Kültür Sanat Edebiyat Şiir

tevekkül sizce ne demek, tevekkül size neyi çağrıştırıyor?

tevekkül terimi Hallac-ı Mansur tarafından tarihinde eklendi

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas

  https://pin.it/7IHyNGu

 • Özcan İşler
  Özcan İşler


  Özellikle tasavvuf ekolü tevekkül ve sabır kavramlarını tahrif etmiştir. Tevekkülün “gassâl önünde meyyit” benzetmesiyle açıklanması tasavvuf literatüründe geniş kabul görmüş, Gazzâlî de bunu tevekkülün en yüksek derecesi diye nitelemiştir.
  Yunus'un "vurana elsiz gerek, sövene dilsiz gerek" anlayışı tamamen Kur'an'a aykırıdır. Bilakis Kur'an zulme karşı direnmeyi ve misliyle mukabele etmeyi emreder (?Nisa 148, Nahl 126, Bakara 190, Hac 39).
  Yine israiliyat ürünü Mehdi/Mesih inancı için merhum Aliya, müslümanların tembelliğinin adıdır der.
  Aynı şekilde "beni Sen saptırdın" diyen şeytanın inancı olan" alınyazısı/kadercilik inancı malesef akide olarak kabul edilmiş ve imanın şartlarına yerleştirilmiştir. Oysa bu inanç da Kur'an'a aykırıdır ve müslümanların tembelliğinin diğer adıdır.
  Tevekkül; "Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın (?Hud 6)" ayetini yanlış anlayan mutasavvuflar gibi yan gelip yatmak değil, rızkı için çalışmak, üretmek, gayret göstermektir. Tarlayı temizlemek, ekmek, sulamak, ilaçlamak, velhasılı üstüne düşen herşeyi yaptıktan sonra hasadın bereketini Allah'a bırakmaktır.
  Unutulmamalıdır ki; Allah kimseye torpil geçmez. Denizde dua eden değil yüzme bilen kurtulur. Dua eden değil; bilim, fen, teknoloji, sanayi üreten topluluklar refah bulur, güçlü olur.
 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  Başına gelene razı olmak.

 • Zulmü Alkışlayamam
  Zulmü Alkışlayamam

  Zor bir sınavdan geçerken Allah'ın nerede olduğunu düşünmeye başlamışsanız;
  Hatırlayın ki öğretmenler sınav esnasında hep sessiz kalır.

 • Müteharrik Meyyit
  Müteharrik Meyyit

  Ne yaparsan yap değiştiremeyeceğin şeyler varmış hayatta.
  'Böyle olması gerekiyor demek ki' dedim.
  Pes etmek değildi benimki, kabûl ettim...

 • Zulmü Alkışlayamam
  Zulmü Alkışlayamam

  Tevekkül; kalbin Allah'a tam itimat ve güveni manasına gelir.

 • Metin Demirkazık
  Metin Demirkazık

  TEVEKKÜL: MADDİ VE MANEVİ HERŞEYİ İMAN POTASINDA ERİTİP TEVHİT KALIBINA DÖKMEKTİR

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur

  İnsanlığı aradım; bunu doğrulukta gördüm.
  Gönlüm ululuk istedi, bunu kanaat ve tevazu da buldum.
  Övünmek istedim, bunu huy da ve benlikte küçülmekte buldum.
  Gönlümün ganî olmasını aradım,
  Bunu tevekkül de buldum. (Veysel Karâni)

 • Ahmet Akar
  Ahmet Akar

  Bu gün konuşalım istedim tevekkül nedir?
  Her şeyi zaten Allah yapıyor mu demektir?

  Bize düşen nedir, oturup beklemek midir,
  Böyle biliyor isen hapı yuttun demektir.

  Tevekkül; tekellüften gelir, yani külfettir,
  Nimete ulaşmanın yolu emek vermektir.

  Düşünmek mi istiyorsun emek vereceksin,
  Okuyup, araştırıp bilgiye ereceksin.

  Kafa yorulmazsa düşünmek işe yaramaz,
  Yani tefekkür etmeden bir fikre erilmez.

