Kültür Sanat Edebiyat Şiir

berat kandili sizce ne demek, berat kandili size neyi çağrıştırıyor?

berat kandili terimi Cem Nizamoglu tarafından 15.04.2003 tarihinde eklendi

 • Neslihan Özhan
  Neslihan Özhan10.05.2017 - 09:55

  Bu gece, Allahü teâlânın ihsân ettiği bütün ni'metlere şükretmeli, yapılan hatâlar, günâhlar için de tevbe istigfâr etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.
  Bu gece fazileti bol bir gecedir..
  Tüm insanlığa hayırlar getirir inşallah..
  Dua ile..
  Hayırlı Kandiller..

 • Duru Dupduru
  Duru Dupduru10.05.2017 - 09:23

  Mübarek Berat Kandili bütün müslümanlara hayırlı olsun.

 • Hasan Arif
  Hasan Arif01.06.2015 - 21:24

  berat kurtulmak ise kötülüklerden ve günahlardan; muhtaç olduğumuz iyiliklere,sevablara ve hayırlara icraatlarımızla kavuştursun yaradan. herkesin Mübarek BERAT kandilini tebrik diyorum.

 • Zümra Yıldız
  Zümra Yıldız01.06.2015 - 14:00

  'Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl.
  Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil.
  Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.'

  Bu gece Rabbim herkesin duasını hayırlısı ile kabul etsin inşallah.
  Berata ermek dileğiyle hayırlı kandiller...

 • Ayça Kara
  Ayça Kara12.06.2014 - 12:42

  Kandilimiz mübarek olsun...

 • Fatima Humeyra Kavak
  Fatima Humeyra Kavak03.07.2012 - 09:40

  BERAT KANDiLiMiZ MÜBÂREK OLSUN; KURTULUŞA ERENLERDEN OLMAMIZ DiLEGi iLE:

  Berat nedir?

  Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat, günahlardan arınmayı ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir.
  Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi yüce Allah’a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zamandır.

  'Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir...‚ (Duhan, 44/1-4)

  Ayette geçen, 'mübarek gece'den maksat; Berat gecesidir. Kur'ân bu gecede, Yedinci semadan dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde ise ilk kez Peygamber Efendimize indirilmeye başlandı.

  Bu hikmetli işler nelerdir ve âyetin mânasi nedir?

  Bu yıldan gelecek yıla kadar meydana gelecek olayların hepsi melekler tarafından defterlere yazılır.
  Rızıklar, eceller, zenginlikler, doğumlar, ölümler, hep bu esnada kaydedilir. Herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur.

  Berat Gecesinde Rızıkla ilgili defterler Mikail Aleyhisselâma, Savaşla ilgili defterler Cebrail Aleyhissalama, Ameller nüshası İsrafil Aleyhisselâma, Ölüm ve musibetlerle ilgili defter Azrail (a.s) a teslim edilir. (Hülâsâtü'l-Beyân. 13:5251)

  Bu gece af dışı kalanlar kâhinler, ana-babasını incitenler, sihirbazlar, zinaya ısrarla devam edenler, çok kin güdenler, içkiye düşkün olanlar, müşrikler, Fesat çıkaranlar bu hallerinden vazgeçmedikçe af dışı kalacaklardır. (et-Tergîb ve't-Terhib, 2:118. İbni Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38.)

  HADİSLERLE BERAT KANDİLİ

  - Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardı:

  “Recep, Allah’ın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır”. (Hülâsâtü'l-Beyân. 13:5251.)

  Ebu Hüreyre Radıyallahu And’dan rivayet edildiğine göre: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuştur:
  —“Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; şöyle dedi:
  —“Ya Muhammed, başını semaya kaldır. Sordum.
  —“Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı:
  —“Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar.

  Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail yine geldi ve şöyle dedi: 'Ya Muhammed başını kaldır. Bir de baktım ki, cennet kapıları açılmış.
  Cennetin birinci kapısında bir melek durmuş şöyle sesleniyor: 'Ne mutlu bu gece rüku edenlere.
  İkinci kapıda bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: 'Bu gece secde edenlere ne mutlu'.
  Üçüncü kapıda duran melek şöyle sesleniyordu: 'Bu gece dua edenlere ne mutlu.'
  Dördüncü kapıda duran melek şöyle sesleniyordu: -'Bu gece, Allah'ı zikredenlere ne mutlu'.
  Beşinci kapıda duran melek şöyle sesleniyordu: 'Bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu.'
  Altıncı kapıda duran melek şöyle sesleniyordu: 'Bu gece Müslümanlara ne mutlu.'
  Yedinci kapıda da bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: 'Günahının bağışlanmasını dileyen yok mu ki, günahları bağışlansın.
  Bunları gördükten sonra, Cebrail'e sordum: 'Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak?
  Şöyle dedi: 'Ya Muhammed, Allah-u Teala, bu gece, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kimseyi cehennemden azat eder.'

