Kültür Sanat Edebiyat Şiir

nikola tesla sizce ne demek, nikola tesla size neyi çağrıştırıyor?

nikola tesla terimi Seçkin Bilici tarafından tarihinde eklendi

 • Metin Bedir
  Metin Bedir 27.07.2020 - 21:24

 • Ters Tepki
  Ters Tepki

  Yanlış zamanda yaşamış bir dahi

 • Donna Quixote
  Donna Quixote

  aynı zamanda

  'kutsal kitapları anlamadan okuyanlara dindar, anlayarak okuyanlara ateist denir'

  sözünün de sahibi bilimadamı

 • Selahattin Aykurt
  Selahattin Aykurt

  NICOLA TESLA
  19. yy'dan 20.yy'a girerken en önemli değişim burjuva devrimlerinin yarattığı toplumsal ortam sayesinde gelişen bilim ve ardından gelen teknolojik devrimlerle yaşandı. Sanayi devrimi, buharlı makinaların icadı ve çok kısa bir süre sonra elektrikli motorlar derken arabalar, uçaklar ve uzay araçları. 19.yy'a kadar ki dünyanın bu yüzyılın ikinci yarısından sonra nasıl muazzam bir teknolojik değişiklik yaşadığını gösteren güzel bir örnek vardır. M.Ö. 7.yy larda Odysseia'nın gemilerinin hızı yelkenle gittiklerinde saatte 3 mil kadardır. 6–4. yy larda ise bu hız ancak 3 kat artırılabilmiştir. Denizcilikte önemli gelişmelerin yaşandığı 16.yy da ise günlük hız 2 bin sene öncesinden ancak 40 mil fazladır. Ancak buharlı gemilerle birlikte ulaşımın hızı muazzam derecede artmıştır. Artık niceliksel değil niteliksel bir değişimden söz edilmektedir. Ve 19.yy ın sonlarında telgraf ve radyonun icadıyla ulaşım ve iletişimin yolları birbirinden ayrılmış, dünya bugün iddia edildiği bir 'global köy' olma rotasına girmiştir. Mekânların uzaklığı iletişimde 'önem'ini yitirmiştir.
  1900'ün başlarında daha ilk uçuş denemeleri yapılırken insanoğlu bundan sadece 50–60 yıl
  sonra uzaya çıkmaya başlamış, 1969 yılında Ay'a ayak basmıştır. Tüm insanlık tarihine
  baktığımızda bu büyük değişimler çağının yaşanmasını sağlayan, burjuva devrimleri ve
  ardından bu sosyal yapı ile sınırlı teknolojik devrimler olmuştur. İletişim ve enerji
  teknolojileri, çağımızın en önemli belirleyicilerindendir. İşte burada kısaca hayatından
  bahsedeceğimiz kişi de bu açıdan baktığımızda bugünkü dünyamızın yaratıcılarından belki
  de en önemlisi ve o oranda da en unut(tur) ulmuş olanıdır. Uzak görüşlülüğü toplumsal
  sistemin sınırlarının dışına çıkmış ve kaçınılmaz olarak bastırılmıştır. Yine de adının
  literatürden tamamen silinmesi olanaksızdır. Çünkü bize bugün bu kişiyi hatırlatacak çok
  şey vardır. Hakkında bir araştırmacı şöyle demektedir: '...Hala, bilgisayarınızda
  çalışırken Tesla'yı hatırlayın. Onun 'Tesla Coil'i yüksek voltajlı resim tüpünüzün
  çalışmasını sağlamaktadır. Evinizde kullandığınız elektrik Tesla'nın alternatif
  akım(AC) jeneratöründen gelmekte, Tesla transformatöründen geçmekte ve evinize 3
  fazlı Tesla enerjisini getirmektedir... Tesla'nın icatları bugün her yerdedir...'

  Tesla'nın sıra dışı ailesi ve tuhaf çocukluğu

  Nikola Tesla, 9 Temmuz 1856 yılında, o zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na
  bağlı olan Hırvatistan'ın güneybatı kesiminde Smiljan isimli bir köyde doğmuştur.
  Ailesi Sırp asıllıdır ve babası köydeki Ortodoks kilisesinin rahibidir. Annesi okumamış
  olmakla birlikte, Tesla'nın okul öncesi eğitiminde çok önemli bir yere sahiptir.
  Tesla'nın hayatı boyunca bir takıntı haline getirdiği, yemeğini yemeden önce tabaktaki
  yemekle ilgili kübik hesaplamaları akıldan yapmak ve bitirmeden yemeğe başlamamak,
  sanırım annesiyle yaptığı çalışmalardaki zihinsel hesaplama egzersizlerinden kalma bir alışkanlıktı.
  Annesi'nin mucitlerle dolu bir soydan geldiğini ve evdeki bütün hayatı kolaylaştıran
  araç gereçleri annesinin tasarladığını anlatır. Ayrıca, kendisinde yaratıcılıkla ilgili
  sahip olduğu her şeyin annesinden kaynaklandığını belirtir ve birlikte yaptıkları
  çalışmalardan bahseder. 'Bu eğitim her türden egzersizi kapsardı, başkasının düşüncesini
  tahmin etme, bazı ifadelerdeki eksikleri bulma, uzun cümleleri tekrarlama ve zihinsel hesaplamalar yapmak gibi.
  Bir papaz olan babası ise yine olabildiğine ilginç bir insandır. Çok okuyan, birkaç
  dil bilen ve ezber yeteneği bazı klasikleri eksiksiz tekrarlayabilecek kadar kuvvetlidir.
  Kendi kendine farklı ses tonlarıyla odasında konuşurken, dışarıdan birinin içerde bir
  tartışma olduğunu sanacak kadar da yeteneklidir. Ancak oğlunun da kendisi gibi ileride
  ruhban sınıfından olması konusunda oldukça kararlı ve bu konuda taviz vermeyecek kadar da serttir. Tesla'nın küçüklüğü, çok sıra dışı bir zekâya sahip olarak gördüğü ağabeyinin ölümüyle birlikte, anne-babasının oğullarının acısını unutamamaları ve sürekli küçük Nikola'yı onunla kıyaslamaları yüzünden hayli zor geçiyor. İçine kapanıklığını, bu zamanda edindiği kendine güven problemiyle ilişkilendirmek sanırım yanlış olmayacaktır.

