Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

boşnak sizce ne demek, boşnak size neyi çağrıştırıyor?

boşnak terimi Zilzal Zelzele tarafından tarihinde eklendi

 • ESLEM sulün
  ESLEM sulün

  Ben ibrahim zindan dan boşanmak istorum

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Güney Slav halklarından biri..

 • hakan eryiğit
  hakan eryiğit

  http://www.igman.tv/balkanlarin-genetik-yapisi-r1a1-e-dikkat/
  Bilimsel veriler var

 • hakan eryiğit
  hakan eryiğit


  Bu hoca Türk hablo grubu içerisinde olduğunu söylüyor.Adamların dedelieri Türk idi.

 • Kenan Demir
  Kenan Demir

  bosnalı demektir, böreği güzel olur :)

 • Ferhat Özcan
  Ferhat Özcan

  Boşnak-Başnak: Kaşgarlı Mahmut (1072-1073) yılında yazdığı Divan-ı Lugat’it Türk adlı eserinde “Bizans-Rum ülkesine en yakın oturan Türk boyu Peçeneklerdir” demektedir. “Başnak” kelimesini de “başında tolgası, sırtında zırhı olmayan er” şeklinde açıklamaktadır. Bizanslı Eflatuncu filozof-devlet adamı (1018 – 1078) Michael Psellos 967-1077 olaylarını anlattığı Khronographia (Vakayiname) adlı kitabında Balkanları tamamen hakimiyetleri altına alan 1050 yılında da bütün Trakya’yı işgal eden Peçenekleri anlatırken çağdaşı Kaşgarlı Mahmut’la aynı ifadeyi kullanıyor: “Peçenekler zırh giymez ve başları miğfersizdir. Kalkan da taşımazlar. Savaşta bağırarak saldırırlar, püskürttükleri düşman askerlerini takip ederek öldürürler. Derin vadilerde ve uçurumlarda yaşarlar. Ölüm karşısında korku bilmezler.” Bir doğulu bilginin Başnaklar, bir Bizanslı tarih yazarının da Peçenek Türkleri hakkında aynı ifadeleri kullanmaları Peçeneklerle Başnakların aralarında bir köken farkının olmadığını göstermektedir. Türkolog N. A. Baskalov, Türk Menşeli Rus Aile Adları adlı kitabında Peçenek kelimesini Peçe-on-ok şeklinde tahlil edip peçe=bey; arı beyi; Peçenek’in de Onokların beyi anlamına geldiğini söylüyor. Aynı mantıkla hareket ettiğimizde Başnakların Peçenek boylarından biri olduğunu ve Başnak sözünün baş+on+ok’tan kısaldığını kabul etmemiz mümkündür Bağdatlı Mesudî 941 yılında yazdığı Mürucü’z-Zeheb (Altın Çayırlar) adlı eserinde Hazarlarlla Alanlara yakın ve bunlarla batı arasında 4 Türk kavmi bulunduğunu, bunların en cesurlarının Bacnak olduğunu kaydediyor. Mesudî’nin sıraladığı bu dört boydan Bacgard ve Nükerdeler Macar asıllı Bacnak ve Becneler ise Peçenek boylarıdır. Bütün bu ifadeler Mesudî’de adı geçen Bacnakların Kaşkarlı’nın bahsettiği Başnaklar olduğunu şüphe bırakmamaktadır. Bugün ne sebep ve hangi mantıkla olduğunu anlayamadığımız bir şekilde Boşnak-Başnakların Osmanlı döneminde İslamiyeti kabul etmiş bir Balkan kavmi olduğu fikri ön plana çıkarılıyor. Hâlbuki yine 11. asırda yaşamış bulunan Endülüslü El-Bekrî o asırda İslamiyet’in Peçenekler arasında iyice yayıldığını, hatta Peçenekler arasından İslam dini âlimlerinin çıktığını söylüyor 11. Asırda henüz Kayı Boyu’nun Osmanlı Devletini kurmadığı göz önünde tutulursa Boşnakların Osmanlı fütuhatı döneminde Müslümanlığı kabul ettiği iddiası boşa çıkmaktadır. Yakın tarihlerde Sırp zulmüne uğramış olan Boşnaklar Müslüman bir topluluktur, ama her şeyden önce Türk’türler Yard. Doç. Dr. Aydın BUDAK

