Kültür Sanat Edebiyat Şiir

aristo sizce ne demek, aristo size neyi çağrıştırıyor?

aristo terimi Ayhan Karadağ tarafından 30.10.2006 tarihinde eklendi

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay 01.06.2016 - 07:22

  “İnsan en iyi ihtimalle tüm hayvanların en asilidir. Kanun ve adaletten vazgeçtiğinde ise en kötüsüdür! ..”
  Aristo

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı 17.03.2010 - 23:45

  efenim avisto'ya teşekkür ilen...öperim mübarek ellerinden derunumdan saygı ilen...
  evvelen sünger bob'un iplik pazar bahsinde bestemin bir hatasının olmadığının altını çizerim.bestemin bir bahane ilen gözlerinden öperim...hasılı rabbimin takdir eyleyip şahsıma lütfetmiş olduğu rüya-yı tabirü tabir ve'l kebir yeteneğim içün binlerce hamd-ü sena ilen...efenim elhamdülillah şahsım ve mübarek dedelerim fizan illerinden buralara yazar çizer bozar yetiştirmek içün gelmişler idir elhamdülillahilalem.nice yazarlar bizim şahs-ı bahanelerimiz ilen yazmış,nicedi bizim mübarek yüzümüzden pusmuş,nicesi yazar olmadıklarının idrakine varmış,pekçoğu da kaçmış idir.ekseriyyet ilen nedir'den mevzubahis mübareklerin def'ü refi ilen uğraşmışız idir.bazı mümtaz yazarların dikkati nazariyelerini evvelen üzerimize sonra da nedir'e çekmişiz idir.pekçokları en çok da hz.mod :) şahsım ve mübarek dedelerime bu hususda minnetdar idir.efenim değilse de az evvel minnettar olmuşlar idir.rica ilen...
  itina ilen...
  saygı ilen...
  efenim ne demek elbette vazifemiz ulen ;)

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı 21.02.2010 - 22:29

  Hz. avestѐ ’ye teşekkür babında yazılmış idir biline…

  Evvelen “hûkelayu severük gendumuzden ötürü”laf-ı güzâfını şahsıma telkin etmiş, tedbirimi almış, temkin etmişim idir.ayrıyetten “feylosof fizanlı necip fîyakâlı” içine ebced etmişim idir.saygı ilen…

  Efenim soda tüketimine şahsımın katkılarını Hz. avestѐ ’den dinlemiş tasdik etmişim idir.şahsımın ve mübarek dedelerimin elmalı sodaya olan düşkünlüğünü de araya sıkıştırmayı da borç bilerekten, sodalarımızı nedir’in vü Hz. avestѐ ’nin şerefine kaldırmışız idir.keyif ilen…

  Malumunuz dersler ağır,stajlar zor,tababet kahırlı, hekimlik zarûrî idir.haliylen mümtaz sitemize uğrayacak zamanımız ziyadesiylen kıymetli olduğundan,bazen de nöbetlerimizi sitemizin forumlarında geçirme zâfiyeti gösterdiğimizden sebep elim vahim kadim günlerin şahsımı beklemekte olduğunu arifiyetim ilen anlar,korku ilen titrerim idir.eywah ilen…

  Besteciğimin sağda solda verdiği iğreti tıbbi malumatları görmekte,kalan vaktimi de kendisinden bir derece üstün olmak için kütüphane köşelerinde zayi etmekteyim idir.muvaffakiyyet ilen…
  biizinillah!

  Efenim kıyıda köşede naçizane söylemlerim,kıyım ettiklerim, yüzüne meymenet etmeyip gıyabettiklerim Hz. avestѐ ’nın gözümüzün nuru gözlerinden kaçmamış idir.helal olsun ulen.yanlarında deste deste hazır bulundurdukları feylesof luk kontenjanlarından birisini şahsıma layık görmüşler idir.teşekkür ilen…
  Felsefemiz Hazret’e feda olsun ilen…
  efenim bir kontenjan da hatırım içün besteye rica etsem? yüzsüzlük ilen ;)

  almış olduğum bu mübarek ünvanı; muallim-i sani farabiden araklayıp muallimi faniye yükseltgemiş olduğum mübarek ismimin önüne koyacağım idirinşaalhulalem. maaşallah ilen…

  “feylesof muallim-i fâni fîyâkalı”olaraktan öperim Hz. avestѐ ’nin ellerinden yaşına hürmet ilen…(profilden ilham ilen)

  Besteciğim’in de gözlerinden öperim bir bahane ilen ;)

  hanimiş hanimiş:cevabımız gecikti özür ilen...

  itina ilen...