  Zihnini kaplayan imgeler ve çakan flaşlar

  Tesla çocukluğunda geçirdiği tuhaf bir hastalıktan çok etkilenmiştir ve kendi ifadesine göre
  geç uyanışının nedeni bu olmuştur. 'Çocukluğumda, ilginç bir felaket yüzünden acı çekiyordum; sıklıkla kuvvetli flaşlarla bezeli imgeler, gerçek nesnelerin yerini alıyor, düşüncelerimi ve hareketlerimi engelliyordu. Bu resimler daha önce gördüğüm ama hiç hayalini kurmadığım nesneler ve sahnelerdi. Bana bir söz söylendiğinde, nesnenin işaret ettiği resim aniden hayalimde canlanırdı ve bazen gördüğümün gerçek olup olmadığının ayırdına varamazdım. Bu bende büyük bir kaygıya ve rahatsızlığa sebep olurdu'. Bu görünümler hastalıklı bir kimsenin gördüğü halüsinasyonlarla karıştırılmamalıydı. Bunlar (görünen imgeler) kendi formüle ettiği teoriye göre; önemli bir uyarının (heyecanın) sebep olduğu, beynin refleksi bir davranışla retina üzerine gönderdiği imgelerdi. Tesla, eğer bu teorim doğruysa der: 'herhangi birinin aklında tasarladığı bir nesnenin görüntüsü bir ekrana yansıtılabilinir ve böylelikle görünür hale getirilebilinir'. İnsan ilişkilerinde bir devrim yaratacağını düşündüğü bu teori üzerine o zamanlarda epey bir çaba sarf etmiştir. Kendi aklında tasarladığı bir görüntüyü, başka odada oturan bir kimsenin de zihninde yaratabilmek için uğraşmıştır.

  Zihin Gezileri

  Tesla bu yıllarda, delice diye adlandırabileceğimiz zihin gezileri yaptığını ileri sürmüştür.
  Gerçek dünyadakinden farklı olarak görmediği arkadaşlıklar kurar, yani yerler, şehirler ve
  ülkeler görürmüş.. Bu gezilere her akşam çıkar hatta bazen gün boyunca da sürdürdüğü olmuştur.
  'Düşüncelerimin ciddi olarak icatlara dönüştüğü 17 yaşına kadar sürekli sürdürdüm bu gezileri'.
  O günlerde Tesla, aklında tasarladığı şeyleri gerçek yaşama çok kolay aktarabildiğini ve bu yolun sadece deneylerle yapılan çalışmalara göre çok daha hızlı ve etkili olduğunu düşünmektedir. 'Modellere, çizimlere ve deneylere ihtiyacım yoktu' der.

  Tesla'nın kendine has mucitliği ve deneysiz icat yolu

  'Bir kimse henüz ham olan tasarısıyla bir araç oluşturmaya kalkarsa, kaçınılmazlıkla zihni
  aracın detaylarının düşünülmesiyle işgal edilecektir. Bu kimsenin, aracın geliştirilmesi ve
  yeniden yapılması sürecinde konsantrasyonu azalacak ve temel ilkeleri görme gücünü kaybedebilecektir.
  Belki sonuç sağlanabilecektir ama her zaman kaliteden feda edilerek'. İşte Tesla, kendi çalışma mantığının tersi olarak nitelediği yukarıdaki metodun verimsiz olduğunu bu sözlerle açıklamaktadır. Kendisi ise aklına bir fikir geldiğinde onu öncelikle hayalinde oluşturmaya başlar. İnşa sürecini zihninde değiştirir, geliştirmeleri akıldan yapar ve aracı zihninde çalıştırır. 'Türbinimi aklımda çalıştırmam ya da dükkânımda test etmem benim için kesinlikle önemsizdir. Bir farklılık yoktur, ne olursa olsun sonuçları aynıdır. Bu yolla aklıma gelen bir fikri eksiksiz ve çok hızlı bir şekilde, hiçbir şeye dokunmadan geliştirebilirim'. Tesla, mühendislikte, elektrik ve mekanikte, sonuçların olumlu olacağını düşünmektedir. Ona göre hemen hemen hiç bir konu yoktur ki önceden düşünülerek yapılamasın; elbette yeterli teorik ve pratik bilgi varsa. Ham fikirlerin, genellikle yapıldığı gibi, pratiğe taşınmasını gereksiz yere harcanan büyük bir enerji, para ve zaman kaybı olarak görür. Tesla, küçüklüğünde yaşadığı ve sonradan da devam eden felaketin(imgelerin hayalinde canlanması) , esasında kendine bahşedilen bir güçle telafi edildiğini düşünür. Bu güç, duyu organlarının uyarmasıyla birlikte anında düşünebilme ve bu doğrultuda hızla hareket edebilme kabiliyetidir.
  'Bunun pratik sonucu, şimdiye kadar ancak kusurlu bir uygulaması bulunan teleautomatic
  (uzaktan kumada) bilimidir'. Tesla, yıllarca kendini kendinden kontrollü otomatların
  (self-controlled automat) planlanmasına adamış ve mekanizmaların sınırlı bir derecede de
  olsa akıl sahibiymiş gibi hareket edebilecek şekilde üretilebileceğine inanmıştır. 20. yy a
  henüz girilmediği bir dönemde, bunun endüstri ve ticarette bir devrim yaratacağını görebilmiştir.

  Bir kitap okudu hayatı değişti...

  Karakterinin güçsüz ve zayıf olduğu, cesaretinin ve kararlılığının olmadığı, ölüm ve dinsel
  korkularının olduğu bir dönem yaşamıştır çocukluğunda. Batıl inançların etkisi altında olduğu bu döneminde hayaletlerden, cinlerden, v.s. korkmuştur. Sonradan, babasının kütüphanesinde yaptığı gizli okumalardan birinde eline geçen bir kitapla (Aoafi- The son of Aba(Aba'nın oğlu) - Macar yazar- Josika) , hayatının rotası değişmiştir. 'Bu okuma, her nasılsa irademin hareketsiz güçlerini uyandırdı ve kendi kendimi kontrol (self-control) etme talimlerine başladım. Azmim önceleri Nisandaki karlar gibi eridi, ama kısa bir süre sonra güçsüzlüğümü keşfettim ve daha önce hiç bilmediğim bir memnunluk hissettim'.

  Düşler ve gerçekler üzerine

  Hayatın çok hızlandığı ve her türden enformasyonun insanların beyinlerine akın etmeye
  başladığını düşündüğü yıllarda Tesla, bunun modern var oluşun bir sıkıntısı ve kendini
  gözlemleme yeteneği olmayan insanın ortaya çıkışı olarak yorumlar. Kendisindeki iç gözlem
  yeteneğini ise paha biçilmez bir başarısı olarak görür. Hayal dünyasının körelmesinin gerçek
  tehlike olduğunu düşünür. Bu düşünceyi bir alıntı ile pekiştirebiliriz: '...düş görme
  yeteneğimizi bastırdığımız hayat alanlarında ise önümüzdeki hayattan, insanlardan, insanın
  dünyasından korku duymaktayız. Bu korkumuz demokratik toplum hayatından vazgeçmeye her an hazır 'sıradan insanlara' dönüştürmekte bizi'. Tesla da bu tehlikeyi görebilmişti.
  Kendisinin çok gelişkin bir politik bakışının olduğunu iddia edemesek ve hatta zaman zaman
  buhranlı yanlış tercihler yapabildiğini düşünebilsek bile bir hümanistti denilebilir ve
  insanların yaşantısından kaygı duyuyordu.

  'Böcek enerjisi'nin insanlık yararına kullanılması!