 • Ferhat Özcan
  Ferhat Özcan

  Boşnak-Başnak: Kaşgarlı Mahmut (1072-1073) yılında yazdığı Divan-ı Lugat’it Türk adlı eserinde “Bizans-Rum ülkesine en yakın oturan Türk boyu Peçeneklerdir” demektedir. “Başnak” kelimesini de “başında tolgası, sırtında zırhı olmayan er” şeklinde açıklamaktadır. Bizanslı Eflatuncu filozof-devlet adamı (1018 – 1078) Michael Psellos 967-1077 olaylarını anlattığı Khronographia (Vakayiname) adlı kitabında Balkanları tamamen hakimiyetleri altına alan 1050 yılında da bütün Trakya’yı işgal eden Peçenekleri anlatırken çağdaşı Kaşgarlı Mahmut’la aynı ifadeyi kullanıyor: “Peçenekler zırh giymez ve başları miğfersizdir. Kalkan da taşımazlar. Savaşta bağırarak saldırırlar, püskürttükleri düşman askerlerini takip ederek öldürürler. Derin vadilerde ve uçurumlarda yaşarlar. Ölüm karşısında korku bilmezler.” Bir doğulu bilginin Başnaklar, bir Bizanslı tarih yazarının da Peçenek Türkleri hakkında aynı ifadeleri kullanmaları Peçeneklerle Başnakların aralarında bir köken farkının olmadığını göstermektedir. Türkolog N. A. Baskalov, Türk Menşeli Rus Aile Adları adlı kitabında Peçenek kelimesini Peçe-on-ok şeklinde tahlil edip peçe=bey; arı beyi; Peçenek’in de Onokların beyi anlamına geldiğini söylüyor. Aynı mantıkla hareket ettiğimizde Başnakların Peçenek boylarından biri olduğunu ve Başnak sözünün baş+on+ok’tan kısaldığını kabul etmemiz mümkündür Bağdatlı Mesudî 941 yılında yazdığı Mürucü’z-Zeheb (Altın Çayırlar) adlı eserinde Hazarlarlla Alanlara yakın ve bunlarla batı arasında 4 Türk kavmi bulunduğunu, bunların en cesurlarının Bacnak olduğunu kaydediyor. Mesudî’nin sıraladığı bu dört boydan Bacgard ve Nükerdeler Macar asıllı Bacnak ve Becneler ise Peçenek boylarıdır. Bütün bu ifadeler Mesudî’de adı geçen Bacnakların Kaşkarlı’nın bahsettiği Başnaklar olduğunu şüphe bırakmamaktadır. Bugün ne sebep ve hangi mantıkla olduğunu anlayamadığımız bir şekilde Boşnak-Başnakların Osmanlı döneminde İslamiyeti kabul etmiş bir Balkan kavmi olduğu fikri ön plana çıkarılıyor. Hâlbuki yine 11. asırda yaşamış bulunan Endülüslü El-Bekrî o asırda İslamiyet’in Peçenekler arasında iyice yayıldığını, hatta Peçenekler arasından İslam dini âlimlerinin çıktığını söylüyor 11. Asırda henüz Kayı Boyu’nun Osmanlı Devletini kurmadığı göz önünde tutulursa Boşnakların Osmanlı fütuhatı döneminde Müslümanlığı kabul ettiği iddiası boşa çıkmaktadır. Yakın tarihlerde Sırp zulmüne uğramış olan Boşnaklar Müslüman bir topluluktur, ama her şeyden önce Türk’türler Yard. Doç. Dr. Aydın BUDAK BUDAK Aydın: “Yurdumuza Yerleşen Oğuz-Türkmen Boyları ve Bazı Yer Adları”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları - See more at:

 • Davut Doğrucu
  Davut Doğrucu

  Birçok yorumcu Boşnakların Tüek olduklarından bahsediyor. Ancak Boşnaklar Türk ırkından değillerdir. Kendilerini Türk olarak hissetmekte veya Türkiyede yaşayanlar kendilerini Türk kabul etmektedirler. Türkiyede yaşayan birçok etnik kökenin yapması gereken de budur. Ben boşnak değilim ancak onların arasında uzun süre kaldım ve tanıdım. Bizlere çok yakın yapıları var.

