Kültür Sanat Edebiyat Şiir

din sizce ne demek, din size neyi çağrıştırıyor?

din terimi Arif Altunbas tarafından 30.03.2002 tarihinde eklendi

 • Remzi Ece
  Remzi Ece10.03.2017 - 20:18

  İndi ilâhî de selâmette bulunmanın tek yolu

 • Zulmü Alkışlayamam
  Zulmü Alkışlayamam10.03.2017 - 10:24

  –Allah'ın kitabına karşı samimi olmaktır.

  Cuma bayramı'mız mübarek ola!

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur27.06.2011 - 16:35

  Dinde zorlama yoktur, herkes özgürdür elbette. İsteyen dünyada pişer, isteyen ahirette..

  (Necip Fazıl Kısakürek)

 • Ahmet Hakan
  Ahmet Hakan05.05.2011 - 01:47

  fazla dini bilgi insanı dinden uzaklaştırıp allaha yaklaştırr

 • Osman Özütler
  Osman Özütler04.05.2011 - 23:34

  Ayrıca; insana ait bir konu olarak, bireyin ruhsal yapısını, bilinçli ya da bilinçsiz olsun, etkilemekle psikolojinin zorunlu bir inceleme alanıdır..

 • Suu Gibi
  Suu Gibi04.05.2011 - 13:35

  bütün dinler birer rehberdir..insanlara yol göstermek için gönderilmişlerdir.ama birde akıl bahşedilmiştir bize..iyiye de,kötüye de kullanmak onu, bizim ellerimize bırakılmıştır..
  soyutlayın şimdi kendinizi bütün dinlerden..sadece aklınız ve vicdanınınzla ne kadar 'insan'sınız..budur mühim olan..özünüzdür.. zorunlu kılınmadan,yani; içinizde cehennem korkusu olmadan; olduğunuzdur...ne olduğunuzdur...
  ara sıra dışınıza çıkıp,içinize bakmayı bir deneyin..otokontrolünüzle yapın bunu..unutun kuralları ,kanunları..içinizde ki kurallardan haber verin..varsa...

 • Taskin Tuna
  Taskin Tuna16.03.2011 - 22:05

  islam,teslim,müslim kelimeleri hep aynı kökten geliyor sim lam mim kökünden ALLAHA TESLİM OLMAK demektir.Kainatın tek dinidir ali imran 19 Muhakkak ki Allah'ın indinde dîn İslâm'dır. öncelikle ne kadar geriye gidersek gidelim hep islam yasanmıstır. süra 13:(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh'a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati): “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm'e, Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah'a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır) .
  burada görüldüğü gibi peygamber efendimize sav farklı bir serriat gelmemiştir yüce rabbimiz kainatı yarattıgı zaman insanları hepsini islam (hanif) fıtratı ile islam dinini yasayacak standarta yaratmıstır rum 30:Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah'ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.
  görüldüğü gibi kayyum olan ezelden ebede kadar var olacak tek dindir. tabiki insanlar zaman gectikçe malesef nefslerindeki afetler sebebiyle iblisinde tesiri ile yozlasarak dinden uzaklasacaklardır ve rabbimizde insanların unuttugu dini kitaplar göndererek güncellemiştir.her peygamber allaha 100de 100 teslim olmustur yetmez onlara tabi olanlarda teslim olmustu ve teslim olmak için enzem olan ibadetleri 100de100 yerine getirmişlerdir zikir,namaz,oruc, v.s
  ama öncelikle evvel emirdeki farzıyet ALLAHIN DAVETİDİR
  hac67:ved’u ilâ rabbiksen rabbine davet et.rad14:Lehu da’vetul hakk Hakkın daveti O'nadır (Kendisinedir, Allah'adır) . bakara 186ucîbu da’veted dâi izâ deâni, fel yestecîbû lî O halde onlar da Bana (Benim davetime) icabet etsinler ve Bana âmenû olsunlar (Bana ulaşmayı dilesinler) yani görüldüğü gibi insanlar uyarılıyor emanet yaratılıs hedefimizin allaha ölmeden önce ualsmak islamın bütününü hayatımıza tatbik ederek dünya ve ahiret saadetine ulasmamızdır. yani din insanı teslime götürür daha acık bir ifadeyle kişiyi ALLAHA ULASTIRIR insan YARATILANLARIN EN ŞEREFLİSİDİR onu serefli kılan RUH emanetidir insan fizikvucut, nefs vucut,ruh vucut olmak üzere bir üçlüden olusuyor ruh ALLAHIN TEMSİLCİSİ nefs ise baslangıc standartlarda nefsi emvarede olması hasebiyle SEYTANIN EMSİLCİSİDİR fizik vucut ise bir ise karar merceği olarak aklı (iradeyi kullanır) bu dünya hayatında kişi idrak ederse bende ALLAHIN BİR EMANETİ VAR
  ALLAHTA BENİ KENDİSİNE DAVET EDİYOR ve bunu FARZ KILMIS fecr 28. rabbine geri dön müemmil 8 herseyden kesil ona ulas zümer 54:ölmeden önce ona teslim ol.rum31:allaha yönel takvasahibi ol ve birçok ayeti kerimede farz.
  PEYGAMBER EFENDİMİZ SAV İLK CUMA HUTBESİ: ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜN.kişi kalben dilerse neolur enfal 29: Ey âmenû olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir) . Ve Allah, büyük fazl sahibidir 14 asır öncede sahabe bu dilekle sahabe oldular zümer 17 ve onlar taguta kul olmaktan kendilerini kurtardılar allaha ulasmayı dilediler onlara müjdeler vardır.
  işte bizde bu dileği ALLAHA ULASMAYI KALBEN DİLERSEK bizede müjdeler vardır sevgili kardeslerim ALLAH RAZI OLSUN

