Kültür Sanat Edebiyat Şiir

şeyh edebali sizce ne demek, şeyh edebali size neyi çağrıştırıyor?

şeyh edebali terimi Cay Keyfi tarafından tarihinde eklendi

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind

  Bak dostum!

  Cahil ile dost olma: İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün.

  Saygısızla dost olma: Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün.
  ...
  Aç gözlü ile dost olma: İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün,

  Görgüsüzle dost olma: Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez; üzülürsün.
  ...
  Kibirliyle dost olma: Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün.

  Ukalayla dost olma: Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün.

  Namertle dost olma: Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün.

  — İlim bil, irfan bil, söz bil.
  — İkram bil, kural bil, doyum bil.
  — Usul bil, adap bil, sınır bil.
  — Yol bil, yordam bil.
  — Hal bil, ahval bil, gönül bil.
  — Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma.
  — Mert ol, yürekli ol.
  — Kimsenin umudunu kırma.

  Sen seni bil; ömrünce bu yeter sana.

  Şeyh Edebali

 • Zafer Yılmaz
  Zafer Yılmaz

  Şeyh Edebalı memleketimin en güzel yerinde tüm ihtişamı ile hala ayakta durmaktadır. Çok kereler ziyaret etme fırsatı buldum ve gidipte görmeden gitmeyin. İnanın pişman olmayacaksınız hatta bugüne kadar neden görmeye gelmediğiniz için kızacaksınız kendinize. gelelim Şeyh Edebali'nin kim olduğuna:
  1206 yılında Horasan’ın Merv şehrinde doğmuştur. Gençliğinde Anadolu’ya göç ederek önce Karaman ve daha sonra da Eskişehir’e yerleşmiştir. Karaman ve Şam’da öğrenim görmüştür. İslâmî ilimlerde geniş bir ünü vardır.

  Osman Gazi Şeyh Edebalı dergahında kaldığı bir gece rüyasında şeyhin koynundan çıkan bir ayın kendi koynuna girdiğini ve göbeğinden çıkan ulu bir ağacın bütün cihanı sardığını görür. Şeyh Edebalı bu rüyayı, Osman Gazi’nin büyük bir devletin kurucusu olacağı şeklinde yorumlar. Bu yorumdan sonra kızı Bala Hatun’u Osman Gazi’ye verdiği söylenir.

  Şeyh Edebalı, Osmanlı Devleti’nin siyasi, idari ve hukuki düzeninin temellerini atmıştı. Ahiliğin temel kurallarını uygulamış ve Kayı Aşireti’nin yerleşik düzene geçmesinde büyük rol oynamıştı. Bu bakımdan Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu sayılır.

  1326 yılında ve 120 yaşında vefat eden Şeyh Edebalı’nın türbesi Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır.

  Damadı Osman Gazi’nin Bey olması üzerine verdiği nasihati çok ünlüdür. Sözlerinden bugün bile derin anlamlar çıkarmak mümkündür:

  Ey oğul
  Bundan sonra öfke bize, uysallık sana
  Güceniklik bize, gönül almak sana
  Suçlamak bize, katlanmak sana
  Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana
  Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana
  Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana
  Ey oğul
  Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana
  Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana
  Ey oğul
  Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz
  İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın

  Ey oğul
  Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı
  Allah (C.C.) yardımcın olsun.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Seyh Edebali geleceği gören bir kişiliğe sahip ti(!) . Neyin ne olduğunu,kimin ne olduğunu bilen bir insandı(! ! ?) . O gelecekte Türk birliğini,Kayı Boyundan Osman Bey'in kuracağını sezmişti(! ! ? ?) (Geleceği Allah'tan başka kimsenin bilemiyeceğine inanmak...)

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  ŞEYH EDEBALİ’ NİN OĞLUNA NASİHAT


  Oğul.

  İnsanlar vardır,

  şafak vaktinde doğar,

  akşam ezanında ölürler.

  Avun oğlum avun.

  Güçlüsün, kuvvetlisin,

  akıllısın, kelamsın.

  Ama bunları nerede,

  nasıl kullanacağını bilmezsen

  sabah rüzgarında savrulur gidersin.

  Öfken ve nefsin bir olup aklını yener.

  Daima sabırlı, sebatlı ve iradene

  sahip olasın.

  Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi

  büyük değildir.

  Bütün fethedilmiş gizemler,

  bilinmeyenler, görülmeyenler

  ancak senin fazilet ve erdemlerinle

  gün ışığına çıkacaktır.

  Ananı, atanı say,

  bereket büyüklerle beraberdir.

  Bu dünyada inancını kaybedersen,

  yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.

  Açık sözlü ol, her sözü üstüne alma.

  Gördün söyleme, bildin bilme.

