Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Şiir Yarışması

Sonra dedim ki sizce ne demek, Sonra dedim ki size neyi çağrıştırıyor?

Sonra dedim ki terimi Kelimeler De Yorulur tarafından tarihinde eklendi

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  HZ.MUHAMMED(SAV):
  Kime dua kapısı açılmış ise ona hayır kapısı açılmış demektir.Allah'a taleb edilen (dünyevî şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir."[Tirmizî, Daavât 112, (3542).] [İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/514.]

  ***DUA***
  Euzü billahimineşşeytanirracim bismillahirrahmenirrahim

  * Ya Rabbi!Yarattığın şerlerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden,ve düğümlere üflediği zaman büyücülerin şerrinden,ve hased ettiği zaman hasedçilerin şerrinden,Sabah aydınlığının Rabb’ine sığınırım.Amin.
  *O sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar, gerek cinlerden gerek insanlardan, insanların hükümdarına, İnsanların ilahına, İnsanların Rabb’ine sığınırım.Amin.

  *Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.O;daima diridir,bütün varlığın idaresini yürütendir.O’nu ne gaflet basar ne uyku.
  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir?
  O;kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.Onlar ise O’nun dilediği kadarından başka ilimden hiçbirşey kavrayamazlar.O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.Onların her ikisini de görüp,gözetmek O’na bir ağırlık vermez.
  O;çok yüce, çok büyüktür.Amin.
  *Rahman ve Rahim olan ; Allah’ın adıyla.
  Alemlerin Rabbi’ne hamdolsun.O;Rahman ve Rahim’e,o din gününün Malik’i olan Allah’a.Ancak sana ederiz kulluğu,ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı,inayeti.Hidayet eyle bizi doğru yola,O;kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna.O;gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.Amin.
  *Allah’ım! Muhammed’ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle,şerefini yücelt.İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi.Amin.
  *Ey Allah’ım! İbrahim ve aline bereketler ihsan ettiğin gibi Muhammed’e ve aline de bereket ihsan eyle.Muhakkak övülen,şanı büyük olan sensin.Amin.
  *Allahümme salli ala seyidine Muhammed’in ve ala ali seyidine Muhammed.
  Ya Rabbi;
  Bizleri ölene kadar sana hainlik etmeyen kullarından eyle, bizlere iki cihanda da güzellik nasip eyle, ateş azabından koru,ölene kadar rıza i ilahine kavuşturduğun kullarından eyle nefsimizin şerrinden,deccalin şerrinden,süfyanın şerrinden,münafıkların şerrinden,kafirlerin şerrinden şeytanın şerrinden,insanların ve cinlerin şerrinden ve hasetçilerin hasedinden ölene kadar muhafaza eyle bizleri ölene kadar çok şükreden kullarından eyle,

  Ya Rabbi;
  Bizleri ölene kadar nefsimizin şerrinden, kötü nazardan, deccalin şerrinden, süfyanın şerrinden, münafıkların şerrinden kafirlerin şerrinden şeytanın şerrinden muhafaza eyle.
  Ya Rabbi;
  Bizleri hain ve nankörlerden eyleme, hain ve nankörleri kahreyle,
  Ya Rabbi;
  Bizleri ölene kadar senin lehine çalışan kullarından eyle,
  Ya Rabbi;
  Bizim aleyhimize çalışanların sen de aleyhine çalış,
  Ya Rabbi;
  Bizleri ölene kadar seni vekil ve veli edinen kullarından eyle,
  Ya Rabbi;
  Bizim dünya ve ahiret işlerimizi kolay eyle şüphesiz sen kolaylığı seversin, sevdiğin işi yaparsın ve bizi şımarmayanlardan eyle,
  Ya Rabbi;
  Bizlere sevdiklerini sevmeyi, nefret etiklerinden nefret etmeyi, sitem ettiklerine sitem etmeyi lanet ettiklerine lanet etmeyi, sabrettiklerine sabretmeyi, merhamet ettiklerine merhamet etmeyi mühlet verdiklerine mühlet vermeyi nasip eyle şüphesiz senin hükmün hükümlerin en güzelidir,
  Ya Rabbi;
  Bizleri ölene kadar iyilikten ayırma,
  Ya Rabbi;
  Deccali kahreyle,
  Ya Rabbi;
  Süfyanı kahreyle,
  Ya Rabbi;
  Münafıkları kahreyle, amin.


  Ya Rabbi;
  Kâfirleri kahreyle, amin.
  Ya Rabbi;
  Şeytanı kahreyle, Amin.
  Ya Rabbi;
  Mü’min ve Müslümanları bir ve beraber eyle,
  Ya Rabbi;
  Bizleri ölene kadar yecüc ve mecücün şerrinden muhafaza eyle,
  Ya Rabbi;
  Hz.Muhammed’in aşkına,
  Ya Rabbi;
  Sadakamızın yüzü suyu hürmetine,
  Ya Rabbi;
  Duamızı kabul eyle Şüphesiz sen ihsanı ve ikramı seversin sevdiğin işi yaparsın,
  Ya Rabbi;
  Şüphesiz senin Rasulün Hz.Muhammed Mustafa (SAV.)Efendimiz yalancı değil ve şüphesiz senin vaadin gerçektir. Amin.Şüphesiz Kabe’nin Rabb’i sensin.Amin.


