Kültür Sanat Edebiyat Şiir

KADİRİ TARİKATI sizce ne demek, KADİRİ TARİKATI size neyi çağrıştırıyor?

KADİRİ TARİKATI terimi Ferdi Kavlakoğlu tarafından 11.12.2005 tarihinde eklendi

 • Zeyneb Bağdadi
  Zeyneb Bağdadi15.12.2012 - 08:11

  insanı allah götüren iki şey vardır..kuran ve sünnet..geylani kaçıncı asırda yaşadı..ondan önceki insanları kim götürdü hiadeyete.....sadece günümüz şeyhlerinin gelri kapısı..o kadar..kitaba döünün kurana..rasululahın süğnnetine yapışın....ayrılmayın..tarikatler ağzına kadar bidat doludur...

 • Eyyüb Ensar
  Eyyüb Ensar08.10.2012 - 18:13

  tekirdağda kadri kolunun oluo olmadığını soran abim elbette heryerde olduğu gibi tekirdağdada var şeyhimizde diyarbakırlı şeyh zeynel abidin (ks) evladı resüldür şuan kabri istanbul çengel köydedir onun postuna odurmuş olan oğlu yani mürşidimiz şeyh muhammed nisihdir evliyanın büyüklerindendir pirimiz şeyh zeynel abidin in sayyısız kerramedleri bulunmakla beraber türkiyede ve dünyadanın her yerinde dargağı bulunmaktadır türkiyenin çoğu yerinde bulunan kadri ve rıfai tarıkatının şeyhleri ve halifaeleri onun helifaleri vetain ettiği şeyhleridir onun namı dünyaın her yaerindedir

 • Sermin Tuna
  Sermin Tuna11.08.2012 - 20:55

  Ben Tekirdağda yaşıyorum burda tarikatin bir grubu varmı nasıl nerden bilgi alabilirim

 • Ömer Alkılıç
  Ömer Alkılıç28.02.2011 - 01:56

  ALLah bu dostlarını başımızdan eksik etmesin..bu zamanda bi mürşide kamile bağlı olmak lazım.. onlar olmasa onların himmeti olmasa bizden hç bişe olmaz..Allah bu yollardan ayırmasınn!

 • Zuhal Babaözü
  Zuhal Babaözü02.02.2011 - 13:59

  bende katılmak istiyorum.ankaradayım

 • Rabiya Açıkgöz
  Rabiya Açıkgöz05.05.2010 - 13:37

  s.a kadiri tarikatındanım ben kadiri tarikatı gerçekten insanı baştan aşağı değiştiriyor bu yolda çok huzur güven buluyor insan efendisine aşık bağrı yanık allah aşkı ile gönlü yanıyor her zaman hele birde zikiri vardır allah deyip coşuyoruz göklerde uçuyoruz biz aciz günahkar kullar allahı bulmak ona ulaşmak efendisine yanmak isteyenler gönülden bağlanın allah rızası için gönlünü verince eminim hayatınızdaki değişikliği fark edeceksiniz sadakatle huzurla allaha aşık peygamberimize s.a.v hasretle aşkla yangınla bakacaksınız sıradan değil dünya işleri ile değil zikirle gönülle ve aşkla allahı zikretme sükretme ve ona en güzel kulluğu yerine getirmek için kadiri tarikatı çok güzel bir yoldur allahım o yola düşenlerden etsin hepimizi inşallah a.e.o.

 • Kadiri Tarikati
  Kadiri Tarikati31.03.2010 - 10:55

  Kadiri Tarikatı: Abdülkadir Geylani Hz.'lerine bağlı bir tarikattır.

