Kültür Sanat Edebiyat Şiir

19 mucizesi sizce ne demek, 19 mucizesi size neyi çağrıştırıyor?

19 mucizesi terimi Mustafa Atilgan tarafından tarihinde eklendi

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık

  68:1 N
  Harf Kombinasyonları / Başlangıç harfleri / Hurufu Mukattaa lar

  68.Sure 1.Ayet metnindeki (ﻥ ;) N’yi, “NVN” şeklinde üç harf ile Kuran Metnine yazabilmiş ve bunu sözde sezgisellikle açıklama cüreti gösterebilmiş 19’culardan, yanlışlarını düzeltmelerini bekleyen bir mucizedir 74.Sure 30.Ayet.

  Çünkü 74.sure 30.Ayet; aynı zamanda yanlış hesaplarla NVN yazanlardan, Matematiksel olarak 68:1'deki N’yi de koruyan bir mucizedir.

  68.Sure 1.Ayetteki N harfi, “nun” diye okunuyor. Fakat Mushaflarda; yani Kuran Metninde NVN diye yazmıyor.ﻥ (N) olarak yazıyor.

  Bir fikir olsun diye Hurufu Mukatta larda örneğin R'yi inceleyelim:
  ﺍ ﻟ ﺮ (A.L.R.) Bu kombinasyonda R harfi 3.sıradadır.
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺮ (A.L.M.R.) Bu kombinasyonda ise R harfi 4.sıradadır.
  R harfi; bir kombinasyonda 3.sırada, diğer bir kombinasyonda 4.sırada bulunabilmektedir. Bu durumda R harfi 3. ve 4. sıra numarası alabilmektedir.

  Kuran’daki tüm kombinasyonlardaki harfler, zihinde sıra numaraları ile numaralandığında şu tablo karşımıza çıkmaktadır:

  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺺ 4+3+2+1=10
  ﺍ ﻟ ﺮ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﺮ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﺮ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺮ 4+3+2+1=10
  ﺍ ﻟ ﺮ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﺮ 3+2+1=6
  ﻛ ﻬ ﻴ ﻌ ﺺ 5+4+3+2+1=15
  ﻃ ﻪ 2+1=3
  ﻃ ﺴ ﻢ 3+2+1=6
  ﻃ ﺲ 2+1=3
  ﻃ ﺴ ﻢ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1=6
  ﻳ ﺲ 2+1=3
  ﺹ 1=1
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﻋ ﺴ ﻖ 3+2+1=6
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﻕ 1=1
  ﻥ 1=1
  Toplam=152(19x8)
  152=1+5+2= 8
  152= 19x8
  152= This number IS a multiple of 19

  Bu durum N’nin 1 tek harf olmasına; yani 68.sure 1.Ayetteki ﻥ (N) harfine bağlıdır.

  Eğer NVN olsaydı; o durumda 2.sıradaki harf (V) ve 3.sıradaki diğer bir harf (N) olur; yani harflerin sıra numaları toplamı (2 ve 3=) 5 artacak (152+5=) 157 olurdu. Fakat o durumda sayı 19’un katı olmazdı.

  Şu açıdan da bakıldığında
  74.Sure 30.Ayet; Sure numarası,Ayet numarası ile N’yi korumaktadır.

  74=74
  Hurufu Mukattaa Çeşitleri ve Harf Sıra Numaraları Toplamı=74
  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1 = 6
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺺ 4+3+2+1= 10
  ﺍ ﻟ ﺮ 3+2+1 = 6
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺮ 4+3+2+1= 10
  ﻛ ﻬ ﻴ ﻌ ﺺ 5+4+3+2+1= 15
  ﻃ ﻪ 2+1 = 3
  ﻃ ﺴ ﻢ 3+2+1 = 6
  ﻃ ﺲ 2+1 = 3
  ﻳ ﺲ 2+1 = 3
  ﺹ 1 = 1
  ﺣ ﻢ 2+1 = 3
  ﻋ ﺴ ﻖ 3+2+1 = 6
  ﻕ 1 = 1
  ﻥ 1 = 1
  Harf Sıra Numaraları Toplamı = 74
  Bu durum 68.sure 1.Ayetteki N (ﻥ ;) harfinin 1 tek harf olmasına bağlıdır.