  Bütün bir yaşamı boyunca sürecek çalışmaları ve icatlarında henüz bir çocukken yaptığı
  bir deneyde de ulaşmaya çalıştığı gibi, doğanın enerjisini insanlık yararına kullanmayı
  amaçlamıştı. İlk başlarda içgüdüsel bir biçimde olan bu düşünce daha sonra başat bir
  öneme sahip olmuştu Tesla'nın yaşamında. Çocukluk deneylerinden birinde Tesla 16 tane
  mayıs böceğini (May bug) dörder dörder çapraz birbirini kesen iki çubuğun uçlarına
  yapıştırmış ve onların yorulmak bilmez dönüşlerini bir mille bir çarka ordan da daha
  büyük bir çarka geçirmiştir. Bu deney arkadaşının böcekleri yemesiyle trajik bir son
  bulmuş ve Tesla insanlık yararına kullanmak için bir daha böcek enerjisinden yararlanmayı
  aklına bile getirmemiştir.

  Köy'den Kent'e göç ve ilk toplumsal 'başarı'

  İlkokul birinci sınıftan sonra ailesiyle birlikte köye yakın küçük bir şehir olan
  Gospic'e gider. Bu değişim ona doğal hayattan uzaklaştığı için hiç hoş gelmez ve
  hayvanlarını -özellikle güvercinleri- bırakmayı hiç istemez. Her hafta Pazar günü
  gittiği Kilise görevinden de hiç hoşnut değildir. Ancak, bu şehirde yaşadığı bir olay
  omuzlarda taşınmasına sebep olur. Yeni kurulan bir itfaiye departmanı son model bir
  yangın söndürme cihazı almıştır. Bütün herkes şehrin meydanında toplanmıştır, bu son
  teknoloji makinanın çalışmasını görmek için. Makina suyunu nehirden alacaktır. Ve bütün
  seramoni ve konuşmalar tamamlandıktan sonra, pompayı çalıştır emri verilmiş fakat ne
  yazık ki bir damla su bile gelmemiştir hortumun ağzından. Eksperler ve profesörler boş
  bir çabalama içine girmişlerdir. Tesla alana vardığında durum budur ve kendisi de küçük
  bir çocuk olarak bu konuda fazla bir bilgiye sahip değildir ancak olanca bilgisine
  dayanarak nehire atlar ve suyu nehirden çekmesi gereken hortumun ağzının tıkanıklığını
  açar ve tam o sırada püskürtmeye başlayan hortum bütün bir kalabalığın pazar giysisini
  ıslatır. Bu, Nikola Tesla'nın hayatındaki ilk toplumsal başarıdır diyebiliriz!
  Tesla bu şehirde, daha sonra gideceği kolej veya gerçek bir liseden önce, 4 yıllık
  bir normal okula gönderilir. Okulda bir kaç mekanik maket vardır ve bu maketler ilgisini
  su-türbinlerine yöneltir. Amcasının ona anlattığı Niagara Şelalesini zihninde canlandırır
  ve şelalenin akıttığı sularla dönecek büyük bir tekerleğin hayalini kurar. Amcasına bir
  gün Amerika'ya gideceğini ve bu planını gerçekleştireceğini söyler. Bir gün gerçekten
  gidecek ve gerçekleştirecektir!

  Lise Yılları ve hava basınçlı silindiri

  Tesla 10 yaşında liseye başlar. Bu lise yeni ve araç gereçle iyi donatılmış bir lisedir.
  Fizik departmanında çeşitli elektrik ve mekaniğe ait klasik bilimsel araçların maketleri
  bulunmaktadır. Bu maketlerin hocalar tarafından gösterildiği ve çalıştırıldığı zamanlar
  Tesla'nın en çok ilgisini çeken anlardır. Bu araçları seyrettikçe çok güçlü bir mucit
  olma isteği kaplar zihnini. Aynı zamanda matematiği de sevmektedir ve akıldan yaptığı
  çok hızlı hesaplamalarla Profesörlerinin takdirini kazanmıştır. Ancak eliyle bu yaptığı
  hesaplamaları tahtaya yazmak ya da herhangi bir model çizmeyi başarabilmek Tesla için
  azaptan başka bir şey değildir ve bu işi düzgünce yapabilmesi için yıllarca uğraş verilmiştir.
  Okulun ikinci senesinde Tesla'nın en büyük hedefi hava basıncıyla sağlanabilecek
  sürekli bir hareket yaratabilmektir. Küçüklüğünde içi boş saplardan vakumlayarak
  yaptığı oyuncak tüfekler zihnini hep meşgul etmiş ve vakumun gücünü kullanmak
  istemiştir. Bir süre düşüncelerinde karanlıkta dolaştıktan sonra bir model geliştirmiş
  ve hava basıncını kullanarak bir silindirin sürekli rotasyonunu sağlamıştır.
  Bu sürekli hareket onu fazlasıyla sevindirmiş ve en çok istediği 'uçuş makinasının
  gücünü bu şekilde sağlayabileceğini düşünmüştür. O güne kadar, şemsiyeyle bina
  tepelerinden atlayıp kötü bir biçimde düşerek sürdürdüğü, cesaret kırıcı birçok
  hatırası vardır. Bu rotasyonu sağladıktan sonra eksiğinin sadece bu rotasyonla
  çırpacak kanatlar olduğu fikrine kapılır. Sonuç, vakumlu silindir tüpün içindeki
  hava basıncının ona dik açıyla etki eden dış hava basıncı yüzünden sızdırması ve
  kuvvetsiz rotasyona neden olmasıyla başarısız olmuştur.

  Yine bir kitap ve değişen hayat

  Tesla, yakalandığı hastalıklar yüzünden liseyi zorlukla bitirebilmiştir. Doktorlar
  durumunun çaresiz olduğunu düşünmüşler ve tedaviden bile vazgeçmişlerdir. Bu süreçte
  Tesla'nın sürekli olarak okuyabilmesine izin verilmiştir ve o da bu fırsatı, halk
  kütüphanesinden aldığı kitaplarla değerlendirmiştir. Bu dönemde daha sonra arkadaşı
  olacak Mark Twain'in ilk yazdıklarından bir eseri eline geçmiş ve bu kitabın büyüleyici
  etkisiyle umutsuz durumunu tamamen unutmuş ve mucizevi biçimde hızla iyileşmiştir.

  Carlstadt'daki Lise yılları

  Okul hayatına, teyzelerinden birinin yaşadığı Hırvatistan'ın Carlstadt şehrindeki
  yüksek lisede devam etmiştir. Orada kaldığı 3 yıl aradan sonra okulu bitirmesiyle
  bir dönüm noktasına gelmiştir. Bugüne kadar anne ve babası oğullarının bir rahip
  olacağından hiç şüphe etmemektedirler. Fakat bu düşünce Tesla için büyük bir endişe
  kaynağıdır. Çünkü okul yıllarında özellikle çok zeki olarak nitelediği profesörünün
  etkisiyle elektriğe merak sarmış ve bu büyüleyici dünya hakkında daha çok şey
  öğrenmeyi kafasına koymuştur.

