Kültür Sanat Edebiyat Şiir

hu sizce ne demek, hu size neyi çağrıştırıyor?

hu terimi Özge tarafından 28.09.2005 tarihinde eklendi

 • Leyla Gül
  Leyla Gül23.06.2011 - 10:05

  ..  'Hiç ile kırk oluruz..' der bir güzel.Rahmetin en ganisi O'na olsun..  ..

 • Leyla Gül
  Leyla Gül20.06.2011 - 22:50

  ..  'Gayrisini İstemem..İstemeyi de istemem..'
  İllâ Hû..  ..

 • Murat Çırak
  Murat Çırak10.06.2010 - 13:27

  ŞEHADET-İ İMANIN ASLI

  Hazret-i Kur’ân’da ALLAH’ın bildirdiği imanın şartlarına inanarak ve inancının samimiyeti ve sadakati kadar yaşadığı nisbette rahmet-i ilâhiyenin ihsanı ile iman kalbine yerleşir. Aciz kul mü’min, ittika sahibi (müttaki) , olur. Hal ve ahvalinin ilâhi aşka dönüştüğü her icraatında görülür. Müşahede zevki ile imanın zirvesine, ALLAH ve resulüne şehadetle varılır. Şehadet zevki, İhsan-ı İlâhi ile imanlı kul, HU (O) esması ile şirkin barınacak yer bulamayacağı hazret-i insan olur.

  Pir-i Galibi H.Galip Hasan KUŞÇUOĞLU

  www.galibi.com / Metafizik2 adlı kitabından

 • Leyla Gül
  Leyla Gül12.10.2008 - 21:03

  Bir Halvetî şeyhi'nin gönülcüğünden sefer eylemiş...Biz dahî öpüp alnımıza götürdük...
  Siz dahî aşk ediniz Efendiciğim..Aşk ile semâ eyleyiniz..


  'Kesrette buldu vahdeti mihnette buldu rahatı
  Firkatte buldu vuslatı her bârı Hû Yâ Hû ile..'

  ..

 • Sedat Karakaya
  Sedat Karakaya18.03.2008 - 15:24

  Bir suret bir fikirden ibarettir insan
  Bilinçte görünüp bellekle yaşanan
  Hayy´dan gelmiş Hu´ya gitmiş
  Bir hatıradır sadece geriye kalan

  'Gerçeklerle Yüzleşmek' kitabından alıntı:

 • Hüseyin Kalkan
  Hüseyin Kalkan12.04.2007 - 03:48

  hu dünyanın anlamlarından sadece birisi ve terim anlamı ise
  aslında ' dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünün cıkardıgı ses olarakda ifade edilir ' hu bu nedenle zikirlerde, allah'ın (c.c.) kidabında vede belli başlı müslümanların isimlerinin baş harflerindede yer almıştır VS.

 • Duffy Duck
  Duffy Duck09.04.2007 - 16:21

  Komşu komşu hu, oğlun geldi mi? geldi, ne getirdi?

 • Leyla Gül
  Leyla Gül09.04.2007 - 16:15

  Kurnalardan Hu akar
  'Hu' kokar bahçelerde
  Gönüller 'Hu'ya meftun
  'Hu' sinmiştir gülün dikenine
  Ayrılık 'Hu'dan bir kor
  Vuslatın alnımı 'Hu'dan yakar
  'Hu' açar kapının tokmağını
  'Hu' bakar evin sahibi de..
  'Hu'dur alem vesselam..

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı22.12.2006 - 13:36

  Adını sordular. Söyledim. 'Tanımıyoruz, kimmiş o? ' dediler. Az kaldı perdeyi çekip seni onlara gösterecektim; fakat ihtiyatkar olmayı yine Senden öğrendiğim için vazgeçtim ve düşündüm ki, gösterseydim de göremeyeceklerdi; zira perdelerin kalktığı ezel gününde onlar Seni görmüşlerden olsalardı, şimdi burada, 'Tanımıyoruz' demezler ve demir asa demir çarık, bu kainatın tek görülecek görülmemişini arar ve bulurlardı..

 • Aydın Aydın
  Aydın Aydın27.03.2006 - 14:19

  Hû” Sûfilere göre, Allah (CC) Hz.leri’nin zâtına işaret eden ismidir. Arapça'da üçüncü tekil şahıs zamiri olan hû (hüve) ilk tasavvuf kaynaklarında, cem' halini yaşayan sâlikin tevhid anlayışını ifade etmek amacıyla “Hû bilâ Hû” ifadesi içinde kullanılmıştır.[1] Baklî de bu ifadeyi “aynü'lcem' makamı” anlamında yorumlamıştır.[2]

  Muhyiddin-i Arabi (RA) Hz.leri’ne göre “Hû”, hiçbir varlığın müşahede edemeyeceği Allah (CC) Hz.leri’nin mutlak gayb ve sır olan zâtına işaret eder ki, bu da Hadis-i Şerif’lerde ifade edilen ihsan makamının karşılığıdır.[3]