  30=30
  Hurufu Mukatta’lar ve Bulundukları Ayet Sayısı= 30
  ﺍ ﻟ ﻢ 6 Ayette (2.3.29.30.31.32.Surelerin 1.Ayetleri)
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺺ 1 Ayette (7.sure 1.Ayeti)
  ﺍ ﻟ ﺮ 5 Ayette(10.11.12.14.15.Surelerin 1.Ayetleri)
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺮ 1 Ayette(13.Sure 1.Ayet)
  ﻛ ﻬ ﻴ ﻌ ﺺ 1 Ayette(19.Sure 1.Ayet)
  ﻃ ﻪ 1 Ayette(20.Sure 1.Ayet)
  ﻃ ﺴ ﻢ 2 Ayette(26.28.Surelerin 1.Ayetleri)
  ﻃ ﺲ 1 Ayette(27.Sure 1.Ayet)
  ﻳ ﺲ 1 Ayette(36.Sure 1.Ayet)
  ﺹ 1 Ayette(38.Sure 1.Ayet)
  ﺣ ﻢ 7 Ayette(40.41.42.43.44.45.46.Surelerin 1.Ayetleri)
  ﻋ ﺴ ﻖ 1 Ayette(42.Sure 2.Ayet)
  ﻕ 1 Ayette(50.Sure 1.Ayet)
  ﻥ 1 Ayette(68.Sure 1.Ayet)
  Toplam= 30 Ayet

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık

  74:30 ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﺎ ﺗ ﺴ ﻌ ﺔ ﻋ ﺸ ﺮ
  12 Harf sayılı bu ayetin harfleri 9 Noktalıdır.

  Noktalardan harflere,harflerden de noktalara bakıldığında
  zihinde oluşan sayı 9 12 ve 12 9 ‘dur.

  Çünkü Ayet metninde 12 harf ve 9 tane nokta vardır
  (ﻴ ﺗ ﺔ ﺸ n=nokta sayısı olsun
  3n+2n+2n+2n = 9 Nokta etmektedir)

  Kuran’da 9 12 (dokuzyüzoniki) numaralı ayetli bir sure yoktur.
  Buna mukabil 12 9 (yüzyirmidokuz) numaralı ayetli tek bir sure vardır.
  9.Sure. 12 9 (yüzyirmidokuz) Ayettir.
  9:129

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık

  74.Sure 30.Ayet “Üzerinde/üzerlerinde 19 vardır”

  Üstün,Üstün,Cezim,Üstün, Med, Esra,Cezim,Üstün,Üstün,Üstün,Üstün,Üstün

  1+1+ 2(cezm) +1+ 3 (med) + 4 (esre) + 2 (cezm) +1+1+1+1+1 = 19

  74.Sure 30.Ayetteki 4 çeşit seslendirme vardır ve ilk işitilmelerine göre şöyle incelenebilir:
  Bu Ayet Metninde 4 tür seslendirme bulunmaktadır: Üstün, Cezm, Med, Esre

  Bu Ayetteki 4 seslendirme: 1,2,3,4 sıra sayılarıyla değişip Ayetteki tekrarları kadar zihinde toplandıklarında Toplam sayı 19 olmaktadır.

  Üstün,ilk beliren olduğu için ayetteki üstünler 1 ile
  Cezm daha sonra belirdiği için ayetteki cezmler 2 ile
  Med daha sonra belirdiği için ayetteki Med 3 ile
  Esre daha sonra belirdiği için ayetteki Esre 4 ile
  değişip Ayetteki tekrarları kadar zihinde toplandıklarında Toplam sayı 19 olmaktadır.

  Ayın harfi (Üstün almış) 1
  Lam harfi (Üstün almış) 1
  Ya harfi (Cezm) 2
  Ha harfi (Üstün almış) 1
  Elif harfi (Med) 3
  Açık Te harfi(Esra) 4
  Sin harfi (Cezm) 2
  Ayn harfi (Üstün almış) 1
  Yuvarlak Te harfi (Üstün almış) 1
  Ayn harfi (Üstün almış) 1
  Şın harfi (Üstün almış) 1
  Re harfi (Üstün almış) 1

  Bu açıdan bakıldığında Ayetteki Sesler de 19’dur.

