Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

hu sizce ne demek, hu size neyi çağrıştırıyor?

hu terimi Özge tarafından tarihinde eklendi

 • Leyla Gül
  Leyla Gül

  ..  'Hiç ile kırk oluruz..' der bir güzel.Rahmetin en ganisi O'na olsun..  ..

 • Leyla Gül
  Leyla Gül

  ..  'Gayrisini İstemem..İstemeyi de istemem..'
  İllâ Hû..  ..

 • Murat Çırak
  Murat Çırak

  ŞEHADET-İ İMANIN ASLI

  Hazret-i Kur’ân’da ALLAH’ın bildirdiği imanın şartlarına inanarak ve inancının samimiyeti ve sadakati kadar yaşadığı nisbette rahmet-i ilâhiyenin ihsanı ile iman kalbine yerleşir. Aciz kul mü’min, ittika sahibi (müttaki) , olur. Hal ve ahvalinin ilâhi aşka dönüştüğü her icraatında görülür. Müşahede zevki ile imanın zirvesine, ALLAH ve resulüne şehadetle varılır. Şehadet zevki, İhsan-ı İlâhi ile imanlı kul, HU (O) esması ile şirkin barınacak yer bulamayacağı hazret-i insan olur.

  Pir-i Galibi H.Galip Hasan KUŞÇUOĞLU

  www.galibi.com / Metafizik2 adlı kitabından

 • Leyla Gül
  Leyla Gül

  Bir Halvetî şeyhi'nin gönülcüğünden sefer eylemiş...Biz dahî öpüp alnımıza götürdük...
  Siz dahî aşk ediniz Efendiciğim..Aşk ile semâ eyleyiniz..


  'Kesrette buldu vahdeti mihnette buldu rahatı
  Firkatte buldu vuslatı her bârı Hû Yâ Hû ile..'

  ..

 • Sedat Karakaya
  Sedat Karakaya

  Bir suret bir fikirden ibarettir insan
  Bilinçte görünüp bellekle yaşanan
  Hayy´dan gelmiş Hu´ya gitmiş
  Bir hatıradır sadece geriye kalan

  'Gerçeklerle Yüzleşmek' kitabından alıntı:

 • Hüseyin Kalkan
  Hüseyin Kalkan

  hu dünyanın anlamlarından sadece birisi ve terim anlamı ise
  aslında ' dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünün cıkardıgı ses olarakda ifade edilir ' hu bu nedenle zikirlerde, allah'ın (c.c.) kidabında vede belli başlı müslümanların isimlerinin baş harflerindede yer almıştır VS.

 • Duffy Duck
  Duffy Duck

  Komşu komşu hu, oğlun geldi mi? geldi, ne getirdi?

 • Leyla Gül
  Leyla Gül

  Kurnalardan Hu akar
  'Hu' kokar bahçelerde
  Gönüller 'Hu'ya meftun
  'Hu' sinmiştir gülün dikenine
  Ayrılık 'Hu'dan bir kor
  Vuslatın alnımı 'Hu'dan yakar
  'Hu' açar kapının tokmağını
  'Hu' bakar evin sahibi de..
  'Hu'dur alem vesselam..

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  Adını sordular. Söyledim. 'Tanımıyoruz, kimmiş o? ' dediler. Az kaldı perdeyi çekip seni onlara gösterecektim; fakat ihtiyatkar olmayı yine Senden öğrendiğim için vazgeçtim ve düşündüm ki, gösterseydim de göremeyeceklerdi; zira perdelerin kalktığı ezel gününde onlar Seni görmüşlerden olsalardı, şimdi burada, 'Tanımıyoruz' demezler ve demir asa demir çarık, bu kainatın tek görülecek görülmemişini arar ve bulurlardı..