  Sevildiğin yere sık gidip gelme,

  kalkar muhabbetin itibar olmaz.

  Üç kişiye acı:

  Cahiller arasındaki alime.

  Zenginken fakir düşene.

  Hatırlı iken itibarını kaybedene.

  Unutma ki yüksekte yer tutanlar,

  aşağıdakiler kadar emniyetli değildir.

  Haklı olduğunda mücadeleden korkma.

  Bilesin ki atın iyisine doru,

  Yiğidin iyisine deli derler.......

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören

  Osman bey ilk kez Şeyh Edebalının kızını istemeye gittiği zaman Şeyh Edebalı kabul etmemiş ama Osman Bey i o gece evinde konuk etmiş...aynı gece Şeyh Edebalı rüyasında Osman Bey ile kızını el ele görmüş ve sonra kızının yere yatarken görmüş ve kızının karnından bir ağaç çıktığını görmüş ve o ağacın uzayıp büyüyerek tüm heryeri kapladığını görmüş ve ertesi sabah Osman Bey i çağırarak kızını ona verdiğini söylemiş...
  Osmanlı devletinin manevi kurucusu Osman Bey in akıl hocası pirimiz...
  ayrıca Ankaralıdır kendisi toprağım..

 • Asuva Dans Pistinde
  Asuva Dans Pistinde

  delikanlılığınkitabını yazmış da bir insan,

 • Asuva Dans Pistinde
  Asuva Dans Pistinde

  bilge er kişi

 • Aliye
  Aliye

  'Bizler nefreti eritmek ve muhabbetin asaletini dünyaya yeniden hakim kılmak için çıktık yola.'

  demiş.

 • Aliye
  Aliye

  üç kişiye acı: cahil arasındaki alime, zenginken fakir düşene ve hatırlı ilen itibarını kaybedene.

  demiş...

 • Özgür Ardic
  Özgür Ardic

  osmanın ilk kuranı edebalinin evinde gördüğü iddia edilir..yani lafı müslümalığından şüphe edildiğine getirmeye çalşıyor..kaynak haluk hepkon..
  teori dergisi..96 yılı temmuz haziran sayıları..
  he he..bulun lan o dergiyi..

 • Şekerrîz
  Şekerrîz

  Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey'dir, Ertuğrul Bey'in de hocası ve aynı zamanda kayın pederidir..

  Gereken bilgileri arkadaşlar vermişler sağolsunlar..

  Nokta.

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Tüh!
  Allah Kahretmesin!
  Nasıl da böyle olmuş!
  Nasıl unutmuşum, nasıl görememişim!
  Ben şimdi Bu edebali'ye yazmazmıyım! ! !

 • Hüseyin Burdur
  Hüseyin Burdur

  dikkat ediyorum özellikle mübareklerle ilgili sayfalarda mutlaka bazı kişiler iftira ve hakeret niteliğinde bazı sözler sarfediyorlar.

  Elhamdülillah bu bölümde böyle bir şeye rastlamadım..

  Allah yolundan dimdik gitmeyi nasip etsin(Amin)

 • Ali Yuva
  Ali Yuva

  Haklı olduğunda kavgadan korkmayasın...Bilesin ki! atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler... 'şeyh edebali'

 • Mustafa Evci
  Mustafa Evci

  Damadı Osman Bey'e olan nasihatları, devlet adamları için bir MANİFESTO niteliğinde...

 • Cay Keyfi
  Cay Keyfi

  Edebâlî (Üdebâlî)

  Osmanlı Devletinin kuruluşunda hizmeti geçen büyük İslâm âlimi. Osman Gâzinin kayınpederi ve hocası. Karaman civârında 1206 (H.603) yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. 1326 (H.726) yılında Bilecik'te vefât etti.

  İlk tahsîlini memleketinde yaptıktan sonra Şam taraflarına gitti. Hadîs-i şerîf, tefsîr ve fıkıh ilimleri tahsîl etti. Tasavvuf yoluna meyletti. Zamânının büyük âlimlerinden feyz aldı. Memleketine döndü. Bir rivâyette Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin sohbetleri ile kemâle geldi. Bu esnâda Selçuklu Devleti çöküntüye doğru gidiyor, Anadolu'da bir karışıklık hüküm sürüyordu. Moğolların önünden kaçan Oğuz boyları Anadolu'ya büyük gruplar hâlinde gelerek çeşitli bölgelere yerleşiyorlardı. Bu boylardan biri de önce Karacadağ, sonra da Söğüt mıntıkasına yerleşen Kayılar idi ve başlarında Ertuğrul Bey bulunuyordu. Daha ilk zamanlardan îtibâren Ertuğrul ve oğlu Osman Gâzinin başından geçen hâdiseler ve onların velîler ile olan münâsebetleri büyük bir devletin müjdesini veriyordu.