  BU GECENİN BEŞ ÖZELLİğİ VARDIR:

  1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
  2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
  4. Allah'ın af ve bağışlamasının coşması.
  5. Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.
  3. İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması.

  Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması şöyle olmuştur.
  üçte biri Şaban'ın onüçüncü günü
  üçte biri Şaban'ın ondördüncü günü,
  geri kalan üçte biri de Şaban'ın onbeşinci günü verilmiştir.

  BERAT GECESİNİN MAHİYETİ VE ÖNEMİ

  Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketini şöyle anlatmaktadır:

  'Şâban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin.
  O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:
  'İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım.
  'Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim.
  'Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.
  'Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.'
  Bir Berat Gecesinde uyanıp da Resulullah Aleyhis-salâtü Vesselamı yanında bulamayan Hz. Âişe kalkarak Efendimizi aramaya başladı. Sonunda Peygamberimizi Cennetü'1-Bakî mezarlığında başını semaya kaldırmış halde buldu.
  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam mübarek hanımına Berat Gecesinin faziletini şöyle anlattı:
  'Muhakkak ki, Allah Teâlâ Şâban'ın onbeşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder. (Tirmizî, Savm:39.)

  BERAT GECESİ DUASI

  Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:
  'Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.“ (et-Tergib ve't-Terhîb, 2:.119, 120.)

  Bazı mâna büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:
  'Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.“ (Ra’d Suresi, 39; Mecmuatü’l-Ahzab, 1:597.)

  BERAT GECESİ NAMAZI

  Şaban ayının on beşinci gecesi kılınacak olan namaz; yüz rekattır. Bu namazın her rekatında, Fatihadan sonra on kere ihlas süresi okunur. Yüz rekat kılan kişi bin defa ihlas süresini okumuş olur.
  Bu namaza hayır namazı da denmiştir. Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde cemaatle de kılmışlardır. Bu namazın çok fazileti olduğu gibi, hesaplanamayacak kadarda çok sevabı vardır.

  Berat gecesi kılınan namazlardan biri de iki rekat olarak kılınır.
  Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede dayanabildiğin kadar uzun sure kalınır.
  İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. Yine secdede dayanabildiğin kadar uzun sure kalınır. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar...

  Bu namaz hakkında Hz. Aişe Radıyallahu An-hum'a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.
  -'Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Ben de
  -'En iyisini, Allah ve Resulü bilir.' Dedim. Şöyle buyurdu:
  -'Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir.
  Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin'?
  -'Olur' dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede ise, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım.
  Secdesinde şöyle dediğini işittim:
  'Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem...'
  Sonra kendisine sordum: 'Ya resulullah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: 'Sen onları öğrenebildin mi'? Bu sorusuna karşılık: 'Evet' deyince, şöyle buyurdu:
  'Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret.'
  Cenab-ı Hakk hepimizi Beraata erip kulluk şerefiyle haşrolacaklardan eylesin! Amin...

 • Bekir Küçükçayır
  Bekir Küçükçayır07.08.2010 - 12:05

  berat bence; sevgi demek,aşk demek,özgürlük demek,anlatmak demek,dinlemek demek,anlaşılmak demek,herşey demek...çünkü yaradan herşeyi biliyor ve görüyor...

