Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

kızılderililer sizce ne demek, kızılderililer size neyi çağrıştırıyor?

kızılderililer terimi İlhan Ermiş tarafından tarihinde eklendi

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Ülkelerine zorla el koyulan, ok ve yaydan başka silahları yokken tabanca,tü­fek hatta çiçek mikroplarıyla büyük çoğunluğu yokedilen, ulusal geçmişleri silinerek aşağılanan mazlum millet..Çocukken okuduğumuz çizgiromanlarda ise solukbenizliler iyi, kızılderililer ise her daim kötüydü..Birilerinin bizi kandırdığını anlamamız için yaşımızın kemale ermesi gerekiyormuş :)

 • Nihat Ünal
  Nihat Ünal

  Kızılderililer Türk soyundandır ve Amerika kıtasına çıkan avrupalılar tarafından soykrıma uğramışlardır.Biz de ABD yi soykırımla suçlayalım

 • F
  F

  bu mektup 'duwarmish' kyzylderililerinin reisi seattle tarafyndan 'washington'daki büyük ba?kan' a yani 1853-1857 yyllary arasyndaki amerikan cumhurba?kany franklin pierce'ye ithafen yazylmy?:

  'washington'daki büyük ba?kan bizden topraklarymyzy satyn almak istedi?ini bildiren bir mektup yollamy?. dostluktan söz etmi? büyük ba?kan... ama biz sizin, dostlu?umuza ihtiyacynyz olmady?yny biliriz.

  gökyüzünü nasyl satyn alabilirsiniz?
  ya da satabilirsiniz?
  ya topraklaryn sycakly?yny?
  a?zymdan çykan sözler yyldyzlara benzer, büyük ba?kan, hiç sönmezler. bu yüzden söyleyeceklerime güveniniz.

  havanyn taze kokusuna
  suyun pyryltysyna
  sahip olmayan biri onu nasyl satabilir?
  kutsaldyr bu topraklar benim için ve ulusum için...
  ya?mur sonrasy y?yltyly her çam yapra?y
  denizi kucaklayan kumsallar
  karanlyk ormanlaryn koynundaki sis
  ?akyyan böcekler...
  ve bilin ki:
  kyzylderili adamyn anylary
  a?açlaryn özsuyunda saklydyr. toprak bizim anamyzdyr.

  bilesiniz ki;

  derelerin ve yrmaklaryn içinden geçen sular, sadece su de?ildir.
  atalarymyzyn kanydyr o.
  babalarynyn mezaryny geride byrakyr beyaz adam. topra?y çocuklaryndan çalar.
  açly?yn dünyayy saracak beyaz adam ve ardynda koskoca bir çöl byrakacaksyn.
  sabahyn sisi da?laryn karnyndan do?an güne?i görür ve kaçar.
  demir at (lokomotif) , öldürüp çürümeye byrakty?ynyz binlerce buffalodan nasyl kyymetli olabilir?
  nasyl? anlamyyorum.
  hayvanlar insanlary byraksa, insanlar ruhlarynyn yalnyzly?yndan ölmez mi?
  hayvanlaryn ba?yna gelen, insanyn da ba?yna gelecektir.
  topra?yn ba?yna gelen, o?ullarynyn da ba?yna gelecek...
  çocuklarynyza bizim ö?retti?imiz ?eyleri ö?retin.
  toprak bizim anamyzdyr.
  ve topra?a tükürülmez.
  toprak insana de?il, insan topra?a aittir.

  insan hayat dokusunun içindeki bir liftir sadece...

  beyaz adam neyi satyn almak istiyor?
  gökyüzü ve topraklaryn sycakly?yny my?
  ko?an antiloplaryn çabuklu?unu mu?
  biz size bunlary nasyl satabiliriz?
  ve siz nasyl satyn alabilirsiniz?

