Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

din sizce ne demek, din size neyi çağrıştırıyor?

din terimi Arif Altunbas tarafından tarihinde eklendi

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Normalde sizin olmadığınız yerdedir, ilgilenmez bile, çok uzaklarda kendi halinde takılır, ama, suyunu çıkararırsanız, işte o zaman ilgiye doyamazsınız, çünkü bitmez,hiç anlamadan kapınızda beklerken bulursunuz,
  sağolun taibii, ama, nasıl.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Dünya bir nesne ise onun hakkında parçalarını meşrulaştıracak çeşitli nedensel sorular sormak doğaldır, eğer o var olmaya başlamışsa, onu var kılan şey nedir. Ne olursa olsun bazı parçaları yok olurken, onu yok olmaktan alıkoyan, süreçlerinin devamını ne sağlar. Kimileri alemin doğası gereği var olmaya devam ettiğini ileri sürebilir, fakat o var olmaya devam etmedikçe halihazırdaki doğasına sahip olamaz. Oyleyse onun var oluşunu sahip olduğu doğaya göre açıklamak zordur, alemin özünün devamlılığı, onun var olmaya devam ettiği gerçeği, izaha gerek kalmayacak kadar açık bir şey değildir. Bu yüzden doğa varlığı bir ön koşul olarak gerektirmektedir.

  Brian DAVİES, İngiliz Filozof, 1951

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Şekille, şeklini bozar, özüyle, hayat katar.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Başka ya içkin bir resimsizliktir, ihtiyaçsızlığı her yerde görülür, görebilen de benzerleridir, diğerleri sadece resim görür. Kolay gelsin.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  İnsan daha çok bir güdü varlığıdır, din pusulası daha bir üst aşamayı işaret eder, içselleşebilirse, buda modern aşamada mucize ister, daha çok şekil kalmıştır, ondan şekli hep tehlikededir.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Din kaynaklık eden en önemli etken insan psişesinde, aşılması en güç temeli oluşturani, her şart altında bilmek istemektir, ölüm de bir bilinmez olarak bunu besler, veya yaşam sevinci, neden olduğunu bilmeden, yaşama bağlılılk gösteririz, en zor koşullarda bile kastım genel eğilim, istisnai marazları katmaya gerek yok, ondan Sofoklesin Kral Ödip Tragedyası tarihin en sağlam teşhis koyabilmiş, aşılması güç bir temele işaret eder, ne olursa olsun, her koşulda her bedelle bilmeliyim, işte tam da bu dinin insandaki dünyadan yansımasıdır, önce bilebileceklerin, bilimin sınırlarını aşar, ve din bunun cevabını verebilecek, ama muğlak kalacak tek şansındır, ister sonsuzun dışına taşan bu oluşumun parçası olarak, ya da dışından, neliğin içine çektiği bir gayya kuyusu olarak, kaybolduğunu sanıp bulduğunu, bulduğunu sanıp kaybettiğin bir uçsuz bucaksız derinliğin alanı yeryüzü hayatının başka hiçbir alanında görülmez, sadece bakakalınan bir duvar olarak sürekli önümüzde durur, dahası,
  duvarlar devamlı yükselmeye de devam eder. Zaten insanı trajik bir uçurumun kenarında derinlik sarhoşu yapan
  da budur, bilinemez.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Bir kişinin dinle ilgili konularda yazarken, kendisini okuyacak kişilerin dindarlığına çok da fazla bel bağlamaması, sağduyuya aykırı düşecek şeyler söylememesi gerekir. Kaldı ki din büyük ölçüde kendi kendini savunacak güçte olduğundan, kötü savunulduğu zaman hiç savunulmadığı zamana kıyasla daha çok kaybeder.