  Kadiri Tarikatı web sitesi http://www.kadiriyolu.com
  Kadiri Tarikatı direkt Abdülkadir Geylani Hz.'lerine bağlıdır.
  Silsilesi:
  HAYY cc.
  AZRAIL A.S. ISRAFIL A.S. MIKAIL A.S. CEBRAIL A.S.
  HZ. AHMED MAHMUD MUHAMMED MUSTAFA S.A.V.
  HZ. EBUBEKIR R.A.
  HZ. OMER R.A.
  HZ. OSMAN R.A.
  HZ. ALI K.V.
  HZ. HASAN R.A.
  HZ. HUSEYIN R.A.
  HZ. VEYSEL KARANI R.A.
  HZ. HASAN-I BASRI R.A.
  HZ. HABIB-I ACEMI K.S.
  HZ. DAVUD-I TAI K.S.
  HZ. MARUF-I KERHI K.S.
  HZ. SIRR-I SEKATI K.S.
  HZ. CUNEYD-I BAGDADI K.S.
  HZ. SEYH SIBLI K.S.
  HZ. ABDULVAHID BIN ABDULAZIZ K.S.
  HZ. SEYH EB-UL HASAN K.S.
  HZ. ALIYUL MAHRUSI K.S.
  HZ. ABDULKADIR GEYLANI K.S.
  HZ. ARABI MUHIDDINI K.S.
  HZ. SEYYID-I SEMSEDDIN-I MUHAMMED K.S.
  HZ. SEYH HUSAMEDDIN KS.
  HZ. SEYH SEHABEDDIN K.S.
  HZ. SEYH HUSEYIN HAMAVIF K.S.
  HZ. HACI BAYRAMI VELI K.S.
  HZ. SEYH ESREFOGLU RUMI K.S.
  HZ. SEYH HACI KAZAN KAYA BABA K.S.
  HZ. SEYH BABA KURDISTANI K.S.
  HZ. SEYYIT MUHAMMED K.S.
  HZ. SEYH SEYYIT-I HALIL K.S.
  HZ. HACI HASAN BABA K.S.
  HZ. SABAN BABA K.S.
  HZ. RICALI DURSUN BABA K.S.
  HZ. ILHAMI HACI HASAN BABA K.S.
  ...

  Girmişem ben bir Yol'a kim, doğru Yezdân'a gider,
  Bundan özge yola giden kişi, yâbana gider.
  Cümle yollardan yakın, hem saIike âsân bu yol,
  Kârbânı eylemez havf, çünki, Sultân'a gider.

  Göricek kaçar harmî, sâlikinden bu yolun,
  Semtine varsa bilür kim, canı, kurbana gider.
  Vecd ü ışk u cezbe vü hâldir silâhı a'nların,
  Tabl u kösi urılur a'nlar ki, Şâhâne gider.

  Reşk ider gökte Ferişteh ol gürûhun seyrine,
  Çünki, a'nlar, bir nefesde Arş-ı Rahmân'a gider.
  Yol demekten bil garaz, Tevhîd yoludur sâlike,
  Her kim eylerse devâm Tevhîd'e, Hannân'a gider.

  Kadirîyiz biz ki, Abdulkadir'in Ebdâlıyuz,
  Yolı A'nın Şîr-i Yezdân, Şâh-ı Merdân'a gider.
  Girdi Kuddûsî, bu gün, gerçek Erenler yolına,
  Bildi zîrâ, ol, muhakkak Fahr-i ekvân'a gider

  Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
  'Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla'

