Kültür Sanat Edebiyat Şiir

engizisyon sizce ne demek, engizisyon size neyi çağrıştırıyor?

engizisyon terimi Renan Re tarafından 10.03.2005 tarihinde eklendi

 • Mustafa Çeşim
  Mustafa Çeşim16.09.2009 - 02:20

  müslümanlık hiç bir zaman hıristiyanlık gibi bir engizisyon kurmamış. bir kimsenin zor ile dinini de değiştirmemiştir. Kur -an'ınahlak ve terbiyeye aykırı her fikrinden beri bulunmasıdir ki O'nun büyüklüğüne misal teşkil eder.
  bir müslüman ALLAH' ı bilmekle ve ALLAH'a itaat etmeklebir insandır. kötü işlerden kendini korur daima iyiliğe kendisini teşvik eder. Kur-an tarafından anlatılan ayetlerin kıçla yayıldığına inanmak çok yanlış ve hatalıdır. Çünkü koyutaassuptan beri olanların hepsi bilirlerki ilahlara insan kanını akıtmak yerine ibadet ve sadaka vermeyı usul olarak koyan islamiyet insanlara daima iyilik ruhunu aşılamış cemiyetin iyiliğini ve faydasını düşünerek medeniyet üzerine mühim tesirler yaparak bütün doğu alemi için bir nimet olmuştur. Hazreti Musa'ya atfedilen kafirleri imha için kullandığı kanlı silahlara muhtaç olmamıştır....
  saygılar

 • Duffy Duck
  Duffy Duck04.04.2007 - 19:39

  --TDK GOV TR---
  isim, din b. (***) , tarih Fransızca inquisition
  Orta Çağda, Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adı.


  ________ WİKİPEDİA ORG___________

  Engizisyon (Latince:inquisitio, soruşturma) , Katolik Kilisesine bağlı bir mahkeme sistem idi.
  Gerek kararları, gerek siyası ve dini erki nedeniyle üç büyük engizisyon adından çok söz ettirdi

  Orta Çağ Engizisyonu, Valdensesler ile Katharlar'ın kurulu düzeni sarsan öğretiler yaymaya başlamaları üzerine, 1231'de Papa IX. Gregorius tarafından kuruldu.Engisizyon Mahkemesi'nde mahkûm suçunu kabûl edene kadar işkence görürdü.Eğer suçunu kabul etmez ise işkenceden ölürdü, kabûl ettiğinde zâten mahpusta çürürdü.Yâni kısacası, neresinden bakarsan bak, Engizisyona düşen bir ölü idi...


  İspanyol Engizisyonu ise, Castilla kraliçesi I. Isabella'nın ısrarı üzerine, Papa IV. Sixtus tarafından 1483 yılında onaylandı. Müslümanlar'la Yahudiler'in kendi inançlarına bağlanmalarını sağlamak hedeflenmişti. Bu nedenle, 200.000'e yakın Yahudi, 1492 yılında İspanya'yı terk etti.


  Roma Engizisyonu, Roma Katolik Kilisesi'nin savunduğu öğretiyi korumak için Papa III. Paulus tarafından 1542'de kuruldu. Genel olarak Calvin ve Lutherciler'e savaş açtı. Roma Engizisyonu, cadılık ve büyücülükle de uzun yıllar mücadele etti. Bir manastıra ya da piskoposun sarayına yerleşen engizisyon sorgucusu, daha sonra halkı kilisede toplayıp uzun bir vaaz veriyordu. Amaç, yerel halkla ilişkileri sıcaklaştırmak ve onların güvenini kazanmaktı.

  Engizisyon mahkemeleri, çoğunlukla 'ihbar' müessesesi üzerine kurulmuştu. Eğer bir kişi kendi günahlarını gelip bir ay içinde itiraf ederse ve 'özür dilerse' affedilirdi. Ancak bu süre içinde böyle bir davranışta bulunmazsa, ona karşı dava açılırdı. Davalı, mahkemede kendisini kimin ihbar ettiğini asla öğrenemezdi.

  Mahkeme işlemleri basitti. Sanık ya piskoposluk sarayında ya da bir manastırda yargılanırdı. Mahkeme bir sorgucu kurulundan, noterden ve iki hukuk uzmanından oluşurdu. Bu uzmanlardan biri kilise dışından seçilebiliyordu. Mahkemelerde suçlanan kişinin bir avukatı yoktu.

