Kültür Sanat Edebiyat Şiir

celali isyanları sizce ne demek, celali isyanları size neyi çağrıştırıyor?

celali isyanları terimi Erhan Aydemir tarafından 22.09.2003 tarihinde eklendi

 • Erdal Yılmaz
  Erdal Yılmaz 07.11.2016 - 01:25

  Biraz tarih okumanı öneririm..
  kısaca izah edeyim de anla öz olarak Yozgattan başlar celali isyanları...Celali isyanları, 16. ve 17. yüzyıllarda, Osmanlı yönetimindeki Anadolu'da Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan ve IV. Mehmed dönemine kadar devam eden zaman zarfında devlete karşı, ekonomik, sosyal, askeri ve siyasi nedenlerle ayaklananlara verilen addır.

  “Celâl’e mensup” anlamına gelen Celâlî tabiri, 16. yüzyıl başlarında (1519) isyan eden Bozoklu Şeyh Celâl’le ilgilidir. Celâlî isyanları başlangıçta, Osmanlı idaresinden memnun olmayan zümrelerin ve Şii eğilimli Türkmen gruplarının Safeviler’in de tahrikiyle devlete baş kaldırmaları şeklinde ortaya çıkmış, 16. yüzyılın sonlarından itibaren büyük bir mesele halini alarak değişik bir mahiyet kazanmıştır. Osmanlı devlet anlayışı, bu isyanları “hurûc ale’s-sultân” olarak değerlendirmiş ve kaynaklarda bu ifade sık sık kullanılmıştır.

  Bu ayaklanmaların adı, bu kapsamdaki ayaklanmaların ilkinin önderi olan Şeyh Celâl’den gelir. Bozoklu (Yozgat) olan Şeyh Celâl önderliğinde; topraksız köylüler, ağır vergilerden ezilenler, toprakları elinden alınmış eski sipahiler, sekbanlar, yerel idarecilerin baskı ve adaletsiz yönetiminden şikayetçi olan kitleler 1519 yılında Osmanlı yönetimine başkaldırdı. Tokat yöresinde başlayan ayaklanma aynı yıl içerisinde kanlı bir biçimde bastırıldı....Boş boş kart kürt gibi bir hayali celali isyanını kürtlere mal etmek bilgisizliktir ve gerçekten kürtler kendilerine tarih yaratmak için başkalarının tarihini çalmakta çok ustadırlar, kürklerin tarihte ne yazılı ne anıtsal, ne kalıtsal bir tarihine şimdiye kadar rastlanmamıştır.....

 • Azat Demir
  Azat Demir 07.11.2016 - 01:13

  Celali isyanları diye birşey yoktur.bunlar uydurmadır.sadece Atatürk ve adamları Kürtleri yok etme politikasıdır.o zamanlar dogudakilere Celali deniliyordu.

 • Osman Gelooğlu
  Osman Gelooğlu 06.05.2014 - 17:10

  CELALİ İSYANLARI KÜRT İSYANLARIDIR CELALİLER KÜRTTÜR ŞUAN BİLE KONYADA CELALİLER VAR OSMANLI SÜRGÜN ETMİŞTİR VE ŞUAN CELALİ AŞİRETİ OLRAK BİLİNİYOR VE Tarihi koları şunlardır
  KÜRT AŞIRETLERI 3 ANA BÖLÜMDEN OLUŞUR
  zilan [zili] milan[mili] ve kurdo roş
  celalı aşireti zilan kolundan gelmedir celalı aşireti güney zagroslardan geluların bir parçasıdır çoğunluğu ıran ve türkiye türkiye sınırının iki yanında dağınık olarak yaşamaktadırlar celalı lerin en çok yasadagı şehir ağrı başkent ve iğdır kars van ardahan tabi bunlar en çok yaşadıkları şehirlerdir türkiyenin en büyük aşireti ve dünyanın ikinci büyük aşiretiyiz
  celalı aşireti 3 kola ayrılır
  helikan [xelki]
  birxikan[birxki]
  sakan [saki]
  xelki aşiretine bağlı kollar
  gelo i
  kesko i
  gelturan
  elyan
  mısırkan
  hindisa
  banuka
  plekan
  cumki
  soran
  elerihoi
  Qkatan
  bukan
  meyaka
  koruxcıya
  heso xelefa
  sule etima
  cindiyan
  birxikan aşiretine bağlı kollar
  mala eme
  kecelan
  mala hosi koçol
  hesesori
  sakan aşiretine bağlı kollar
  mala bozo
  mala hese neke
  mala ela bozxore
  Qatka
  mametkan
  kaleskan
  mala hoze seme
  mala yaguoi eledini
  mala bado
  mala reşa çele
  payala
  Qmkan
  giskan
  Qciruya
  deloya
  mala xicirağa
  CELALİ AŞIRETINE YAKİN OLAN BÜYÜK AŞIRETLER SUNLARDIR
  REDKAN
  SIPKAN
  CEMALLEDIRI
  HAYDARAN
  ADERRAN
  ZIRKAN
  CİBRAN
  BURUKAN AŞIRETLERIdir