  Tevekkül kulluk demektir, yaratan Allah’a,
  Tabi olmak gibidir tutulan Avukata. (1)

  Tevekkül imandır, korku ve ümitle sevmek,
  İsmi anıldığında dahi kalben ürpermek.(2)

  Tevekkülü öğretir Allah Kur’an la sana,
  Der ki: verilen geçicidir, sen bak imana.(3)

  Tevekkül eden onu öğrenelim nasıldır,
  Önce büyük günahlardan kaçınır özenle.

  Hayasızlığa edemez tahammül, utanır,
  Öfkelense bile affeder gösterir sabır.

  Çünkü Vekili Allah’tır, başkası gerekmez.
  En iyisini Allah yapar der şüphe etmez. (4)

  Tevekkül eden sabreder, sabırsa külfettir,
  Bilir ki emeğin, külfetin sonu nimettir.

  Allah’a sığınır şeytandan hem münafıktan,
  Zulüm bile görse sabreder, der ki külfetten.

  Tevekkül eden sığınır Allah’a güvenir,
  Dilden düşürmediği euzü besmeledir. (5)

  Tevekkül sabır dedik, elde yokken zorunlu,
  Bu tevekkül değildir hayvan da yapar onu.

  Yani varlık ve yokluğun fark etmemesidir,
  Çünkü önemli olan şey vereni bilmektir.

  Böyle tevekkül etmek herkese nasip olsun,
  Dilerim Allah’tan her şey gönlünüzce olsun.

  1 - Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. (Ahzap/3)

  2 - Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, âyetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler. (Enfal/2)

  3 - Size verilen herhangi bir şey sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlar ise iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır..(Şura/36)

  4 - Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. (Ahzap/3)

  5 - Şimdi Kur'ân okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın(Nahl/98)

 • Hicran Hicran
  Hicran Hicran

  Tevekkül,olan şey ile yetinmek,olmayan şeye razı olmaktır.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan,
  Manayı tevekkül bumudur hey gidi nadan
  Ecdadını zannetme asırlarca uyudu,
  Nereden bulacaktın o zamna eldeki yurdu.
  .................................Mehmet Akif ERSOY

  M.Akifi de dizelerinde belirttiği gibi,
  tevekkül asla tembellik etme, atıl vaziyette durmak değildir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Tevekkül etmek, boş oturup beklemek değildir.
  Önce çalışacaksın, sonra sonucunu beklemek üzere tevekkül edeceksin.
  Ekini ek, sonra Allah'a tevekkül et.

 • Serdar Meşer
  Serdar Meşer

  Tevekkül imandan bir parçadır ALLAHTAALAYA teslim olmakonun izni ve iradesi olmadan hiç bir şeyin olmayacağına iman etmektir

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Tevekkül, Allah'a güvenme ve dayanma, O'na sığınma, O'na teslimiyetle işleri oluruna bırakmak.
  Gereken tedbirleri almadan, yapılması gereken çalışmayı yapmadan, miskin miskin beklemenin adı tevekkkül değildir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Tevekkül, Allah'a güvenme ve dayanma, O'na sığınma, O'na teslimiyetle işleri oluruna bırakmak.

  Ama tevekküel asla tembellik etme, atıl durma, boş durma değildir.

 • Düşünmüyorum Yine De Varım
  Düşünmüyorum Yine De Varım

  boyun kıldan ince

 • Kara Dut
  Kara Dut

  ALLAH a inanma Ondan yardım dilemek..tevekül etmesini bilmek lazım

 • Hû

  Kimden: Mehdî (Bay, 34)
  Kime: Grup: Dört Kapı Kırk Makam
  Tarih: 27.8.2007 10:54 (GMT +2:00)


  Konu: Tevekkül ne demek! ..


  a.Ar.Her şeyi Allah'a bırakma ve Allah'tan bekleme,kadere razı olma...

  Yorum:'Her an,her yerde,her şey için Rabbim bana yeter demek tevekküldür...'

  Allahu Teala bir hadis-i kutside şöyle buyurur:'Benim kazama ve kaderime boyun eğmeyen kendisine başka bir Rab arasın...'

