Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • okumak08.02.2007 - 22:52

  'OKUMAK; Herkes uykudayken,
  güneşin doğuşundaki ihtişamı seyretmek için, seher vakti uyanmaya benzer.'
  İlim maluma tabidir. Mevcudu, bilinenleri okuyup, bilmeli.
  Okuyabilmek için se hikmet(hükmün sebebi) sevgisi, hakikat aşkı olmalı.
  Sürekli kontrol gerekir, bildiklerim ne kadar doğru diyerek, hakikat aşkına.
  Yıllarca gölgeleri gerçektir diye seyredenler,
  gerçeği gösterdiğinizde inkar edecektir, ona inanmış olmak adına.
  Birazcık anlar gibi olsalar da kamaşır gözleri,
  karanlıktan aydınlığa birden bire çıkan gibi.
  Zamana ihtiyacı olacağı muhakkak.
  Bilgiye açık, hür düşünceli ruhların ilkesi,
  'Şimdiye kadar elde ettiğim en doğru bu' diye fikrine sahip,
  'yarın daha doğrusunu bulursam, mutlaka onu alırım'
  diyecek kadar da cesur ve özgür olur.
  'Bir gezgin, gezip gördüklerini anlatıp yaymaya başlayınca,
  etrafına toplanan meraklı dinleyicilerin kölesi olur.
  Artık görmedim, bilmiyorum diyemez.
  Ancak,
  öyle yalanlar var ki dilden çok kulaklar sorumludur ondan.'
  Kimisi öğrenir, bilir, söyler GEZGİN gibi.
  Kimi de okudukça, deniz suyu içene benzer, susuzluğu artar, hiç içmemiş gibi.
  Hatta VAHİY-KATİBİ hassasiyetiyle, bir şey eksiltirim ve en önemlisi,
  birşey katarım diye titrer, hikmet aşkına.
  İnsanın tabiatında, zamanın elinden tutmak, bildiğini aktarmak vardır.
  Sohbetlerde konuşur, yazıya, şiire döküp yayar.
  Aslında gereklidir bu, mecburidir.
  Biri tane tane söyler, diğeri allı pullu.
  Uzun sözlerimin kısa anlamı:
  Bilginin zekatı verilmeli, paylaşılmalı;
  düğüne OKUmak, düğünümüzü çevremize OKUmak gibi,
  sorumluluk bilinciyle aleme nizam vermeli.
  Yoksa 'ıssız eve it buyruk' tur.

  Saygıyla,
  Selam olsun,
  okuyan ve doğru aktaranlara....

  01:45 19.07.2006 Yalnız1Kurt

 • tevhid07.05.2006 - 03:07

  LA İLAHE İLLA ALAH dır başı elbet,
  Allah'ın tekliğini tasdikten sonra, O'ndan başka herşeyin,
  yaratılmış ne varsa, yaratılmışlıkta denk olduğunu bilmektir TEVHİD.
  kim olursa olsun, ne kadar yüce olursa olsun şanı, yaratıkdır ve kuldur.
  ŞİRK de tam bu noktada başlar, dikkat edilmezse.

 • din16.04.2006 - 20:53

  DİN HAYATTIR, hangi yaşam tarzını benimsemişsen ve sürdürüyorsan,
  işte odur senin dinin, yada hayatın.

 • iman16.04.2006 - 20:50

  Büyük Kitap der ki: '...gerçek anlamda iman etmiş olanlar,
  Allah'ın yarattığı maddi-manevi tüm nimetleri, doğu amaç için
  kullanandır.'

 • bilgi10.04.2006 - 11:49

  Bir gezgin, görüp bildiklerini anlatıp yaymaya başlayınca; etrafına toplanan meraklı dinleyicilerin kölesi olur. Artık görmedim, bilmiyorum diyemez.
  Ancaak, öyle yalanlar vardır ki ağızdan çok, kulaklar sorumludur ondan.

 • okumak10.04.2006 - 11:42

  Herkes uykudayken, güneşin doğuşunu seyretmek için, seherde uyanmaya benzer.

 • şiir10.04.2006 - 09:30

  ŞİİR
  Ruhun derinliklerinden fışkıran duyguların, ahenkli, ritimli ve gizemli kelimelerle
  ustaca paketlenmiş, heyecan uyandıran, hikmetli dokunaklı söz dizisine denir.
  Dil yüreğin taşkınını söyler, doruklarından kopan çığ olur.

 • edebiyat09.04.2006 - 15:17

  edep demektir, ölçüdür adı üstünde.

 • akıl09.04.2006 - 14:54

  AKL, bağ demektir kavramları birbirine bağlayan.
  'İnsan + akıl = insan akıllıdır'

 • felsefe04.04.2006 - 17:18

  hikmet sevgisidir, hikmet se: hükmün sebebidir.