  Yol ayrımı

  Okulu bitip de eve döneceği sıralarda babası onu Gospic'deki salgın hastalık
  sebebiyle ava çağırır. Av için gittiği şehirde kendisi de hastalığa yakalanır
  ve 9 ay boyunca yataktan kımıldayamayacak kadar kötü bir hastalık geçirir. Kendisi,
  enerjisinin tamamıyla bittiğini ve ikinci ve bu sefer galiba sonuncu defa ölümün
  kapısına geldiğini düşünür. Babası onun moralini iyi tutmak için elinden geleni
  yapmaktadır. Ve yine oğluna moral vermek için odasına girdiği bir sırada Tesla
  babasına; 'Belki' der 'Eğer sen benim mühendislik eğitimi almama izin verirsen
  iyileşebilirim.' 'Sen dünyadaki en iyi teknik okula gideceksin,' diye içtenlikle
  yanıtlar babası Tesla'yı. Zihninden ağır bir yükün kalkmasıyla kısa bir süre içinde
  ilaçlarında yardımıyla iyileşir. Herkes bu süreci şaşkınlıkla gözlemlemiştir.
  Babası bu hastalığın ardından oğluna sağlıklı ve doğal bir ortamda dinlenmesi ve
  egzersiz yapması için ısrar etmiş. Doğayla baş başa geçirdiği bu dönemde Tesla
  gezintilerine birçok kitap ve av takımlarıyla birlikte çıkarmış. Bu dönem onun
  hem zihnini hem de bedenini kuvvetlendirmiş. Gezintileri sırasında hayalinde birçok
  şey tasarlamış fakat tasarladıkları gibi tasarıların dayandığı kurallar da bilgi
  eksikliğinden dolayı hayaliymiş.

  Akıllara durgunluk veren tasarılar

  Bu döneme rastlayan iki tane ilginç tasarısı var Tesla'nın. Biri, mektup ve paketlerin
  denizaltına yerleştirilecek tüplerle su basıncı kullanılarak iletilmesini sağlayacak
  olan projesi, çok daha hayali olan diğeri ise, ekvatorun etrafına dünyaya bağlı olmadan
  kendiliğinden hareket eden bir halkanın inşa edilmesi ve bu halkaya istenildiği zaman
  dünyadan ulaşılarak, dünyanın kendi etrafında dönüşü sayesinde, trenlerin hiçbir zaman
  ulaşamayacağı saatte binlerce kilometre yol alınabilmesinin sağlanması. Bunun komik
  bir düşünce olduğunu otobiyografisinde Tesla da belirtir ama kendisinden daha kaçık
  ve komik bir NewYork'lu profesörden bahseder. Bu bilim adamı da atmosferdeki havayı
  çok sıcak olan bölgelerden ılıman olan bölgelere pompalamak niyetindedir ve bu amaç
  uğruna devasa büyüklükte bir araç bile yapılmıştır.

  En ünlü Politeknik Okulu

  Doğada dinlenerek geçirdiği bu bir senenin ardından Tesla, babasının seçtiği ve
  okullar arasındaki en ünlü ve eski olanlardan, Gratz'daki (Avusturya) politeknik
  okuluna gönderilir. O kadar memnun olur ki çalışmalarına büyük bir heves ve tempoyla
  başlar. Notları mükemmeldir, bütün derecelerde rekorları kırar ve hocaları tarafından
  en yüksek notlardan daha fazlasını hakkettiği düşünülür. Çalışmaya bütün günler dahil
  sabahın 3 ünde başlamakta ve gece 11'e kadar sürdürmektedir. Bütün sene bu şekilde
  çalıştıktan sonra evine kısa bir tatil için giderken ondan, özellikle babasının çok
  gururlanacağını düşünmektedir. Fakat babası onun hevesini kıracak derecede ilgisiz
  kalır. Bunun nedeni Babası öldükten sonra bulduğu bir kutu içindeki mektuplarla açığa
  çıkar. Profesörleri babasına, eğer çocuğunuzu okuldan almazsanız çok çalışmaktan
  kendini öldürecek yazmışlardır.

  Tesla'nın takıntıları ve 'canavar' Voltaire

  Tesla'nın dehşet verici kişiliğinin bir diğer özelliği de başladığı bir şeyi muhakkak
  bitirme takıntısıdır. Fakat bu tabağındaki yemeklerin kübik hesaplamalarını yapmaktan
  ya da her yaptığı tekrarlanan hareketlerin muhakkak 3'e bölünmesi zorunluluğundan
  daha ağır sonuçlar doğuracaktır. Bir gün, 'günde 72 fincan siyah kahve içen canavar'
  diye nitelendirdiği Voltaire'in bir cildini okumaya başladığında başına geleceklerden
  habersizdir. Çünkü o 'canavar' küçük harflerle dolu 100'e yakın cilt yazmıştır ve Tesla
  başladığı işi bitirmek zorundadır. En son cildi okuduktan sonra şöyle der: 'Bir daha asla'.

  Büyük düş

  Gratz'daki okulda yapılan deneylerde ilk defa 'Gramme Dinamo'yu görür. Bu dinamo
  bir jeneratör gibi çalışmakta ve tersine çevrildiğinde de bir elektrik motoru
  olmaktadır. Fakat çok fazla ses ve kıvılcım çıkaran verimsiz bir motor. Bunun
  üzerine düşündüğünde, kendisinin bu motoru kıvılcımlar çıkartmasına sebep olan
  fırçaları kullanmadan yapabileceğini iddia eder. Profesörü derste Tesla'yı şöyle
  yanıtlar. 'Bay Tesla büyük şeyler başarabilir ama kesinlikle bunu yapamayacaktır'.
  Tesla bunu yapmıştır! Gratz'daki okulu bitince 1880 de Prag'a gider, babasının
  arzusunu gerçekleştirmek için üniversite eğitimini orada tamamlayacaktır. Burada
  yaptığı çalışmalarda henüz amacına ulaşamayacaktır ama bu doğrultuda bir ilerleme
  olarak komütatörü(elektrik akımının yönünü değiştirir) makineden ayırmayı başarır.

  Belgrat Telefon Şirketi

  Amerikan telefon sistemi o dönemlerde Avrupa'ya yayılmaktadır ve Maceristan'da da
  Budapeşte’ye kurulacaktır. Bunu ailesinin maddi sıkıntısını hafifletmek için büyük
  bir fırsat olarak görür. Zaten şirketin başında da aile dostlarından kişiler
  bulunmaktadır. Burada yine çok kötü bir şekilde hastalanır. Tüm sinir sistemi
  iflas eder. Tesla, umutsuzca hayata yapışır ama asla bir daha iyileşeceğini beklememektedir.
  Fakat iyileşir ve bundan sonraki hayatında hiç durmadan, bir gün bile ara vermeden
  yıllarca çalışacaktır.

