Kültür Sanat Edebiyat Şiir

sokrates sizce ne demek, sokrates size neyi çağrıştırıyor?

sokrates terimi Renan Re tarafından tarihinde eklendi

 • ESRARENGİZ
  ESRARENGİZ

  Tutsak olmak için illaki dört duvar arasında olmakmı gerekir insanın bedeni özgür olsada ruhu zindanlarda esir düşmüş olabilir.Ruh özgür değilse gerçek bir özgürlükten bahsetmek mümkün değildir.Ruhun kanatlanıp esaretten kurtulması.Kişinin önce kendini sonra daçevresini anlamasıyla mümkündür.Herhangi bir konuda fikri olmayan kişi fikir sahiplerinin yönlendirmesine mahkumdur.Bu da asla tam bir anlamıyla özgürlük değildir. demektir.

 • Eylül Geldi Sonra
  Eylül Geldi Sonra

  Sokrates der ki ; İstediğin olmazsa acı çekersin, istemediğin olursa yine acı çekersin, hatta istediğin şey tam olarak olsa da yine acı çekersin çünkü onu kaybetme riskin var. Zihin böyle belalı bir şeydir.. Değişmeden özgür olmak ister..Ne kadar dirensen de bu gerçeği değiştiremezsin...

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  Bundan 2480 yıl önce yaşayan ünlü filozof Sokrates de adil olmayan bir yargılama sonucu ölüme mahkûm edilmiştir.
  Karısı Sokrates’e “Haksız yere idam ediliyorsun” diye hıçkırır.
  Sokrates “Ne yani? Haklı yere idam edilseydim daha mı iyiydi?” der.
  Sokrates, devrinin en bilge adamı olmasına rağmen “Benim bildiğim tek şey, bir şey bilmediğimdir” der ve şöyle ekler:
  “Dünya, hiçbir şey bilmediği halde, bildiğini sananlarla doludur. Bütün kötülükler, haksızlıklar bilgisizlikten doğar. Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.”

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Sorgulanmamış Bir Hayat Süren İnsanların Hayatı, Kendi Ellerinde Yada Kendi Kontrollerinde Değildir; Onların Denetimi Dışarıdan Gelmektedir… Sorgulanmamış Bir Hayat, Yaşanmaya Değmez -Sokrates

 • Abdullah Tanrıverdi
  Abdullah Tanrıverdi

  En akıllı kişi neyi bilmediğini bilendir.Sokrat

 • Merve Altıntaş
  Merve Altıntaş

  Bildiğim bir şey var; o da hiçbir şey bilmediğimdir....

 • Tanya Kayra
  Tanya Kayra

  Devam edelim...

  Sokrat eflatunun hayatında devrimler yapan ilk ve son filozoftur…
  Şöyle ki;
  Bir gün Eflatun,Akademinin bahçelerinde gençlerle sohbet edip duran Sokrat’la tanışır.Sokrat,doğru ve yanlış’tan,güzel’den,iyi,den ve gerçekten bahsediyordu..Şair,filozofun yanına yaklaşıp onu dinlemiş,ertesi gün yine gelmiş ve ondan sonraki günlerde de gelmeye devam etmiş…

  Birkaç hafta sonra,zihninde tam bir devrim gerçekleşmiş.O mutlu genç adam,yanılsamalarla yüklü şair kendini tanıyamıyordu artık…Düşünce tarzı,hayatının amacı değişmişti..Ruh doğurtan diyen kişinin kelamı sayesinde yeni bir eflatun olmuştu…

  Peki ne olmuştu..?

  Bu satir suratlı mantıkçı acaba nasıl bir büyü yapmıştı da o yakışıklı (yakışıklı derken onu görenlerin yalancısıyım,yoksa cidden görmüşlüğüm yok) her neyse yakışıklı,cana yakın Eflatun’u lüxten,zevklerden ve şiirden vazgeçirmiş,dünya nimetlerine paşalar gibi sırt çevirme yoluna sokmuştur…

  İyi niyetli bir adam olan Sokrat çok sade ama çok da garip bir adamdı..(Bizzat görüp tanıştım) …Bir heykeltıraşın oğluydu ve ergenlik çağındayken Üç Gras (Venüs’ün üç tanrıça arkadaşı) heykelini yapmıştı..