  Ya Rabbi!
  Beni ,annemi babamı,müslüman aile efradımı ,müslüman akraba i taallukatımı,müslüman soy ve sülalemi,müslüman milletimi,müslüman erkek ve kadınları ölene dek;

  -Kitabın Kur'an ı Kerim'e nankörlük etmeyenlerden,
  -Meleklerine düşman kesilmeyenlerden,
  -Sana iman edip,yalnız senden koruma ve muhafaza isteyenlerden,
  -ölene kadar imanlarını arttırdığın,
  -Senden başka Veli ve senden başka yardımcı edinmeyenlerden,
  -Özü muhsin olarak yüzünü tertemiz sana dönenlerden,
  -Orta yolu takip edenlerden,
  -Yeryüzünün en hayırlı mirasçılarından,
  -Hidayet eylediğin,
  -Sana nankörlük etmeyen,
  -Sabrettiklerine sabreden,
  -Gelmişi,geleceği ,geçmişi ile müjdelediğin,
  -Gönülden hayır işleyenlerden,
  -Tevbe edip, halini düzeltenlerden,
  -Kitabında çekişmeye düşmeyenlerden,
  -Yeryüzünün en takvalı,
  -Senin davetine koşan ve sana hakkıyla iman eden,
  -Birbirini senin rızan için seven,rızana kavuşturduğun,
  -Senden en çok korkan,
  -Senin yolunda infak eden, ve güzel hareket edip, güzellik sergileyen, sevdiğin,
  -Senden çok korkup,sakınan,
  -Dünyada bir güzellik,ve ahirette de bir güzellik ile karşıladığın ve ateş azabından koruduğun,
  -Sana ve Rasulüne şüphesiz bir şekilde iman eden,itaat eden,Rasulullah efendimizin mirasına sımsıkı sarılan,
  -Senden hakkınca korkanlardan,
  -Doğru yola çıkardığın,
  -Senin yardımcın olan,
  -Canlarını müslüman olarak sana teslim eden,
  -Ayetlerinin hikmetini hakkınca düşünenlerden,
  -Çok tevbe eden ve çok temizlenenlerden,
  -Zalimlerden ve mazlumlardan eylemediğin,
  -Senin ayetlerini alay konusu etmeyen,
  -Yalnız bırakmadığın ,
  -Ayet-i kerimende bahsettiğin kopmayan kulpuna yapışan,
  -Hikmet vermeyi dilediğin,
  -Günahta ısrar edenlerden değil hayırda ve sevapta ısrar eden,
  -Gücünden güç,kuvvetinden kuvvet,kudretinden kudret verdiğin ve verdiğin sorumlulukları hakkınca yerine getiren,
  -Hep sana tevekkül edip güvenen,
  -Sabrın ve yardımın en güzelini verdiğin,
  -Haddi aşmayan,haddi aşma imkan ve fırsatını vermediğin,öyle bir imkan ve fırsat varsa ortadan kaldırdığın,
  -Senin yolunda olan ve senin dininin yardımcıları olan,
  -Sevdiği şeylerde infak eden,
  -Hakkıyla muttaki olan,
  -Ahirette yüzlerini ak eylediğin,
  -Sabreden ve iyi korunan,
  -Bağışlamayı dilediğin,
  -Düşman ve düşman topluluğuna karşı seni vekil ve seni veli edinenlerden,
  -Kibirli olmayan ve gururuna güvenmeyen,
  -Senin öğüt,emir ve yasaklarına hakkıyla ve harfiyyen uyanlardan,
  -Verdiğin izzet ve şerefine şükreden,bu ihsan ve ikramına karşılık hakkıyla şükrünü devamlı kıldığın,
  -Lütuf ve keremini ihsan eylediğin,verdiklerine ve vermediklerine karşılık şükreden,
  -Senin kıymet verdiklerine kıymet veren,sevdiklerini seven,
  -Şerefi ve izzeti senin yanında arayan,senin yanında bulan ve bulduklarına şükreden,
  -Peygamberlerin arasını ayırmayan,Yanlız hakka davet eden,
  -Sana verdiği hak sözleri hakkıyla yerine getiren,
  -Yanlızca seni dost,seni yardımcı, seni veli edinen,
  -Aşırı gitmeyen,haddi aşmayan,
  -Zamanın şerrinden,kadınların şerrinden ve deccalin şerrinden muhafaza eylediğin,
  -Verdiği hak sözleri inşallah diyerek yerine getiren,
  -Sana ve hakka yönelen,
  -Hak Öğüt verenleri seven,
  -İyilikleri devamlı olan,
  -Her türlü hainlikten sakınan,
  -Günahında ısrar etmeyen,
  -Sağlık sıhhat ve afiyet verdiğin,
  -Rasulün Hazret-i Muhammed’in sığındıklarından sana sığınan,
  Kullarından eyle ,
  Ya ilahi yukarıda başlıklar halinde etmiş olduğum dualarımı kabul eyle Mücib sensin dualara icabet edensin,Semi sensin duaları işiten sensin,basir sensin gören sensin,Alim sensin niyetlerimizi bilen sensin,rahman sensin rahim sensin Amin. AMİN.AMİN.Rasulun hatrına kabul eyle Ya Rabb’el Alemin. Amin.(El fatiha)

  Allah milletimizi ve tüm ümmeti Muhammedi vrüs belasından kurtarsın amin.
  geceniz mübarek olsun Amin.