 • Okyanus Siyahı
  Okyanus Siyahı26.07.2010 - 19:21

  DUA

  Hamdini sözüme sertac ettim
  Zikrini kalbime mi’rac ettim
  Kitabını kendime minhac ettim
  Ben yoktum var ettin
  Varlığından haberdar ettin
  Aşkınla gönlümü bi-karar ettin
  İnayetine sığındım, kapına geldim.
  Hidayetine sığındım, lütfuna geldim
  Kulluk edemedim, affına geldim
  Şaşırtma beni, doğruyu söylet
  Neş’eni duyur, hakikatı öğret
  Sen duyurmazsan ben duyamam
  Sen söyletmezsen ben söyleyemem
  Sen sevdirmezsen ben sevemem
  Sevdir bize hep sevdiklerini
  Yerdir bize hep yerdiklerini
  Yar et bize erdirdiklerini
  Sevdin habibini, kainata sevdirdin
  Sevdin de hıl-at’i risaleti giydirdin
  Makam-ı İbrahim’den
  Makam-ı Mahmud’a erdirdin
  Server-i asfiye kıldın
  Muhammed Mustafa kıldın
  Salat-ü selam, tahiyyat ü ikram
  Her türlü ihtiram O’na,
  Onun ailesine, aline, ahbabına
  Ashabına ve etbaına Ya Rab!

 • Okyanus Siyahı
  Okyanus Siyahı26.07.2010 - 18:51

  Allahım! Senden bizim, inanan kardeşlerimizin ve topyekün insanların kalblerini, imana, İslam’a, Kur’an’a, ihsan duygusuna ve Peygamberimiz vasıtasıyla bize gönderdiğin bütün hakîkatlere tastamam açmanı diliyoruz.
  Rabbimiz! Nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin nurlarla gönüllerimizi aydınlat.. sadırlarımıza, sînelerimize inşirah sal.. Sen Settâru’l-uyûbsun; hata, kusur, günah ve isyan olarak bizden ne sâdır olmuşsa Sen onları da setreyle.. aczimizi, fakrımızı şefâatçi yapıp yüce dergâhına iltica ediyoruz; ne olur, merhamet et ve işlerimizi kolay hale getir.. dostlarına karşı olan muameleni bizden de esirgeme ve bizim sîmalarımızı da ağart.. kalblerimizi topyekün islerden, paslardan, küçük-büyük bütün virüs ve mikroplardan arındır.. kabirlerimizi Cennet bahçeleri gibi pür-nur eyle.. bilerek ya da bilmeyerek içine düştüğümüz hatalarımızı, günahlarımızı mağfiret buyur ve tekrar onlara bulaşmak sûretiyle içimizin kirlenmesine müsaade etme! .
  Senden hayr u hasenât istikametindeki bütün dilek ve maksatlarımızı gerçekleştirmeni niyaz ediyoruz. Ey sürpriz lütufların sahibi, Ulu Sultanımız! Bizi endişe edip korktuğumuz hususlardan da emîn eyle!
  Yâ Erhamerrâhimîn ve Yâ Ekremelekremîn! Bizim, anne-babalarımızın, onların anne-babalarının, bize önderlik ve kılavuzluk yapan büyüklerimizin, bir harf bile olsa kendilerinden istifade ettiğimiz muallimlerimizin, hocalarımızın, onların hocalarının, sevdiklerimizin, sevenlerimizin, içinde neş’et ettiğimiz beldedeki insanların, milletimiz fertlerinin, kadın-erkek arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin.. bize karşı hep civanmertçe davrananların.. inanan kardeşlerimizin.. hayır dualarında unutmayıp her zaman bizi de yâd edenlerin.. üzerimizde hakkı bulunan kimselerin.. kıymetli nasihatleriyle bize bekâ desenli sâlihatın yollarını gösterenlerin... ve bütün ümmet-i Muhammed’in günahlarını bağışla!
  Ey ihsanları bitmek tükenmek bilmeyen ve kullarını lütuf sağanaklarıyla sırılsıklam hale getiren Yüceler Yücesi Rabbimiz! Ne kadar belâ, musîbet ve hastalık varsa, Sen bizi, onların tamamından muhafaza buyur!
  Rabbimiz! Duamızın sonunda Sana olan minnet ve şükran hislerimizi bir kere daha tekrarlıyor, Rasûl-ü zîşânı, âlini, ashabını bir kez daha salavâtlarla anıyor ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Ne olur, bizleri dualarına icabet edilmeyen mahrumlardan eyleme! Amin! ..

 • Okyanus Siyahı
  Okyanus Siyahı22.07.2010 - 22:04

  Bu Gece Af Dışı Kalanlar

  Peygamber Efendimiz bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir:
  'Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban'ın onbeşinci gecesinde rahmetiyle yetişip herşeyi kuşatır.
  Bütün mahlukatına mağfiret eder.
  Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.'
  'Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna.'
  'Allah Teâlâ Şâban'ın onbeşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.'