Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • reenkarnasyon16.02.2008 - 13:02

  reenkarnasyon, ruhun başka bir bedende yeniden bedenlenmesi denilebilir ancak bu kadar basit bir konu değildir.

  Her beden, anne karnından başlayarak kendi ruhunu oluşturur. Ve bu ruh hiç ölmez. Ancak bedensiz olan ruhlar ikinci ruh olarak bedenlere yerleşir.

  Yani bir ruhun bedenin ölümünden sonra tek başına hakim olarak başka bir beden görülmesi durumu değil, bedenin asıl ruhunun yanında ikinci ruh olarak bedenlenmesi söz konusudur.

  Bu ikinci ruh her koşulda, bedenin asıl ruhundan daha tecrübeli ruhtur ve genelde birinci ruha göre baskın çıkar. O ruha bildiği kadarıyla hayatta kalma koşullarını ve başka ruhlarla iletişime geçme yöntemlerini öğretir.

  Burada unutulmaması gereken şudur, ikinci ruh ta öğrenme sürecinde olan bir ruhtur.

  Bu yüzden insan yaşamı bu iki ruhun birbirine öğretme süreci ve çelişkisiyle geçer.

  Bu çelişkilerin derin olması durumunda psikolojik denilen sorunlar başgösterir.

  Ruhlar uyumlu olduğu zaman huzurlu ama geleceğini düşünmeyen bir yaşam tarzı ortaya çıkar. Bu durumdaki ruhlar bedenin ölümünden sonra daha bilinçlenmiş olarak başka bedenlere yerleşirler.

 • beden16.02.2008 - 12:34

  beden ruhumuzun geçici olara bulunduğu bir ruh okuludur. Bu okulda diğer ruhlarla iletişime geçme yöntemlerini öğreniyoruz.

  Ruh aslında beden veya maddi süreçler olmadan diğer ruhlarla iletişime geçebilir ama yeni oluşmuş ruhlar bunu bilmemektedir. O yüzden beden okuluyla ruhlar diğer ruhlarla iletişime geçmeyi öğrenir.

  Diğer ruhlarla iletime geçmeyi öğrenen ruh, bunu öğrenene kadar başka bedenlere girere. Bu da reenkarnasyon doğurur. Öğrenimini tamamlayan ruh reenkarnasyon yöntemiyle başka bedenler içinde yaşamayı bırakarak diğer ruhlara iletişime geçmeyi öğretecek çalışmalarda bulunur.

 • esin16.02.2008 - 12:31

  esin veya ilham dışımızdaki ruhların bize gönderdiği sinyallerdir. Bu sinyalleri iyi alabilen kişiler bunu şiire veya sanata döker. Böylece bedensiz olan ruhlar, bedenlilerle iletişime geçecek, duygularını anlatacak yöntem bulmuş olurlar.

 • 6. his16.02.2008 - 12:29

  6. his ruhumuzun diğer ruhlarla yaptığı bilgi alışverişidir. Diğer 5 duyumuz gibi yanılma payları vardır. (Psikolojideki algıda seçicilik, yanılsama gibi konulara bakılması lazım) . 6. hissimizi doğru kullanabilmek için üzerine çalışmalar yapmak gerekir. Herkeste vardır.

  Telefonu çalmadan önce tahmin etmek. kimin aradğını bilmek. Yaşadığımız bir anı daha önceden yaşamış olduğumuzu hatırlamak. Bir arkadaşımızın düşüncesini daha o söylemeden önce bilmek bu konuyla ilgilidir. Zaten yakın arkadaşlar, birbirlerini daha konuşmadan anlarlar. Bu 6. his diyebileceğimiz telepati yöntemiyle olur. Hatta aşk bir çeşit yoğun telepati, altıncı his durumudur.

  Dış dünyayla ilgili algıladığımız, hissettiğimiz, sebebini bilmeden öyle olduğunu hissettiğimiz şeyler altıncı hisstir.

  6. his herkeste vardır. Bunun önemini bilip geliştirenler bu konuda başarılı olur.

 • elektrik16.02.2008 - 12:24

  elektrik enerji çeşitlerinden biridir. Bütün enerji çeşitleri gibi bir diğerine dönüşür. Bilinen en aktif ve akışkan enerji çeşididir. Ancak daha aktif ve akışkanı yaşam enerjisidir. Yaşam enerjisi henüz bilimsel ve teknik araçlarla tam olarak tespit edilememiştir. Yaşam enerjisi ruhumuzun kullandığı enerjidir. Biz bedenliler yaşam enerjisini beş duyumuz özellikle de 6. hissimizle hissederiz. Yaşam enerjisini daha iyi kullanabilmek için üzerine çalışmalar yapmak gerekir. Ancak bilimsel bilgiden uzak çalışmalar, kötü ve bilinçsiz ruhları üzerimize çekeceği için tehlikeli olabilir.

  Elektrik, yaşam enerjisine en yakın enerji çeşidirir.

 • aşk14.02.2008 - 06:42

  aşk ruhlarımızı birbirine yaklaştıran güzel bir olgu olmasına rağmen ondan çok şey beklediğimiz için çoğu zaman hüsrana uğratır. sevgi ve güven güzel kavramlar ama aşk gibi bağlayıcı bir duygu bir süre sonra bedenimizin ve ruhumuzun gelişimini engeller. ölümsüz aşk kavramı yerine kuvvetli sevgi ve güven konulabilir. insanlar arasındaki ilişkide sevgi, saygı, güven ve özveri çok önemlidir.

 • ölüm14.02.2008 - 06:33

  ölüm ruhun özgürleşmesinden başka bir şey değildir. Buna rağmen çok güzel bir şey değil. canlı bedenimizde yeterince yaşayıp ruhumuzu geliştirmemiz bedensiz yaşayacağı günlere alıştırmamız gerekir. Ruhumuz ancak başka ruhlarla dostça, kardeşçe sevgiyle geçindiği zaman gerçek manada özgür olabilir. Ruhumuz bunu öğrenene kadar ölümden sonra başka bedenlere girer. Bedenimiz ve bu dünya ruhun okuludur. Yani mezun olamayan sınıfı tekrar eder başka bedene girer. Herkesin en kısa sürede mezun olması dileklerimle

 • ateist10.11.2007 - 07:46

  dini inancı olan kişilere saygı duyan bütün ateistlere saygı duyuyorum.
  .
  gerisine mi?
  .
  antoloji.com kuralları söylememe izin vermiyor.
  .
  ey ateister.
  .
  kendinize saygı duyulmasını istiyorsanız.
  .
  önce inananlara saygı duymayı öğrenin.
  .

 • ateist10.11.2007 - 07:43

  müslüman gözüküp, pirince taş koyan bakkallar.
  .
  hacı sakalı bırakıp, kızların bacaklarına gıpta ile bakanlar.
  .
  allah kelimesini ağzından düşürmeyip, allah ile kul arasına girebileceğini zannedener.
  .
  cumadan cumaya, bayramdan bayrama allahı düşünenler.
  .
  başkalarının inancını sorgulamayı kendisinde hak gören aptallar.
  .
  dinimizin dünyada saygıyla karşılanmasını sağlayan atatürke, küfreden kendini bilmezler.
  .
  işte gerçek ateist bunlardır.
  .

 • Ataol Behramoğlu10.11.2007 - 00:12

  yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var.
  .
  Ataol Behramoğlu süper bir şairdir.
  .