  Göethe'nin Faust'u ve döner manyetik alanın icadı

  Hayatı tekrardan kazanmıştır ve derinlerde, esasında bunun beynin kazandığı ama
  henüz dışa ulaşmamış bir savaş olarak görür. Ve bir hafta sonu Şehir Parkında
  arkadaşıyla yaptığı bir gezi sırasında Göethe'nin Faust'unu ezberden okurken birden
  fikir aniden bir flaş gibi patlar beyninde. Bir sopayla kuma diyagramı çizer ve
  arkadaşına, kendisine bir makina kadar gerçek görünen çizimi göstererek, 'bak
  motorumu görebiliyor musun' diye sorar. Bu plan, AC (Alternatif akım) akımdan
  yararlanmayı sağlayacak ilk adım olmuştur. Döner manyetik alanın prensiplerini
  belirlemiş ve endüksiyon motorunu tasarlamıştır.
  Telefon şirketindeki çalışmasına kaderin bir cilvesi olarak, teknik ressam olarak
  başlamıştır. Sonraları departmanın başındaki kişinin ilgisini çekmiş ve hesaplamalar,
  dizayn etme ve yeni makinaların yerleştirilmesinde karar verme yetkileriyle
  donatılmıştır. Telefon santrali çalışmaya başlayana kadar orada çalışmış ve o
  günün telefon teknolojisine, patentini hiç bir zaman üzerine almadığı ama onun
  tarafından icat edildiği bilinen araçlar yaparak katkıda bulunmuştur.

  Edison'la tanışma ve büyük umutlar ülkesi 'Amerika'

  Nikola Tesla, 1882 yılında bir arkadaşının önerisiyle Paris'e, Edison şirketinin
  bürosuna çalışmaya gitmiştir. Burada Edison'un yakın arkadaşı ve yardımcısı
  Mr. Batchellor ve bir kaç Amerikalıyla daha tanışır. Ancak tek tanıştığı
  Amerikalılar değil 'amerikan yaşam biçimi(american way of life) ' de olmuştur.
  Daha sonraları çok acı çekmesine ve delilik olarak adlandırılabilecek araştırma ve
  açıklamalar yapmasına sebep olacak sinir bozukluklarına sürükleyecek bu tarz o
  zamanlarda ona sadece komik görünür. 'Amerikalılar benle çok ilgiliydiler,
  özellikle de bilardo oynamadaki üstünlüğümle. Bu baylara bu konudaki icadımı
  anlattım ve baylardan biri bana hemen bir hisse senedi(borsa) şirketi kurmayı
  önerdi. Bu teklif bana son derece komik geldi ve ne demek istediği konusunda,
  bunun bir amerikan tarzı olması dışında çok küçük bir fikrim vardı'.
  Tesla bu dönemde bir Almanya bir Fransa arasında gidip gelmeye başlar.
  Güç ünitelerinin onarımı için çalışmaktadır. 1883 yılında bir görev için
  gittiği Strazburg'da, saatlerce çalışmanın sonunda, fırça ve komütatör
  kullanmaksızın ilk endüksiyon motorunu yapmayı başarır. Strazburg'daki işini
  başarılı bir biçimde bitirdikten ve şirketinin önemli miktarlarda para
  kaybetmesini önledikten sonra Paris'e geri döner. Edison'un arkadaşının ısrarıyla
  bundan sonraki çalışmalarını yürütmesi için 'büyük umutların ülkesi' Amerika’ya
  hareket eder. Hiç bir zaman para konularında başarılı olmayacak olan Tesla'nın
  New York'a vardığında cebinde yalnızca 4 senti vardır.
  Edison'la tanışmasının hayatında unutulmaz bir an olduğunu söyler. Bilimsel bir
  eğitim görmemiş ve çocukluğunu bazı avantajlardan yoksun olarak geçirmiş bu harika
  adam onu hayrete düşürmüştür. Bu durumda olduğu halde çok şey başarmış biridir.
  Kendisi, bir düzine dil üstüne çalışmış, sanat ve edebiyat dünyasına dalmış,
  ve en iyi yıllarını kütüphanelerde, Newton'un prensiplerinden Paul de Kock'un
  romanlarına kadar, eline geçen her türden kitabı okuyarak geçirmiş ve Edison'la
  tanıştığında da, bu adamın karşısında bütün bu yılları boşuna yaşamış olduğunu
  hissetmiştir. Daha sonra yavaş yavaş bu düşüncelerinden sıyrılmış aynı zamanda da
  yine bu dönemde yaptığı başarılı çalışmaları sebebiyle Edison'un güvenini kazanmıştır.

  Tesla Elektrik Şirketi ve Wetinghouse anlaşması

  Bir anlaşmazlık yüzünden Edison'un şirketinden ayrılır ve kendi geliştirdiği alternatif
  akım motorunu yapabilmek için birkaç bankerin desteğiyle kendi şirketini kurar.
  Esasında bankerlerin ondan istediği bu alternatif akım(AC) ile ilgili şeyler değildir.
  Hali hazırda kullanılan bir (DC) doğrusal akım vardır ve bu konu onlar çok ilgilendirmemektedir. Onlar Tesla'nın ark lambalarını istemektedirler. Tesla Electric Co. 1887 yılında kurulur ve finansörlerinin istediği ark lambalarını tamamen hallettikten sonra kendi esas istediği işle uğraşmaya fırsat bulacaktır. Kendi laboratuarının kurulmasıyla burada tam da zihninde tasarladığı gibi birçok motor meydana getirir. 1888 yılında Westinghouse Şirketiyle yapılan bir anlaşmayla, patentini aldığı 40 temel icadı, 1 milyon dolar gibi bir fiyata bu şirkete satılır. Tesla'nın jeneratörleri Niagara Şelalelerinde kullanılır. Böylelikle de Edison'un en önemli rakibi haline gelmiş olur. Westinghouse, bugün de halen kullandığımız, Tesla'nın buluşu olan elektrik sistemini (AC-alternatif akım) , kendi temeline oturtur. Edison'un DC-doğrusal akımı 1 kilometre ötedeki bir lambayı bile yakamazken Tesla'nın AC-alternatif akımı sayesinde çok yüksek voltajlar da transfer mümkün olabilmektedir. Bugün bütün dünyanın kullandığı sistem Tesla'nın 19.yy'ın sonlarında geliştirdiği 'AC-alternatif akım'dır.
  Tesla'nın, manyetik alanın rotasyonuyla ilgili prensipleri ve endüksiyon motoru onun
  daha sonra oluşturduğu çok fazlı alternatif akımının kullanımını sağlamış ve diğer
  icatları -dinamolar, transformatörler, endüksiyon bobinleri, kondansatörler, ark ve
  akkor lambaları- ile Tesla, elektrik enerjisinin kitlesel kullanımına paha biçilmez
  bir yardımda bulunmuş ve bütün bu icatlar bugünkü dünyamızın yaratılmasını; elektrik
  enerjisinin endüstriden evlere kadar insanlığın yararına her yere girmesini sağlamıştır.