  Ertuğrul Gâzi bir gece ulemâdan bir kimseye misâfir oldu. Sohbet esnâsındaErtuğrul Gâzi, yüksekçe bir yerde duran kitabı göstererek ne olduğunu sordu. Ev sâhibi; 'Bu kitap Allahü azîmüşşân hazretlerinin Resûl-i ekremine indirdikleriKur'ân-ı kerîmdir.' cevâbını aldı. Sonra ev sâhibi uyumak için gittiğinde, Ertuğrul Gâzi mushafın bulunduğu odada sabaha kadar mushaf-ı şerîfin huzûrunda hürmet ve tâzim ile ayakta durdu. Fakat sabaha karşı bir ara dayanamayıp uykuya daldı. Bu sırada rüyâda kendisine; 'Sen benim kelâmıma hürmet ve tâzimde bulundun, ben de senin evlâdına kıyâmet gününe kadar dâim olacak bir ulu devlet ihsân eyledim.' diye hitâb olunduğunu işitti.

  Diğer taraftan Ertuğrul Gâzi zaman zamanKonya'ya gelir ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerini de ziyâret ederdi. Bir gelişinde henüz küçük yaşta olan Osman Gâziyi de berâberinde Mevlânâ'ya getirip hayır duâlarını ricâ etti. O sırada Selçuklu Sultanı bulunan kimsenin, Kalenderî tarîkatinden olan bir şahsa bağlandığını işiten hazret-i Mevlânâ; 'Hoş şimdi hükümdâr kendine bir baba bulduysa, biz de kendimize bir oğul bulduk.' diyerek küçük Osman'ın elinden tuttu ve hayır duâlar eyledi.

  Bu hususta üçüncü büyük müjde ise, Osman Gâzi ile Şeyh Edebâlî hazretleri arasında cereyân etti. Edebâlî hazretleri Konya'dan gelerek cihâd sınırının en uç bölgesi olan Eskişehir yakınlarında İtburnu denilen bir köyde yerleşmişti. Burada tâliplerine ilim öğretmek, insanlara huzur dağıtmakla meşgûl olurdu. Dînî meselelerde herkes ona mürâcaat eder, dünyâ ve devlet işlerini ona danışırdı. İslâm dünyâsında eskiden beri mevcûd olan 'Fütüvvet ehli' ve Anadolu'da mühim bir yer tutan 'Ahîler' ile irtibâtı vardı. Ayrıca Ertuğrul Beyin oğlu Osman Bey de bu büyük âlimi sık sık ziyârete gider, ilim ve feyzinden istifâde ederdi. Edebâlî hazretlerinin kendi parasıyla yaptırıp talebelerine ders verdiği Bilecik'teki zâviyesini ziyâretlerinden birinde, Osman Bey bir rüyâ gördü. Rüyâsını hocası Edebâlî hazretlerine anlattı. Osman Beyin rüyâsında, Edebâlî hazretlerinin koltuk altından çıkan bir nûr, gelip Osman Beyin göğsüne girdi. O nûrun girmesiyle, Osman Beyin karnından bir ağaç peydâ oldu. Birden dallanıp budaklandı. Dalları çok yükseklere ulaştı. Altındaki nice dağlar ve nehirleri gölgeledi. Onun gölgesindeki dağ ve nehirlerden birçok insan gelip istifâde etmeye başladığı sırada, Osman Bey uyandı. Edebâlî hazretleri, Osman Beyin böyle bir rüyâ görmesine çok sevindi. Onun yapacağı büyük hizmetlerde, kendisinin de nasîbi olmasına çok şükretti. Osman Beyin bu güzel rüyâsını şöyle tâbir etti: 'Oğul sen, Ertuğrul Gâzi oğlu Osman, babandan sonra 'Bey' olacaksın, kızım Mâl Hâtunla evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nûr budur. Sizin asîl ve temiz soyunuzdan nice pâdişâhlar gelecek. Onlar, nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar. Allahü teâlâ, nice insanın huzur ve saâdete kavuşmasına, dîn-i İslâmla şereflenmesine senin neslini vesîle edecek.' dedi. Osman Beyi tebrik etti. gözünün nûru kızını, bu mübârek insana nikâh etti.

  Osman Beyin, Mâl Hâtunla izdivâcından Orhan Bey dünyâya geldi.Edebâlî hazretleri, dâmâdı tarafından kurulan Osmanlı Devletine mânevî güç verdi. Sultan Osman Gâzinin hürmet ettiği, her hususta istişâre edip danıştığı en yakın yardımcılarından oldu.