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı 19.02.2010 - 01:00

  efenim aveste(m) e teşekkür ilen...
  yeni gördüm fekat yarın daha güzide güzel bir teşekkür ilen mukabelede bulunacağımdır biiznillah.heyecandan elimiz ayağımız dilimiz damağımız aklımız dimağımız birbirine dolaştı.haşa elimiz titrer de bir boş\na-hoş kelam ederüz deyu korkmuş; uykumuzun da kaçmasından ürkerek yarına bırakmışızdır inşallahulalem...
  aveste(miz) in yüce gönlüne saygı ilen...

  hanimüş hanimüş:parantez içi yerleri içimizden zikrettik hz.aveste'nin gözünden vü kulağından esirgedik
  izniniz ilen...

 • Tanya Kayra
  Tanya Kayra 10.08.2009 - 23:04

  aristo makedonya doğumlu yunan filozoftur...

  (M.Ö.384-322) yılları arasında yaşamıştır...

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı 31.07.2009 - 22:33

  '....
  sen ki ayrı düşmüş sevgilileri
  yeniden buluşturup sevindireceğine söz verirsin.
  cennet senin yakınlığınla cennet olacaktır.

  ne de olsa, sevdalarım
  senin yakınlığını aramadığımdandır.başkalarına dağıttıysam da,
  sevgilerim Sana aittir.
  yitirdiklerimi geri ver.

  ne çare ki,acılarım sana uzaklığımdandır.
  başkaları için ağladıysam da, gözyaşlarım Sana aittir.
  ayrılıklarıma son ver.'

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri `` 09.06.2009 - 21:40

  Soru: 'Yalan söylemekle ne kaybederiz? '

  Cevap: 'Doğru söylediğimiz zaman bile karşımızdakini inandıramamayı...'

  ...

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı 19.05.2009 - 18:16

  aristo bir müddet xanax ilen kafa yaptı kendini o ara nedire verdi fekat ayılamadı.platonik elim bir aşkın pençesinde kıvranmaktaydı aristo zira avistoya aşıktı...ama avisto...ah vefasız avisto ne olurdu bir uzaktan bakıverseydi...ne olurdu arkadaşlarının işaret parmağına değil de gösteriği yere baksaydı aristoyu görseydi.zavallı aristo bir anahtar deliğinden bakakalmıştı avistoya.kapılar üstüne kilitlenmiş uzatılan kuru ekmeği baldırana banıp yemiş baldıranı kafaya dikmiş idi.lakin xanax ilen zehire alıştırılmış bünyesi baldıranı baldan bilmiş afiyet ilen kabul etmiş idi.hey gidi zalim dünya bu nasıl bir iş idi...

  devam edecek...
  itina ilen...

 • Bay Grey
  Bay Grey 28.03.2009 - 15:33

  Anahtar deliğinden gördüğü dünyanın, bir anahtar büyüklüğünde olduğu hissi ile kıpırdandı Aristo. Zemini olmayan, tavanı olmayan, sis içinde bir alem.. Burası bir alemdi.
  'Alem-i muallak'
  Bir zaman sonra yüzü olmayan bir yığın kafa uçarcasına geçti yanından..Yüzleri yok! 'Sesleri de yok' Yaşları, bunlar yaşıyor mu?
  Alemin merkezine kadar geldiklerinde sordu yeniden Aristo. 'Nedir bu? ' Descartes gülümsedi.
  'Çabuk öğreniyorsun. evet paranoid şizofren bu'
  -'Al' dedi.' Bu reçete! . Tek gerçek budur....Aristo 'Zarathustra'nın sesini tanıdı...
  Merakla baktı reçetenin zümrüt yeşili kağıdına...

  X-a-n...........

  ilk üç harfi okuyunca öfkeyle buruşturup attı reçeteyi..

 • Alperen Kılıçkap
  Alperen Kılıçkap 16.07.2008 - 16:56

  Aristoteles (Yunanca: Ἀ ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς Aristotelē s; Eski Yunanca UFA: [aristoˈ telɛ ː s]; Yeni Yunanca UFA: [ˌ aris̩ toˈ teʎ is̩ ]) (M.Ö. 384 – 7 Mart, M.Ö. 322) Antik Yunan filozof. Platon ile birlikte Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır. Fizik, astronomi, ilk felsefe, zooloji, mantık, politika ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiştir.

 • Yolgezer
  Yolgezer 07.08.2007 - 12:07

  aristo; yaşamı, gerçekliği, aklı, mantığı, bilimi, a=a ve b=b olduğunu ve daha........gerçeğe dair herşeyi çağrıştırıyor. insan mutluluğunun özü arito düşüncesinde yatar.

 • Muhammetali
  Muhammetali 03.05.2007 - 18:00

  ARİSTO TALES (yanlış hatırlamıyorsam) ünlü düşünür. filozof