Kültür Sanat Edebiyat Şiir

19 mucizesi sizce ne demek, 19 mucizesi size neyi çağrıştırıyor?

19 mucizesi terimi Mustafa Atilgan tarafından 28.04.2003 tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün23.05.2010 - 13:56

  Nutuk'taki Gizli Hitabe-19 Rakamının Yeni Sırları (2006) isimli kitap,bir yandan Atatürk'ün ele alınışında ona belli bir kutsallık atfaden ve bu noktada ezoterizmden yararlanan çalışmaların başka bir örneğini oluştıururken,bu doprultuda Atatürk'ün kendisini değil,yazdığı eser olan Nutuk'u merkez almaktadır.

  resmi tarih Tartışmaları 5. S 180

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün23.05.2010 - 13:44

  Hakim din anlayışı tarafından her zaman dışlanmış olan 'Batinilik' doğrudan İslam ezoterizmi(belirli bir insan yopluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen,yalnızca sınırlı,dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi,öğreti.) tanımlanabilir. Batini akımlardan biri olan 'Hurifilik' ise Kuran-ı Kerim'in Şifresi adlı kitapta da kullanılan,harflerin belli bir sayısal değerleri olduğunu ve bu değerlerin hesaplanması ile belirli çıkarımlara ulaşabileceği şeklindeki yontemin temsilcisi olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu sadece Kuran'la ilgili değil,tüm dinleri kapsar

  Hakim din anlayışı ezoterizme karşıdır.

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık23.05.2010 - 03:50

  68:1 N
  Harf Kombinasyonları / Başlangıç harfleri / Hurufu Mukattaa lar

  68.Sure 1.Ayet metnindeki (ﻥ ;) N’yi, “NVN” şeklinde üç harf ile Kuran Metnine yazabilmiş ve bunu sözde sezgisellikle açıklama cüreti gösterebilmiş 19’culardan, yanlışlarını düzeltmelerini bekleyen bir mucizedir 74.Sure 30.Ayet.

  Çünkü 74.sure 30.Ayet; aynı zamanda yanlış hesaplarla NVN yazanlardan, Matematiksel olarak 68:1'deki N’yi de koruyan bir mucizedir.

  68.Sure 1.Ayetteki N harfi, “nun” diye okunuyor. Fakat Mushaflarda; yani Kuran Metninde NVN diye yazmıyor.ﻥ (N) olarak yazıyor.

  Bir fikir olsun diye Hurufu Mukatta larda örneğin R'yi inceleyelim:
  ﺍ ﻟ ﺮ (A.L.R.) Bu kombinasyonda R harfi 3.sıradadır.
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺮ (A.L.M.R.) Bu kombinasyonda ise R harfi 4.sıradadır.
  R harfi; bir kombinasyonda 3.sırada, diğer bir kombinasyonda 4.sırada bulunabilmektedir. Bu durumda R harfi 3. ve 4. sıra numarası alabilmektedir.

  Kuran’daki tüm kombinasyonlardaki harfler, zihinde sıra numaraları ile numaralandığında şu tablo karşımıza çıkmaktadır:

  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺺ 4+3+2+1=10
  ﺍ ﻟ ﺮ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﺮ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﺮ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺮ 4+3+2+1=10
  ﺍ ﻟ ﺮ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﺮ 3+2+1=6
  ﻛ ﻬ ﻴ ﻌ ﺺ 5+4+3+2+1=15
  ﻃ ﻪ 2+1=3
  ﻃ ﺴ ﻢ 3+2+1=6
  ﻃ ﺲ 2+1=3
  ﻃ ﺴ ﻢ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1=6
  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1=6
  ﻳ ﺲ 2+1=3
  ﺹ 1=1
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﻋ ﺴ ﻖ 3+2+1=6
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﺣ ﻢ 2+1=3
  ﻕ 1=1
  ﻥ 1=1
  Toplam=152(19x8)
  152=1+5+2= 8
  152= 19x8
  152= This number IS a multiple of 19

  Bu durum N’nin 1 tek harf olmasına; yani 68.sure 1.Ayetteki ﻥ (N) harfine bağlıdır.