  Yüksek Frekans çalışmaları ve Tesla Coil(Tesla Bobini)

  Tesla 1889'un sonlarına doğru Pitsburg'dan New York'daki laboratuvarına döner dönmez
  yüksek-frekans makineleriyle(high-frequency machines) ilgili çalışmalarına kaldığı yerden
  devam eder. Bu keşfedilmemiş alandaki yapım aşamasının problemleri çok yeni ve pek tuhaftır.
  İndükleme tipini(induction type) , kusursuz sinüs dalgaları oluşturabilmekten uzak olduğu
  için reddeder. Sinüs dalgalarının rezonans için çok önemli olduğunu söyler. Nihayetinde,
  çalışmalarının sonucunda, farklı bir amaçla icad edilmiş de olsa, 1891 yılında bugün
  radyo, televizyon ve bilgisayar teknolojisi başta olmak üzere birçok elektronik ekipmanda
  kullanılan Tesla Bobinini(Tesla Coil) keşfetmeyi başarır.
  Tesla Bobini, radyo frekanslarında yüzbinlerce volta varılmasını sağlayan yüksek-frekans
  transformatörüydü. Elektrik akımı bu aletin tepesinde sıçramalara neden oluyor ve mavi
  kıvılcımlar çıkartıyordu. Bu elektrik deşarjlarının bir alıcı tarafından kablosuz olarak
  alınabilmesi elektrik enerjinin kablosuz transferini sağlamış olacaktı. 1891 yılında
  Tesla'nın laboratuarında yaptığı küçük makineler sadece 10-15 cm lik sıçramalar(deşarjlar)
  meydana getirebiliyordu. 1900 yılında yaptığı daha büyük olanlarda ise 100 lerce metrelik
  sıçramalar elde etmeyi başarmıştı. Söylendiğine göre, yüksek frekanslardaki elektrik
  akımları vücuda zarar vermeden derinin üzerinde dolaşabildiği için Tesla'da bu kıvılcımları
  parmaklarından alıp vücudunda dolaştırabilirmiş.
  Tesla Bobini, onun için yepyeni bir başlangıç demekti. Bütün yaşamı boyunca düşündüğü
  doğal enerjinin insanlık yararına kullanılması açısından çok önemli bir adım olmuştu.
  Bu alet sayesinde elektriğin çok yüksek frekanslarda kablosuz olarak transferinin mümkün
  olacağını düşünüyordu. Ve kuracağı merkezlerle küçük bir kaynaktan yükselterek elde ettiği
  elektrik enerjisini (milyonlarca volt) kablosuz olarak dünyanın istediği yerindeki
  alıcılara ulaştırabilecekti. Bunu yapabilmek için en iyi iletken dediği yerküreyi
  kullanıyordu. Bu bizim AC sisteminde evlerimizde kullandığımız topraklama gibi düşünülebilir; yerküre esasında kendisine aktarılan elektriği kaybetmez ve topraklanan akım gücünün yettiği yere kadar dalgalar halinde yayılır. Tesla, çok kuvvetli elektrik akımlarını topraklıyordu ve bu akımı başka bir akımla aynı yerden topraklayarak destekliyor ve dalgayı kuvvetlendiriyordu. Böylece saniyede 300.000 km hızda hareket eden (ışık hızıyla aynıdır) elektrik dalgaları, dünyanın merkezinden geçerek diğer taraftan dünyanın yüzeyine çarpıyor ve tam olarak aynı noktadan geri dönüyordu. Salıncak örneğinde olduğu gibi küçük küçük ama aynı kuvvette ittirmelerle rezonans mantığına göre yükselen salıncak gibi elektrik dalgaları da her geri gelişlerinde daha kuvvetli oluyor ve daha yükseğe sıçrayabiliyorlardı (Bu metot 1950 yılında Ay'ın ve 1970 yılında Venüs'ün haritasının çıkarılması için de kullanılmıştır) . Radar ışınları aya ve venüse gönderilerek bu ışınların geri dönüş hızlarından dünyamıza ne kadar uzakta oldukları belirlenmişti.)

  X-ışınları ve Röntgen cihazı

  Tesla'nın bu aleti icat ettiği 1891 yılı onun aynı zamanda Amerikan vatandaşlığına geçtiği
  tarihtir. Tesla'nın bu dönemdeki çalışmaları değerlendirildiğinde başka bir gerçek daha
  ortaya çıkmıştır: 1895 yılındaki icadıyla X-ışınlarının mucidi olarak bilinen Wilhelm
  Röntgen'den 3 yıl önce Tesla bu ışınlarla deneyler yapmış ve insan vücudunun iç kısımlarına
  ait başarılı resimler elde etmiştir.

  Kablosuz yanan ampuller ve Faraday'ın koltuğu

  Tesla, yine aynı dönemde yaptığı laboratuvar çalışmalarında elektrotsuz vakumlanmış tüpleri
  odanın içinde oluşturduğu gerekli yoğunlukta elektrik alanıyla kablosuz olarak yakmayı
  başarmıştı. Bu deneyin halk önünde tekrarlanmasından sonra Tesla, dünyanın her yerinden
  çağrılar almaya başlar. Bunlardan bir tanesini değerlendirir ve 1892 yılında Londra’da Elektrik Mühendisleri Enstitüsü'nde ders vermeye gider. Oradan Paris'e geçmek üzereyken Sir James Dewar'ın karşı konulmaz bir ısrarla Kraliyet Enstitüsü'nde de gösterisini tekrarlamasını ister. Burada Dewar Tesla'yı bir koltuğa iterek eline bir bardak viski verir ve 'şimdi' der: 'Faraday'ın sandalyesinde oturuyor ve onun içtiği viskiyi yudumluyorsun'.
  New York'daki laboratuarına döndükten sonra tekrardan çalışmalarına başlar, 1895 de
  laboratuarının şüpheli bir şekilde yanması bir süreliğine de olsa çalışmalarına ara
  ermesine neden olur. 1899 yılında ise kendisine ücretsiz enerjinin teklif edildiği
  Colorado’ya gider. Colorado günleri, topraktan çarpılan insanlar ve insan yapımı şimşek
  Tesla, dev büyüklüğe sahip bobinini kullanarak dünyadan bir iletken olarak yaralandığı
  ilk deneylerini burada gerçekleştirir. En önemli icadı denilebilecek 'sabit karasal
  dalgaları (terrestrial stationary waves) ' burada kullanmaya başlar. Deneyleri sırasında
  yerküreye elektrik verdiğinden, laboratuarı çevresinde dolaşan insanların ayakları
  arasında elektrik sıçramaları meydana geldiği ve etraftaki çiftliklerde ayaklarındaki
  demir nallar yüzünden atların çılgına döndüğü anlatılmaktadır. Bu şehirdeki sonunu belki
  delice denilebilecek şekilde kendisi hazırlamış, şehrin ana jeneratörünün yanmasına sebep
  olmuştur. Bir gün deneyi sırasında muazzam sıçramalar elde etmeyi başarmıştır, fakat bu
  sıçramalar bir süre sonra bir şimşekten çok daha korkutucu olmaya ve çıkan sesler bütün
  bir şehirden duyulur hale gelmiştir. En sonunda ise şehrin ana jeneratörü yanmış ve bütün
  bir şehir karanlıkta kalmıştır. Tesla, rezonans sayesinde kademe kademe yükseltmeyi
  amaçladığı sıçramaları başardığını anlasa da deneyi durdurmamış ve en son nereye kadar
  gidebilir diye laboratuarının dışarısında bu büyük 'canavar'ını seyre dalmıştır.
  Sonuç: Bir daha kimse Tesla'ya ücretsiz enerji önermek gibi bir 'hata'ya düşmemiştir.