 • Aydın Aydın
  Aydın Aydın

  Hû” Sûfilere göre, Allah (CC) Hz.leri’nin zâtına işaret eden ismidir. Arapça'da üçüncü tekil şahıs zamiri olan hû (hüve) ilk tasavvuf kaynaklarında, cem' halini yaşayan sâlikin tevhid anlayışını ifade etmek amacıyla “Hû bilâ Hû” ifadesi içinde kullanılmıştır.[1] Baklî de bu ifadeyi “aynü'lcem' makamı” anlamında yorumlamıştır.[2]

  Muhyiddin-i Arabi (RA) Hz.leri’ne göre “Hû”, hiçbir varlığın müşahede edemeyeceği Allah (CC) Hz.leri’nin mutlak gayb ve sır olan zâtına işaret eder ki, bu da Hadis-i Şerif’lerde ifade edilen ihsan makamının karşılığıdır.[3]

 • Burcuomeroglu
  Burcuomeroglu

  O = Allah (c.c.)

 • Sim
  Sim

  Bu da Geçer Ya HU..

 • Vedat Kocakaya
  Vedat Kocakaya

  işaret sıfatlarından biri... bu... şu... hu.......................:P

 • Hacer Duman
  Hacer Duman

  ALLAH

 • Hamza Ressam
  Hamza Ressam

  allah demek

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Hu çekmeyi...
  Gençlik yılları deşarjları belli bir olgunluktan sonra ayıp olarak karşılanan toplumlarda maçlara gidip yu çekilirek tatmin edilebilirken. Bu alışkanlık aynı zamanda küfürlerin de dans ettiği bu ortamlarda kadınlar tarafından uygulanabilir değildir.
  O yüzden büyük çoğunluğu eve kapalı olarak vakit geçiren kadınlar evlerde toplanarak hu çekerler. Bu hu çekme ayinleri esnasında aşırı oksijenin etkisi ile büyük translara gidip extazi, eroin almışçasına kendilerini kaybederler. Ve ayrılırlarken terden sırılsıklam bir biçimde tekrar yapılacak ayinin tarihini belirleyip deşarj olmuş şekilde evlerine dönerler.

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz

  Who? Me? You must be joking! ..

 • Özge
  Özge

  NEFESTEKi HUU SIRRI

  Şimdi bu konuya tam açıklık getirmek için İlah ve Allah
  kelimesindeki Sırra birazcık değineceğiz. Allah’ın izniyle... Allah ve İlah
  kelimesindeki asıl harf -H- harfidir. Bu nedenle insan nefes alırken de,
  verirken de Hı-He-Ha sesi çıkarır. Buna Tasavvuf’ta “Sır” derler ve
  “Sırra vukuf tut”, yani; “nefesini say, şuurunu nefesine ver” derler. Bu tabii
  ve en yüce bir zikirdir. Uykuda uyanıklıkta 24 saat, insan Allah’ı Hu ismiyle
  zikretmektedir. Zikri daim ve Selat-ı daim de budur. Tabii ki o kişinin
  kalbi de, Ruhu da, Sırrı da, Letaifleri de önceden Allah’ın zikrini yapmış
  olacaklar, yoksa bir türlü bu yüce zikre vukuf olamaz, başaramaz. Vukuf olmazsa
  da bu kendi tabii Hu zikrinden gafil olur, ona “zikri gafilin” derler.
  Gafillerin zikri de Hak katında geçerli değildir. Ancak o tabii bir zikirdir.
  Rüzgar da Hu diye eser, ses çıkarır, su da, motorlar da hep Huuu diye çalışır,
  ses çıkarırlar. Doğanın tamamı Hu çeker, Hu Hu diye dönerler, aşklarından
  semah-hareket ederler. Işte bu Allah ve İlah kelimesindeki He-Hu’dur.