  Eğer NVN olsaydı; o durumda 2.sıradaki harf (V) ve 3.sıradaki diğer bir harf (N) olur; yani harflerin sıra numaları toplamı (2 ve 3=) 5 artacak (152+5=) 157 olurdu. Fakat o durumda sayı 19’un katı olmazdı.

  Şu açıdan da bakıldığında
  74.Sure 30.Ayet; Sure numarası,Ayet numarası ile N’yi korumaktadır.

  74=74
  Hurufu Mukattaa Çeşitleri ve Harf Sıra Numaraları Toplamı=74
  ﺍ ﻟ ﻢ 3+2+1 = 6
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺺ 4+3+2+1= 10
  ﺍ ﻟ ﺮ 3+2+1 = 6
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺮ 4+3+2+1= 10
  ﻛ ﻬ ﻴ ﻌ ﺺ 5+4+3+2+1= 15
  ﻃ ﻪ 2+1 = 3
  ﻃ ﺴ ﻢ 3+2+1 = 6
  ﻃ ﺲ 2+1 = 3
  ﻳ ﺲ 2+1 = 3
  ﺹ 1 = 1
  ﺣ ﻢ 2+1 = 3
  ﻋ ﺴ ﻖ 3+2+1 = 6
  ﻕ 1 = 1
  ﻥ 1 = 1
  Harf Sıra Numaraları Toplamı = 74
  Bu durum 68.sure 1.Ayetteki N (ﻥ ;) harfinin 1 tek harf olmasına bağlıdır.

  30=30
  Hurufu Mukatta’lar ve Bulundukları Ayet Sayısı= 30
  ﺍ ﻟ ﻢ 6 Ayette (2.3.29.30.31.32.Surelerin 1.Ayetleri)
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺺ 1 Ayette (7.sure 1.Ayeti)
  ﺍ ﻟ ﺮ 5 Ayette(10.11.12.14.15.Surelerin 1.Ayetleri)
  ﺍ ﻟ ﻤ ﺮ 1 Ayette(13.Sure 1.Ayet)
  ﻛ ﻬ ﻴ ﻌ ﺺ 1 Ayette(19.Sure 1.Ayet)
  ﻃ ﻪ 1 Ayette(20.Sure 1.Ayet)
  ﻃ ﺴ ﻢ 2 Ayette(26.28.Surelerin 1.Ayetleri)
  ﻃ ﺲ 1 Ayette(27.Sure 1.Ayet)
  ﻳ ﺲ 1 Ayette(36.Sure 1.Ayet)
  ﺹ 1 Ayette(38.Sure 1.Ayet)
  ﺣ ﻢ 7 Ayette(40.41.42.43.44.45.46.Surelerin 1.Ayetleri)
  ﻋ ﺴ ﻖ 1 Ayette(42.Sure 2.Ayet)
  ﻕ 1 Ayette(50.Sure 1.Ayet)
  ﻥ 1 Ayette(68.Sure 1.Ayet)
  Toplam= 30 Ayet

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık21.05.2010 - 03:27

  74:30 ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﺎ ﺗ ﺴ ﻌ ﺔ ﻋ ﺸ ﺮ
  12 Harf sayılı bu ayetin harfleri 9 Noktalıdır.

  Noktalardan harflere,harflerden de noktalara bakıldığında
  zihinde oluşan sayı 9 12 ve 12 9 ‘dur.