 • Metin Aras
  Metin Aras

  AHHH NECİP MİLLET,,,AH UGRADI ZULMÜ VE YAŞADIGI VAHŞET KELİMESİNİN BİLE KUZU KADAR MASUM KALACAGI AVRUPANIN GÖBEGİNDE TÜM DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE YAŞANANLAR,,,VE BU NU YAŞAYANLAR YANİ BOŞNAKLAR^^^^ÖZ BE ÖZ HAKİKİ TÜRK ÇOCUKLARI VE HALİS MÜSLÜMANLAR^^^^ VE BÖYLE OLDUKLARI İÇİN TARİHTEDE VAHŞİ KAZIKLI VOYVADANIN TORUNU SIRP(tiksintiyle) LARCA ZULME UGRATILAN TOPLULUK....NEYİ TARTIŞITORUZ GÖZ NEDİR..KULAK NEDİR..MİDE YADA DİZ NEDİR GİBİ BİR ŞEY TARTIŞILAN...BUNLAR BİR ARADA NASIL Kİ VUCUDU MEYDANA GETİRİYORSA BU FARKLI İSİMLER BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİ OLUŞTURUYOR...ONLAR BİRER BALKAN TÜRKÜ...BULGARİSTANDA...BATI TRAKYA DENİLEN BÖLGEDE VE SANCAK KARADAĞ BÖLGESİNDE OSMANLI FETİHLER YAPTIKÇA ANODULAN ORALARA ORALARI VATAN YAPMAK VE TUTMAK ÜLKÜSÜYLE GÖTÜRÜRLÜP İSKAN EDİLEN VE 19.YÜZ YIL OSMANLI BALKANLARDAN ÇEKİLİRKEN OARALARDA KALAN SAHİPSİZ KALAN ONLARCA YIL BAKAMIYIP KÜLTÜREL OLARAK DA ASİMİLASYONA SİSTEMLİ ŞEKİLDE UGRATILAN BİZ YANİ BİZZZ...BEN SİVAslıyım 1600 lLÜ YILLARA KADAR SOY KAYDIM SİVAS OLARAK DEVLET ARŞİVLERİNDE...AMA BEN BOŞNAGIM BOSNALIYI.. ONLAR BEN OLDUKLARI İÇİN 1995 DE ZULÜM VE KATLİAM YAŞADILAR...BEN BULGARİSTANDAYIM ONUN İÇİN ZULÜM GÖRDÜM-İTİLDİM EZİLDİM...BATITARKYADA YOK SAYILDIM...AZARBEYCAN KARADAG DA HOCAİLİ KATLİAMOINA UGRADIM...ÇÜNKİ BEN İSLAMI TÜM BOYUTLARI İLE DÜNYAYA DA HÜKÜMRAN KILAN EN GÜZEL ŞEKİLKDE YAŞAYAN VE ASIRLARCA HAMİLİGİNİ YAPIP ONU MEFKURELEŞTİREN MİLLETİN TA KENDİSİYİM...VİYANA ÖNLERİNDEN KABİLE AFRİKANIN ORTALARINA KADAR ASIRLARCA ADELETİ VE ANODOLUDAN İNSANIMIZI TAŞIDIK VE ŞİMDİ CİGER PARELERİMİZ ORALARDA SAHİPSİZ..YALNIZ...VE BİRKAÇ ON YILDIR ONLARA TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAHİPSİZ DEGİLSİNİ DİYEBİLYOR LİSAN-I MÜNASİPLE...VE UYKUDAKİ ASLAN UYANIYOR DÜNYADAKİ GELİŞMELRİ İZLEYİN...VE VE OSLAN AYAGA KALKTIGINDA ÇAKAL NESABESİNDEKİ ZALİMLER ŞİMDİDEN KAYGISINI ÇEKEREK ASLANI KALDIRMAMAK İÇİN TERÖR KAOS VS İLE GAYRETLER İÇİNDELER,,,HA BOŞNAKLAR 1500 LÜ YILLARDA AGIRLIKLA KONYADAN BALKANLARA İSKAN EDİLEN KARDEŞLERİMİZ...BÜYÜKLERİNİN HEPSİNİN ELLERİNDEN KÜÇÜKLERİNİN GÖZLERİNİNDEN ÖPÜYORUM...VE İLAVE EDİYORUM MİLLİ ŞAİRİN DİZELERİ İLE ^^^DOGACAKTIR SANA VAAD ETTİĞİ GÜNLER HAKKIN KİMBİLİR BELKİ YARIN,,BELKİ YARINDAN DA YAKIN^^^^ DÜNYA TİTRETİTRE ADELET VE GÜVENİYLE DÜNYAYA HUZUR YAŞATMIŞ MİLLETİN TORUNLARI BÜYÜDÜ GÖREVİ ALIYOR YİNE DÜNYA ORMANININ KRALI ASLAN OLARAK...