  Hu-O demektir. Kimlik-Hüviyet yani varlık - Vücut ifade
  eder. Gerçek Vücut ise Allah’tır, diğer muhdes-sonradan olan şeyler-hep kendi
  nurundan, Nur’un-Enerjinin tekasüfünden yoğunlaşmasından oluşmaktadır.
  Kesret-çokluk alemi, geometrik-şekli alem de böyle oluşmaktadır. Deniz ve
  sonradan oluşan köpükler gibi... Nasıl ki köpüklerin gerçek varlıkları yoktur,
  deniz ile vardırlar, Eşya-şeyler-alemler de Allah ile varlardır. Hakikatte
  varlıkları vücutları yoktur. Allah’ın Vücudu gerçek vücuttur, diğerlerinin
  varlıkları izafi-geçicidir. Ve Vücud -u İlahi Nurdur. Ve kenarsızdır. O nedenle
  de eşsiz Birdir, Mutlak Vahiddir. Diğer birler, birbirlerinin eşdeğerlisi
  benzerleridir, başka birler de vardır. Örneğin 10 rakamında on tane bir vardır.
  Her bir, mutlak bir değillerdir. Mutlak bir, mutlak mevcut olandır. Zira iki
  kenarsız var (vücut) düşünülemez.Tek İlah Allah’tır, Hu’dur, Mutlak Mevcut
  ve Mutlak Birdir.

  İşte Allah kelimesindeki He-Hu-O: Vücut-Varlık, kimlik- hüviyet,
  zatiyet ifade ettiğinden, Allahü Taâlâ’dan, Huu’dan, İlahtan başkasında gerçek
  varlık, vücud, hüviyet, kimlik, zâtiyet bulunmaz. Bu nedenle Allahu Taala kuluna
  ve nesnelere kendi sıfatlarını vermiştir. Zaten bütün eşya-nesneler Esma-i
  Hüsna’sının mazharıdırlar. Ancak sadece ilahlık (Uluhiyyet) sıfatını vermez.
  Olmaz, çünkü... Hakiki Varlık, ezeli olan Varlığa aittir. Allah’tan başka
  ikinci bir gerçek vücut-varlık olmaz ve düşünülemez. Hakiki Vücut birdir. Ve
  ancak vücut sahibi olanın Uluhiyyet-Mabudiyet sıfatı olur. Allah’tan başkasının
  varlığı-hüviyeti geçicidir. Vücut sahibi olmayanda da Uluhiyet-Mabudiyet olamaz.
  Allah’tan başka ilah yoktur, İlah Allah’dır, La ilahe illa huu...
  Kadim-Ezeli Vücut Nurdur ve sınırsızdır. iki sınırsız var ise olmaz,
  Allah’ın -gerçek varın- varlığı zorunlu olduğu gibi kenarsızlığı nedeni ile
  Mutlak Birliği de zorunludur. Alem-Adem-Ruh-Melek, her nesne hakikatte Hu’dur, O’dur. Ama hakikatte, hüviyette değil... Allah’ın hüviyeti alemlerden
  müstağnidir. Çünkü O Ezeli-Ebedi-Daim-Kadim vardır. Diğer varlar, nesneler,
  Allah’ın varlığı ile var görünen izafi-geçici nesnelerdir. Denizin üstündeki
  köpüklerin geçiciliği gibi. Unutulmamalıdır ki köpüklerin aslı da denizdir, hakiki varlıkları yoktur. Allah, Mevcud-el Mevcudattır. Varların varı, varların özü, özümüz... Hu-O Bir’dir... Allah’ın Birliği de Varlığı gibi zorunludur. Allah Zatını da hiç kimseye vermez, verilemez. Zat Bir’dir, kenarsızdır, bölünemez. Ama diğer Esma Sıfatlarından Aleme-Ademe verir. “Ve alleme Ademel Esmae külleha- Bütün isimleri Ademe öğrettim.” (Bakara, 31)
  Adem Allah’ın Zatının aynası ve Esması’nın - Sıfatının mahzarıdır. Diğer
  nesneler ise, bazı isimlerinin (sıfatlarının) mazharıdır. Adem (İnsan-ı Kamil) ,
  İlah değildir ancak İlahi vasıflar taşır. “Allah’ın Huyları (Sıfatları) ile
  huylanınız” (Hadis-i Şerif) . “Sıbğatellah - Allah’ın Rengi-. En güzel
  renk Allah’ın rengidir. Yani Allah’ın huyu, Allah’ın sıfatı, Allah’ın rengi en
  güzeldir.” (Bakara: 138)
  Kâzım YARDIMCI (Adıyaman'lı)
  www.varliktanveriler.com

 • Hakan Seller
  Hakan Seller

  H2u :)