  bir ka?yt parçasyny imzalady?ymyz ve beyaz adama verdi?imiz için her ?eyi yapabilece?ini mi zanneder beyaz adam? havanyn tazeli?ine ve suyun pyryltysyna sahip de?ilsek, bunu nasyl satabiliriz size? son buffalo da öldü?ünde onlary tekrar nasyl satyn alabilirsiniz? beyaz adam geçici bir iktidardyr ve o kendini her ?ey zannetmektedir. bir insan annesine sahip olabilir mi?

  günlerimizin kalan kysmyny nerede geçirece?imiz önemli de?il. çocuklarymyz babalaryny gururlary kyrylmy? gördüler. sava?çylarymyz utandyryldylar. yenilgiler sonrasy kendilerini içkiye ve yeme?e verdiler. bu yolla vücutlaryny uyu?turuyorlar. bir kaç ky? ömrümüzün kaldy?y bu topraklarda yakynda matemimizi tutacak tek bir ki?i bile kalmayacak. ama niye a?layayym? insanlar denizdeki dalgalar gibi gelip geçerler. biz gidiyoruz, ama beyaz adamyn da bir gün ke?fedece?i ?eyi bugünden biliyoruz. hepimiz ayny büyük ruhtan geliyoruz. beyazlar da bir gün bu topraklardan gidecektir. belki de bütün yrklardan daha çabuk. yataklarynyzy zehirlemeye devam edin. ve bir gece kendi çöplerinizde bo?ulacaksynyz. bu kader bizim için ?u anda bilinmezdir. fakat biliyoruz ki baty?ynyzda her tarafa parlak bir y?yk yayacaksynyz.

  bütün buffalolar öldürüldükten, yaban atlary ehlile?tirildikten, ormanyn en gizli kö?elerine kadar dünya insan kokusu ile doldu?unda, sevimli tepenin görüntüsü konu?an tellerle kirletildikten sonra, bir bakacaksynyz ki gökteki kartallar yok olmu?. hyzly ko?an taylara elveda demi?siniz. bu ne demektir biliyor musunuz? bu ya?amyn sonu ve sadece daha fazla hayatta kalmanyn ba?langycydyr...

  biz karde?lerininkinden ne kadar farkly olursa olsun her insanin istedi?i gibi ya?amasyny savunuruz. e?er biz teklifinizi kabul edersek, bu sadece yeni topraklary güvence altyna almak için olacaktyr ve orada son günlerimizi rahat ve huzurlu geçirebiliriz belki...

  size bu topraklarymyzy satty?ymyz zaman, siz onu bizim sevdi?imiz gibi seviniz, onunla bizim ilgilendi?imiz gibi ilgileniniz. ve onu bugün buldu?unuz gibi hatyrlayynyz. bu topraklary ve üzerindeki canlylary çocuklarynyz için koruyunuz. çünkü bu dünya kutsaldyr. beyaz adam bile ortak kaderimizden kaçamaz, belki biz hepimiz karde?iz.

  bunu zaman gösterecek.'

 • Aylin Aslım
  Aylin Aslım

  Birkaç kızılderili atasözü

  * Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz. (Ute Kabilesi)

  * Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez, yasayanlara ilave eder. (Hopi Kabilesi)

  * Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım. (Apache Kabilesi)

  * Şeytan hakkında konuşmayın.Gençlerin kalbinde merak uyandırır. (Siyu Kabilesi)

  * Bir kere 'Al sunu' demek, iki kere 'Ben vereceğim' demekten iyidir. (Kabilesi bilinmiyor) * Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda, ama kayadan bile kuvvetli. (Siyu Kabilesi)

  * Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi makoseninin içine bak (Sauk Kabilesi)

  * Bir düşman çok, yüz dost azdır. (Hopi Kabilesi)

  * Kehanet, muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka şey değildir. Hava ya bulutlu olacaktır, ya da güneş açacaktır. (Cherokee Kabilesi)

  * Komşun hakkında hüküm vermeden önce, iki ay onun makosenleriyle yürü! (Cheyenne Kabilesi)