 • Sabiha Nevin İslam
  Sabiha Nevin İslam

  Ben Bosna-Hersekli bir ailenin Boşnak kızıyım, ve de Bosna-Hersek'de Halk kültürlüre alan araştırması yaptım ve kitap derledim. Bu nedenle, iki yönlü Boşnak kültürünü bilmekteyim. Boşnak kelimesini ilk kez merhum Fatih Sultan Mehmet söylemiştir. Aslında anlamı: 'Bosniyak'= Bosnalı demektir. Sırp-Hırvat ve Müslüman grupların bir arada yaşadığı Balkanların büyük bölümünde müslümanlar yaşamakla beraber, sadece Bosna-Hersek'deki eski Osmanlı Devleti halklarından biri olan müslümanlara; 'Boşnak' denilmektedir.Boşnakların ulus kültürlerinin iki temel ögesinden biri İslamiyet, diğeri ise Osmanlı kültür ve sanatlarıdır. Bosna-Hersekdeki Boşnaklar da hem sağduyulu birer dindar müslüman, aynı zamanda eğitimli ve uygar insanlardır.Hem de Türkiye'ye göç edip burada yaşayan Boşnaklar da dini inançlarına bağlı, çalışkan,devlet yönetimi ile her zaman barışık,saygılı uyumlu insanlardır. Gelenek ve görenekleri de genel anlamda Türkiyedeki genel geçer kültürümüzle örtüşen olumlu anlamdadır. Birden fazla dil bilirler, Türkçe ve Boşnakça'nın yanı sıra yabancı dilleri de öğrenmeye yatkın insanlardır. El sanatlarına ve de müziğe yetenekli ve meraklıdırlar. Bilgilerinize sunarım. Dr.Sabiha Nevin İslam(Halk kül.arş.yazar-çevirmen şair-Ressam)

 • Fatma Cevcet
  Fatma Cevcet

  ben size birşey sormak istiyom kendim aslen bulgaristan türklerindenim ve erkek arkadaşım bosnalı boşnak.Boşnaklar hakkında iyi şeyler duydum fakat aile yapılarını tam olarak öğrenmek istiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.Özellikle ricam boşnak ailenin yanında yaşayan ve onlarının kültürünü ve aile yapısını çok iyi biri cevaplasın.

  Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim arkadaşlar.

 • Sen Ve Ben
  Sen Ve Ben

  Çok severim ben onları 1979 senesinde çok kız arkadaşlarım vardı
  acaba evlendilermi

 • İsmil Demir
  İsmil Demir

  türklerin kader arkadaşı. türkiyenin uydusu. canımın 51 parcasından bi tanesi..

 • Sbosnak
  Sbosnak

  benim soy adım BOŞNAK ve ikamet ettiğim mahallenin hepsi bu soy ismi taşıyor.Zonguldak Devrek ilçesi Çaydeğirmeni kasabasında ikamet ediyoruz.Kimse bu soy ismin nereden geldiğini bilmiyor.Yardımcı olun

 • Cevat Surmaz
  Cevat Surmaz

  BOŞNAK kelimesi hakkında bir çok şey yazılıp söylenmektedir.Hatta bu kelimenin aslının BOŞHAK olduğunu söyliyen vardır.Ve şöyle bir hikaye anlatılır. Boşnaklar İslam dinini kabul ederlerken bazı şartlar öne sürmüşler.Mesela:1- Evimizde fırın yapmaktan vaz geçmeyiz 2-Gençlerimizin kimlerle evleneceklerine karışmayız.3-Yakın veya uzak akraba evliliği yapmayız. gibi saçma sapan şartlar ileri sürülünce muhatap kimse (ki bu Hz. Peygamber S.A.V olduğu söylenir benim dilim varmadı) ' Bunlar boş hak' yani önemsiz istekler anlamında bir cevap vermiş.
  Başka bir hikaye ise şöyle: BOGOMİL mezhebini benimsemiş olan Boşnaklar,Yeni bir peygamberin geldiğini ve kendi inançlarına aynen uyan bir dini yaydığını duyarlar,Bu peygamberi ziyaret etmek isterler ama o kadar yoksullar ki gönderecekleri heyete bile ayakkabı temin edemeyip yalınayak gönderirler. Görüşmeye gidildiğinde Resulullaha ziyaretçilerin geldiği haber verildiğinde kimmiş diye sorar sözüm ona BOSİ NAKİ yani yalınayak birileri diye cevap verilmiş. Tabi bunların hepisi hikayedir gelelim işin aslına. Boşnakça bilenlere izah etmeye gerek yok.çünkü bu kelimede değişen tek harf 'Ş' harfidir aslı 'S' dir. yani BOSNAK buda boşnakçada BOSNALI demektir. Herkeze istediği gibi inanmak serbest tabi.Bu bir Boşnağın izahıdır...

