının büyük bölümünü ibadetle, ilimle geçirirdi, son günde öyle yaptı, sabah namazını kıldı, kefenini istedi, kıbleye döndü, dilinde kelime-i tevhidi söyleye söyleye son nefesini verdi, hak yolundaydı, Hak’ka yürüdü.

 • Veysel Şahin
  Veysel Şahin07.04.2007 - 17:37

  Felsfeyle uğraşmanın dinsizlikle alakasının olmadığını felsefenin insanın kendisini sınamasını sağladığını isalamiyette raaştırmanını önemini göstariyor

 • Veysel Şahin
  Veysel Şahin06.04.2007 - 17:16

  cağın müfessiri

 • Kral Kral
  Kral Kral23.01.2007 - 20:31

  en büyük alimlerden biri kitabını herkes okumalı.

 • Harun İşlek
  Harun İşlek23.01.2007 - 11:31

  Büyük islam alimi.....

  Yunan felsefecilerinin sapık fikirlerine cevap verebilmek için, sırf yunanca'yı öğrenmiş ve Felsefede büyük başarılara imza atmıştır..

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu15.12.2006 - 11:33

  Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

 • Mustafa Aykurt
  Mustafa Aykurt09.05.2006 - 22:40

  İmam-ı Gazali’ye neden düşmanlar?
  Bu sorunun cevabına geçmeden önce, Gazali düşmanlarının bir tahlilini yapmak lazım. Dikkat edilirse bunlar, İslamiyeti kendi kafalarına göre yorumlamak isteyen; kısa akıllarına göre dine ilaveler çıkarmalar yaparak ismi “İslam” olan fakat gençek islamla ilgisi olmayan yeni bir din kurmak isteyenlerdir. Veya alt yapısı müsait olmadığı, dine ait temel bilgilerden yoksun oldukları için bu tür art niyetli kimselerin oyununa gelen kimselerdir.

  İşte, imam-ı Gazali hazretleri bu inançsızlık yolunu kapadığı için ona düşman oldular. İmam-ı Gazali bu tehlikeli yolu öyle sağlam engellerle kapatmış ki on asırdır bu yolu açamak için zorluyorlar. İtiraf edelim ki otoban olarak olmasa da stabilize yol olarak geçiş yapabilecek hale getirdiler. Nihai hedefleri otoban haline getirmek.

  İmam-ı Gazali hazretlerinin savunduğu doğrular neydi, bunun karşısında olan felsefecilerin yanlışları neydi, şimdi de biraz bunun üzerinde duralım:

  İmam-ı Gazali hazretleri bir ehli sünnet âlimi idi. İlimde tek ölçüsü vahye dayalı nakil bilgileri idi.Yani Cenab-ı Hakkın, Muhammed aleyhisselam ile bildirdiği bilgilerdi. Gazaliye göre daha doğrusu dinimize göre, bu bilgiler herşeyin üzerinde idi. Başta akıl olmak üzere diğer bilgi kaynakları buna uygun ise bir değer ifade ederdi; uygun değil ise hiçbir kıymeti yoktu.

  İmam-ı Gazali hazretlerine karşı olan felsefeciler ise aklı esas almışlardı. Başta Kur’an-ı kerim ve Rusulullahın bildirdikleri olmak üzere herşeyi akıl süzgecinden geçiriliyor, akla uygun değil ise kabul görmüyordu. Bunlarla ilgili bir-iki örnek verecek olursak:

  Mesela, Müslümanlara, (yahudilere ve nasârâya ve mecûsîlere) göre, varlıkların maddeleri de, sıfatları da hâdistir. Yani bunlar yok iken sonradan yaratıldı. Sonunda yine yok edileceklerdir. Ezeli ebedi değildirler. Ebedi ve ezeli olan sadece Cenab-ı Haktır.

  Aristoya ve onun yolunda olan Fârâbî, İbni Sînâ felsefeciler bunu akıl ile anlayamadıkları için, cisimlerin maddeleri de, sıfatları da kadîmdir. Yâni ezelîdir, hep vardır dediler. Bu sözün yanlış olduğunu, bugün modern kimya bilgisi kesin olarak bildirmektedir. Böyle bir inanç küfürdür.