  Çünkü Ayet metninde 12 harf ve 9 tane nokta vardır
  (ﻴ ﺗ ﺔ ﺸ n=nokta sayısı olsun
  3n+2n+2n+2n = 9 Nokta etmektedir)

  Kuran’da 9 12 (dokuzyüzoniki) numaralı ayetli bir sure yoktur.
  Buna mukabil 12 9 (yüzyirmidokuz) numaralı ayetli tek bir sure vardır.
  9.Sure. 12 9 (yüzyirmidokuz) Ayettir.
  9:129

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık21.05.2010 - 03:12

  74.Sure 30.Ayet “Üzerinde/üzerlerinde 19 vardır”

  Üstün,Üstün,Cezim,Üstün, Med, Esra,Cezim,Üstün,Üstün,Üstün,Üstün,Üstün

  1+1+ 2(cezm) +1+ 3 (med) + 4 (esre) + 2 (cezm) +1+1+1+1+1 = 19

  74.Sure 30.Ayetteki 4 çeşit seslendirme vardır ve ilk işitilmelerine göre şöyle incelenebilir:
  Bu Ayet Metninde 4 tür seslendirme bulunmaktadır: Üstün, Cezm, Med, Esre

  Bu Ayetteki 4 seslendirme: 1,2,3,4 sıra sayılarıyla değişip Ayetteki tekrarları kadar zihinde toplandıklarında Toplam sayı 19 olmaktadır.

  Üstün,ilk beliren olduğu için ayetteki üstünler 1 ile
  Cezm daha sonra belirdiği için ayetteki cezmler 2 ile
  Med daha sonra belirdiği için ayetteki Med 3 ile
  Esre daha sonra belirdiği için ayetteki Esre 4 ile
  değişip Ayetteki tekrarları kadar zihinde toplandıklarında Toplam sayı 19 olmaktadır.

  Ayın harfi (Üstün almış) 1
  Lam harfi (Üstün almış) 1
  Ya harfi (Cezm) 2
  Ha harfi (Üstün almış) 1
  Elif harfi (Med) 3
  Açık Te harfi(Esra) 4
  Sin harfi (Cezm) 2
  Ayn harfi (Üstün almış) 1
  Yuvarlak Te harfi (Üstün almış) 1
  Ayn harfi (Üstün almış) 1
  Şın harfi (Üstün almış) 1
  Re harfi (Üstün almış) 1

  Bu açıdan bakıldığında Ayetteki Sesler de 19’dur.

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık21.05.2010 - 03:04

  74:30 ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﺎ ﺗ ﺴ ﻌ ﺔ ﻋ ﺸ ﺮ
  “Üzerinde/üzerlerinde on dokuz vardır”

  Bu Ayet metnindeki harfler Noktalı ve Noktasız olmalarına göre şöyle incelenebilir:

  Ayetteki Noktasız harf çeşidi: ﻋ ﻠ ﻬ ﺎ ﺴ ﻌ ﺮ 7
  Ayetteki Noktalı harf çeşidi: ﻴ ﺗ ﺔ ﺸ 4

  Bu Ayetin Sure Numarasındaki rakamlar (7ve 4)
  Ayetteki Noktasız harf çeşidi sayısı 7 (ﻋ ﻠ ﻬ ﺎ ﺴ ﻌ ﺮ ;) ve
  Noktalı harf çeşidi sayısı 4 (ﻴ ﺗ ﺔ ﺸ ;) ile aynıdır.

  12 harf sayılı bu ayetteki Ayn harfi iki kere aynı şekilde ﻋ ﻋ tekrar etmektedir.Bu sebeple Ayetteki harfler şekil çeşidi bakımından 11’dir.

  Ayetteki harf şekil sayısı 11 ile Ayetteki “on dokuz” zihinde bir araya geldiğinde toplam sayı (11+19=) 30’dur.