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``13.09.2010 - 22:38

  Hiçbir amaç için kullanılmamalı, 'vasıta' haline getirilmemelidir...

  Yoksa, beraberliğe değil, bölünmeye götürür...

  ...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün04.06.2010 - 16:08

  Egemen ve çıkarcısınıfıniyüzyıllarca,statüsün koruma amaçlı (din adına) ortaya koyduğu bu zulümler ve cinayatler bütün dinlerde olduğu gibi İslam(İlahi Adaşet) dininin hakikatıyla anlaşılmasını oldukça zorlaştırmiştır.Binbir ihanet sonucu yozlaştırılarak insanlığa sunulan İslam,adalet dini olmaktan çıkmış,egemenlerin statüsün koruyan bir muhafız haline gelmiştir.

 • Bahattin Ergezen
  Bahattin Ergezen26.04.2010 - 19:19

  Allah katından gönderilen dinin adı ne Yahudi'lik ne Hıristiyan'lık ne de Müslüman'lık!

  Hak olan tek din vardır onun adı da İslam!

  İslam dininin ilk kitabı Tevrat'tır. Yazılı Zebur da Tevrat'ın içerisinde bir bölümdür!
  İslam dininin ikinci kitabı Kuran'dır. Yazılı İncil de Kuran'ın içerisinde bir bölümdür!

  İslam dininin dört değil iki kitabı vardır ikisi de Allah tarafından korunan kitaplardır.

  Kuran'da Yahudilik ve Hıristiyanlık diye bir kavram yoktur, bir topluluğa verilen isim olan Yahudiler ve Hıristiyanlar vardır!

  Yahudiler ve Hıristiyanlar; Hz. Musa'yı, Tevrat'ı, Hz. İsa'yı ve ona verilen İncil'i (yazılı değil) Hz. Muhammet'i ve ona indirelien Kuran'ı tasdik etmedikleri sürece Allah'a teslim olmuş, İslam'ı kabullenmiş olmazlar!

  Allah'ın dininde bütünlük esastır; İslam'ın bir bölümü tek başına asla İslam değildir!
  İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar her insan bulunduğu zaman içerisinde kendisine Peygamberler tarafından sunulan İslam'ı bütünüyle kabul ederek Allah'a teslim olabilir!

  Kuran da Müslümanlık diye bir kavram da yoktur; Müslüman olma kavramı vardır!
  Müslüman olmak, Allah'a teslim olmak, İslam'ı kabullenmek...
  Kuran da: Hz.Nuh, Hz.İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve diğer peygamberin müslüman oldukları yazılıdır.