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık

  74:30 ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﺎ ﺗ ﺴ ﻌ ﺔ ﻋ ﺸ ﺮ
  “Üzerinde/üzerlerinde on dokuz vardır”

  Bu Ayet metnindeki harfler Noktalı ve Noktasız olmalarına göre şöyle incelenebilir:

  Ayetteki Noktasız harf çeşidi: ﻋ ﻠ ﻬ ﺎ ﺴ ﻌ ﺮ 7
  Ayetteki Noktalı harf çeşidi: ﻴ ﺗ ﺔ ﺸ 4

  Bu Ayetin Sure Numarasındaki rakamlar (7ve 4)
  Ayetteki Noktasız harf çeşidi sayısı 7 (ﻋ ﻠ ﻬ ﺎ ﺴ ﻌ ﺮ ;) ve
  Noktalı harf çeşidi sayısı 4 (ﻴ ﺗ ﺔ ﺸ ;) ile aynıdır.

  12 harf sayılı bu ayetteki Ayn harfi iki kere aynı şekilde ﻋ ﻋ tekrar etmektedir.Bu sebeple Ayetteki harfler şekil çeşidi bakımından 11’dir.

  Ayetteki harf şekil sayısı 11 ile Ayetteki “on dokuz” zihinde bir araya geldiğinde toplam sayı (11+19=) 30’dur.

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık

  19 = 1+9=10= 1+0 = ا (Elif)
  19 → ا (Elif harfi)

  74:30 ﻋ َ ﻠ َ ﻴ ْ ﻬ َ ﺎ ﺗ ِ ﺴ ْ ﻌ َ ﺔ َ ﻋ َ ﺸ َ ﺮ َ
  74.sure 30.ayet: Üzerinde/Üzerlerinde On Dokuz Vardır
  Bu ayetteki harfler harekeli ve işaretli olup olmamalarına göre şöyle incelenebilir:

  Bu ayetteki tek harekesiz ve işaretsiz harf, Elif harfidir.
  Diğer harfler harekeli ve işaretlidirler.

  Bu durum ayetin sure ve ayet numarasının, harfler üzerinden de okunabilmesine olanak vermektedir.

  Elif harfinin solundaki ve sağındaki harfler ya üstün ya esra ile harekelenmişler ya da cezm ile işaretlenmişler.
  Sol ve sağdaki harekeli,işaretli harf gruplarının soldan sağa harf sayıları 7 ve 4’tür.

  Elif’in solunda = 7 harf (ﺗ ِ ﺴ ْ ﻌ َ ﺔ َ ﻋ َ ﺸ َ ﺮ َ ;)
  Elif’in sağında = 4 harf (ﻋ َ ﻠ َ ﻴ ْ ﻬ َ ;)
  Sol ve sağdaki toplam harf sayıları (soldan sağa) sure numarası ile örtüşmektedirler=74

  Ayetteki 19 sayısı ile Ayetteki harekeli ve işaretli harflerin sayıları (7 ve 4)
  zihinde bir araya geldiklerinde toplam sayı (7+19+4=) 30’dur.Bu sayı da ayet numarası ile örtüşmektedir = 30

  7 (on dokuz) 4 → 7+19+4 (ayet numarası=30)
  7 (rakam 1) 4 → 7+1+4 (harf sayısı=12)

  Bu ayetteki tek harekesiz ve işaretsiz harf Elif harfidir.
  Harf çeşitliliği bakımından bu ayette 10 çeşit harf vardır.
  10 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı(1+0=) 1’dir.

  Bu durum ayetin içeriği ile de örtüşmektedir.
  “Üzerinde/üzerlerinde on dokuz vardır.”

  Sure numarası=74
  Ayet numarası=30
  Ayetteki harf çeşidi = 10 çeşit harf
  Bu sayılar zihinde toplandığında (74+30+10=) 114

  Elif (alef) alfabenin 1.harfidir.
  Ayn (ayin) alfabenin 18.harfidir. (18=1+8=9)

  1 ve 18 = 19’dur.
  1 ve 1+8
  1 ve 9

  1’i on dokuza tamamlayan sayı 18’dir.

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık

  (arabic alphabet 18. ع ;)
  üzerinde 19 vardır.

  74.sure 30. ayet “Üzerinde /üzerlerinde On Dokuz vardır “ ayetinin ilk harfi 18.harftir.
  Kuran boyunca 9405 (19x495) kere tekrar eden bu ayetin ilk harfi(ع ;) ayn harfi (alfabenin 18.harfi) ile ilgili bilgilerim şunlar:
  Bu ayetin ilk harfi Ayn harfidir: 1.sırada, 8.sırada ve 10.sırada tekrar etmektedir.
  Bu ayet içindeki Ayn Harflerinin Sıra noları toplamı 1+8+10=19’dur.