  Montesquıeu, Fransız Politik Düşünür, Kanunların Ruhundan, 1755

  Çev. Berna GÜNEN,

  Kuvvetler ayrılığı konusunu ilk kez vurgulayarak litaratüre katkı yapmıştır, ama, daha örnek aldığı İngilterede yirmi yıl önce kuvvetler meğerse birmiş, herkes birlikte karar verip hiç karış görüş olmadan, Amerikayla, Irakı
  işgal edebildiler, yani bu kadar oluyor, zorlamamak lazım. Din konusunda haklı üfürmekten, yığınlada kafa basmayana yol açılıyor, merak edip bakan da yok, her tarafı hurafe kaplıyor, en çok da biz bilirizcilerdeki hurafeler parmak ıssırtır. • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Tekrar ediyim, bütün kutsal kitaplar içinde sadece Kuranda ilk ve son defa genel esasları kendi ağzından çizer, sonraki tek tük raslanan mistikler akut dönemlerdeki rötuşlardır, uzak doğu dinlerindeki çeşitlilik mesela, vahiy olmadığı için din falan değildir, özellikle Budizm laik düşünce sistemi gibidir, filozofların dini türünden, bunlar da değerlidir, katkı da verir cılız da olsa, ama, hiçbir yaptırımı olamaz, sadece vahiy, kendi ağzından konuşması kalıcı olarak bağlar, asıl ne yapıp edip uyulması gereken odur, çağdan çağa, coğrafyadan coğrafyaya değişen, kılık kıyafet, yeme içme, yorum farkları, yani beşer tahrifatı, ritüel çeşitlliikleri bunlarda takılır kalırsan, yandı gülüm, keten helva, aslolan kendi sözleridir, başında neyse sonun da odur, işte yakar çıranı.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Çok güçlü bir dindarlık diye bir şey hiçbir coğrafyada yok zaten, çağlar boyunca idraki yüksek insanlarda daha güçlü seyretmiş, genelde yok sayılmış, daha çok da yerel geleneklerle karışarak amacından uzaklaşmış uygulamalara raslanır, tek tek insanlarda yerleşik olduğu ve güçlü seyrettiği de olur, toplumsal ekseriyette varlık gösteren istisnai örnek Osmanlı Türkleri, Antik Yunan da ateistler faal, bazen şehir değiştirmek zorunda kalanlar da olabiliyor ama seyrek, geleneğin en yoğun olduğu yerler mezopotamya coğrafyası daha çok, afrakanın bazı bölgeleri, orda da kesin bir ölçü görülemiyor, yani bu ihtiyari ve kişisel bir durum daha çok, densizler de bugün gibi, her çağda var, kötü varlığını saklayarak yaşayamaz, taşar, çeşitli şekillerde olur, kimi, modernim der, kimi dindarım, yaptığında fazla bir fark göremezsin, iş niyette biter, onun halisi, işin var demektir.

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Oruç; peygamberliğin yaklaşık 15.yılında,
  Hac; 19.yıllarında,
  Zekat; peygamberliğin yaklaşık 15.yıllarında emir olunmasına rağmen,
  Sözünde durmak, vaadinden dönmemek gibi ahlaki ilkeler, peygamberliğin 1.yılında inmiştir.
  Din; güzel ahlak üzerine kurulur....

 • Vedat İriz
  Vedat İriz

  İnsanın Nerden geldim niçin geldim ve nereye gidiyorum gibi 3 bilinmeyenli ve en önemli sorusunun cevabıdır din

 • Vedat İriz
  Vedat İriz

  Din manaya ulaştıran kapıdır, din olmasa hayatın da manası olmayacak insanın hayvandan farkı kalmayacaktı

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Butün insanlara adaletin ilkelerini,kiseye zarar vememeyi,namusuyla yaşamayı öğreten ve herkese hakkını veren
  vicdandan başka hiç bir tanrı din ya da hukuk yoktur" Pierre Bayle.Tarih: 1648

 • Tuğba Dalgıç
  Tuğba Dalgıç 16.02.2022 - 22:39

 • Tuğba Dalgıç
  Tuğba Dalgıç 16.02.2022 - 22:37

 • Tuğba Dalgıç
  Tuğba Dalgıç 11.02.2022 - 20:26

 • Tuğba Dalgıç
  Tuğba Dalgıç 11.02.2022 - 20:09

 • Tuğba Dalgıç
  Tuğba Dalgıç 11.02.2022 - 19:23

 • Tuğba Dalgıç
  Tuğba Dalgıç 11.02.2022 - 19:21

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Din nasihattir,güzel ahlaktır .
  yani ahlakın en güzeli dindedir ve dinin kurallarındadır.
  en dindar olanlar dinin kurallarına en çok uyanlardır.ve ahlakı en güzel olanlar dinin kurallarına en çok uyanlardır.

  İslamın ahlakı ise hayadır.

  Ya Rabbi biz ahir zaman mü'minlerine utanma duygusu ver ahir zamanın fitnelerin den bizleri koru.Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  İslamın ahlakı hayadır...Hz.Muhammed(sav.)

 • Tuğba Dalgıç
  Tuğba Dalgıç 09.02.2022 - 18:20

 • Tuğba Dalgıç
  Tuğba Dalgıç 09.02.2022 - 18:17

 • Tuğba Dalgıç
  Tuğba Dalgıç 09.02.2022 - 18:15

 • Tuğba Dalgıç
  Tuğba Dalgıç 09.02.2022 - 18:15

 • Tuğba Dalgıç
  Tuğba Dalgıç 09.02.2022 - 18:14

 • Tuğba Dalgıç
  Tuğba Dalgıç 09.02.2022 - 18:12

 • Ahmet Alp Ateş
  Ahmet Alp Ateş

  Din : Güzel Ahlaktır...

 • metin bedir
  metin bedir

  din nasıl kutsal sa dindarlar da kutsal olmalı

 • Tuna Bozbey
  Tuna Bozbey

  şey.