  * Doğum yapan her şey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatın dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere değişmeye başlamış olacaktır. (Mohawk Kabilesi)

  * Unutmayın çocuklarınız sizin değildir. Onu yaratıcıdan ödünç aldınız. (Mohawk Kabilesi)

  * Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal (Lumbee Kabilesi)

  * Aşkı tanıdığında, yaratıcıyı da tanırsın. (Fox Kabilesi)

  * Allah'ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez; çam yaprağı gibi ilelebet yeşil kalır. (Mohawk Kabilesi)

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz

  marlon brando'nun oskarı reddediş yöntemi İYİydi.

 • Aylin Aslım
  Aylin Aslım

  1871 yılında doğan Tatanga Mani, 87 yaşında Londra'da yaptığı konuşmada, kızılderililerin Yüce Ruh'la ve onun yarattığı doğa ile olan ilişkisini şu şekilde dile getirir:

  'Biliyorsunuz, dağlar taş binalardan daha güzeldir. Şehirde yaşamak yapay bir varoluştur. Orada yaşayan birçok insan, ayaklarının altında gerçek toprağı hiç hissedemiyor, saksılar dışındaki bitkilerin büyüyüşünü göremiyor yada caddelerin ışıklarından, geceleyin yıldızlarla süslenen gökyüzünü görebilecek kadar uzaklaşamıyorlar.
  Biz herşeyin yaratıcısı ve yöneticisi olan Yüce ruhla iyi geçiniyorduk. Siz beyazlar bizim vahşi olduğumuzu sandınız. Bizim dostlarımızı anlamadınız, anlamaya çalışmadınız. Biz güneşe, aya yada rüzgara övgüler düzerken, siz bizim putlara taptığımızı söylediniz. Hiç anlamadan, sadece tapınma şeklimiz sizinkinden farklı diye, bizi kayıp ruhlar olarak nitelediniz.
  Biz Yüce Ruh'un eserlerini herşeyde gördük. Güneşte, ayda, ağaçlarda, rüzgarda ve dağlarda. Bazen bunlar aracılığı ile ona yaklaşırdık. Bu çok mu kötüydü? Bence biz yüce varlığa, bize putperest diyen çoğu beyazlardan daha güçlü bir imanla, gerçek bir inançla bağlıyız. Doğaya ve doğanın yöneticisine yakın yaşayan Kızılderililer karanlıkta değildir.
  Ağaçların konuştuğunu bilir miydiniz? Evet konuşurlar. Birbirleriyle konuşurlar, kulak verirseniz sizinle de konuşacaklardır. Asıl sorun beyazların dinlememesidir.
  Kızılderilileri dinlemeyi hiçbir zaman öğrenemediler, o yüzden doğadaki başka sesleri de dinleyeceklerini hiç sanmıyorum. Oysa ben ağaçlardan çok şey öğrendim. Bazen hava, bazen hayvanlar, bazen de Yüce Ruh hakkında.

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz

  yakışıklı adamları...uzun kıvırcık saçlı...saçlar arkadan bağlı...top sakal...
  bronz ten...felan....

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz

  ugh...!

 • Okan Okyanus
  Okan Okyanus

  ...Zaten
  Soylari tukenmis
  Meydanda
  Gorulenler-de
  Yasayan olu
  Ne soylersen soyle
  uyar

  beyaz adam Soykirimla yargilanirmi?

 • Zeynel Celik
  Zeynel Celik

  Amerika'nın Kürtleri

 • Okan Okyanus
  Okan Okyanus

  Alkolun
  Yigit ve Onurlu bir Milleti
  Ne hale getirdigini
  Gormek isteyen
  Kizilderelilere baksin

  Beyaz adam
  Alkolu ilac diye vermisti
  Hiristiyan misyonerler

  Cocuklarina bile tecavuz ettiler...
  Topluca katledildiler

  Mazlum milletlerdendir.