  Wardenclyffe Projesi, bedava enerji ve Tesla'nın yenilgisi

  1900 yılında New York'a dönen Tesla, J.Pierpont Morgan adında bir finansörün 150 bin
  dolarlık desteğiyle, Long Island'da kablosuz iletişim amacına yönelik dev kulesinin
  inşasına başlar(Wardenclyffe Profesi) . Bu verici istasyonu, piramit şeklinde sekizgen
  ve 54 metre yüksekliğinde yapılır. Wardenclyffe'in bu kule sayesinde dünyanın merkezi
  olacağı sanılır. Tesla'nın bu desteği alabilmesini sağlayan, onun bu kule vasıtasıyla
  çok uzaklara resim, mesaj, ses ve her türden veriyi gönderebileceği iddiasıdır.
  Hâlbuki Tesla'nın daha büyük bir amacı daha vardır. Sürekli olarak aşağı gördüğü
  hertziyan dalgalarla uğraşmamakta ve kendi 'teta4-dalgaları' olarak anılacak olan
  elektrik dalgalarıyla kablosuz enerji aktarımı sağlamaya çabalamaktadır. Amaç yine
  aynıdır: Tüm insanlığa bedava enerji sağlamak! Tesla, bu sefer çok ileri gitmiştir. Bu kapitalist sistemin kar mantığını kökünden zedeleyebilecek felaket bir fikirdir. Bedava enerji, petrol gibi çok önemli bir ekonomik kaynağı yararsız hale getirebilecek ve tüm endüstrinin dönüşümünü sağlayabilecek bir tehlikedir. 1903'deki bu açıklamasından sonra arkasındaki bütün destekler çekilmiş ve yavaş yavaş ismi kitaplardan silinmeye başlamıştır. Bunda o günkü ekonomik durumunda etkisi vardır. Marconi 150 bin dolardan daha ucuza Atlantik'i aşan ilk mesajı yollamayı başarmış ve şirketinin hisseleri borsada kapış kapış satılmaya başlamıştır. Tesla'nın şirketi gözden düşmüştür. Tesla ise Marconi'nin yaptığının kendisinin hâlihazırda yapabildiği ve Marconi'nin zaten kendisine ait patentleri kullanarak bunu yaptığını, önemsiz ve basit bir iş olduğunu söylemiş ve kendi amacının gerçekte ne olduğunu açıklama gafletinde bulunmuştur. Bu tarihten itibaren birçok kimse tarafından bir deli olarak
  anılmaya başlanacaktır. 1904 yılında Colorado Springs'deki elektrik şirketi Tesla'yı uğrattığı zarardan dolayı mahkemeye vermiş ve 180 dolarlık mahkeme parasının ödenebilmesi için oradaki laboratuarı satılmıştır. 1906 yılında yaptığı icatlarla zengin ettiği George Westinghouse, Tesla'nın kablosuz enerji iletimi önerisini geri çevirmiştir.

  Nobel Ödülü
  1915 yılında kendisine Edison'la birlikte fizik dalında önerilen Nobel ödülünü geri kabul
  etmemiştir. Maddi olarak çok büyük zorluk içinde olduğu halde şöyle demiştir: 'Böylesi
  bir ödül bir insan için çok büyük imkânlar sağlayacaktır. Bin yıl boyunca daha birçok
  Nobel ödülü kazananlar olacaktır. Ve benim, teknik literatürde kendi adımı taşıyan 4
  düzine kâğıdı dolduracak patentim var. Bunlardan sadece bir tanesini için bile, bundan
  sonra verilecek binlerce Nobel ödüllerinin tümünü verebilirdim...'

  Sibirya'da yanan orman, patlayan Fransız gemisi ve Tesla'nın savaş teknolojileri
  1915 yılında Tesla kablosuz enerji iletimiyle ilgili yaptığı açıklamalara devam etmektedir.
  Bu teknolojinin aynı zamanda muazzam bir yok edici kuvveti de olabileceğini ara ara yaptığı
  açıklamalarda tekrarlamaktadır. Sonradan Amerikan'ın 'Yıldız Savaşları' projesine kaynak
  olacak bütün savaş makinası çalışmaları ve yaptığı açıklamalar 'Wardenclyff Projesi'ne
  desteğin çekilmesi ve kendisini sübvanse edebilecek finansör bulamamasından sonra başlamıştır.
  Uzaktan kumanda teknolojisinin de mucidi olan Tesla bu yıllarda, görünmez mesafelerden kontrol edilebilen torpidolar yaptığını ama elektrik dalgalarının çok daha yıkıcı olduğunu iddia etmektedir. Bu açıklamalar yüzünden bazı olaylarda Tesla'nın izi aranmaktadır. 1907'de
  elektrik sıçramasının sebep olduğu bir patlamayla batan Fransız gemisi 'Iena' ve 1908'de
  Sibirya'da bulunan Tunguska nehrini çevreleyen 200-250 bin hektarlık bir ormanın, 10-15
  megatonluk bir patlamaya eşdeğer bir patlamanın ardından yanarak yok olması... Bunlar
  elbette kanıtlanmış değildir ama tam da Tesla'nın her türden yok edici silahı icad
  ettiğini söylediği yıllara rastlayan sıradışı olaylardır.

  Bitmemiş Otobiyografi

  Dünyanın belkide en önemli mucitlerinden biri olan Tesla'nın bu tarihlerden sonraki yaşamı
  çok belirgin değildir. İzole edilmiş bir yaşam sürmüş, basına verilen yıllık doğum günü
  partilerinde buluşlarının yok edici özelliklerinden bahsederek icatlarına ilgi çekmeye
  çalışmıştır. Birde 1919 yılında, 'Electrical Experimenter' dergisinde bitirmediği bir
  otobiyografisi yayınlanmaya başlamıştır. Deriginin satışları birden rekor seviyede artmış
  fakat önerilen çok büyük paralara rağmen yazmaya devam etmemiştir.