  Ardından,mermer yerine kendi ruhunu yontmayı tercih ettiğini söyleyerek yontma kalemini fırlatıp atmış (atılan kalemi ele geçirdim,saklıyorum) ve o andan itibaren,hayatını bilgelik anlayışına adamıştı.Daha sonraları ise beden eğitimi okullarında,halk meydanında,tiyatroda genç insanlarla,sanatçılarla,filozoflarla konuşurken ve onlara iddia ettikleri şeylerin kanıtlarını sorgularken görülmeye başlamıştı…

  Tabi sofistler o sıralarda,çekirge bulutları gibi Atina’nın üzerine üşüşüp cirit atıyorlardı…Sofist,filozofun sahtesi ve canlı inkarıdır…tıpkı demogogların,devlet adamlarının,ikiyüzlülerin,din adamlarının,kara büyücülerin,gerçek modların iğrenç birer taklidi olmaları gibi…(Bilal’in imitasyon olması gibi bişey) …:p

  Sofistin Yunan versiyonu diğerlerine göre daha incelikli,daha mantıklı ve daha aşındırıcıdır,ancak bu tür,gerileyip çöken tüm uygarlıklarda var olmuştur…Sofistlerin sayıları,çürümekte olan bir cesetteki kurtlar misali (iğrenç bir benzetme oldu ama idare edin işte) birden vahim bir derecede artmıştı.Adları ister ateist,ister nihilist,ister pesimist olsun tüm sofistler her çağda birbirine benzemekteydiler.

  Her zaman için,en yüce hakikat ve hayat demek olan Tanrı’yı ve ruhu inkar etmişlerdir…bunlar hakikat ile safsata arasında fark olmadığını söyleyen sofist bozuntularıydı…ne türde olursa olsun her fikri ve onun tersini ispatlayabileceklerine dair kendilerine güvenleri öyle güçlüydü ki güçten başka adalet olmadığını,kişinin kendi görüşünden başka doğru olmadığını iddia ediyorlardı…Bununla tatmin oluyor,dersleri için yüksek ücret ödüyecek enayi bulup,genç insanları yoldan çıkarıp,entrikalar çevirmeleri ve zorbalık yapmaları için kışkırtıyorlardı…

  Sokrat,kendi kendini yetiştirmek isteyen cahil bir insan gibi,içe işleyen yumuşaklığıyla,eşsiz saflığıyla sofistlerin yanına yaklaşmaktaydı…Sonra,art arda sorduğu sorularla onları,iddia ettiklerinin tersini söylemeye ve aslında neden bahsettiklerini bile bilmediklerini açık yüreklilikle itiraf etmeye zorlamaktaydı…
  Bunun ardından Sokrat,evrenin bilgisine sahipmiş gibi davranan bu sofistlerin aslında hiçbir şeyin ne nedenini ne de ilkesini bilmediklerini ortaya çıkarmakta,böylelikle onların sesini kestikten sonra hiçbir zafer sarhoşluğuna kapılmayıp,yanıtları ile bir şey öğrenmesini sağladıkları için onlara gülümseyerek teşekkür etmekte ve aslında hiçbir şey bilmediğini bilmenin,gerçek bilgeliğin başlangıcı olduğunu söylemekteydi…
  Hımm peki Sokrat neye inanmakta ve neyi ileri sürmekteydi..?

  Tanrıyı inkar etmiyordu,şehirdeki diğer insanlar gibi ona ibadet ediyordu ama onun doğasına nüfuz edilemez olduğunu da söylüyordu…Okullarda öğretilen fizikten ve metafizikten hiçbir şey anlamadığını da itiraf ediyordu…Önemli olanın,insanın doğru ve hakiki olana inanması ve bunu,kendi hayatında uygulaması olduğunu söylüyordu.