  74:30 ع ل ي ه ا ت س ع ة ع ش ر

  Harf çeşitliliği bakımından bu ayet şöyle de incelenebilir:
  12 harf sayılı bu ayette 1 ve 9 çeşit,toplam 10 çeşit harf gözükmektedir.
  Üç kere tekrar eden 1 çeşit harf(Ayın) ع ع ع
  Birer kere tekrar eden 9 çeşit harf (lam,ya,he,elif,açık te, sin,yuvarlak te,şın,re [ل ي ه ا ت س ة ش ر ])

  1 ve 9 çeşit

  Ayn harfi alfabede 18.(on sekizinci) harftir. Bu anlamda o’nun da üzerinde 19 vardır.
  Aynı zamanda Tüm Kuran’da 9405 adettir. Bu sayı da 19’un tam katıdır. (19x495) Bu durumda o’nun üzerinde 19 vardır.

  Eğer Tevbe Suresi 128 ve 129.ayetlerindeki 7 tane Ayn harfi hesaplanmazsa bu sayı yedi eksik oluyor, yani 9398’e düşüyor ve Kuran bütünlüğü içinde 74.sure30.ayetin ilk harfi 19’a bölünemez oluyor(Alfabedeki 18.harf olmasına ve üzerinde 19 olmasına,74.sure30.ayetin ilk harfi,yine bu ayetin en çok tekrar edeni,19u gösteren harf olmasına rağmen) .

  Tevbe Suresi’nin iki ayeti yapılan yanlış hesapların aksine bundan dolayı da 19’dur.
  Bu sebeple de en azından 9398 sayısının on dokuza bölünmediğinin bu sayının ancak ve ancak Tevbe Suresi 128 ve 129.ayetlerindeki yedi ayn harfi ile(9405 iken) 19’a bölündüğünün itiraf edilmesi ve yanlış hesaptan dönülmesi 19u böyle bilenler tarafından 19culardan beklenmektedir.
  Çünkü Kuran’daki 18.harflerin (ayn harfi) sayısı ancak Tevbe Suresi 128 ve 129.ayetlerindeki 7 ayn harfi ile 9405 olabilmektedir =19 x 495

  Bu açıdan bakıldığında 18.harfin de üzerinde 19 vardır.

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık

  Sayma sayılarında 18’den sonra gelen sayı 19’dur.
  Hesap makinesini elimize alalım bir sayma sayısını 18 kere yazalım 19a bölünür.

  Sure ve ayet sayılarını toplandığında,sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı 18 olduğunda üzerinde 19 oluyor.18 ‘i yok sayıp 18 olmayan bir sayının üzerinde
  19 vardır demek bazı sayılar için doğru sonuç verse de her durumda aynı sonucu vermiyor.
  Bu yüzden olsa gerek uzun sayıların başına veya sonuna sayı eklemek zorunda kalınıyor.O durumda zaten istenen her sayıya böldürülebilir uzun sayı.

  Kuran’da 114 sure var.
  6236 tane numaralı ayet +112 tane numarasız ayet =
  Toplam 6348 ayet olduğuna göre

  Sure sayısı 114 ile ayet sayısı 6348 toplandığında 6462 oluyor. Bu sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı da (6+4+6+2=) 18 olduğu için bu sayı, benim zihnimde sure ve ayetlerin sembolüdür.

  Bir sayı düşünsem ve bu sayıyı (114+6348=) 6462 kere yazsam -Tek ya da Çift sayı fark etmiyor- oluşacak uzun sayı her seferinde 19’a kalansız bölünüyor.

  Madem 114 Surenin her biri bir meydan okumadır,114 tane 1 yazsak
  Madem 6348 ayetin her biri bir mucizedir.6348 tane 1 yazsak
  Toplam= 6462 tane1 olur. Uzun sayı 19a kalansız bölünür.