  Elektrik Vadisi ve Tesla(T) birimi

  Tesla'yı anlatabilmek için söylenmesi gereken en önemli şey onun kendi zamanının çok
  ötesinde olduğudur. Tesla'nın ismi, her ne kadar çok büyük bir değere sahip olduğunun
  bir göstergesi olarak 'manyetik akışın metrik birimi(T) 'ne verilmişse ve ismi en önemli
  fizikçiler ile birlikte Pensivenya eyaletindeki elektrik vadisindeki sokaklardan birinde
  bulunuyorsa da, zamanla unutturulmuş ve onun teknolojileri üzerine karanlık projeler
  üretilmeye başlanmış olduğu iddiaları dünyayı kaplamıştır. Soğuk savaş yıllarında her
  iki tarafın da bu teknolojiyi kullandığı ileri sürülmüş bütün bir nükleer savunma ve
  saldırı amacını güden 'Yıldız Savaşları' projesinde bu teknolojiden yararlanılmıştır.
  'Ölüm ışınları, ultra düşük dalgalar, çok yüksek frekanslar, atmosferdeki elektrik
  enerjisinin değerlendirilmesi, atmosfere elektrik dalgaları yayarak bunun dünyanın
  her yerinden kullanılmasının sağlanması, radyo frekanslarıyla uzaktan kumanda edilebilen
  bugün kullanılan füzeler, yüzlerce mil etkili bir elektrik kalkanının oluşturularak girmeye
  cesaret eden düşmanın anında yok edilebilmesi, v.b. bize bugün bile hayali gelebilecek bir
  çok projenin ardında Nikola Tesla'nın teknolojisinin geniş izlerine rastlanmaktadır.
  1930'larda Tesla, söz konusu ölüm ışınını ve kimsenin geçemeyeceği Tesla kalkanının
  yapılabileceğini açıklamıştır.
  İnsanlığa bedava enerji sağlama idealiyle yola çıkmış büyük bir mucidin projelerine destek
  bulabilmek amacıyla zaman içinde savaş teknolojileri üzerine çalışmaya başlaması trajiktir.
  1. ve 2. Dünya Savaşlarını yaşamış olan Tesla esasında bir savaş karşıtı olduğunu söylemiştir.
  Fakat barışın devamlılığı için en güçlü silahların yapılması gerektiğini de ileri sürmüştür.

  Tek kabul ettiği yardım: Emekli maaşı

  Tesla 1943 yılında 87 yaşında ölmüştür. O güne kadar, biri hariç, geçimi için Westinghouse da dahil olmak üzere zengin arkadaşlarının teklif ettiği hiç bir yardımı kabul etmemiştir.
  Bu yardımda 1936 yılında ona Yugoslavya tarafından bağlanan emekli aylığıdır. Öldüğünde
  yanında en sevdiği hayvanlar olan güvercinleri bulunmaktadır.

  Amerikan yüksek mahkemesinin kararı: Radyo'nun gerçek mucidi Tesladır.
  Nikola Tesla'nın adı Amerikan kaynaklı kitaplardan silinmiş de olsa değeri kendi ülkesinde
  fazlasıyla bilnmektedir ve Belgrad'da adına bir müze kurulmuştur. Ayrıca Westinghouse
  müzesinde de kendi adına bir bölüm bulunmaktadır. Niagara Şelalelerindeki su türbinlerinin
  orada da bir heykeli vardır. Ayrıca Amerikan adaletinin en yüksek karar mercii olan 'supreme court' 1943 yılında daha önceden Marconi karşısında kaybettiği ve kendi buluşu olan Radyo'nun o güne değin hatalı bir biçimde Marconi'nin ismiyle anılmasını durduracak kararı vermiş ve Radyo'yunun icadının gerçek sahibinin Tesla olduğunu söylemiştir.

  Zamanın ötesindeki bilim adamı

  Tesla, daha yaşarken efsane bir isim olmuş ve elektriğin tanrısı olarak anılmaya başlamıştır.
  Elektrikle istediği her şeyi yapabilen bu mucidin 700'ün üzerinde patentli icadına rağmen geniş bir kesim içinse yararlı bir kaç buluşu haricinde tam bir delidir. Adının uzun bir zaman
  hafızalardan silinmesinin ve sadece çok küçük bir kesim içinde tanınmasının ardında ilginç
  iddialar yer almaktadır. Tesla'nın kapitalist sistemi çökertebilecek enerji teknolojisinin
  fazla derinlemesine araştırılması istenmemiştir ayrıca bu teknolojiyle süper güçlerin gizli
  projeler yürüttüğü iddiaları araştırmaya değerdir.
  Tesla, New York’taki laboratuarında yaptığı deneylerde bir kaç kilometreden hissedilen bir
  deprem yaratabilmiş sıra dışı bir muciddir. Yıllar önce kablosuz iletişim de, sadece sesin
  ya da yazının değil her türden görüntünün aktarılmasının mümkün olduğunu düşünebilen bir
  kişidir. Dünyanın bütün iletişimini ve en önemlisi de enerji ihtiyacını kablosuz olarak
  atmosferden ve yerküreden yararlanarak sağlayabileceğini iddia etmiştir. Uzaktan kumanda
  teknolojisini icat etmiş ve çok büyük kalabalıklar önünde müzesinde de görebileceğiniz
  ilk uzaktan kumandalı gemi maketini yüzdürmeyi başarmıştır. Üzerinde çalıştığı ve sürekli
  olarak Hertz dalgalarından çok farklı ve çok çeşitli iletişimlere imkân sağlayan değişik
  dalga türleri üzerine çalışmıştır. Milyonlarca voltluk elektrik akımlarının her tarafa
  sıçradığı bir odada sakince kitabını okuyabilecek kadar egemendir elektriğe...sosyalist bilim adamı teslanın hayatı.


  PATİKAYOLU@MSN.COM
  HARAMİLER@MSN.COM

 • Barbaros Yıldırım
  Barbaros Yıldırım

  1915 yılında nobel fizik ödülüne edison ile birlikte aday gösterilmiş ve kabul etmemiş anlaşılamayan dahi...

 • Şekerrîz
  Şekerrîz

  Bende, 'bilmediğim terim hakkında yazmam, bilmediğim konuda konuşmam' diye bir fikrin tekrar be tekrar uyanmasına vesile olan madde. Zîrâ zırnık bilgim yok. :))))))))

  Nokta.

 • Toman Bay
  Toman Bay

  Tartışmasız, abartısız, istisnasız.... İnsanlık tarihinin en önemli bilim adamı

 • Alp Tanhu
  Alp Tanhu

  mucid...

 • Can Ulus
  Can Ulus

  Nikola Tesla 700 den fazla buluşu olan, şu anda içinde bulunduğumuz sanal ortamın temellerini atan, şimdiye kadar yapılan her türlü elektrikli malzemenin 1800 lü yılların sonlarında tasarlayan alternatif akımın babası olarak Edison un kıskançlık ve amerikalılığı yüzünden harcamaya çalıştığı, hırsız bir İtalyan ın patentlerini izinsiz kullanarak radyo denen aleti (halbuki Tesla onu 5 sene önce icat etiş fakat yine Edison efendinin sayesinde mali destek bulamazken) bulduğunu idda etmesine ve Tesla yı silmeye çalışmasına karşın tutunarak dünyaya 75 yaşında kablosuz teknolojiyi hediye eden son 300 yılın Oktay Sinanoğlu' ndan sonra gelen en büyük dahisidir fakat zamanının adamı değildir... saygılar.

 • Ali Tarik
  Ali Tarik

  yaptığı kablosuz enerji nakli ve parçacık hızlandırma çalışmaları, abd'nin 'haarp' kısa adıyla anılan projesine esin kaynağı oldu. abd'nin bu çalışmayla iklimleri degiştirmeyi, uçakları düşürmeyi, depremler oluşturmayı hatta insan bilincini kontrol altına almayı nedeflediği ileri sürülüyor. haarp, bir pentagon projesidir.