 • Es Elsiyan
  Es Elsiyan

  "Azala azala yaşadığımız şu dünyada bir şeyler güzel kalsın."
  O vakit bugün, "işte o güzel günlerden biri!" diyeceğimiz bir gün olsun
  :))

 • Mustafa Kemal
  Mustafa Kemal

  Yar bana bir eğlence
  Yar bana bir eğlence..

 • Fırat Aydil
  Fırat Aydil

  Nasılsın :))

 • Nazan Akyıldız
  Nazan Akyıldız

  Amannn neyse!

 • Kayıp Zaman
  Kayıp Zaman

  Ne deniyor ki buna?

 • Yağmur Sesi
  Yağmur Sesi

  Eskiden kızardım, şimdi sadece iç çekiyorum, ağlıyorum...

 • Yağmur Sesi
  Yağmur Sesi

  Eskiden kızardım, şimdiyse iç çekiyorum, ağlıyorum...

 • Tolga Bey
  Tolga Bey

  Gel bana her gece sen..

 • Gonca Urgancı Gül
  Gonca Urgancı Gül

  Sadece müzikal bir hayat istiyorum .Bu armonide buluş benimle, ben pesleri alırım.

 • Bülent Ferit
  Bülent Ferit

  Beyaz bidonlar kaç lira

 • Coşkun Salar
  Coşkun Salar

  Sonra:
  Hep tırtıl kalmak istiyorum
  Aslında; ölmek korkusu....

 • Bülent Ferit
  Bülent Ferit

  Ormanların gümbürtüsü başıma vurur...

 • Rabia Acar
  Rabia Acar 18.03.2021 - 11:33

 • Eda Okumuş
  Eda Okumuş

  Hayat çoğu zaman heveslerini kırar . Çoğu zamanda hayallerini ...

 • Es Elsiyan
  Es Elsiyan

  O kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktım...

 • Çewrim Hiçi
  Çewrim Hiçi

  "....Iyiçocukol a c ı n l a b ü y ü..."

 • Rabia Acar
  Rabia Acar

  Zikirden duyduğun hazla, kösnül hazlar başka kaynaklardan mı gelir?
  Zikir çekerken ortaya çıkabilen taşkınlık hali, çılgın haz itici hatta gülünç bi surete bürünürken, kösnül hazdaki ucuzluk neden çekici bir hale bürünerek çoğalmak gibi ulvi bir sonuç doğurur?..

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Aşkı en cok hicranda yaşadım yandım yandım yandım,
  Senden ayrıldım sana yandım ,
  namazdan ayrıldım yandım yandım yandım,
  kabeden ayrıldım yandım yandım yandım,
  medineden ayrıldım yandım yandım yandım,
  ama bildiğim birşey var,
  her yangının çaresi su...

  bazen gözden akar,
  bazen kalpten akar,
  albdest alırsın namaz için yüzden akar,
  öyle bir aşk ki en sonunda korkarım ki tenden akar(kan)

 • Bülent Ferit
  Bülent Ferit

  Bize gidelim :)

 • Kayıp Zaman
  Kayıp Zaman

  Hadi ordan!

 • Bülent Ferit
  Bülent Ferit

  Annen evde mi :)

 • Mustafa Kemal
  Mustafa Kemal

  Benim çarmendırım var hava atabilirim demek ki

 • Beyaz Atlı Prens
  Beyaz Atlı Prens

  Yapma bana hava bak sonra gelirsin tava

 • Beyaz Atlı Prens
  Beyaz Atlı Prens

  Paketli cips gibi tipler var
  %80 i hava

 • Beyaz Atlı Prens
  Beyaz Atlı Prens

  Herkeste bi havalar bi havalar
  Satarsın ejderhaları var

 • Kayıp Zaman
  Kayıp Zaman

  Insan ulaşamadığının delisi sahip olduğunun nankörüdür.. Böyle böyle geçiyor ömür..

 • Es Elsiyan
  Es Elsiyan

  Bahara doğru gidiyoruz, güzel günler bekliyoruz. Zaman zaman canımız sıkılsa da umudumuz diri.
  :)

 • Bülent Ferit
  Bülent Ferit

  Sen özür diledin diye benim acılarım geçmiyor.

 • Es Elsiyan
  Es Elsiyan

  Beklentiyi en aza indir. İndir ki hayal kırıklığın da o denli az olsun.