 • Ömer Tanrıverdi
  Ömer Tanrıverdi 01.05.2010 - 15:12

  ve şu yanlışta yapılmaktadır celali ayaklanmaları tokat bölgesine kadar yayılmıştır fakat bozoklu celalle felan alakası yoktur.osmanlı devleti doğululara celali diyordu.sırf celali aşiretine mal olmasın diye konuyu başka yerlere çekmenin alakası yoktur. celali aşireti ile alakası olmadığınıda herkes biliyor.Safevi yanlısı Şii türkmenler yapmıştır en büyük darbeyide çaldıran savaşında almıştırlar.dini motifli ayaklanmadır.

 • Ömer Tanrıverdi
  Ömer Tanrıverdi 01.05.2010 - 14:54

  bu ayaklanmaları celali aşireti yapmıştır diyen arkadaş işi gücü kervanların ve yolcuların yolunu dağlık bölgelerde kesmek olan ve mal gaspı ve hırzıslık olan bir aşiretten dini veya milli bir ayaklanma yapmak beklenilemez.
  ve nitekim bu ayaklanmalar o zamanlarda anadolunun doğusunda bulunan iran yanlısı şii türklerin işidir.bir kısmı savaş meydanlarında ölmüştür kalanlar ise azerbeycana kaçmıştır.yani şuanki azerilerdir
  haymana kürtlerine gelince bu insanlar sürgün sonucu gelmemiştir.bu insanlar moğol istilası sırasında abbasi bölgesinden, memlük ve eyyubi bölgesine geçmiş daha sonra moğolların ayncalutta yenilmesinden sonra bir kaç yüzyıl bu bölgede yaşamış daha sonra osmanlı döneminde özgürce istedikleri yerlere yerleşmiştirler
  muş malazgirt,ağrı patnos,haymana,urfa,diyarbakırda bulunmaktadırlar.

  yani şu pkklıların her söylediğine gözü kapalı inanmayın çoğusu yalandır.okuyun araştırın gerçeği öğrenin

 • Orhan Aydin
  Orhan Aydin 14.11.2008 - 04:47

  Önemli Not: Celali isyanları Kürt ayaklanması değildir, bazı arkadaşlar okuyucuları yanlış yönlendiriyorlar bu konuda dikkati çekmek isterim.
  Celali İsyanları, 16. ve 17. yüzyıllarda, Osmanlı yönetimindeki Anadolu'da toplumsal ve ekonomik yapının bozulmasından kaynaklanan ayaklanmaların tümüne verilen addır. Bu ayaklanmaların adı, bu kapsamdaki ayaklanmaların ilkinin önderi olan Şeyh Celal’den gelir. Bozoklu (Yozgat) olan Şeyh Celal, Mehdi olduğu iddiasıyla 1519'da Osmanlı yönetimine başkaldırdı. Tokat yöresinde başlayan Şeyh Celal ayaklanması, Alevi Türkmenler ve göçebe yaşayan diğer boylar arasında destek buldu ve devletin ağır vergi yükü altında ezilen binlerce çiftçinin de katılmasıyla hızla yayıldı. Ayaklanma aynı yıl kanlı bir biçimde bastırıldı.


  Celali isyanlarının nedenleri [değiştir]16. yüzyıl ortalarında Osmanlı Devleti'nde ekonomik ve toplumsal bunalım baş gösterdi. Anadolu ve Akdeniz üzerinden geçen uluslararası ticaret yollarının keşifler sonucunda yön değiştirmesi de bunda etkili oldu. Osmanlı Devleti, bu ticaret yollarının kendi topraklarından geçtiği dönemlerde sağladığı kazancı yitirdi. Öte yandan Avrupa devletlerinin güçlenmesi karşısında fetihlerin durmasıyla ganimet gelirleri de ortadan kalktı. Devlet, gereksinim duyduğu geliri sağlayabilmek için vergileri artırdı. Osmanlı Yönetiminin Babadan-Oğula geçmemesinde titizlikle durduğu tımar sistemi saltanat haline geldi. Oluşan bu yarı-feodal durum, vergileri ödeyemeyen köylülerin topraklarını terk etmesine, kasaba ve kentlere iş için göç etmesine yol açtı. Geçim yolu bulamayanlar ise eşkıyalığa başladılar ya da eşkıyaya katıldılar. Bütün bunların sonucunda Osmanlı toplumsal ve ekonomik düzenin alt üst oldu. İşsizlik ve geçim sıkıntısı, medrese öğrencisinden askerine kadar toplumun bütün kesimlerine yansıdı.
  Anadolu'da ilk büyük Celali hareketleri, medrese öğrencilerinin (suhte ya da softa) hareketi olarak ortaya çıktı. Medrese öğrenciler ve medrese bitirip iş bulamayanlar yozgat, amasya, adıyaman ve Sivas Malatya yörelerinde büyük ayaklanmalar başlattılar. Bu ayaklanmalar tarihe Suhte ayaklanmaları olarak geçti. Daha sonra, asker sınıfından levent ve sekbanlar ayaklandılar. Bu arada Osmanlı Devleti'nin yerel yöneticileri, güç kullanarak halktan vergi toplamaya başladılar. Yerel yöneticilerin zulmü merkezi hükümet tarafından önü alınamaz duruma gelince, III. Murat (1574-1595) , III. Mehmet (1595-1603) ve I. Ahmet (1603-1617) soygunlara, yöneticilere ve memurlara karşı köylülerin silahla mücadele etmesini isteyen fermanlar çıkardılar. Bu dönemin önemli ismi şeyhülislam Mustafa Sunullah Efendi olmuş ve devşirme sadrazamlara karşı verdiği fetvalar ile Anadolu'da ki Türk varlığının yaşamasını sağlamıştır