  İlle de 1 olmasına gerek yok. 1 ve diğer sayma sayıları için bu durum geçerli ve uzun sayılar her seferinde 19a tam bölünür.
  İster Tek sayı, İster Çift sayı olsunlar fark etmez.
  Sayı (114+6348=) 6462 kere yazıldığında on dokuza kalansız bölünür.
  19 ; benim zihnimde 18 (114 sure ve 6348 ayet) ile anlam kazanmaktadır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Nutuk'taki Gizli Hitabe-19 Rakamının Yeni Sırları (2006) isimli kitap,bir yandan Atatürk'ün ele alınışında ona belli bir kutsallık atfaden ve bu noktada ezoterizmden yararlanan çalışmaların başka bir örneğini oluştıururken,bu doprultuda Atatürk'ün kendisini değil,yazdığı eser olan Nutuk'u merkez almaktadır.

  resmi tarih Tartışmaları 5. S 180

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Hakim din anlayışı tarafından her zaman dışlanmış olan 'Batinilik' doğrudan İslam ezoterizmi(belirli bir insan yopluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen,yalnızca sınırlı,dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi,öğreti.) tanımlanabilir. Batini akımlardan biri olan 'Hurifilik' ise Kuran-ı Kerim'in Şifresi adlı kitapta da kullanılan,harflerin belli bir sayısal değerleri olduğunu ve bu değerlerin hesaplanması ile belirli çıkarımlara ulaşabileceği şeklindeki yontemin temsilcisi olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu sadece Kuran'la ilgili değil,tüm dinleri kapsar

  Hakim din anlayışı ezoterizme karşıdır.

 • Şerife Duman
  Şerife Duman

  19 ve 19 la ilgili olanlara dikkat....
  Tarihte ki önemli olaylar....

 • Alper Doğan
  Alper Doğan

  Sevgili arkadaşlar Bu konu çok konuşuldu çok tartışıldı. tüm tartışmalara Son noktayı koyacağını düşündüğüm bir dökümanı bir kitabı sizler ile paylaşmak isterim.

  www.11112019.com

  İstanbul'un Şifresi isimli kitap 950 sayfalık bir dökümandır. Dünyanın en gizli bilgisini açığa çıkarmaktadır ve 950 sayfa olan bu kitabı okuduğunuzda çok şaşıracaksınız. Yorum yapmıyorum.

  Bilindiği üzere kuranı kerim müteşabih ve muhkem ayetleri içermektedir ve yıllardır bu ayetler üzerine tartışılıp durulur. Aşağıdaki linkteki kitap Kuran-ı Kerim, 19 mucizesi ve müteşabih eyetler ile ilgili tartışmalara son noktayı koyuyor. Sizler ile paylaşmak istedim. Dünya bu kitabı konuşuyor.

  950 sayfadan oluşan bu dökümanda. Dünyanın en gizli bilgisi açığa çıkarmaktadır ve 950 sayfa olan bu kitabı okuduğunuzda çok şaşıracaksınız. Yorum yapmıyorum. Kitaba aşağıdaki linkten ulaşabilir okuyup karar verebilirsiniz.

  Dosyaya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

  www.11112019.com & www.11kasim2019.com

 • Osmanlim Osmanlim
  Osmanlim Osmanlim

  Bu sifrenin ilahi oldugunu hepimiz biliyoruz amma sizin bu ilahi sifreyi cözecek ilahi bir kuvvete sahip birilerinin oldugunu bilmiyorduk.. Allah'in kelamindan para kazanmak adina hersey yapiliyor artik..Kiyamet cok yakindir...

 • Erkan Öner
  Erkan Öner

  19 devamlılığı ve sonsuzluğu temsil eder. 19un melodisi ritmiktir tıpkı bir orkestra senfonisi gibi ses ne kadar yükselirse yükselsin veya ne kadar alçalırsa alçalsın bu ritim asla bozulmaz sürekli senkronize bir biçimde artar yani 19 da sürekli maksimuma yükselen bozulmayan bir ritim vardır matematikçiler neredeeeeeeeeee İnsan 19 sarmalına girince sürekli aynı yerleri gezdiğini sanar ama nerelere geldiğini asla anlayamaz.

 • Cngzyzc
  Cngzyzc

  30- Üzerinde 19 vardır.

  31- Ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını da: İnkarcılar için bir fitne kıldık. Ta ki; kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiyle inansın. Kendilerine kitap verilenler ve inananlar kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlarla, inkârcılar da 'Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi' desinler. Böylece Allah dilediğini/dileyeni saptırır, dilediğini/dileyeni de doğruya iletir. Efendi’nin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu insanlara bir hatırlatıcıdır.

 • Rüya
  Rüya

  sacmalik..