 • Tanya Kayra
  Tanya Kayra

  Sokrat Areopaj (areopaj:Solon'dan itibaren eski arhontlar'dan teşkil edilmekte olan ve en ciddi türden cinai olayları yargılamakla yükümlü bulunan Atina yüksek mahkemesine denir..) tarafından ölüme mahkum edilip de baldıran zehrini içtikten sonra etrafını saran öğrencilerinin arasında öldüğünde,Eflatun onun öğrencisi olalı bir kaç yıl olmuştu...

  Eflatun ile ilgili bilgileri daha sonraya saklıyorum...

  Ancak Apollon sokrat hakkında ne düşündüğü sorulduğunda,Piti (Piti için nedire bakınız lütfen) Ondan daha özgür,daha adil ve daha zeki bir insan yoktur diye yanıtlamıştır...

  (Yoruldum devamı arkası yarında)

 • Tanya Kayra
  Tanya Kayra

  Heykeltraşın oğlu olan sokrat, Yunan filozofudur..Öğretisini düzenli bir biçimde sunmamış ve hiç bir kitap da yazmamıştır..Her türlü dogmatik öğretinin karşısına dikilmiştir...Hakikati ve kendi öz çelişkilerini,muhatabına sorular sorarak buldurma metodunu benimsemiş ve uygulamıştır...Sofistiklerle mücadele eden,tarihe mal olan bir şahsiyettir...

 • Beste Negâr
  Beste Negâr

  Sabırsızlığınız yüzünden, Atinalılar, bakın gelecekte size ne söylenecek? Kentimizi kötülemek isteyenler Sokrates gibi bir bilgeyi öldürtmekle suçlayacaklar sizi… Zira sizleri utandırmak niyetinde olmadığım halde bilge olduğumu üzerine basa basa söyleyecekler…

  Eğer biraz daha bekleseydiniz yaşım gereği ölüp gidecektim bu dünyadan, beni ölüme çarpıtanlar tarih sizden utanacaktır…

  Dipnot: vay be! Görünen o ki Atinalılar utanmıştır, işte bir bilgeyi öldürtmüş üç kağıt tayfası… Günümüzde öldürülecek bilgeler de bu notu tarihe düşerler…

 • Şerife Duman
  Şerife Duman

  Sokratın çalışmalarından edinelebilecekler arasında önemli 3 unsur vardır ki;
  1- Söylenecek olanın doğruluğu
  2- Söylenecek olanın iyiliği
  3- Söylenecek olanın işe yararlılığı

  Biz buna Hz Muhammed (a.s.) ın ahlakının temel öğleri diyoruz....
  Aynı yoldan gidildiğinde varılacak yerde aynıdır....

  Sevgili Hz Muhammed (a.s.) ve Sokrat selam olsun....

 • Rabia Kobal
  Rabia Kobal

  Sokrates'e yolculuklar yapıp ülkesine dönen birinin hiç iyileşmemiş olduğunu söylediklerinde Sokrates şöyle bir cevap verir:
  'İnanırım,yolculuğa kendini de götürmüştü.'
  'Başka güneşler altında ne bulacaksın?
  Ülkeni terk ederek hiçbirşeyden kaçamazsın.'Horatius

 • La_ley_la
  La_ley_la

  Sokrates'e göre biz evrenin arkesini bilemeyiz, hem bilsek bile bunun bize bir faydası yoktur. O halde biz 'kendimizi' bilebiliriz, kendimizi bilmek bir ahlak felsefesidir. Böylece felsefede insan konusu ilk defa Sokrates tarafından ele alınmıştır, bu sebeple Sokrates felsefenin kurucusu sayılmaktadır...

 • Vahşi Ve Hırçın Kedi
  Vahşi Ve Hırçın Kedi

  Sokrates yaşadığı yüzyılda duruşuna hayran olduğum, öğretilerinin çoğunu benimsediğim mükemmel bir filozoftur..Beni en çok etkileyen yönü ise ilkeleri uğruna, prensiplerinden vaz geçmemek uğruna ' baldıran zehiri içerek ' gözünü kırpmadan ölüme gidebilmesir..Bir yerde yaşam diğer tarafta buna karşılık ilklerinde vazgeçmesi oysa ilklerine sıkı sıkıya bağlanmış muhteşem bir filozoftur benim nazarımda...Sokrat'tan müthiş bir alıntı...
  Sokrat sır saklaması sebebiyle büyük bir üne sahipti.. Bir gün bir tanıdık, büyük filozofa rastladı ve dedi ki, ' Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun?