  Osman Gâzi, Yenişehir'i aldıktan sonra memleketi beş idârî bölgeye ayırdı. Karacahisar'ı oğlu Orhan Beye, Subaşılığını da kardeşi Gündüz'e verdi. Yarhisar'ı Hasan Alp'a, İnegöl'ü Turgut Alp'a verdi. Kaynatası Edebâlî'ye Bilecik gelirini timar verdi. Hanımını babası ile Bilecik'te bıraktı. Kendisi Yenişehir'e giderek yanındaki gâzilere evler yaptı.Şeyh Edebâlî, Bilecik'te fıkıh, tefsîr ve hadîs ilimleri üzerinde dersler verdi. Bu sûretle son günlerini Bilecik'te geçiren Edebâlî hazretleri 120 yaşlarında iken 1326 (H.726) yılında vefât etti. Cenâzesi, yıllarca huzur saçarak insanlara saâdet yolunu gösterdiği zâviyenin yanına defnedildi. Eskişehir'de Odunpazarı üstündeki kabristanda da bir makâmı vardır. Yerine kendi talebesi Dursun Fakih geçip, ders verdi.

  Edebâlî hazretlerinin Rahmet-i Rahmâna kavuşmasından bir ay kadar sonra Mâl Hâtun, dört ay sonra da Osman Gâzi vefât ettiler. Edebâlî hazretlerinin feyz ve bereketleri, yol göstermesi ile altı asırdan fazla devâm edecek olan cihan devletinin temellerini atan Osman Gâzi, âlimlere ve evliyâya yakın olmanın ehemmiyetini de belirttiği vasiyetnâmesinde kendisinden sonra gelecek oğluna dolayısıyla evlâtlarına şunları vasiyet etti:
  'Allahü teâlânın emirlerine muhâlif bir iş işlemeyesin! Bilmediğini, dînimizin ulemâsından sorup anlayasın! Sana itâat edenleri hoş tutasın! Askerine inâmı, ihsânı eksik etmeyesin ki, insan ihsânın kulcağızıdır. Zâlim olma! Âlemi adâletle şenlendir ve Allah için cihâdı terk etmeyerek beni şâd et! Ulemâya riâyet eyle ki, şerîat işleri nizâm bulsun! Nerede bir ilim ehli duyarsan, ona rağbet, ikbâl ve hilm göster! Askerine ve malına gurur getirip, dînimizin âlimlerinden uzaklaşma! Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah'ın dînini yaymaktır. Yoksa, kuru kavga ve cihângirlik dâvâsı değildir. Sana da bunlar yaraşır. Dâimâ herkese ihsânda bulun! Memleket işlerini noksansız gör! Hepinizi Allahü teâlâya emânet ediyorum.' Osmanlı sultanları, bu vasiyetnâmeye candan sarıldı. Bu vasiyetnâme, devletin altı yüz sene hiç değişmeyen anayasası oldu.

  Altı asır, insanlara huzur ve saâdet, onların eli, onların yardımı ile dağıtıldı. Allahü teâlâ, o büyük devleti bu mübârek insanlara nasîb etti.

  ASIL ÖLÜM...

  Edebâlî hazretlerinin vefâtlarına yakın talebelerine vasiyet mâhiyetinde söylediği sözlerden bâzıları şunlardır:

  'Tevâzu; zenginlere karşı kibirli, yoksullara karşı alçak gönüllü olmaktır.'

  'Toprağa bağlanınız, suyu isrâf etmeyiniz, mîrâsınızın sağlam kalmasına dikkat ediniz, veriniz, elleriniz yumuk, kapalı kalmasın, ilim sâhiplerini koruyunuz, ağaç dikiniz, ödünç aldığınızı fazlası ile iâde ediniz, Kur'ân-ı kerîmi güçlü olmak için okuyunuz, bağınızı bahçenizi viran bırakmayınız, Peygamber efendimizi çok iyi tanıyınız. Hadîs ezberleyiniz, bildiklerini öğretenler unutulmazlar.''Asıl ölüm, ilimden payını almayanlar içindir. Faydalı ile faydasızı bilenler bilgi sâhipleridir.'

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihati:

  EY OĞUL

  İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar akşam ezanında ölürler.

  Avun oğlum avun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın.

  Ama; Bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgarlarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener.

  Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir.

  Bütün fethedilememiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler ancak senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır.

  Ananı, Atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.

  Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.

  Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün söyleme, bildin bilme

  sevildiğin yere sık gidip gelme, kalkar muhabbetin itibar olmaz.

  Üç kişiye acı:

  Cahiller arasındaki alime,

  Zenginken fakir düşene,

  Hatırlı iken itibarını kaybedene,

  Unutma ki! yüksekte yer tutanlar, Aşağıdakiler kadar emniyetli değildir.

  Haklı olduğunda mücadeleden korkma. Bilesin ki! atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler...