Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
 • sirrus06.01.2005 - 00:43

  Adı sirius'dur.Arapça Şir'a
  Büyük köpek takım yıldızının en parlak yıldızıdır.Gençlik döneminde olan bu yıldızı geceler saat 23:00 sıraları Güney yöne bakarak görebilirsiniz.
  Çapı güneşin çapından 4 kat daha büyüktür.Parlaklığı -1.45 kadirden bir yıldızdır.Güneş -27 Ay -13 varın siz hesap edin.Yani güneşimiz Siriustan 400.000 kez daha parlak.
  Eski mısırda takvimin başlangıç gününü belirlerdi.Nil üzerine düşünce yeni bir yıl başlardı.Hasılı kelam Amatör olarak Astronomiyle uğraşanları merakta bırakıp anlamasa bile ciddi bilimsel kaynakları okutup kendi özelliklerini sağa sola yazdırabilir.

 • ballıca mağarası04.01.2005 - 00:23

  Tokat ili Pazar ilçesinde oldukça geniş bir mağara

 • hz.muhammed31.12.2004 - 15:33

  Nedense kimseler anlamaz eyvah
  O kadar saf olan dile?imizi
  Bir ümmi isen de, ya Rasullah
  Ancak sen okursun yüre?imizi.
  Yapamaz Ertu?rul evlady sensiz
  Can verir, canany veremez Türkler
  Ebedi Hadimül Harmayen'iniz
  Ölsek de Ravza'ny ruhumuz bekler!

  (Medine müdafaasynda Karargah Subayy Ydris Sabih'in Peygamberimizin kabri ba?ynda yazdy?y ?iir)

 • siyonizm31.12.2004 - 15:29

  Yahudi Milliyetçili?i.
  Dindar Yahudiler Siyonizmi sevmez

 • joseph stalin31.12.2004 - 15:24

  En güzel örnek

  Stalin'in Tavu?u!

  Stalin, en seri cinayetlerini planlady?y çaly?ma odasyna yakyn dostlaryny toplamy? sohbet ediyordu.

  Votka ?i?elerinin biri gidip, di?eri geliyordu.
  Kafalar iyice dumanlanmy?ty.

  Stalin kan çana?yna dönmü? gözlerini etrafynda dalkavukluk yarysyna girmi? adamlaryna çevirerek sordu:

  - Saçyny ihtilalde, halk içinde, devlet yönetiminde, bürokraside a?artmy? dostlarym... Söyleyin bakalym halkyn yönetime ba? e?mesi, kayytsyz ?artsyz itaat etmesi için yöneticiler ne yapmaly, nasyl davranmalydyr?
  Her dumanly kafadan bir ses çykty..

  Kimisi adaletten, haktan söz etti..
  Kimisi demokrasiden....

  Kimisi sürgünden, sehpadan, hapisten...
  Kitlesel cinayetlerin deha çapyndaki katili Stalin, be?enmedi adamlarynyn izahatlaryny...
  Bir kadeh daha votka çekerek söyle dedi:
  - Yönetimi eline geçiren hükümdaryn Tanrydan pek farky yoktur!
  - Halkyn kar?ynyzda ba?&.; thorn; egip durmasy için ne yapmanyz gerekti?ini durun da su beyinsiz kafalarynyza çivi gibi çakayym...
  Hemen hizmetçileri ça?yryp emretti.
  - Çabuk bana bir tavuk getirin...
  Aceleyle bir tavuk kapyp getirdi adamlary...
  Stalin, kafalary iyice dumanlanmy? adamlarynyn gözleri önünde ba?lady canly canly tüylerini yolmaya tavu?un,...
  Bütün tüyleri yolunup cascavlak kalan Tavu?u odanyn ortasyna salyverdi, lider...