 • Mehmet Güneş
  Mehmet Güneş 24.09.2008 - 17:46

  celali isyanlari aslinda kürt isyanlaridir ancak devlet tarafindan iç anadoluda yaşanmiş bir isyan olarak gösteriliyor ancak ağri ve civarindaki kürt ve ermeni isyanidir daha sonrasinda ki haymana ve kuluya kadar devam eden göçler dir sonuç olarak kürt isyanidir ancak tarih çarpitiliyor artik kürtler araaştirmaci ve bilgili olduğundan bence bu yanliş aydinlatma politikalardan vazgeçilmeli

 • Lanet Herif
  Lanet Herif 15.05.2007 - 00:14

  şelaleye düşmüştür zeytinin dalı
  celalisin
  celaliyim
  celali

  cemal süreya

 • Yusuf Demir
  Yusuf Demir 05.04.2007 - 04:48

  Kuyucu Murat Paşa ve Osmanlı Zulmünü Çağrıştırıyor!

  Osmanlı zulmüne başkaldıran Anadolu Türklerinin isyanıdır. Yavuz Sultan Selim döneminde Bozok'ta Şeyh Celal ile başlayan isyana ve daha sonraki tüm isyanlara Celali İsyanları denilmiştir. (16. ve 17.yy)

  Bu isyanlar, Hırvat devşirmesi Kuyucu Murat Paşa tarafından emsali görülmedik bir şekilde kanla bastırılmıştır. Anadolu isnaı öyle zulüm, öyle kıyım görmüşürki, Osmanlı'yı savunan tarihciler bile bu olayları lanetle anmaktadır.

 • Gökçe Han
  Gökçe Han 25.06.2006 - 15:52

  kısa türkiye tarihi/ cemal süreya

 • Acemalettin Öztoprak
  Acemalettin Öztoprak 23.05.2006 - 21:55

  halkına kulak vermeyen devletine karşı halkın sesini duyurma isteğinin aşırıya kaçmasıdır ve yolu açan kişinin adı ile anılagelmektedir.belki iyi niyet ile çıkılan yol araya katılan kötü niyetlilerce kana bulanmıştır...

 • Emine Kahraman
  Emine Kahraman 19.01.2006 - 03:53

  17. yüzyılda anadoluda sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı çıkan isyanlardır..

 • Esra Tahtalıoğlu
  Esra Tahtalıoğlu 26.06.2005 - 10:18

  Duraklama döneminde uğraşılan sorun.

 • F
  F 23.06.2004 - 10:55

  Yavuz Sultan Selim döneminde binlerce taraftarı ile ayaklanan Yozgatlı Celal, Osmanlı Devleti için büyük problem olmuştu. Bu isyanlar bastırıldı ise de Anadolu'da meydana gelen iç isyanlar ve karışıklıklara yine Celali İsyanları denildi. Sultan Birinci Ahmed döneminde Celali İsyanları tekrar patlak verdi.

  Bunların en önemlileri;
  - Tavil Ahmed
  - Canbolatoğlu
  - Kalenderoğlu
  - Deli Hasan ayaklanmalarıdır.

  Bu sırada Sadrazam olan Kuyucu Murad Paşa son derece sert bir askerdi. Acıma nedir bilmezdi. Bunları bastırmak için çok şiddet gösteriyor, hatta şuçlu ile suçsuz ayırımı yapmadan 'ibret osun' diye masumları da öldürtüyordu.

  Öldürttüklerini açtığı kuyulara attırmak gibi bir alışkanlığı olduğundan kendisine 'Kuyucu' lakabı takıldığı söylenir. Kuyucu Murad Paşa'nın ısrarlı ve sert politikaları sonunda Celali İsyanları zor da olsa bastırıldı.