  Selman-ı Farisi bir arkadaşına dedi ki:'İkimizden hangimiz evvel ölürse; diğerini rüyasında ziyaret etsin...' Arkadaşı:'Nasıl olur! .. Selman-ı Farisi dedi ki:'Kafirler öldükleri zaman kabir azabı çekerler ve o çukura hapsolurlar; ta ki kıyamet kopana kadar...Fakat Mü'minlerin Ruhları hür bırakılır...Dünyanın neresine giderse gitsin serbesttirler...Ve aradan zaman geçti...Selman-ı Farisi o arkadaşından evvel emri hak vaki oldu...Ve söylediği gibi o arkadaşını rüyasında ziyaret etti...Arkadaşı olayı şöyle anlatır:'Onu rüyamda gördüm beni ziyarete geldi...Halimi hatırımı sordu...Ve bende onun halini hatırını sordum...O bana çok mutluyum huzurluyum dedi...Ve bana şunu öğütledi:'Çokça tevekkül et...Zira ben burda tevekkülden daha iyi bir şey göremedim...' buyurdu...


  Zikr-i Hakikatimizdir...
  ______________________
  Baki Gerçekler Demine Hu Dost Allah Eyvallah...
  Gerçeğe Hu Mü*mine Ya Ali Ya Mehdi Sahib-i zaman...

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak

  'Ey halden haberdar hakim! Çekinmeyi bırak; çekinme, insanı kaderin hükümlerinden kurtaramaz. Kaderden çekinmekte perişanlık ve kötülük vardır, yürü, tevekkül et ki tevekkül, hepsinden iyidir.

  Ey kötü hiddetli adam! Kaza ile pençeleşme ki kaza da seninle kavgaya tutuşmasın.

  Tanyerini ağartan Allah'tan bir zarar gelmemesi için kulun Hak hükmüne karşı ölü gibi olması lazımdır.'..............................................(mesnevi)

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  nedir bu çırpınış?
  tevekkül etmeyen insan
  bir gemide yolculuk yapıyor olupta
  sırtındaki yükü yere koymaya korkan insanın hali gibidir.
  sorulsa neden koymuyorsun bu yükü yere diye
  -ya gemi batarsa ya biri çalarsa
  diye saçma bir cevap verirler.
  bilmezlerki bindikleri geminin bir kaptanı bir sahibi var..
  yere koy yükünü gözkulak ol
  hem çalınsa gemidir
  limaa yanaşınca kaptan tek tek arattırır bulur senden çalınanı
  neyin kavgası verdiğimiz?

 • Sevil Betan
  Sevil Betan

  harun_bircan çok şey bilioo galibaa,,

 • Harun Çat
  Harun Çat

  topu allaha atmaktır....
  bakınız:iş benden çıktı bundan sonrası allahın bileceği.....

 • Cem Sagol
  Cem Sagol

  böyle bir kaç kelime vardır osmanlıcılar sadece görüşlerini belli etmek için kullanır..
  biz eski kafayız der gibi...

 • Harun Çat
  Harun Çat

  bu laf cemaatcilerin ağzında sakız....

 • Sevil Betan
  Sevil Betan

  tewekkül; insanın elinden gelen herşeyi yaptıktan sonra, geri kalanınıda Allah(cc) 'a bırakmasıdır.... KAPİŞ,

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  aklı sağlam bir yere
  bağlamak..

 • Moon Ben
  Moon Ben

  ALLAH'a güvenme.O'nun hükmünün mutlaka meydana geleceğine kesin olarak inanma ve alınması gereken tedbirleri almak anlamında.Kuran'i bi terim.Tevekkül eden kimse ALLAH'A kayıtsız şartsız teslim olmuş kaderine razı demektir....

 • Melike Alkaya
  Melike Alkaya

  ilkin üzerimize düşeni yapıp sonra gerisini Allah'a bırakmaktır.
  tabiri caizse eşeği sağlam kazığa bağlamak lazım :)
  kim olursa olsun bir şeylere sığınma ihtiyacı duyar
  fıtratında,yaratılışında wardır bu bağlanma ihtiyacı...
  tevekkül ederek de Allah'a sığındığımız için ruh huzuruna kavuşuruz