  İşkence uygulamasının kurumlaşması 14. yüzyıldan sonra Roma hukukunun kabul edilmesinden sonra gerçekleşti. İşkence, mahkeme boyunca söylediklerinde çok büyük kuşkular ve çelişkiler olan suçlular için, ancak ve ancak başpiskoposun onayıyla yapılırdı. Engizisyon mahkemelerinin uyguladığı işkenceler konusundaki tartışma, günümüzde de tüm hızıyla sürüyor.

 • Selin
  Selin04.04.2007 - 19:32

  Engizisyon mahkemeleri insanlık tarihinin en kara sayfalarındandır.Engisizyon Mahkemesi'nde mahkum suçunu kabul edene kadar işkence görürdü.Eğer suçunu kabul etmez ise işkenceden ölürdü, kabul ettiğinde zaten mahpusta çürürdü.Yani kısacası, neresinden bakarsan bak, Engizisyona düşen bir ölü idi...

  Ünlü bilgin Galileo Galilei düşüncesinden dolayı engizisyon mahkemesinde yargılanmış ve yakılarak öldürülmüştür.

 • Aslı Ateş
  Aslı Ateş04.04.2007 - 19:17

  orta çagda kilise mahkemelerini çagrıştırıyor

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı26.10.2006 - 18:42

  şöyle bir manzara düşünün ki;
  kişi tanrıyı inkar ettiği gerekçesiyle yakılarak infaz ediyor
  ve yanarken
  'Tanrım! Tanrım yardım et bana' diye feryâd ediyor.
  ve oradan çıkan bir keşiş
  halk bu samimi yakarışları duymasın diyerek
  -bakın, bakın gördünüz mü şeytan bu adamın ruhuna işlemiş artık!
  diyerek bağırıyordu..
  suçu -sözde- tanrıyı inkar etmek..
  şüphesiz o zamanlar hristiyanlık kilisenin tekelinde idi.
  ve kiliseyi eleştirmek
  tanrıyı inkâr etmek anlamına geliyordu..

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı26.10.2006 - 18:30

  Engizisyonun en büyük işkence icadından birisi 'Böğüren Boğa'dır.
  Metalden yapılmış olan bu boğanın karnındaki kapağa suçlu
  canlı olarak konur ve ardından kapak kapatılır.
  Boğa ateşe tutulurken içinde kavrulan mahkum bağırmaya başlar.
  Bu da boğanın böğürme gibi ses çıkarmasını sağlar.
  Sesin şiddetine göre kişinin suçunun ne kadar olduğu anlaşılır.
  Şayet kişi hiç bağırmadan can verdiyse,
  ailesine mahkumun iyi bir hıristiyan olduğu söylenir...

  cehaletin dini, dili, ırkı ve mezhebi olmuyor maalesef..
  pandoranın kutusunu
  yeryüzünde ilk cinayetini işleyen kabil
  açmış zaten..
  ve başlamış insanın yeryüzü macerası...

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı01.10.2006 - 14:13

  Boğarak öldürülme de engizisyonun sıkça tercih ettii işkencelerden biriydi.
  Ancak bu metot genellikle 'Cadı' olduğu düşünülen kişilere uygulanırdı. Mahkumun elleri ve ayakları bağlanır, ayaklarına bağlanan bir ağırlıkla birlikte suya atılırdı.
  Şayet kişi kurtulabilirse (!) cadı olduğu onaylanmış olurdu,
  zira sıkıca bağlanmış bir düğümden kimse kurtulamazdı.Düğümlerden kurtuluş elbette insazdan kurtuluş değildi
  cadı olduğu için türlü işkencelere maruz kalacak
  ve infaz edilecekti..
  Şayet ölürse, mahkumun halâ iyi bir hıristiyan olduğu için ailesine teşekkür edilirdi...

 • Güneş Seninle Doğacak
  Güneş Seninle Doğacak08.09.2006 - 22:46

  ortaçağ engizisyonu
  ispanyol engizisyonu ve
  roma engizisyonu başlıcalarıdır...

  Allah düşürmesin derim bu avrupalı insan kılıklı, insanlık dışı yaratıkların eline...

 • İmran Tekin
  İmran Tekin14.05.2006 - 14:44

  1481-1808 yılları arasında batıda,Katolik kilisesinin siyasi baskı aracı olarak faaliyet gösteren Engizisyon mahkemelerinin Yakılarak öldürülme cezasına çarptırılan insanların sayısının 34.024 e ulaştığını....) Biliyor muydunuz?

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir25.03.2005 - 18:25

  Kabuslarimda kac kez bu cezaya carptildigimi görüyorum,ve korkuyla uyaniyorum tam 78 bilindik isgence türünün mevcut olmasi ve bunun sucsuz insanlara uygulaniyor olmasi beni fevkalade korkutuyor..