  ' Bir dakika bekle diye cevap verdi Sokrat. Bana bir şey söylemeden evvel senin küçük bir testten geçmeni istiyorum. Buna Üçlü Filtre Testi deniyor.

  -'Üçlü Filtre? '

  -'Doğru, ' diye devam etti Sokrat.

  —Benimle arkadaşım hakkında konuşmaya başlamadan önce, bir süre durup ne söyleyeceğini filtre etmek, iyi bir fikir olabilir. Bu ona 3 filtre test dememin sebebi.

  Birinci filtre 'Gerçek Filtresi '.

  —Bana birazdan söyleyeceğin şeyin tam anlamıyla gerçek olduğundan emin misin? '

  - Hayır dedi adam 'Aslında bunu sadece duydum ve....

  ' Tamam, ' dedi Sokrat Öyleyse, sen bunun gerçekten doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi ikinci filtreyi deneyelim, ' İyilik Filtresini.

  ' Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere oldugun şey iyi bir şey mi?

  ' Hayır, tam tersi...'

  ‘Öyleyse, 'diye devam etti Sokrat. Onun hakkında bana kötü bir şey söylemek istiyorsun ve bunun doğru oldugundan emin değilsin. Fakat yinede testi geçebilirsin, çünkü geriye bir filtre daha kaldı. ' İşe yararlılık filtresi.'

  Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim işime yarar mı?
  'Hayır, ' gerçekten değil.

  'İyi, 'diye tamamladı Sokrat Eğer, bana söyleyeceğin şey doğru değilse, iyi değilse ve işe yarar ve faydalı değilse bana niye söyleyesin ki...?

 • Selin
  Selin

  Sokrat ölüme mahkum edildiğinde esi:
  -Haksiz yere öldürülüyorsun diye ağlamaya başlayınca,
  Sokrat:
  -Ne yani, bir de hakli yere mi öldürülseydim? .

 • Size Ne
  Size Ne

  Eski Yunan'da:' Kendini tanı' özdeyişini benimsiyerek,günümüze kadar gelen:' Bilmediğim tek şey varsa o dahiç bir şey bilmediğimdir' sözünü dile getirmiş ve de benim kendisine hayran olduğum bir yunan filozufunu çağrıştırıyor bana.

 • Ali Doğan
  Ali Doğan

  baba mesleği olan heykeltraşlığı bırakarak,hayatını çarşı pazar insanlarla konuşarak geçiren felsefenin babası..-annem çocukları doğurtuyor bende insanların kafalarındaki düşünceleri-diyor ve annesinde olduğu bunda da ebelik sanatının aktif olduğunu belirtiyor..muazzam bir beyin ve tabiki din kurbanı...

 • Sultan Şeker
  Sultan Şeker

  onun sadece yaptığı insanlara soru sormak ve onların düşünmelrini sağlamak.o yüzdende atinalılar at bende onları sokan at sineğiyim diyen düşünür fliozof.felsefeci

 • Lavanta Kokusu
  Lavanta Kokusu

  ........
  ırmağın suyu ağır ağır akıyor.
  ey sokrat, neler görürsün
  aman vermez ölüme varan bu suda?
  inancın sıkıcı, düşkün.
  .....
  F.G.Lorca / sorular

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  aklî mistisizmin kurucusudur..
  'kendini bil' diyendir..
  dedirtene bakmak gerek..
  vesselâm..

 • Kenan Karadağ
  Kenan Karadağ

  bir düşünür

 • Nurfer Yıldız
  Nurfer Yıldız

  Der ki: 'Bir insanın çirkin yüzünü bir kez gördüğünüzde artık o insanın güzel yüzünü tekrar görmeniz mümkün değildir'