  - Simdi izleyin bakalym nereye gidecek bu ?a?kyn tavuk...
  Zavally tavuk bu azaptan kaçyp kurtulayym diye aralyk kapydan dy?ary canini atayym diyor, so?uktan tir tir titriyor...
  Masalaryn altyna giriyor, köseli masa ayaklary canini yakyyor...
  Duvar diplerine ko?uyor teleksiz, tüysüz kanatlary yara bere içinde kalyyor...
  ?ömineye yakla?yyor tüysüz derisi kavruluyor...
  Çaresiz, tüylerini yolan Stalin'in bacaklary arasyna saklanyp, sy?ynyyor...
  O zaman Stalin, cebinden bir avuç yem çykaryp önüne tane tane atyveriyor yolunmu? tavu?un...Yemlenen tavuk, Stalin nereye yönelse pe?inden ko?uveriyor..
  A?zylary bir kary? açyk kalan dostlaryna bakyp, pof byyyklarynyn altyndan gülerek ?öyle diyor Stalin:
  - Gördünüz mü, halk dedi?iniz topluluk bu tavuk gibidir.Tüylerini yolup al ve serbest byrak...
  O zaman yönetmek kolay olur...

 • abd31.12.2004 - 15:20

  toplama pc gibi bi?ey

 • gülistan31.12.2004 - 15:07

  ilm ü irfanla erer kemale Beni Adem
  Debdebe, servet ü mal gelir geçer demadem
  ilmin yoluna sem'a gibi yanmali her gah
  ilm olmasa hakkiyla bilinmez idi Allah

 • message / çağrı31.12.2004 - 14:53

  Çağrı filmi en çok bilineni (The Message) Abd yapımı olan Anthony Quinn'in rol aldığı.ikinci versiyonuda Arap yapımı Er-Risale olan Hz. Muhammed’in (s.a.s) İslâmiyeti tebliği ve mücadelelerini konu alan süper film.

 • Bring Me To Life31.12.2004 - 14:45

  BRING ME TO LIFE Evanescence 2003 te çıkardığı Fallen albümündeki bence en güzel şarkısı

  How can you see into my eyes
  Like open doors.
  Leading you down into my core
  Where I’ve become so numb.
  Without a soul
  My spirit’s sleeping somewhere cold
  Until you find it there and lead it back home.

  (wake me up.
  Wake me up inside.
  I can’t wake up.
  Wake me up inside.
  Save me.
  Call my name and save me from the dark.
  Wake me up.
  Bid my blood to run.
  I can’t wake up.
  Before I come undone.
  Save me.
  Save me from the nothing I’ve become.)

  Now that I know what I’m without
  You can’t just leave me.
  Breathe into me and make me real
  Bring me to life.

  [chorus]

  Bring me to life.
  I’ve been living a lie
  There’s nothing inside.
  Bring me to life.

  Frozen inside without your touch,
  Without your love, darling.
  Only you are the life among the dead.

  All of this sight
  I can’t believe I couldn’t see
  Kept in the dark
  But you were there in front of me

  I’ve been sleeping a 1000 years it seems.
  I’ve got to open my eyes to everything.

  Without a thought
  Without a voice
  Without a soul

  Don’t let me die here
  There must be something wrong.
  Bring me to life.

  [chorus]

  Bring me to life.
  I’ve been living a lie
  There’s nothing inside.

  Bring me to life

 • evanescence31.12.2004 - 14:40

  EVANESCENCE Türkçesi yavaş yavaş kaybolma
  Bende bi şarkısını yazıyım.

  Bring Me to Life

  How can you see into my eyes
  Like open doors.
  Leading you down into my core
  Where I’ve become so numb.
  Without a soul
  My spirit’s sleeping somewhere cold
  Until you find it there and lead it back home.

  (Wake me up.
  Wake me up inside.
  I can’t wake up.
  Wake me up inside.
  Save me.
  Call my name and save me from the dark.
  Wake me up.
  Bid my blood to run.
  I can’t wake up.
  Before I come undone.
  Save me.
  Save me from the nothing I’ve become.)

  Now that I know what I’m without
  You can’t just leave me.
  Breathe into me and make me real
  Bring me to life.

  [chorus]

  Bring me to life.
  I’ve been living a lie
  There’s nothing inside.
  Bring me to life.

  Frozen inside without your touch,
  Without your love, darling.
  Only you are the life among the dead.

  All of this sight
  I can’t believe I couldn’t see
  Kept in the dark
  But you were there in front of me

  I’ve been sleeping a 1000 years it seems.
  I’ve got to open my eyes to everything.

  Without a thought
  Without a voice
  Without a soul

  Don’t let me die here
  There must be something wrong.
  Bring me to life.

  [chorus]

  Bring me to life.
  I’ve been living a lie
  There’s nothing inside.

  Bring me to life