 • Nerminözdemir
  Nerminözdemir

  maceralı işlere meraklı insan tabiatına pek bir tatlı gelir böyle mevzular.kalk,abdest al,vakit namazını kıl desen canı çekilir üşenmekten,ama bu 19 mevzusu ve buna benzer konular üzerine saatlerce çene çalıştırabilir.işte şeytan insanoğlunu vazifelerini yapmaktan bu tür binbir çeşit hileyle alıkor.Allah,bizi korusun boş işlerle uğraşmaktan.amin.

 • Atakan Kartaltepe
  Atakan Kartaltepe

  İçinden sahiden Cehennem geçmiş...demek böyle oluyor geçince...

 • Fatih Şahan
  Fatih Şahan

  bence çok doğru. kesinlikle uyduruk değil. uyduruk olsaydı bu kadar rastlantı olmazdı. gerçi bizler Kuran ı Kerimdeki şifreleri çözmekle yükümlü değiliz ama bu da bi gerçek. Kuran ın Allah kelamı olduğunun ayrıca bi kanıtı. zaten Müdessir suresinde de geçiyo.

 • Sonra Sonra
  Sonra Sonra

  Hüseyin Üzmez'e bir bayan kalkmış demiş ki 19 mucizesini biliyor musun? Hüseyin soyadına yakışır bir hareketle bayanı üzmemiş ve cevap vermiş sen 31'i biliyor musun? Kadın regten renge girerken konferansa katılanlar katıla katıla biraz da kasıla biraz da bğıra çağıra gülerlerken imdadına Hüseyin Üzmez yetişmiş 'bu öyle bir otuz bir ki hayatımda 31 tane 31 var... (devamını anlatıyor 31 sene hapsanede kalması, 31 yaşında evlenmesi vs...) Gel de inanma 31 mucizesine... :-)

 • Vural Cankurt
  Vural Cankurt

  sapıklık diye ddüşünüyorum bakalım hepimiz zekanın yarar saglarken zararlarınıda

 • Ömer İkbal Şendilbent
  Ömer İkbal Şendilbent

  19 toplarsan 10, çarparsan 9, çıkarırsan 8, bölersen 9 ay 10 gün

 • Muharrem Çetinkaya
  Muharrem Çetinkaya

  19 Ağustos doğum günüm
  19...

 • Oguzcan Demir
  Oguzcan Demir

  alternatif olarak 18 mucizesi gerçekleştirilmiştir bknz.emine şenlikoğlu
  herşeyi dar bir anlama şıkıştırma merakı 19 mucisesi olmasa insan inanmayacak mı aynı durum abdestin orucun namazın faydasındada görmekteyiz inanç belli bir sorgulamayı yada faydayı gerektirmez inanıldığı için yapılmalıdır
  dünyadaki sular zehirli olsa ve Allah size o suyla abdest alın kıln dese kılmayacakmısınız konuyu teyemmüme kaydırmayın inanan o suyla abdest alır ve ölür
  inanç sadece inanıldığı için yapılandır yoksa süse gerek yoktur ve Allahın da kanıta ihtiyacı yoktur

 • Sabit Dongu
  Sabit Dongu

  Cenk Koray: Atatürk ve Kuran Mucizesi. Ahmed Deedat ve Edip Yüksel ekolünün etkisiyle.

 • Bilhan Erden
  Bilhan Erden

  yanılmıyorsam cenk korayın oğluydu.19 mucizesi diye bi kitap çıkarmıştı.
  19.yaş gününde sarhoşken cama, kafası ile vurduğu için boynu kesilerek ölmüştü.
  allah rahmet eylesin

 • Nilhan Cihan
  Nilhan Cihan

  mucize insanın nefsindedir..
  mucize ayın ikiye yarılışıdır..

 • Alaaddin Sadıkoğlu
  Alaaddin Sadıkoğlu

  bi noktaya dikkatinizi çkemek isterim

  yapılan ilemler falan hepsi sonuçlera göre yapılıyor
  yani sonuç belirli gidilen yol o sonuca göre çiziliyor

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  her nefes alışımız mucize onun kare kökünden gidilirse 19 eder mi bilmem

 • Mm
  Mm

  ey iman edenler! eğer size bir fasık(Allah ın emirlerine aykırı hareket eden,günahkar.) haber getirise onun doğruluğunu araştırn...hucurat 6..