  Aklı yaratan Allahü teâlâdır. Yaratanı bırakıp aklı esas almak, aklı ilahlaştırmak en büyük akılsızlıktır. Felsefenin tek dayanağı akıldır. Fakat, gerek zamanla tecrübî bilgilerin değişmesi ve gerekse bir başka insanın aklının bir önceki filozoftan daha farklı bir yapıya sâhib olması sebebiyle kurdukları felsefik sistemler şu veya bu oranda ve bâzan tamâmen değişmiştir.

  Böylece ortaya çıkan çeşitli felsefe okulları birbirini devamlı reddetmişlerdir. Felsefecilerin tek bildiği, hakikati, tekte değil, çokta; nihâyet hakta değil, bâtılda aramanın sanatıdır.Ancak bunlar akılları ile her şeyi çözmeye çalıştıkları için bir sonraki filozof, bir öncekini kötüleyerek yükselmektedir.

  Peygamberlerin, aklın dışında ve üstünde bulunan sözlerini, akla danışmaya kalkışmak, akla aykırı bir iş olur. Gecenin koyu karanlığında bilinmiyen yerlerde, pervâsızca yürümeye ve engin denizde, acemi kaptanın, pusulasız yol almasına benzer ki, her ân uçuruma, girdâba düşebilirler.

  Nitekim, felsefeciler ve tecrübeleri hayâlleri ile îzâha kalkışan maddeciler, akılları dışında bulunan sözlerinin çoğunda yanılmış, bir yandan birçok hakîkatleri meydana çıkarırken, bir taraftan da, insanların saadet-i ebediyyeye kavuşmalarına mani olmuşlardır.

  Yunan, Hind, Fars, Latin felsefelerinden ilhâm alan, İbni Sînâ, Fârâbî, İbni Tufeyl, İbni Rüşt, İbni Bâce gibi filozoflar zuhûr ederek, bazı bilgilerde Kur'an-ı kerimin hak yolundan ayrılmışlardır. Örneğin, İbni Sina, Muad kitabında Kıyamette dirilmeği inkar etmektedir. İbn-i Tufeyl ise öldükten sonra dirilmeye inanmamakla birlikte ilk insanın Âdem aleyhisselâm ile hazret-i Havvâ’dan çoğaldığını kabul etmemektedir.

  Bu ve buna benzer inançlarından dolayı, felsefecilerin bütün fikirlerini incelemiş olan İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi İslam büyükleri bunların imanlarını kaybettiklerini küfre düştüklerini bildirmişlerdir

 • Aydın Aydın
  Aydın Aydın02.04.2006 - 12:33

  HÜCCET'ÜL İSLAM İMAM-I GAZALİ'NİN İFŞAATNAMESİ:

  ''Sonra kendi durumuma baktım.Birde ne göreyim ! Dünyevi alakalar içine dalmış batmışım.Bu alakalar beni her taraftan sarmışlar ! Yaptığım işlerimi gözdeen geçirdim.Onların en güzeli tedris ve talim idi.Fakat bu saha'da ehemmiyetsiz,ahiret yoluna faydası olmayan ilimlerle meşgul olduğumu anladım.Onun'da Allah rıza'sı için değil,mevki ve şöhret kazanmak gayesi ile olduğuna kanaat getirdim.Bu halimle uçurumun kenarında bulunduğuma,eğer durumumu düzeltmek için harekete geçmezsem ateşe yuvarlanacağıma kanaat getirdim.''

  ''Yakinen anladım ki,sufiler (tasavvufçular) hakikaten Allah yolunu bulan kimselerdir.Onların gidişleri,gidişlerin en güzelidir.Gittikleri yol,yolların en doğrusu,ahlakları ahlakların en temizidir.Dünya'da ki bütün akıllı insanların akılları,hikmet sahiplerinin hikmetleri,şeriat'ın bütün teferruatını bilen zahir ulemasının ilimleri,onların gidişat ve ahlakından bir şey değiştirmek ve yerine daha iyisini koymak üzere bir araya gelseler,buna muvaffak olamazler.''

  ''Onların zahir ve batınlarında ki hareket ve duyguların hepsi,Nübüvvet kandilinin nurundan alınmıştır.Yeryüzün'de ise nübüvvet nurundan başka hidayet rehberi,nur kaynağı yoktur.''


  İMAM-I GAZALİ.

 • Pheta Sl
  Pheta Sl27.03.2006 - 04:46

  'cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen,cevizin hepsini kabuktan ibaret zanneder'