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık30.04.2010 - 02:00

  19 = 1+9=10= 1+0 = ا (Elif)
  19 → ا (Elif harfi)

  74:30 ﻋ َ ﻠ َ ﻴ ْ ﻬ َ ﺎ ﺗ ِ ﺴ ْ ﻌ َ ﺔ َ ﻋ َ ﺸ َ ﺮ َ
  74.sure 30.ayet: Üzerinde/Üzerlerinde On Dokuz Vardır
  Bu ayetteki harfler harekeli ve işaretli olup olmamalarına göre şöyle incelenebilir:

  Bu ayetteki tek harekesiz ve işaretsiz harf, Elif harfidir.
  Diğer harfler harekeli ve işaretlidirler.

  Bu durum ayetin sure ve ayet numarasının, harfler üzerinden de okunabilmesine olanak vermektedir.

  Elif harfinin solundaki ve sağındaki harfler ya üstün ya esra ile harekelenmişler ya da cezm ile işaretlenmişler.
  Sol ve sağdaki harekeli,işaretli harf gruplarının soldan sağa harf sayıları 7 ve 4’tür.

  Elif’in solunda = 7 harf (ﺗ ِ ﺴ ْ ﻌ َ ﺔ َ ﻋ َ ﺸ َ ﺮ َ ;)
  Elif’in sağında = 4 harf (ﻋ َ ﻠ َ ﻴ ْ ﻬ َ ;)
  Sol ve sağdaki toplam harf sayıları (soldan sağa) sure numarası ile örtüşmektedirler=74

  Ayetteki 19 sayısı ile Ayetteki harekeli ve işaretli harflerin sayıları (7 ve 4)
  zihinde bir araya geldiklerinde toplam sayı (7+19+4=) 30’dur.Bu sayı da ayet numarası ile örtüşmektedir = 30

  7 (on dokuz) 4 → 7+19+4 (ayet numarası=30)
  7 (rakam 1) 4 → 7+1+4 (harf sayısı=12)

  Bu ayetteki tek harekesiz ve işaretsiz harf Elif harfidir.
  Harf çeşitliliği bakımından bu ayette 10 çeşit harf vardır.
  10 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı(1+0=) 1’dir.

  Bu durum ayetin içeriği ile de örtüşmektedir.
  “Üzerinde/üzerlerinde on dokuz vardır.”

  Sure numarası=74
  Ayet numarası=30
  Ayetteki harf çeşidi = 10 çeşit harf
  Bu sayılar zihinde toplandığında (74+30+10=) 114

  Elif (alef) alfabenin 1.harfidir.
  Ayn (ayin) alfabenin 18.harfidir. (18=1+8=9)

  1 ve 18 = 19’dur.
  1 ve 1+8
  1 ve 9

  1’i on dokuza tamamlayan sayı 18’dir.

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık12.07.2009 - 12:36

  (arabic alphabet 18. ع ;)
  üzerinde 19 vardır.

  74.sure 30. ayet “Üzerinde /üzerlerinde On Dokuz vardır “ ayetinin ilk harfi 18.harftir.
  Kuran boyunca 9405 (19x495) kere tekrar eden bu ayetin ilk harfi(ع ;) ayn harfi (alfabenin 18.harfi) ile ilgili bilgilerim şunlar:
  Bu ayetin ilk harfi Ayn harfidir: 1.sırada, 8.sırada ve 10.sırada tekrar etmektedir.
  Bu ayet içindeki Ayn Harflerinin Sıra noları toplamı 1+8+10=19’dur.

  74:30 ع ل ي ه ا ت س ع ة ع ش ر

  Harf çeşitliliği bakımından bu ayet şöyle de incelenebilir:
  12 harf sayılı bu ayette 1 ve 9 çeşit,toplam 10 çeşit harf gözükmektedir.
  Üç kere tekrar eden 1 çeşit harf(Ayın) ع ع ع
  Birer kere tekrar eden 9 çeşit harf (lam,ya,he,elif,açık te, sin,yuvarlak te,şın,re [ل ي ه ا ت س ة ش ر ])

  1 ve 9 çeşit

  Ayn harfi alfabede 18.(on sekizinci) harftir. Bu anlamda o’nun da üzerinde 19 vardır.
  Aynı zamanda Tüm Kuran’da 9405 adettir. Bu sayı da 19’un tam katıdır. (19x495) Bu durumda o’nun üzerinde 19 vardır.

