Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • zaza23.03.2009 - 10:14

  zazalar kendilerini kürt olarak görmeyebilir ama netice itibariyle onlarda kürtler gibi dilleri ve kültürleri türklerce yok sayılmış, hakları gasbedilmiş bir topluluk. Bütün halkların dillerine ve kültürlerine özgürlük diliyorum.

 • cicik23.03.2009 - 09:37

  cicik veya ciccik kürtçe meme demektir

 • allah (c.c)18.01.2006 - 12:16

  Asıl, mutlak var olan. Bizim varlığımız Allah'ın varlığına nispeten bir hayal gibi, Allah'ın ayakta tutmasıyla varız. Hay ve Kayyum. İnsanoğlu gerçekte bir hiç.

 • türk-kürt kardeştir09.09.2004 - 10:57

  Bu tip tartışmaların bize bir şey kazandırdığını düşünmüyorum. 12 Eylül öncesi yaşanan ve başkalarının kışkırtmalarıyla olan çatışmaların sanal ortamda olanı.Seviyesiz yazılar. Ancak yazanın seviyesini gösteren,hiçbir faydalı tarafı olmayan,zamanı bol insanların yazdığı son derece subjektif yazılar. Avrupa birliği sürecinde girdiğimiz güzel süreç bu konudada güzel gelişmelere neden oldu. Geleceğin daha güzel olacağını ümit ediyorum.

 • sabetayist08.06.2004 - 13:16

  Arkadaşlar tarihi yeterince bilmiyoruz(ben dahil) Sabetaycılar ın bu kendilerini saklama özelliği Osmanlıya has bir durum değil,Avrupada yaşarken de kendilerini gizlerlerdi, bunu burda da devam ettirdiler.Ayrıca ben Osmanlılların gayrı müslümlere ve müslüman olan diğer toplumlara karşı çok hoşgörülü olduğunu düşünüyorum.En azından daha sonra gelen ittihat ve terakki ve onun akabindeki döneme göre.

 • dehap08.06.2004 - 13:02

  Doğrusu Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkından kopuk fikirlere sahip, Bu sebeple geleceği olmayan bir parti.Halkın değerlerine ve inançlarına saygılı,backraundunu onlardan alan bir parti kurulması dileğiyle.

 • muhiddin ibni arabi02.06.2004 - 11:31

  Evet İbni Arabi üzerinde çok tartışılan biri.Kimilerince Şeyh-ul Ekber(en büyük şeyh) , kimilerince felsefeye dalıp sapkınlığa uğramış biri. Kimilerince ise eserlerinde kullandığı dil avamca anlaşılamayacak,eserlerinden uzak durulması gereken ama doğru yoldan ayrılmamış biri. O bir Sufi. O bir Deha O belki de yanlış anlaşılmış değeri anlaşılamamış bir Allah dostu.

 • hz.muhammed01.06.2004 - 13:45

  O, kainatın yaratılma sebebi, hayatımıza anlam kazandıran,O Alemlere Rahmet.Seni hakkıyla sevemedik Ya Resulallah

 • kürt31.05.2004 - 16:34

  Evet sürekli yoğun bir şekilde Türk milliyetçiliği yapılan bir ortamda büyüdük,hep yok sayıldık.bilgilendirmek amacıyla yazıyorum Kürtler Hint -Avrupa dil grubundan Farsçaya çok çok yakın bir dil konuşur.Ari ırktandırlar. Kürt kelimesi Farsça yiğit kahraman gibi anlamlara gelir.Çoğunlukla sünni dirler. Öğrendikçe aktarmaya devam edeceğim. Sanıyorum tan yavaş yavaş ağarıyor

 • kürt31.05.2004 - 12:39

  Evet Kürt deyince aklıma SELAHADDİN EYYUBİ, BEDİÜZAMAN SAİD-İ NURSİ(KÜRDİ) ve TURGUT ÖZAL geliyor. Evet bizler bir zamanlar kardeştik.Osmanlı döneminde insana saygı ve hoşgörü vardı vebizler kardeştik.Ama ne zamanki siz bizleri asimile etmeye ve horlamaya başladınız,doğuya hizmet götürmeyi bıraktınız Kürt olmak utanılacak birşeymiş gibi davranmaya başladınız bu kardeşlik yıkılmaya başladı. Şüphesiz biz iyi niyetine karşılık ihanet görmüş bir toplumuz.