 • Sbosnak
  Sbosnak

  benim soy adım BOŞNAK
  Zonguldak Devrek ilçesinde ikamet etmekteyim
  Kimse bu soy ismin nereden geldiğini bilmiyor
  yardımcı olabilecek varmı
  Ayrıca bizim mahallenin hepsinin soy ismi BOŞNAK

 • Laşin Tsey
  Laşin Tsey

  3 senem boşnakların içinde geçti o kadr çok şey öğrendimki onlardan ben boşnak arkadaşıma çerkesce o bana boşnakça öğretirdi bayaa da öğrenmiştim ve öğretmiştim çok iyi ve temiz insanlardır börekleri muhteşemdir :) sırplar tarafından sadece müslümanlığı seçtikleri için işkence görmüşlerdir sırpçayla neredeyse aynı dilleri vardır slav ırkın insanıdırlar yani rus rum sırp hırvat... milletleriyle aynı ırktandırlar...ailede babaya çok saygı gösterilir milliyetçidirler dışarı pek kız vermeyi istemezler... bayaa kalmıştım boşnak bi ailenin evinde o nedenle çok şey öğrendim tarihlerinden tutun örf adetlerine kadar ama hepsini yazamıcam şimdi buraya destan gibi olur :) kısacası iyi bi millettir...

 • Tugce Turkel
  Tugce Turkel

  boşnak; yugoslavyadan gelen bir ırktır.ayrıca boşnak sadece müslümanlar için kullanılır yardım sever bir ırktır ve ayrıca kendilerini ayrı türk olarak görürler kendilerinin her zaman türklerle kardeş olmuşlardır ve kurtuluş savaşında sırplar tarafından eziyeti çeken ırktır.çok grurlu bir ırktır ve ben bir boşnak torunuyum bu yüzden çok mutluyum ADİLOVİC

 • İsa Kahraman
  İsa Kahraman

  Bana göre Boşnak: Müslüman olduğu için, Avrupa 'da kendini aynı zamanda Türk addeden bir millet.
  Mağdur millet. Ayyıldız aşığı, Türk ve Türkiye dostu. Türkiye tarafından olması icap ettiği kadar elinden tutulmayan millet.
  Türkiye'ye ilk geldiklerinde Türk inssanına, özellikle Türk Köylüsüne teknik yönden bir çok ynilikler getiren ve dolayısıyle Türkiye'nin ilerlemesine katkıları büyük olan millet. Örnek mi? Dondurmadan pastaya, sobadan pulluğa, daha nice güzellikleri getiren ve tanıtanr insanlar.
  Kütahya'dan yazıyorum, gözle görülür güzellikleri yazdım, şahit olduğum şeyleri yazdım.
  Allah bir daha Sırp zulmü gibi bir zulümle karşılaştırmasın, gerekirse Türk Milleti onları yalnız bırakmayacaktır.

 • Kt
  Kt

  börek harika gerçekten, ellerine sağlık...

 • Emine Topaç
  Emine Topaç

  Boşnak demek bikere asil demek,mütavazı demek ve daha bir çok şeyyy...ben de bi boşnak torunuyum ve bundan gurur duyuyorum.Ayrıca acayip güzel börek yapar boşnaklar :)

 • Cihan Akova
  Cihan Akova

  Boşnak kültürlüdür. Boşnak Türk Bayrağına ihanet etmeyendir. Boşnak hainlerin karşısındadır. Boşnak bölücü olmayandır...

 • Kemal Kutlu
  Kemal Kutlu

  baris dolu sevecen insanlar,ama sahipsiz,talihleri bir turlu gulmuyor

 • Korkut Orhan
  Korkut Orhan

  kürdü, lazı, çerkezi, macırı, gürcüsü, abazası, çerkezi ile tüm türk halkı ve türk askeri vakti zamanında ' BOŞNAK' da olmuştur bu ülkede..

  balık hafızalılara -inşallah nankör değillerdir- hatırlatılır. çetnikleri de hatırlatalım bu arada.

 • Selcan Fadime Karakoç
  Selcan Fadime Karakoç

  Son Osmanlı Alia İzzetbegoviç'i çağrıştırıyor.

 • Hülya Kığıli
  Hülya Kığıli

  bosna hersek'teki, müslüman bosnalı'lara verilen ad...
  adriyatik denizine bakan yerde,osmanlı'nın selam ile bıraktığı sarışın ahbâpı...

  sogandolma, japrak,
  baklava i halva
  fildzan, dzezva,
  cigara i kahva
  ne seceri sitno,
  bolja ti je kocka
  crk'o svak
  ko u bosnu bocka
  merlin... :)

 • Fatma Sena Gündüz
  Fatma Sena Gündüz

  emir kustirica

 • Bilhan Erden
  Bilhan Erden

  elvir boliç...