  KEHF 83-100: 'Hallerini tek tek anayım, Sen'de (SAV) bahset teslim olup bağlanmış Zülkarneyn'den (Doğruya eriştirici Mürşid, Abdülkadir Geylani) onlara; Şüphesiz O'nu etkinleştirip her bir şeyin vasıtasını verdik. Vasıtayı takip etti. Hem de birden bire batıdaydı, güneş gözünde batışına değin aşk halindeydi (vecd) . Ey Zülkarneyn, ' anlaştığın kişiye Aşk haline değin; riyazet yaptırt ve isimlerimi zikrettir' dedik. Amma; ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimse nefsinin tezkiyesi ile meşgul olursa mükafatı İsimlerimden biridir ve onun  gönülden inanmasına yardım için emrimizle rahatlatırız. Lakin nimetlerimi kokladığı halde kabul etmediğini söyleyen zalim kimse Rabbine riyazet anlayışını büyük sıkıntılar nihayetinde kaybeder. Sonra vasıtayı takip etti hemde birdenbire doğudaydı. Güneşin zuhurunu görene değin aşk halindeydi (vecd) . Anlaştığın kişi üstünde onlar için gizlilik perdesi olmaksızın bu işi işlemeğe yönelip başlayamaz. Böylece beraberlik ümidi ile beklerken yaptıklarını tecrübe ederiz. Sonra vasıtayı takip etti. Hemde birdenbire aşk halinde (vecd) , tasası olmaksızın perde ile zimmetinde olan şeyin arasında işe yetecek hale geldi. Anlaştığın kişiye, hor ve zelil olmaktan kurtulmanın zor olmadığına gönülden inanmasında yardım et. 'Ey Zülkarneyn, şüphesiz ya ecuc ve ma ecuc (heva ve nefs) başladığım işi bozmak için yeryüzünde bu işin olmadığını iddia edip; hemen işe yönelip başlamayı bırak dediler. Sana vergisi, işe yönelip başlaman; onların arasıyla aramızı perdelemendir'. Kuvvetin tıpkısı ile onlarla aranızı tamamen kapatmaya yönelip başlayacağım; Terbiye edenimin (Rab) hayrı, noksanlığımızdan fazladır. 'Zikirleri çabuk kavra; bu konuda gevşeklik gösterme, hem de birdenbire niyet ayrılığında yüz çevir men eyle, göm, kaba kuşluk vaktine (öğleden bir saat evvelki zaman) dek söyle hem de birdenbire işe yönelip yangın ol' dedi. İş hususunda gevşeklik göstermekten vazgeç ve onu şiddetle yere çal. Sonra yazık fesad ettirene ve yazık kendinden geçercesine gördüğüne itaat etmene, gönlünü eğlendirdiğin gönül eğlencesi değil o, itaatin zararına!  Bu Terbiye Edenimden bir rahmet dedi. Sonra birde bakılır ki Terbiye Edenim in söz verdiği yere; işe yönelip başlayan pare pare olur ve Terbiye Edenimin verdiği söz gerçekleşmiş oldu. ve biz helak edici her şeyden kıyamet (ölüm) günü dalgası helak etmeden vazgeçtik.ve sur içine üfürüldükten sonra bizde onlarda toplanmış olarak bir yere getirildik. ve cehennemi takdim ettik. Kıyamet(ölüm) günü inkar edenler (kafirler) için gösterdik. Onlar, özlerinde Beni zikretmekten(anmaktan) perdeli olanlardı ve yardım yetişene kadar yakın olmaktan ümitlerini kesmişlerdi. Semaa (dönerek zikir) mı fiil ve amelde pek yüksek şereftir. Bunu inkar edenler eşekliklerini anlayana kadar, Benden başkasına ibadet etmeyen kullarım evliyalığa ererler (riyazat ve takvada yüksek mertebelere ulaşıp Allah'ın mahbubu zatlar) . Muhakkak cehennemi, inkar eden (kafir) olmasından ötürü ikramıyla (vücutlarından akan irin ve cerhat yemeği) hazırladık '

  kaynak: http://www.kadiriyolu.com

 • Zekeriya Gündoğdu
  Zekeriya Gündoğdu24.02.2010 - 12:00

  kadiri tarikatı peygamberimizin soyundan gelen abdul kadir geylani hazretleriyle silsile yoluyla günümüze kadar ulaşmış rabbime en yakın yol göstericisi

 • Kadiri Tarikati
  Kadiri Tarikati09.06.2009 - 10:48

  Kadiri Tarikatı, Allaha ulaşmak için bir yoldur. bu yol hakkında bütün bilgileri www.kadiriyolu.com sitesinden öğrene bilirsiniz.

 • Tuğba Er
  Tuğba Er10.04.2009 - 10:47

  Aslında bu şekil bir yorum yaparak insanları etkilemek istemiyorum ama bu sadece benim şahsi görüşüm.Ben 17 yaşımdayım.Ağustos'tan beri bu tarikata bağlıyım.Sesli zikir olarak da anılmaktadır.RABBİME BİNLERCE KEZ ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ BU YOLU SEÇMİŞİM...Benim başım Zabıta Baba'dır.Bu zamana kadar hamdolsun ki staj'ımda, derslerim de, günlük hayatımda,en zor en sıkıntılı anlarım da bir şekilde işlerim yoluma girdi.Dostlarımızın duaları sayesinde... Allah onları bu ümmetin başından eksik etmesin... Hayırlı Cumalar...