  şimdi ana kelimenin biile ondokozu tutmadığı bir mucizede diğer kelimelerin iddia edildikleir sayıda olduklarını araştırmadan nerden bileceğiz...yani şüpheli...

  araştıralım dicem ama balık baştan kokmuş bi kere... giriş besmelesiz yapılmış...

 • F
  F

  kuran 114 (19x6) sureden oluşur.

  ® kuran'da, numarasız besmeleler dahil 6346(19x334) ayet vardır. bu sayının rakamları 6+3+4+6= 19 'dur.

  ® ilk vahyedilen 96. sure sondan 19. suredir.

  ® besmele, 9. surenin başında bulunmaz; fakat bu kayıp besmele 19 sure sonra, iki besmele'ye sahip 27. surenin 30. ayetinde tamamlanır. böylece kuran'daki besmele tekrarları 114 (19x6) olmaktadır.

  ® kayıp besmele'yi tamamlayan besmele'nin sure ve ayet numaralarının toplamı 19'un katıdır. 27+30=57

  ® besmele'deki her kelimenin kuran boyunca tekrarlanma sayıları hep 19'un katlarıdır:

  isim 19 kere 19 x 1

  allah 2698 kere 19 x 142

  rahman 57 kere 19 x 3

  rahim 114 kere 19 x 6

  dikkat ederseniz çarpım faktörlerinin toplamı olan 152 sayısı da 19x8 dir.

  ® kuran'da, allah'ın yaklaşık 400 adet isim ve sıfatı bulunur. bunlardan sadece 4 tanesinin sayısal (ebced) değeri 19'un tam katıdır ve bunların hepsi besmele'deki kelimelerin tekrar sayılarına denk gelmektedir:

  vahid (tek) 19

  zulfadlil aziym (büyük lütuf sahibi) 2698

  mecid (yüce) 57

  cami (toplayan ve yayan) 114

  ® 'allah' kelimesinin geçtiği tüm ayetlerin numarasını tekrarsız olarak toplarsanız, toplam: 118123 (19x6217) .

  ® son kelimesi 'allah' olan biricik sure 82. sure olup 'allah' kelimesi 19. ayettedir. ve bu, sondan 19. 'allah' kelimesidir. (bu sure 19 ayete sahip ilk suredir.)

  ® başlangıç harfli ilk surenin 2:1 ayetiyle başlangıç harfli son sure, 68:1 arasında 5263 (19x277) ayet vardır.

  ® bu iki sure arasında yer alan grupta 38 adet başlangıç harfsiz sure mevcuttur.

  ® yine bu grupta başlangıç harfli ve başlangıç harfsiz surelerin 19 değişen grubu vardır.

  ® bu grupta, 'allah' sözcüğü 2641 (19x139) kez geçer.

  ® bu grubun dışında kalan surelerdeki 57 'allah' kelimesinin ayet ve sure numaraları tekrarsız olarak toplandığında 2432 (19x128) elde edilir.

  ® başlangıç harf kombinezonlarının 19 tanesi bağımsız birer ayettir.

  ® allah için kullanılan 'wahdehu' kelimesinin ayet ve sure numaralarını (7:70; 39:45; 40:12,84; 60:4) tekrarsız olarak toplarsanız sonuç 361 (19x19) dir.

  ® kuran'da geçen tüm tam sayıları tekrarsız olarak toplayınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50000, 100000. bu 30 tam sayının toplamı 162146 (19x8534) dir.

  ® kuran, bu 30 tam sayıya ek olarak 8 kesirli sayı içerir: 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3. demek ki, 30 tanesi tam sayı ve 8 tanesi kesirli sayı olmak üzere kuran'da 38 (19x2) adet sayı bulunur.

  ® her suredeki ayetlerin toplam sayısından sonra o suredeki ayetlerin numaralarını tek tek yanyana yazarak kuran boyunca bunu sürdürürsek elde edeceğimiz 12692 rakamlı uzun sayı 19'un tam katıdır. rakamların sayısı olan 12692 sayısı da 19'un tam katıdır.