  Eğer Tevbe Suresi 128 ve 129.ayetlerindeki 7 tane Ayn harfi hesaplanmazsa bu sayı yedi eksik oluyor, yani 9398’e düşüyor ve Kuran bütünlüğü içinde 74.sure30.ayetin ilk harfi 19’a bölünemez oluyor(Alfabedeki 18.harf olmasına ve üzerinde 19 olmasına,74.sure30.ayetin ilk harfi,yine bu ayetin en çok tekrar edeni,19u gösteren harf olmasına rağmen) .

  Tevbe Suresi’nin iki ayeti yapılan yanlış hesapların aksine bundan dolayı da 19’dur.
  Bu sebeple de en azından 9398 sayısının on dokuza bölünmediğinin bu sayının ancak ve ancak Tevbe Suresi 128 ve 129.ayetlerindeki yedi ayn harfi ile(9405 iken) 19’a bölündüğünün itiraf edilmesi ve yanlış hesaptan dönülmesi 19u böyle bilenler tarafından 19culardan beklenmektedir.
  Çünkü Kuran’daki 18.harflerin (ayn harfi) sayısı ancak Tevbe Suresi 128 ve 129.ayetlerindeki 7 ayn harfi ile 9405 olabilmektedir =19 x 495

  Bu açıdan bakıldığında 18.harfin de üzerinde 19 vardır.

 • Emre Aydın Oyanık
  Emre Aydın Oyanık11.07.2009 - 11:32

  Sayma sayılarında 18’den sonra gelen sayı 19’dur.
  Hesap makinesini elimize alalım bir sayma sayısını 18 kere yazalım 19a bölünür.

  Sure ve ayet sayılarını toplandığında,sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı 18 olduğunda üzerinde 19 oluyor.18 ‘i yok sayıp 18 olmayan bir sayının üzerinde
  19 vardır demek bazı sayılar için doğru sonuç verse de her durumda aynı sonucu vermiyor.
  Bu yüzden olsa gerek uzun sayıların başına veya sonuna sayı eklemek zorunda kalınıyor.O durumda zaten istenen her sayıya böldürülebilir uzun sayı.

  Kuran’da 114 sure var.
  6236 tane numaralı ayet +112 tane numarasız ayet =
  Toplam 6348 ayet olduğuna göre

  Sure sayısı 114 ile ayet sayısı 6348 toplandığında 6462 oluyor. Bu sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı da (6+4+6+2=) 18 olduğu için bu sayı, benim zihnimde sure ve ayetlerin sembolüdür.

  Bir sayı düşünsem ve bu sayıyı (114+6348=) 6462 kere yazsam -Tek ya da Çift sayı fark etmiyor- oluşacak uzun sayı her seferinde 19’a kalansız bölünüyor.

  Madem 114 Surenin her biri bir meydan okumadır,114 tane 1 yazsak
  Madem 6348 ayetin her biri bir mucizedir.6348 tane 1 yazsak
  Toplam= 6462 tane1 olur. Uzun sayı 19a kalansız bölünür.

  İlle de 1 olmasına gerek yok. 1 ve diğer sayma sayıları için bu durum geçerli ve uzun sayılar her seferinde 19a tam bölünür.
  İster Tek sayı, İster Çift sayı olsunlar fark etmez.
  Sayı (114+6348=) 6462 kere yazıldığında on dokuza kalansız bölünür.
  19 ; benim zihnimde 18 (114 sure ve 6348 ayet) ile anlam kazanmaktadır.

 • Şerife Duman
  Şerife Duman20.04.2009 - 14:37

  19 ve 19 la ilgili olanlara dikkat....
  Tarihte ki önemli olaylar....