  ® kuran'ın ilk suresi anahtar'ın yapısındaki matematiksel sisteme bir kaç örnek verelim. sure numarası olan 1 rakamından sonra ayetlerinin numarasını sırasıyla yanyana koyarak elde edeceğiniz 11234567 sayısı 19' un tam katıdır. ayet numaraları yerine bu ayetlerdeki harflerin sayısını yanyana koyduğunuzda oluşan 119171211191843 sayısı da 19'un tam katıdır. ayetlerin harf sayısından sonra ebced değerlerini yerleştirirseniz elde edeceğiniz 38 rakamlı 11978617581126181124119836181072436009 sayısı da 19'un katıdır. bu sayıya her ayetin numarasını da yerleştirirsek 111978621758131261841124151983661810727436009 sayısını elde ederiz ve bu da 19'un tam katıdır. anahtar suresinin numarasından sonra toplam ayet sayısını, toplam harf sayısını ve toplam ebced değerini yanyana yazdığınızda elde edeceğiniz 1713910143 sayısı da 19'un tam katıdır....

  ® 29 surenin başında 14 harften oluşan 14 değişik harf kombinezonu bulunur. 29+14+14 = 57 (19x3)

  ® q harfi ile başlayan iki sureõde q harflerini sayalım. 50. surede 57 ve 42. surede de 57 olmak üzere toplam 114 (19x6) q harfi vardır. 50. surenin 45 ayeti vardır. bunları toplarsanız sonuç 95 (19x5) tir. 42. surenin 53 ayeti vardır. bunları da toplarsanız sonuç 95 (19x5) tir. 50. surenin ilk ayetinde kuran için kullanılan 'mecid' isminin ebced değeri o sure içindeki q'ların sayısına eşit olup 57'dir. q suresindeki q'ların geçtiği ayetlerin numarasını topladığınızda toplam 798 (19x42) dir. 42 sayısı ise q harfi ile başlayan diğer surenin numarasıdır. kuran'da numarası 19 olan tüm ayetlerdeki q harflerinin toplam sayısı 76 (19x4) 'tür. kuran boyunca lut peygamberin halkının 'qavm-i lut' diye adlandırılması ve sadece bu surede bunun yerine, içinde 'q' harfi bulunmayan 'ihvani lut' şeklinde adlandırılması dikkat çekicidir (50:13) .

  ® n (nun) harfi sadece 68. surenin başında bulunur. bu suredeki n'lerin sayısı 133 (19x7) dir. n (nun) harfine sahip yunus peygamberin ismi, sadece bu surede 'n' harfine sahip olmayan 'sahibil hut' yani 'balık adamı' ifadesiyle geçer (68:48) . nitekim 21:87 ayeti yunus peygamberi 'zan-nun' yani 'n harfine sahip kişi' diye tanımlayarak, nun suresindeki farklı isimlendirilmesine dikkatimizi çekmektedir.

  ® ss (sad) harfi üç surenin başında bulunur. 7., 19. ve 38. surelerde ss harfi toplam 152 (19x3) kez tekrarlanır. bu matematiksel sistemle 7:69 ayetindeki 'bastatan' kelimesinin 'ss' (sad) harfiyle değil 's' (sin) harfiyle yazılması gerektiği ortaya çıktı. bir çok kuran nüshasında yanlış olarak yazılan bu kelimenin en eski kufi nüshalardan olan taşkent nüshasında, 'sin' harfiyle yazılmış olması, 19 kodlu matematiksel sistemi doğrular ve kuran'ın insanlar tarafından değil, matematiksel sistemle harfi harfine allah tarafından korunduğunu kesin şekilde kanıtlar (15:9) .

  ® 36. sure y ve s harfleriyle başlar ve bu iki harfin bu suredeki toplam tekrar sayısı 285'tir, yani 19x15.

  ® 'a.s.q. harflerinin toplam sayısı 209'dur, yani 19x11

  ® 19. sure beş harf ile başlar, yani k, h, y, a' ve ss. bu beş harfin bu suredeki toplamı 798'dir, yani 19x42.

  ® hh. m. harfleriyle başlayan 7 surede bu iki harfin toplam tekrar sayısı 2417 olup 19x113õtür.

  ® h, t.h, t.s ve t.s.m. başlangıçları, bir iç içe kilitlenme sistemiyle beş sureyi birbirine bağlamaktadır. bu sureler 19, 20, 26, 27 ve 28 noludur. bu harflerin beş suredeki toplam tekrarlanma sayısı 1767'dir, yani 19x93.

  ® 'bunlar, kuran'ın mucizeleridir' ifadesi sekiz surenin başında geçer ve hepsinde istisnasız başlangıç harflerinden sonra gelir.

  ® kuran'ın temel mesajı allah'ın birliğidir. nitekim allah'ın vahid (bir) isminin ebced değeri 19'dur